Тема: Природні ресурси світу


Скачати 79.08 Kb.
НазваТема: Природні ресурси світу
Дата09.04.2013
Розмір79.08 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Географія > Документи
Тема: Природні ресурси світу.

РІВЕНЬ №1.

Виберіть правильні відповіді:

1. Визначте, які ресурси відносяться до відновлювальних:


а) ґрунти;

б) рослинність;

в) тваринний світ;

г) корисні копалини;

д) вода;

е) кліматичні ресурси.


2. Рекреаційні ресурси — це:

а) природні і соціально-економічні ресурси країни;

б) сукупність природних, природно-технічних, соціально-економічних комплексів та їх елементів, що сприяють відновленню та розвитку фізичних та духовних сил людини, її працездатності;

3. Виберіть правильні твердження, назвавши, які ресурси належать до рекреаційних:


а) узбережжя теплих морів;

б) береги річок, озер, водосховищ;

в) лісові та лучні масиви;

г) передгір'я та гірські країни;

д) міста — столичні та історичні центри;

е) міста-курорти;

є) релігійно-культові комплекси;

ж) давні міста;

з) індустріальні міста.


4. Назвіть, які ресурси належать до природних:


а) мінеральні;

б) водні;

в) земельні;

г) кліматичні;

д) рекреаційні;

е) ресурси Світового океану;

є) атмосферні;

ж) літосферні;

з) гідросферні.


5. Назвіть, які ресурси належать до невичерпних:


а) водні;

б) ґрунтові;

в) кліматичні;

г) корисні копалини;

д) рослинність;

е) сонячна енергія.


6. Виберіть регіони світу, де зосереджені значні запаси нафти:


а) Близький та Середній Схід;

б) Північна Африка;

в) Центральна Америка;

г) Антарктида;

д) Північне море;

е) Західний Сибір.


7. Ресурсозабезпеченість - це:

а) відношення між величиною запасів і розмірів використання даного виду ресурсів;

б) обсяг достовірних запасів даного виду ресурсів;

в) масштаби проведення геологорозвідувальних робіт;

г) щорічні обсяги добування мінеральних ресурсів.

8. Визначте, які країни мають великий гідроенергетичний потенціал:


а) Бразилія;

б) Заїр;

в) Саудівська Аравія;

г) Канада;

д) Австралія;.

е) Китай;

є) Росія;

ж) Намібія;

з) США;

и) Монголія.


9. Виберіть країни з великими розвіданими запасами нафти:


а) Кувейт;

б) Росія;

в) США;

г) Саудівська Аравія;

д) Китай;

е) Іран;

є) Ірак;

ж) Мексика;

з) Об'єднані Арабські Емірати;

и) Венесуела.


РІВЕНЬ №2.

 1. Нанесіть на контурну карту п'ять великих нафтогазових басейнів світу.

 2. Нанесіть на контурну карту п'ять великих кам'яновугільних басейнів світу.

 3. Нанесіть на контурну карту п'ять великих залізорудних басейнів світу.

 4. Позначте на контурній карті держави, які володіють значними запасами марганцевих руд.

 5. Позначте на контурній карті держави, які володіють значними запасами алюмінієвих руд.

 6. Позначте на контурній карті держави, які володіють значними запасами мідних руд.

 7. Позначте на контурній карті держави, які володіють значними запасами золота.

 8. Виділіть на контурній карті найбільш значні рудні пояси Землі.

 9. Позначте на контурній карті держави, які володіють значними запасами калійних солей.

 10. Позначте на контурній карті держави, які володіють значними запасами сірки.

 11. Нанесіть на контурну карту світу найбільші райони розміщення апатитів і фосфоритів.

12. Позначте на контурній карті п'ять країн, у структурі сільськогосподарських угідь яких переважає рілля.

13. Позначте на контурній карті п'ять країн, в структурі сільськогосподарських угідь яких переважають луки і пасовища.

14. Нанесіть на контурну карту п'ять країн, в яких відчувається дефіцит вологи.

15. Нанесіть на контурну карту п'ять країн, де є великі запаси прісної води.

16. Позначте на контурній карті регіони земної кулі, де є найбільш сприятливі можливості для відпочинку.

РІВЕНЬ №3.
1. Користуючись картами атласу, покажіть особливості розміщення паливно-енергетичних ресурсів світу.

2. Користуючись картами атласу, покажіть особливості розміщення рудних корисних копалин.

3. Користуючись картами атласу, дайте коротку характеристику розміщення нерудних корисних копалин.

4. Користуючись картами атласу, дайте коротку характеристику водних ресурсів світу.

5. Користуючись картами атласу, дайте коротку характеристику земельних ресурсів світу.

6. Користуючись картами атласу, дайте коротку характеристику лісових ресурсів світу.

7. Користуючись картами атласу, дайте коротку характеристику ресурсів Світового океану.

8. Користуючись картами атласу, дайте коротку характеристику рекреаційних ресурсів світу.

РІВЕНЬ №4.
1. Поясніть відмінність у використанні учнів «природні ресурси» та «природні умови».

2. Поясніть, у чому полягає відмінність природними та економічними ресурсами.

3. Розкажіть, як ресурсозабезпеченість впливає на економічний розвиток країни і чи є фактор вирішальним.

4. Обґрунтуйте твердження «економічна діяльність людства — це в значній мірі процес освоєння суспільством природних ресурсів».

5. Наведіть приклади держав, які мають значні запаси природних ресурсів, але не досягли великих успіхів у соціально-економічному розвитку. Поясніть причини цих процесів.

6. Поясніть, як і чому має здійснюватися оборотне використання природних ресурсів.

7. Дайте характеристику основних потоків мінеральної сировини на земній кулі. Зробіть висновки про їх закономірності.

8. Перелічіть найбільш типові риси безгосподарного використання ресурсів у сучасному світі та назвіть причини цього явища.

9. Доведіть, що вирішення продовольчої проблеми залезне лише від кількості розораних земель.

10. Поясніть, чим відрізняються поняття «земельні ресурси», «ґрунтові ресурси», «сільськогосподарські угіддя».

11.Розкажіть, до яких наслідків може призвести нераціональне використання земельних ресурсів.

12. Проаналізуйте, як забезпечені водними ресурсами j регіони земної кулі.

13. Розкажіть про шляхи подолання дефіциту прісної І на Землі.

14. Наведіть конкретні приклади екологічних катастроф, пов'язаних із забрудненням водних джерел.

15. Розкажіть, в чому полягає унікальна роль лісів планети в житті людства. Чим загрожує людству дальше знищення лі них масивів?

16. Доведіть, що Світовий океан не є бездонною кладовою природних багатств.

17. Проаналізуйте забезпеченість земельними ресурсами різних регіонів світу.

 1. Охарактеризуйте ресурси Світового океану. Наведіть приклади країн, в яких ці ресурси найбільше використовуються.

Схожі:

Поняття і зміст права власності на природні ресурси
Право власності на природні ресурси — це інститут екологічного права, нормами якого регулюються суспільні відносини належності природних...
Природні умови та природні ресурси. Природні умови європейських країн...
Піренеї, Альпи, Апенніни, Балкани, Карпати. Давніми зруйнованими горами є Скандинавські, Уральські гори та Центральноєвропейський...
Commonwealth of Australia
Кокосові острови в Індійському та інші. Площа Австралійського Союзу — 7682300 км², населення — 19 млн чол у 2001 р. (10 млн чол у...
1. Грунтові ресурси світу. Грунтові ресурси України Тема Фітоценоз як компонент біогеоценозу
Грунт — основний компонент наземних екосистем, що утворився протягом геологічних епох в результаті постійної взаємодії біотичних...
Рекреаційні ресурси світу
Рекреаційні ресурси це сукупність об'єктів і явища природного і антропогенного походження, що сприяють відпочинку, оздоровленню та...
Тема уроку
Навчальна: сформувати поняття «географічне середовище», «антропосфера», «природокористування», «ресурсозабезпеченість», повторити...
«Я і Всесвіт» Проектне заняття за змістовою лінією
Познайомити з давніми уявленнями людей про будову Землі. Поглибити знання про різні частини світу, унікальні природні об`єкти континентів...
Тема: Природні лиха Головні дидактичні цілі
Головні дидактичні цілі: дати уявлення учням про природні стихійні лиха; ознайомити з правилами безпечної поведінки рід час грізних...
Чи можна стверджувати, що поняття «природні ресурси» є історичною категорією?
Відомо, що в природі існує декілька кругообігів. Наприклад: речовини, води, енергії. Як ви вважаєте, чи існує кругообіг земної кори....
1. Трудові ресурси. Трудові ресурси
Трудові ресурси – частина працездатного населення, яка володіє здібностями і знаннями для діяльності
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка