Збірник наукових праць (навчальний посібник) За загальною редакцією кандидата наук з державного управління Валентина Михайловича Петрика Київ 2005


НазваЗбірник наукових праць (навчальний посібник) За загальною редакцією кандидата наук з державного управління Валентина Михайловича Петрика Київ 2005
Сторінка38/38
Дата22.02.2016
Розмір5.69 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   38
Новітні релігійні та містичні рухи: системний аналіз


Збірник наукових праць

(навчальний посібник)

Редакція авторська
Упорядник В.М.Петрик

Комп'ютерна верстка І.І.Петрик

Художнє оформлення І.І.Петрик
Підписано до друку 3.06.2005. Папір офсетний.
Фотмат 84х108 /32. Друк офсетний. Гарнітура TextBook.
Умовн. друк. арк. ___. Обл. вид. арк. ___. Наклад 1000.

1 Семенцов В.С. Бхагавадгита в традиции и современной научной критике С. 105

2 Шри Шримад А. Ч. Бхахтиведанта Свами Прабхупада. Сознание Кришны: индуистский культ или божественная культура // Наука самосознания 1991. С. 135, 141.

1 Журнал “Прозрение” №2 (3) – 1999р.

1 Журнал “Прозрение” – там само.

1 В.М. Петрик, С. В. Сьомін. Не традиційні релігійна та містичні культи України. – Київ, “Росава”, 2003. - С. 319.

2 “Ты можешь жить вечно в раю на земле”/ Brooklyn, New York, U.S.A. 1989. - С. 17.

3 Православный информационно-просветительский журнал «Прозрение». №2(3). - 1999. - С.42.

4 Там само. - С.34.

1 “Ты можешь жить вечно в раю на земле”. – С.17.

2 Аверский (Таушев) архиеп. «Четвероевангелие». Апостол. – Москва, 2002. Изд-во Свято-Тихоновского Богословского института. - С.84.

1 Евфилиф Зигабен. «Толклвание на Евангелие». - СПб., 2000. - С.569.

1 В.Зеньковський., прот. “Апологетика”. В-во “Грааль” – 2002. - С.93.

1 Тертулиан. Апология. Творения. Ч.1. - СПб., 1847. - С.68-69.

2 Иоанн Златоуст. Собрание сочинений. Т.1. 1993. - С.401.

3 Св. Иоанн Златоуст. Творения. Т.2. Кн.1. - СПб., 1899. - С.85.

1 Иоанн Златоуст. Собрание поучений. Т.1. 1993. - С.401.

2 Цит. По: Тихомиров Л.А. “Монархическая государственность”. - СПб., 1992. - С.152.

1 Цит. По: Зызыкин М.В. Патриарх Никон. Его государственные и канонические идеи. Ч.1. - Варшава, 1931. - С.244.

 Атлантизм (споріднене термінам Вода, Море, Таласократія, Sea Power) – складне геополітичне поняття; поєднує в собі: історично – західний сектор людської цивілізації, стратегічно – союз західних країн, в яких домінує ліберал-демократична ідеологія, воєнно-стратегічно – країни-учасниці НАТО, соціально – орієнтацію на „торговий устрій” та „ринкові цінності” (модель – США). Протиставляється поняттю євразійство.

 Ідеократія – (від грец. „влада ідей, ідеалів”) термін російських євразійців (Н.Трубецькой, П.Савіцький). Протиставляється „владі матерії”, „ринковій системі”, „торговому устрою”. При ідеократії ієрархія в суспільстві та стимуляція праці виходять з неекономічних принципів.

* У розумінні геополітиків „Світовий Острів” — це Євразійський континент.

 Держави Південно-східного поясу (ПСП) - маються на увазi країни Близького та Середнього Сходу, Центральної Азiї, Закавказзя, Північної Африки та Азiатсько-Тихоокеанського регіону (АТР).

 Таємні операції – комплекс узгоджених і взаємопов’язаних єдиною думкою заходів, спланованих підривних акцій, які проводяться в умовах суворого дотримання вимог конспірації, нерідко в різний час, в різних місцях і різними виконавцями, спрямовані на підрив могутності супротивника.

* Психологічна війна — система підривних акцій, передусім ідеологічних, спрямованих на свідомість людей переважно через сферу суспільної психології. Це складна система дій (психологічні диверсії, чутки, підлоги, дезінформація, погрози, демонстрація воєнної сили тощо). Проводиться переважно між ворогуючими державами напередодні, під час і після ведення бойових дій один проти одного з метою створення умов, за яких здійснюється вигідний вплив і управління поведінкою населення противника.

 Починаючи з 1994 року, у Чернiвецькому державному унiверситетi проходять пiдготовку теологи греко-православного напрямку.

* Українською православною церквою одноосiбно, без участi представникiв iнших церков та конфесiй, пiдписанi „спiльнi угоди про взаємодiю” iз Вiйськово-морськими силами, Прикордонними вiйськами та внутрiшнiми вiйськами МВС України.

 Від лат. „заривай день”, тобто користуйся сьогоднішнім днем (з Горація).
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   38

Схожі:

ОСНОВИ ПРАВОЗНАВСТВА Навчальний посібник За загальною редакцією професора Пастухова В. П
Кримського економічного університету КНЕУ; М. Ю. НАУМ доцент Прикарпатського державного
УДК 37. 03. 6-057. 36: 355 (477) М
За загальною редакцією помічника Міністра оборони України, старшого наукового співробітника, кандидата військових наук, генерал-майора...
Збірник наукових праць «Інформаційні технології в освіті»
Збірник присвячено таким напрямам наукових досліджень у галузі інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в освіті та науці
КУРС ЛЕКЦІЙ ЗА ЗАГАЛЬНОЮ ТА ГАЛУЗЕВОЮ СКЛАДОВИМИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ...
У курсі лекцій із загальної та галузевої складових у стислій формі висвітлюються питання державного управління і місцевого самоврядування,...
КА ЛЮДИНОЗНАВЧI СТУДII ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ДДПУ ВИПУСК ДВАДЦЯТЬ...
Збірник наукових праць ДДПУ ім. Івана Франка “Людинознавчі студії” є фаховим виданням з педагогіки (перереєстровано і затверджено...
СТУДI¯ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ДДПУ ВИПУСК ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТИЙ ЧАСТИНА...
Збірник наукових праць ДДПУ ім. Івана Франка “Людинознавчі студії” є фаховим виданням з педагогіки (перереєстровано і затверджено...
СТУДI¯ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ДДПУ ВИПУСК ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТИЙ ЧАСТИНА...
Збірник наукових праць ДДПУ ім. Івана Франка “Людинознавчі студії” є фаховим виданням з педагогіки (перереєстровано і затверджено...
СТУДI¯ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ДДПУ ВИПУСК ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТИЙ ЧАСТИНА...
Збірник наукових праць ДДПУ ім. Івана Франка “Людинознавчі студії” є фаховим виданням з педагогіки (перереєстровано і затверджено...
ISBN Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей Збірник...
Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей: Збірник наукових праць. Книга / Редколегія. Відп секретар З. С. Скринник....
Баранівський В. Ф., Бабенко М. С. та ін.: Навчальний посібник //...
У навчальному посібнику у стислій формі викладені основні положення тем з навчальної дисципліни “Організація й методика виховної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка