Поняття і зміст права власності на природні ресурси


НазваПоняття і зміст права власності на природні ресурси
Сторінка15/15
Дата15.03.2013
Розмір2.26 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Туризм > Документи
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Окремим напрямом охорони вод є забезпечення водності річок, запобігання їх виснаженню. З цією метою законодавство передбачає здійснення комплексу заходів, що включає:

— створення прибережних захисних смуг;

— створення спеціалізованих служб по догляду за річками, при¬

бережними захисними смугами, гідротехнічними спорудами та

підтримання їх у належному стані;

— впровадження ґрунтозахисної системи землеробства з кон¬

турно-меліоративною організацією території водозабору;

— здійснення агротехнічних, агролісомеліоративних та гідро¬

технічних протиерозійних заходів, а також створення для організо¬

ваного відводу поверхневого стоку відповідних споруд (водостоки,

перепуски, акведуки тощо) під час будівництва і експлуатації

шляхів, залізниць та інших інженерних комунікацій;

— впровадження водозберігаючих технологій, а також здійснен¬

ня інших водоохоронних заходів, передбачених законодавством, на

підприємствах, в установах і організаціях, розташованих у басейні

річки;

— створення гідрологічних пам'яток природи тощо.

З метою оцінки екологічного стану басейну річки та розробки заходів щодо раціонального використання і охорони вод та відтво¬рення водних ресурсів має складатися паспорт річки (ст. 81 Водно¬го кодексу України). Порядком складання паспортів річок, затвер¬дженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р., встановлено, що такий паспорт розробляється на річки, які мають площу водозабору до 50 тис. квадратних кілометрів, за за¬мовленням водогосподарських організацій Держводгоспу України. Паспорт річки має містити уніфіковані зведені основні дані про водний режим, фізико-географічні особливості, використання природних ресурсів і екологічну обстановку в басейні річки.

Особливій охороні підлягають малі річки. До них належать річки з площею водозабору до 2 тис. квадратних кілометрів (частина чет¬верта ст. 79 Водного кодексу України). З метою охорони водності малих річок забороняється: змінювати рельєф басейну річки; руйну¬вати русла пересихаючих річок, струмки та водотоки; випрямляти русла річок та поглиблювати їх дно нижче природного рівня або перекривати їх без улаштування водостоків, перепусків чи акве¬дуків; зменшувати природний рослинний покрив і лісистість басей¬ну річки; розорювати заплавні землі та застосовувати на них засо¬би хімізації; проводити осушувальні меліоративні роботи на забо¬лочених ділянках та урочищах у верхів'ях річок; надавати земельні ділянки у заплавах річок під будь-яке будівництво (крім гідро-технічних, гідрометричних та лінійних споруд), а також садівництва та городництва; здійснювати інші роботи, що можуть негативно впливати чи впливають на водність річки і якість води в ній.

Заходи щодо запобігання шкідливвй дії вод та аваріям на водних об'єктах і ліквідації їх наслідків. Шкідливою дією вод є: наслідки повені, що призвели до затоплення і підтоплення земель та населених пунктів; руйнування берегів, захисних дамб та інших споруд; заболочення, підтоплення і засолення земель, спричинені підви¬щенням рівня ґрунтових вод внаслідок ненормованої подачі води під час зрошення, витікання води з водопровідно-каналізаційних систем та перекриття потоків підземних вод при розміщенні вели¬ких промислових та інших споруд; осушення земель, зумовлене за¬бором підземних вод у кількості, що перевищує встановлені обсяги відбору води; забруднення (засолення) земель у районах видобуван¬ня корисних копалин, а також після закінчення експлуатації родо-вищ та їх консервації; ерозія ґрунтів, утворення ярів, зсувів і селей. З метою запобігання шкідливій дії вод мають вживатися спеціальні заходи, а саме:

— залуження та створення лісонасаджень на прибережних за¬

хисних смугах, схилах, балках та ярах;

— будівництво протиерозійних, гідротехнічних споруд, земля¬

них валів, водоскидів, захисних дамб, водосховищ-регуляторів;

— спорудження дренажу;

— укріплення берегів тощо.

У разі загрози стихійного лиха, пов'язаного із шкідливою дією вод, місцеві ради із залученням підприємств, організацій зо-бов'язані вжити невідкладних заходів щодо запобігання цьому ли¬хові, а в разі його настання — щодо негайної ліквідації його наслідків.

Підприємства, установи чи організації, з вини яких сталася аварійна ситуація на водних об'єктах, пов'язаних з їх забруднен-ням, що може шкідливо вплинути на здоров'я людей і стан водних екосистем, повинні негайно розпочати здійснення заходів щодо ліквідації її (аварії, аварійної ситуації) наслідків і повідомити про аварію державні органи екології і природних ресурсів, санітарного нагляду, водного господарства та відповідну місцеву раду.

На державні органи водного господарства покладено обов'язок щодо забезпечення безаварійного функціонування водних об'єктів під час повеней і паводків, прогнозування поширення спричине¬них ними наслідків. Також у даній ситуації державні органи вод¬ного господарства спільно з відповідними місцевими радами мають здійснювати заходи щодо забезпечення безперебійного водопоста¬чання населення і галузей економіки.

Спостереження за розвитком стихійних явищ мають здійснюва¬ти державні органи екології і природних ресурсів. Ці ж органи мають забезпечувати місцеві ради та органи виконавчої влади не-обхідною гідрологічною і гідрохімічною інформацією.

Місцеві ради зобов'язані інформувати населення про аварію, стихійне лихо, їх масштаби, можливе порушення екологічної без¬пеки та про вжиті заходи щодо ліквідації їх наслідків.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Схожі:

М Додаток №1
Правова охорона об'єктів інтелектуальної власності. Інформаційна природа об'єктів інтелектуальної власності. Поняття використання,...
Конкурентне право: захист від недобросовісної конкуренції
Правова охорона об'єктів інтелектуальної власності. Інформаційна природа об'єктів інтелектуальної власності. Поняття використання,...
План Вступ I Глава: Право власності Загальне поняття власності і права власності
Його регламентація визначає характер регулювання інших інститутів цивільного права. Серед численних нормативних актів в Україні щодо...
Загальне поняття власності і права власності
Його регламентація визначає характер регулювання інших інститутів цивільного права. Серед численних нормативних актів в Україні щодо...
План: Загальна характеристика цивільного права. Право власності: поняття, зміст
Цивільне право — це сукупність норм права, що регулюють майнові і особисті немайнові відносини, які складаються в суспільстві між...
Природні умови та природні ресурси. Природні умови європейських країн...
Піренеї, Альпи, Апенніни, Балкани, Карпати. Давніми зруйнованими горами є Скандинавські, Уральські гори та Центральноєвропейський...
ЛЕКЦІЯ 2
Поняття та основні завдання, функції та джерела авторського права як інституту права інтелектуальної власності
Чи можна стверджувати, що поняття «природні ресурси» є історичною категорією?
Відомо, що в природі існує декілька кругообігів. Наприклад: речовини, води, енергії. Як ви вважаєте, чи існує кругообіг земної кори....
Тема уроку
Навчальна: сформувати поняття «географічне середовище», «антропосфера», «природокористування», «ресурсозабезпеченість», повторити...
Тема: Природні ресурси світу
Позначте на контурній карті держави, які володіють значними запасами марганцевих руд
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка