Урок Види мистецтва та специфіка художньо-образної мови. Створення кросвордів "Види мистецтва"


НазваУрок Види мистецтва та специфіка художньо-образної мови. Створення кросвордів "Види мистецтва"
Сторінка3/6
Дата17.03.2013
Розмір0.7 Mb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Музика > Урок
1   2   3   4   5   6

Жанри кінематографа. Видатні режисери й актори світового кіно.

Перегляд кінофільмів і проведення конкурсу кінорецензії (за жанрами кіно)

Кожен із видів кіно — ігрове, анімаційне, документальне та науково-популярне — має свої специфічні жанри.

Кіно — плід величезної праці багатьох людей: сценариста, режисера, ак­торів, операторів, художників, гримерів, костюмерів, освітлювачів. Більшість з них не з'являються на екрані, але в кожний кадр фільму вони вкладають частку свого творчого запалу, своєї душі.

Сценарист — це письменник, автор кіносценарію.

Актор переносить образ героя зі сторінок сценарію на екран, розкриває суть образу, працює над зображальним вирішенням фільму.

Кіно — плід величезної праці багатьох людей: сценариста, режисера, ак­торів, операторів, художників, гримерів, костюмерів, освітлювачів. Більшість з них не з'являються на екрані, але в кожний кадр фільму вони вкладають частку свого творчого запалу, своєї душі.

Сценарист — це письменник, автор кіносценарію.

Актор переносить образ героя зі сторінок сценарію на екран, розкриває суть образу, працює над зображальним вирішенням фільму.

Художник-постановник працює у тісному контакті з творчим колективом і, передусім, з режисером та оператором.

Композитор пише музику, пісню до фільму.

Режисер-постановник — головна особа в кіно. Саме він очолює та ор­ганізовує увесь процес створення фільму, розкриває ідейно-художній задум картини в безпосередній роботі з акторами, оператором, художником, компо­зитором. Ніби капітан на кораблі, керує усім режисер.
Телебачення як мистецтво і засіб комунікації. Відеокліп. Обговорення телепередач (за програмою тижня), зокрема відеокліпів

Художня культура сучасності охоплює дуже давні та порівняно нові види мистецтва: так, образотворче мистецтво існує ще з часів первісного суспільства, а історія кінематографії налічує ледь більше сотні років. Із середини XX ст. почав розвиватися такий новий вид мистецтва, як телебачення. Останні десятиліття позначені появою різноманітних форм медіа-мистецтва (відеокліпи, відеоінсталяції, відеокультура і т. д.). Зазнала змін і традиційна для попередніх часів загальна класифікація мистецтв — тепер, окрім літератури, музики, театру, кінематографії, виділяють також візуальні мистецтва (як традиційні образо­творчі мистецтва, так і новітні медіаційні й інформаційні). Система мистецтв не є замкнутою, отже, з подальшим розвитком суспільства, його технічних і духовних аспектів можуть з'явитися і нові, невідомі сучасності види мисте­цтва. Немає однакових фільмів, як і нема однакових картин чи однакових музичних творів. Творці фільму вкладають у своє творіння і уяву, і почуття, і натхнення, саме тому ми сприймаємо кожну кінострічку як витвір мистецтва. Якщо кінематограф є популярним, доступним, використовує багато творчих

методів та прийомів, висвітлює найрізноманітніші аспекти людського життя, він стає найважливішим мистецтвом, яке впливає на почуття, розум, думки людства.

Кіно— синтетичне мистецтво, воно увібрало досвід літератури і багатьох просторових і часових видів мистецтва, а саме — театру, живопису, музики, об'єднало їх, і не механічно, а відповідно до власних засобів виразності.

Багато хто має свій "домашній" кінотеатр — відео. Відео на касетах, дис­ках. Для любителів кіно існують кінотеатри широкоформатні, панорамні, кругорамні. Окремо — кінотеатри аромату, смакові, дотикові. Вони розраховані на аматорів того чи іншого виду кіно. Створюється якомога повніша ілюзія достовірності, ілюзія життя. Але це не означає, що кінематограф видає себе за життя. Ні, він залишається мистецтвом, як і всі мистецтва, відображаючи життя. Кіномистецтво завжди вдосконалюється. Та хоч яким стане кіно в май­бутньому, головне, щоб воно було глибоким, несло глядачеві добрі думки й почуття... Кіно народилося — кіно народжується. І змінюється. Як життя.

Поліхудожні явища сучасної культури. Синтез мистецтв. Диспут "Чому сучасній людині потрібні всі види мистецтва?"У сучасній культурі, що характеризується глобальним поширенням мас-медіа простору і створенням інформативного аудіовізуального середовища новоготипу, зазнаютьзмінформизал учення людей домистецтва, посилюються механізми поліхудожнього впливу на особистість (засоби масових інформацій, кінематограф, комп'ютерні програми, відеокліпи, естрадний шоу-театр тощо). Художнє мистецтво як важлива складова полікультурного простору завдяки універсальності його образної мови дає змогу людям вступати в діалог з різними культурами, розширюючи таким чином свій власний духовний світ.

З розвитком технічних засобів, появою нових виражальних можливостей

можна очікувати виникнення нових видів мистецтва. Крім того, розширюється простір для взаємовпливів, синтезу мистецтва.

Синтез мистецтв — це спілка рівноправних видів мистецтв, що скеро­вані до однієї мети й у результаті дають нову художню якість.

Проблема синтезу мистецтва полягає у сполученнях різних видів мистецтв, що веде до багатобічного впливу (вистава — синтез режисерського, акторського та інших видів мистецтв). А ще — до виникнення нових форм, жанрів на основі класичної культури і нових технологічних можливостей (кіно, комп'ютерна графіка).


Узагальнення вивченого матеріалу


Виконайте завдання:

 1. До видів мистецтва належать ...

 2. Всі види мистецтва класифікуються на ...

 3. Архітектура — це...

 4. Архітектурі притаманні такі основні якості...

 5. До видів архітектури належать ...

 6. Скульптура — це:

а) жанр візуального мистецтва;

б) об'ємно-просторовий вид образотворчого мистецтва;

в) техніка візуального мистецтва.

 1. До різновидів круглої скульптури належать ...

 2. Існує три типи рельєфу — ...

 3. За змістом і функціями скульптура буває ...

10. Скульпторові найкраще вдається відтворювати:

а) зірки на небі;

б) хвилі на воді;

в) листя дерев;

г) постать людини і тварин.

11. Скульптор у скульптурі віддає перевагу:

а) формі;

б) оточенню;

в) лінії;

г) кольору.

12. Графіка —це:

а) вид образотворчого мистецтва;

б) жанр образотворчого мистецтва;

в) техніка візуального мистецтва.

13. Засоби виразності графіки:

а) декор;

б) штрих;

в) колір.

 1. Різновидами тиражної графіки є ...

 2. Живопис — це:

а) жанр візуального мистецтва;

б) вид образотворчого мистецтва;

в) техніка візуального мистецтва.
16. Основний виражальний засіб живопису:

а) лінія;

б) штрих;

в) колір.

 1. До видів живопису належать ...

 2. До якого жанру живопису належать ці картини?
 1. Види портретів ...

 2. Портрет за характером виконання ...

 3. Пейзаж буває ...

 4. Декоративно-ужитковим мистецтвом називають:

а) жанр візуального мистецтва;

б) мистецтво створення побутових речей та їх оздоблення.

23. Основним вираженим засобом декоративного мистецтва є:

а) колір;

б) фактура;

в) орнамент.

24. Найбільш відомі центри розвитку народних промислів України ...


25. До якого жанру належать ці фотографії?

26. Хто відкрив мистецтво фотографії?

 1. Які відкриття у галузі фізики і хімії стали основою для існування фотографії?

28. Види фотографій ...

29. Хто відкрив еру кінематографа?

30. Хто керує кінопроцесом?

31. Види кіно — ...

32. До якого жанру кінематографа належать ці кадри з фільмів?

 1. Мистецтво, яке відображає дійсність у художніх образах, виражених музичним звуком, називають ..

 2. Музичні звуки мають чотири властивості —...

 3. Як називають групу артистів, співаків або музикантів, які виступають як єдиний художній колектив?

 4. Який музичний інструмент є емблемою музики?

 5. Тріо — це ..., секстет — ..., октет — ..., дует — ..., квартет — ..., квінтет — ..., септет — ...

 6. До якого жанру належать романс, пісня, серенада, гімн?

 7. До якого жанру належать симфонія, увертюра, концерт?

 8. До якого жанру належать соната, тріо, прелюдія, ноктюрн, етюд-картина?

 9. До якого жанру належать

 10. До видів театру належить ...

 11. Види танців – ....

Роль культури у суспільстві, матеріальна і духовна культура. Складові духовної культури. Віднайти у різних джерелах (словниках, енциклопедіях тощо) і порівняти визначення слова "культура"

Існує чимало визначень поняття "культура", що свідчить про його культури, і їхня кількість постійно зростає. Вживається багато словосполучень

багатозначність. Культура (від лат. "догляд", "розвиток") означає усе, що із терміном "культура": "культура праці", "культура поведінки", "культура мови",

створено зусиллями людей і на благо людей, на відміну від природних явищ, "національна культура", "світська культура", "політична культура" тощо,
що виникають без нашого з вами безпосереднього втручання. У першій половині XX ст. умовно всю культуру поділили на матеріальну,

За свідченням культурологів, сьогодні в науці існує понад 400 визначень духовну, соціальну та особисту.
Однією з найзначніших сфер духовної культури є культура художня. Як синонімічний до поняття "духовна культура" вживається термін "мистецтво". Отже, мистецтво — це художня творчість людини, художньо-образна мова відтворення дійсності. Художня культура охоплює мистецькі цінності, а також явища, пов'язані з їхнім творенням, зберіганням, поширенням.
культури, і їхня кількість постійно зростає. Вживається багато словосполучень із терміном «культура»: «культура праці», «культура поведінки», «культура мови», «національна культура», «світська культура», «політична культура» тощо.

У першій половині ХХ ст. культуру умовно поділили на матеріальну, духовну, соціальну та особисту.
Мистецтво — ядро художньої культури. У мистецтві створено і зберігаються для нащадків своєрідні "духовні портрети" тієї чи іншої історичної епохи. Вони задають "високий тон" індивідуальному світосприйняттю, збагачують естетичний досвід, поглиблюють мислення, проникають у свідомість людини, надихаючи її на власну творчість.Народна і професійна, духовна і світська культура. Національна художня культура. Збереження культурної спадщини. Виготовлення витинанки


Пам'ятки історії та культури кожного народу є своєрідним історичним дже­релом, яке несе інформацію про життя і творчість видатних представників науки, культури, мистецтва, державних і громадських діячів. Крім писемних джерел, протягом століть створюються нерухомі пам'ятники археології, істо­рії, архітектури, монументального мистецтва, які зберігають інформацію та залишаються свідками життя і творчості історичних осіб. Культурна спадщи­на, яка складається з пам'яток історії та культури, уособлює пам'ять народів. За якістю збереження пам'яток та ставленню до них можна визначити полі­тичну, соціальну, релігійну моральність, естетичні норми і цінності які панують у суспільстві в певний історичний період, або існують в сьогоденній культурі, не обмеженій державними кордонами. У цілому культурна спадщина в кожній країні вважається частиною культурно-соціальних ресурсів. Поціновування та дбайливе використання цих ресурсів дає країнам економічну користь. Роз­виток сучасної індустрії туризму має щільний зв'язок зі збереженням культур­ної спадщини в кожній з країн.

До пам'яток історії, які становлять певну частку в культурній спадщині кож­ної з країн, належать будинки, споруди, пам'ятні місця, місця поховань зі вста­новленими на них меморіальними комплексами, історичні ансамблі. Мовчазні свідки історичного минулого мають велику цінність, адже надають історичним подіям конкретики, є зв'язком між минулим і майбутнім і створюють можли­вість сьогоднішнім поколінням з розумінням історичних подій уявити життя і діяльність попередників в їх культурно-історичному середовищі.

Світова культура — це синтез кращих зразків національних культур різ­них народів, що стали загальнолюдським надбанням.

Національна культура є синтезом цінностей, створених різними соціаль­ними групами людей даного суспільства. Своєрідність національної культури

виявляється в духовній сфері — мові, музиці, літературі, живописі, філософії, традиціях, релігіях. Матеріальну сферу національної культури становлять лад економічного життя, традиції праці й виробництва.

Залежно від того, хто створює культуру і який її рівень, розрізняють три форми культури: елітарну, народну, масову.

Елітарна (висока) культура створюється привілейованою частиною сус­пільства чи на її замовлення професійними творцями. Вона охоплює мис­тецтво, класичну музику і літературу. Коли рівень освіченості зростає, коло споживачів високої культури розширюється.

Народна культура, на відміну від світської, створена анонімними авто­рами, непрофесіоналами. Народну культуру називають колективною чи са­модіяльною, її аудиторія — більшість людей. Вона охоплює легенди, казки, епос, міфи, пісні, танці, які створені в минулому, а сьогодні їх зараховують до визначних здобутків народної культури.

Народна культура — це живий організм, який має свій початок, але й досі через віки і тисячоліття продовжує розвиватися. Через неї люди тримають зв'язок з поколіннями предків і шукають відповіді на питання, хто вони у цьо­му світі.

Масова культура (популярна) — це культура, сукупність якої полягає в тому, що вона створюється з метою споживання, для розваг. Вона є масовою за обсягом, тобто за охопленням аудиторії, і за часом, тобто виробляється постійно, щодня.

Професійна культура тісно пов'язана зі змістом професійної діяльнос­ті, роллю, яку вона відіграє в суспільстві, організацією робочого місця пред­ставників даної професії. На неї справляє великий вплив професійна освіта і підготовка.Виготов свою витинанку
1   2   3   4   5   6

Схожі:

Уроку Види мистецтва та специфіка їх художньо-образної мови
Мета: дати учням загальне уявлення про культуру, мистецтво як складову частину духовної культури людини, про види мистецтва та їх...
Урок з образотворчого мистецтва у 5-му класі на тему: «Витинанка. Види витинанок»
Ознайомити учнів з різноманітними формами декоративно-прикладного ужиткового мистецтва, розповсюдженого в Україні
ТЕМА: ЕКРАННІ ВИДИ МИСТЕЦТВА. КІНО
Учитель. Наш попередній урок був присвячений театру. Ми з вами розглядали основні художні засоби театрального мистецтва, ознайомились...
В’язівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Урок з образотворчого мистецтва по темі
«Види декоративно-ужиткового мистецтва: килимарство, ткацтво, розпис, лозоплетіння, флористика, різьба по дереву, ковальство, гончарство...
Тема. Художні техніки декоративно-прикладного мистецтва. Виготовлення...
Нців, види декоративно-ужиткового мистецтва (визначати практично). Познайомити із складною витинанкою-композицією (багатоколірною),як...
Тема. ВИДИ І ЖАНРИ ЖИВОПИСУ Мета
Мета: викликати живий інтерес та прищепити любов учнів до творів живопису, навчити розуміти їх ідейний зміст та засоби художньої...
Конспект уроку у 6 класі Тема. Філософ. Поет. Музикант
Мета. Визначити особливості відображення життєвого змісту та почуттів у пісенній творчості Г. Сковороди; збагачувати емоційно-естетичний...
Тема: «Аплікація як вид декоративно-ужиткового мистецтва»
Мета: узагальнення і систематизація знання з теми Аплікація як вид декоративно – ужиткового мистецтва, закріпити знання про види...
А дипломатичне; б рекламне; в судове; г військове
Жанри та види ораторського мистецтва, вимоги до змісту та запису промови. Оратор та аудиторія
3 Книга В. Сухомлинського «Сто порад учителю» зразок
Жанри та види ораторського мистецтва, вимоги до змісту та запису промови. Оратор та аудиторія
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка