2. Валютні рахунки в системі міжнародних розрахунків Формування кореспондентських відносин між банками


Скачати 270.62 Kb.
Назва2. Валютні рахунки в системі міжнародних розрахунків Формування кореспондентських відносин між банками
Сторінка1/3
Дата25.03.2013
Розмір270.62 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Банк > Документи
  1   2   3
Магістерська програма

«Управління банківськими інвестиціями»
«Міжнародні розрахунки та валютні операції»

Змістовий модуль 1. Міжнародні розрахунки та валютні операції

Тема 1. Основи організації міжнародних розрахунків

 1. Сутність міжнародних розрахунків.

 2. Зв’язок міжнародних розрахунків з валютними операціями в банківській діяльності. (СРС № 1)

 3. Ризики в системі зовнішньоекономічної діяльності.

 4. Платіжні та розрахункові баланси. (СРС № 1)

 5. Операції, пов’язані з рухом капіталу.

 6. Поточні валютні операції торговельного характеру.

 7. Поточні валютні операції неторговельного характеру

Тема 2. Валютні рахунки в системі міжнародних розрахунків

 1. Формування кореспондентських відносин між банками.

 2. Порядок відкриття та механізм функціонування рахунків типу «Nostro» та «Loro» комерційних банків.

 3. Відкриття та режим функціонування рахунків в іноземні валюті юридичних та фізичних осіб.(СРС№2)

Тема 3. Документи та умови контрактів в зовнішньоторговельній діяльності

 1. Типова структура зовнішньоторговельного контракту.

 2. Валютно-фінансові і платіжні умови зовнішньоекономічних контрактів. Валюта ціни і валюта платежу.

 3. Базові умови поставки Інкотермс. Система розподілу ризиків та витрат за контрактом. (СРС № 3)

 4. Товаророзпорядча документація при міжнародних поставках (СРС № 3)

Тема 4. Форми та способи платежів в сфері міжнародних розрахунків

 1. Особливості використання основних форм розрахунків і способи платежу в міжнародній сфері. (СРС №4 )

 2. Авансова форма розрахунків.

 3. Розрахунки за відкритим рахунком.

 4. Використання банківських переказів.

 5. Використання чеків. (СРС №4 )

 6. Вексель у міжнародних розрахунках. (СРС №4)


Тема 5. Документарні та не документарні форми розрахунків

 1. Документарний акредитив як форма розрахунків.

 2. Види акредитивів. Сторони угоди за акредитивом (СРС № 5)

 3. Уніфіковані правила застосування документарних акредитивів. (СРС № 5)

 4. Механізм документообігу за акредитивом.

 5. Інкасова форма розрахунків. Особливості інкасової операції.

 6. Уніфіковані правила реалізації інкасової форми розрахунків. (СРС № 5)

 7. Учасники інкасо (СРС № 5)

 8. Етапи розрахунків по інкасо.Тема 6. Банківська гарантія у сфері кредитно-розрахункових механізмів зовнішньоекономічної діяльності

 1. Поняття, роль та механізм реалізації банківської гарантії в системі міжнародних розрахунків.

 2. Принципи, правові засади та види банківських гарантій(СРС№6)

 3. Процедура виконання банківської гарантії.Тема 7. Банківське фінансування зовнішньоторговельних контрактів

 1. Кредитування суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності: роль, завдання та принципи.

 2. Форми та види міжнародних кредитів. Механізм реалізації кредитних відносин в міжнародних кредитно-розрахункових операціях. (СРС № 7 )

 3. Експортний факторинг.

 4. Форфейтинг: необхідність, сутність і механізм здійснення.

 5. Банківські технології реалізації фінансового лізингу в системі міжнародної торгівлі. (СРС № 7)Тема 8. Валютний ринок та валютні операції

 1. Особливості функціонування валютного ринку в Україні (СРС № 8)

 2. Валютні угоди з негайною поставкою.

 3. Хеджування в системі міжнародних розрахунків.

 4. Строковий ринок та деривативи.

 5. Сутність та особливості форвардних угод. Продовження та закриття форвардного валютного контракту (СРС № 8)

 6. Курс аутрайт. Методика розрахунку курсу аутрайт.

 7. Валютні опціони. Поняття і види валютних опціонів.

 8. Валютні ф’ючерси. Особливості укладання ф’ючерсних контрактів.

 9. Валютний «своп». Поняття та класифікація своп контрактів.

 10. Валютний арбітраж. (СРС № 8)


Тема 9. Управління валютними ризиками

 1. Поняття і види валютних ризиків.

 2. Хеджування валютних ризиків.

 3. Формування стратегій хеджування.

 4. Ризики хеджування та методи оптимізації (СРС № 9)

 5. Фінансові деривативи та їх конструкції. (СРС № 9)

 6. Управління валютною позицією банку.


«Управління процесом детінізації»

Змістовий модуль 1. Управління процесами детінізації
Тема 1. Соціально-економічна сутність тіньової економічної діяльності.

  1. Соціальна природа тіньової економічної діяльності.

  2. Соціально-економічні причини виникнення та джерела походження тіньової економічної діяльності.

  3. Основні складові тіньової економіки.

  4. Класифікація форм і видів прояву тіньової економіки.


Тема 2. Міжнародні організації з координації боротьби з легалізацією тіньових коштів.

  1. Координація дій світової спільноти у боротьбі з легалізацією тіньових коштів пов’язаних з експансією транснаціональних злочинних організацій.

  2. Створення, структура і основні принципи діяльності групи з розробки фінансових заходів з боротьби з «відмиванням» грошей (FATF).

  3. Створення і організація діяльності регіональних організацій з боротьби з відмиванням «брудних» грошей.

  4. Створення і організація діяльності Егмонтської групи і органів фінансової розвідки FIU.


Тема 3. Методи оцінки і аналізу тіньової економічної діяльності.

  1. Оцінка тіньової економіки методом соціологічних опитувань.

  2. Метод використання системи національних рахунків (СНР).

  3. Метод порівняння офіційних показників росту (зниження) ВВП із показниками росту (зниження) споживання електроенергії.

  4. Монетарний метод.

  5. Методи прогнозування появи нових форм тіньової економічної діяльності.


Тема 4. Роль і функції держави у зниженні негативного впливу тіньової економічної діяльності.

  1. Особливості розвитку тіньової економічної діяльності в Україні.

  2. Роль і функції державних і правоохоронних органів у зниженні тіньової економічної діяльності в Україні.

  3. Організаційно-правові засади протистояння корупції та тіньовій економічній діяльності суб’єктів господарювання.


Тема 5. Удосконалення управління процесами детінізації економічної діяльності.

  1. Організаційні форми координації дій правоохоронних органів у боротьбі з тіньовою економічною діяльністю.

  2. Влив глобалізації та міжнародної інтеграції на тіньові форми господарювання.

  3. Управління грошовими потоками та напрями контролю за тіньовою діяльністю суб’єктів господарювання.

  4. Механізми запобігання формування та прояву тіньової економічної діяльності в підприємницькій діяльності.


Тема 6. Роль і місце банківських установ у зниженні тіньової економічної діяльності.

  1. Правове забезпечення інтересів підприємств через реалізацію комерційної та банківської таємниці.

  2. Форми і методи прояву шахрайства на фінансових ринках та шляхи протистояння їм.

  3. Роль і функції банківської системи у зниженні тіньової економічної діяльності в Україні.

  4. Основні принципи проведення фінансового моніторингу коштів в Україні.

«Фінансовий супермаркет»

 1. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Фінансовий супермаркет.
Тема 1. Теоретичні основи функціонування фінансових супермаркетів

 1. Поняття фінансового супермаркету.

 2. Предмет та метод дисципліни.

 3. Причини виникнення фінансових супермаркетів.

 4. Функції фінансового супермаркету (СРС).

 5. Методи дослідження фінансового супермаркету (СРС).

 6. Законодавчо-нормативна основа функціонування фінансових супермаркетів.


Тема 2. Вітчизняний та зарубіжний досвід організації фінансових супермаркетів

 1. Характеристика розвитку фінансових супермаркетів у розвинутих країнах.

 2. Приклади ефективної побудови фінансових супермаркетів.

 3. Стан та перспективи розвитку фінансових супермаркетів в Україні.

 4. Формування фінансових супермаркетів на прикладі вітчизняних банків (СРС).Тема 3. Технології та інновації в діяльності фінансових супермаркетів

 1. Поняття банківських технологій.

 2. Електронне банківське обслуговування:

 1. електронна торгівля;

 2. CRM- технології як підсистеми електронного бізнесу (СРС).

 1. Переваги і недоліки аутсорcингу.

 2. Банки як учасники ринку комунікаційних послуг (СРС).

 3. Інновації у фінансовій сфері.

 4. Інновації в сфері укладання фінансових контрактів (СРС).

..

Тема 4. Банки на ринку фінансових послуг

 1. Економічна сутність банківських фінансових послуг (СРС).

 2. Класифікація банківських послуг (СРС).

 3. Конкуренція на ринку фінансових послуг (СРС).

 4. Універсалізація та спеціалізація банків (СРС).

 5. Циклічність розвитку ринку банківських послуг (СРС).

 6. Методи ціноутворення на основні види банківських послуг.

 7. Продукто- та клієнтоорієнтована банківська мережа.


Тема 5. Взаємодія банків та страхових компаній

 1. Передумови появи «банкострахування».

 2. Етапи розвитку взаємодії банків та страхових компаній.

 3. Розвиток принципів «банкострахування» в світі (СРС).

 4. Особливості взаємодії банків та страхових компаній в Україні:

  1. агентські відносини між банками та страховими компаніями (СРС);

  2. об’єднання капіталів вітчизняних банків та страхових організацій.


Тема 6. Інформаційно-консалтингові послуги фінансового супермаркету

 1. Організаційний механізм функціонування фінансового супермаркету.

 2. Види інформаційних та консалтингових послуг.

 3. Створення позитивного фінансового іміджу установи (СРС).

 4. Аналіз ефективності інформаційно-консалтингових послуг (СРС).


Тема 7. Вплив глобалізації на діяльність фінансових супермаркетів

 1. Глобалізація банківської справи та фінансових послуг.

 2. Пропозиція банківських послуг за кордоном (СРС).

 3. Міжнародний і валютний ризики. Ризик країни (СРС).

 4. Ефективність на міжнародному ринку банківських послуг (СРС).

 5. Особливості регулювання діяльності фінансових супермаркетів на національному та міжнародному рівнях.

 6. Зміни на світовому фінансовому ринку під впливом кризи 2008-2009 рр.


«Бюджетування в банку»

Змістовий модуль 1. Бюджетування у банку

Тема1. Планування як основа управління діяльністю банку

 1. Планування в управлінні банком.

 2. Суть стратегічного планування.

 3. Оперативне планування, його суть, поняття та призначення.

 4. Бізнес-план та його види.

 5. Особливості бюджетного планування в банку.


Тема 2. Сутність бюджетування та його організація

 1. Сутність, мета та задачі бюджетування.

 2. Напрями бюджетування та види бюджетів.

 3. Керівництво з бюджетування.

 4. Організація бюджетного планування.

 5. Методи складання бюджетів.


Тема 3. Складання та взаємоузгодження бюджетів банку


 1. Постановка системи бюджетного планування у банку.

 2. Система та взаємозв’язок бюджетів банку.

 3. Внутрішній оборот грошових коштів та внутрішнє (трансфертне) ціноутворення.

 4. Методи розрахунку трансфертних цін.

 5. Алокація загальнобанківських витрат.


Тема 4. Організація обліку за центрами відповідальності


 1. Система управлінського обліку за центрами відповідальності.

 2. Задачі обліку за центрами відповідальності.

 3. Вибір показників для оцінки діяльності центрів відповідальності.

 4. Оцінка діяльності центрів відповідальності.

 5. Складання та використання звітів центрів відповідальності.

Тема 5. Контроль виконання бюджетів і аналіз відхилень

 1. Система бюджетного контролю.

 2. Види аналізу виконання бюджетів банку.

 3. Виявлення відхилень від бюджетів.

 4. Оцінка та аналіз відхилень від бюджетів.

 5. Розмір відхилень від бюджетів та причини їх виникнення.

 6. Використання гнучкого бюджету і аналіз відхилень.

 7. Управління за відхиленнями.

Тема 6. Особливості бюджетного процесу в Національному банку України

 1. Процес бюджетування Національного банку як складова фінансового планування.

 2. Періоди бюджетного процесу Національного банку. Порядок формування проекту бюджету доходів і витрат Національного банку.

 3. Напрями здійснення контролю та вимоги до документів, за якими проводяться операції, що впливають на показники бюджету доходів і витрат Національного банку.

 4. Порядок складання звітів про виконання бюджету доходів і витрат Національного банку, бюджету поточних доходів і витрат, бюджету інвестицій, фінансового плану ЦКВ.

«Методологія наукових досліджень та інтелектуальна власність»

Тема 1. Наука як сфера людської діяльності.

  1. Історичні аспекти виникнення науки. Етапи розвитку науки.

  2. Поняття про науку. Сутність, характеристика, та головні функції науки. Класифікація наук.

  3. Загальна схема процесу наукового пізнання і його характеристика.

  4. Розвиток економічних наук та їх класифікація. Поняття наукової школи.


Тема 2. Організація наукового дослідження.

  1. Поняття, сутність та основні етапи організації наукового дослідження.

  2. Основні напрями і методи наукових досліджень з економіки.

  3. Організація і планування наукового дослідження.

  4. Вибір проблеми і обґрунтування теми дослідження. Конкретизація проблеми дослідження.

  5. Поняття інтелектуальної власності.


Тема 3. Основні положення наукової методології.

  1. Структура і функції наукової теорії. Класифікація наукових теорій. Місце теорій в наукових дослідженнях.

  2. Поняття методології системного дослідження. Методологія теоретичних і експериментальних досліджень.

  3. Спеціальні методи економічних досліджень. Методи спостереження та збору даних. Методи вибіркового спостереження. Методи групування. Таблично-графічні методи. Методи аналізу. Методи прогнозування. Методи моделювання. Програмно-цільовий метод. Евристичні методи.


Тема 4. Інформаційна база наукових досліджень.

  1. Роль інформації в наукових дослідженнях.

  2. Поняття і класифікація інформаційного забезпечення наукових досліджень.

  3. Економічна інформація, її класифікація і призначення в науково-дослідному процесі.

  4. Організація збору та документальне оформлення інформації.

  5. Порядок опрацювання інформації в економічних дослідженнях.


Тема 5. Систематизація, впровадження та оцінювання ефективності наукових досліджень.

  1. Види систематизації результатів наукового дослідження та їх зміст.

  2. Бібліографічний опис джерел, використаних у науковому дослідженні.

  3. Звіт про науково-дослідну роботу, його зміст і методика складання.

  4. Впровадження результатів наукових досліджень. Ефективність результатів наукових досліджень та її критерії.


«Оцінка заставного майна»

ТЕМА 1. СУТНІСТЬ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. НАЦІОНАЛЬНІ СТАНДАРТИ ОЦІНКИ МАЙНА. КЛАСИФІКАЦІЯ ТИПІВ МАЙНА
Лекція 1. Сутність оціночної діяльності та її нормативно-правове регулювання. Національні та міжнародні стандарти оцінки майна.


 1. Сутність оціночної діяльності та базові поняття, що використовуються при оцінці майна.

 2. Законодавче регулювання оціночної діяльності (МСО та НСО).

 3. Структура МСО (СРС).

 4. Кваліфікаційні та професійні вимоги до оцінювача (СРС).

 5. Законодавче регулювання застави (СРС).

 6. Класифікація типів майна. Заставне майно.

 7. Суть методичних підходів до оцінки майна.


ТЕМА 2. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ОБ’ЄКТІВ ОЦІНКИ. ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ МАЙНА
Лекція 2. Поняття вартості в теорії оцінки. Підходи до оцінки майна.


 1. Інформація про об’єкт оцінки. Юридична ідентифікація прав власності на об’єкт (СРС).

 2. Поняття корисності, ціни, витрат, вартості, собівартості об’єкта оцінки.

 3. Економічний зміст поняття вартості, ринкова вартість, основні неринкові види вартості.

 4. Принципи оцінки майна. (СРС)

 5. Вплив фактора часу на зміну вартості. Шість функцій складного відсотка.

 6. Використання таблиць складних відсотків для оцінки вартості. (СРС)


ТЕМА 3. ОЦІНКА РУХОМОГО МАЙНА
Лекція 3. Визначення вартості рухомого майна витратним підходом


 1. Види вартості, які використовуються у витратному підході до оцінки майна.

 2. Способи нарахування амортизації (СРС)

 3. Види зносу та методи його визначення.

 4. Особливості оцінки машин та обладнання (СРС).

 5. Підходи до оцінки обладнання за міжнародними стандартами (СРС).

 6. Методи витратного підходу до оцінки майна.

 7. Процедура використання витратного підходу при оцінці застави.(СРС)

ТЕМА 4. РИНОК НЕРУХОМОГО МАЙНА
Лекція 4. Оцінка нерухомості порівняльним підходом


 1. Характеристика об’єктів нерухомості, які використовуються як об’єкти застави.

 2. Ідентифікація прав власності на об’єкти оцінки. Документи, що встановлюють право на нерухомість (СРС).

 3. Класифікація методичних підходів та методів оцінки земельних ділянок.

 4. Оцінки земельної ділянки витратним підходом (СРС).

 5. Процедура оцінки нерухомого майна порівняльним підходом.ТЕМА 5. ОЦІНКА НЕРУХОМОСТІ, ЯКА ПРОПОНУЄТЬСЯ В ЗАСТАВУ
Лекція 5. Використання дохідного підходу для оцінки застави


 1. Оцінка нерухомості з метою іпотечного кредитування (СРС).

 2. Поняття прямої та непрямої капіталізації.

 3. Визначення ставки дисконту та капіталізації.

 4. Послідовність оціночних процедур в межах дохідного підходу згідно з НСО.

 5. Оцінка комерційної нерухомості дохідним підходом (СРС).


«Ситуаційне моделювання в банку»

Тема 1 Принципи управління моделлю банку

 1. Наукове пізнання і моделювання. Модель як метод описування систем.

 2. Класифікація моделей. Моделі складу та структури системи.

 3. Методи моделювання систем.

 4. Модель банку та її оточення.

 5. Динамічна модель змін у банківській сфері.


Тема 2 Фінансовий менеджмент в моделі банку

 1. Роль і значення фінансового менеджменту в банку.

 2. Ризики ліквідності та процентної ставки банку.

 3. Дослідженя окремих ситуацій: модель GAP, чутливість до процентної ставки.

 4. Значення хеджування для оперативного управління GAP – ом.

 5. Особливості управління активами і пасивами банку.

 6. Стратегії та моделі управління активами і пасивами у банках.

 7. Моделювання активів і пасивів банку.  1   2   3

Схожі:

8. СВІТОВА ВАЛЮТНА СИСТЕМА
Суть міжнародних валютних відносин. Види валютних систем. Валютні курси. Котирування валют. Конвертованість валют. Еволюція валютної...
Регламентація міжнародних розрахунків
Світова валютно-фінансова система як форма організації міжнародних валютно-фінансових відносин. Поняття валютних відносин та валютної...
“Україна в системі сучасних міжнародних відносин”
Жодна сучасна держава, яка прагне відноситися до цивілізованої, не може відокремитися від інших країн і відсторонитися від міжнародних...
ТЕМА Основи фінансів підприємств Поняття й сутність фінансів підприємств....
Сфери фінансових відносин підприємств. Фінансові відносини між підрозділами підприємств, між суб'єктами господарювання, з державою,...
1. Принципи та рівні розвитку міжнародних економічних відносин
Міжнародні економічні відносини (МЕВ) — одна із форм міжнародних відносин. МЕВ опосередковують здійснення інших форм міжнародних...
Питання Специфіка сучасних кредитних відносин
На міждержавному рівні проблема в кредитуванні пов’язана із необхідністю покриття від’ємного сальдо міжнародних розрахунків
План вивчення теми: Сутність валюти та валютних відносин. Конвертованість...
Валютні системи та валютна політика. Особливості формування валютної системи України
1. Закон України «Про банки і банківську діяльність»
Важливе значення для ефективної організації кредитних відносин між банками і клієнтами має дотримання останніми принципів банківського...
3. Світовий ринок товарів і послуг
...
7 ПРАВО МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ
Право міжнародних договорів (далі МД) це система норм і принципів, що регулюють відносини між державами й іншими суб’єктами МП з...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка