Уроку з «ФІЗИКИ» Тема: «Хвильові та квантові властивості світла»


Скачати 266.88 Kb.
НазваУроку з «ФІЗИКИ» Тема: «Хвильові та квантові властивості світла»
Дата26.10.2013
Розмір266.88 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Література > Урок


Міністерство освіти і науки , молоді та спорту України Державний навчальний заклад

«Одеський центр професійно-технічної освіти»

Методична розробка театралізованого уроку з «ФІЗИКИ»
Тема: «Хвильові та квантові

властивості світла»

Виконавець:

Викладач першої категорії Хміль Б. В.

Розглянуто на засіданні методичної комісії загально освітніх дисциплін та рекомендовано до використання в учбовому процесі

протокол № - __ від ____

Голова методичної комісії Павленко В. В.


м. Одеса, 2012

Анотація
Ця методична розробка може бути використана в процесі викладання теми з розділу «Оптика».

Це має важливе значення для формування логічного мислення, сприяє розвитку комунікативних навичок, спонукає учнів до активних дій.
Тема: «Хвильові та квантові властивості світла» виховує допитливість, уміння працювати в колективі, сприяє розвитку в учнів навичок роботи з додатковою літературою, вчить замислюватись над глобальними проблемами людського суспільства - сенсом життя, його цінностями.

Зміст уроку

 1. Основні теоретичні відомості.

 2. План уроку.

 3. Методичні рекомендації для підготовки проведення уроку.

 4. Знайомство учнів з темою уроку та поставленою метою.

 5. Опис уроку - спектаклю.

 6. Підведення підсумків уроку.

 7. Домашнє завдання.

 8. Використана література.Основні теоретичні відомості
Сьогодні на уроці фізики ми будемо повторювати тему «Хвильові та квантові властивості світла». Урок – театралізований, нестандартний із застосуванням інформаційних і інтерактивних технологій.

На попередніх уроках були розглянуті питання опорних знань.

 • об'єктивні характеристики світла;

 • суб'єктивні характеристики світла;

 • властивості світлових хвиль;

 • як використовують властивості світла на практиці;

 • одиниці вимірювання основних характеристик світла.

Сьогодні нетрадиційний урок - це знайомство з новими методами розв'язання практичних завдань і засвоєння нових понять.

Методичні рекомендації для підготовки проведення уроку.

На такий урок доцільно відвести 1 годину. Підготовка до уроку може тривати один тиждень. Викладач заздалегідь оголошує тему, пропонує список рекомендованої літератури, проводить консультації, помагає розібратися у складному матеріалі, пояснювання розв'язування задач, тощо. Клас поділяється на групи. Кожній групі викладач доручає конкретне завдання. На уроці біля дошки відповідатиме лише один представник від кожної групи. Хто буде захищати роботу учні не знають. Тому всі намагаються старанно виконувати домашнє завдання, за потребою відвідують консультації.

c:\users\лёня\desktop\картинки\nnyuton.jpg

Ісаак Ньютон (1643-1727)

“Наука схожа на красиву ,проте сварливу жінку. Якщо хочеш спілкуватися з нею , треба безперестану сваритися “

І.НЬТОН

-1-

Тема Хвильові та квантові властивості світа

Мета Висвітлити історію зародження теорії про природу світла,

звернувши увагу на межу застосування фізичної теорії .

Узагальнити та систематизувати знання про природу світа

на основі корпускулярно – хвильового

дуалізму про основні властивості матерії , уявлення про

співвідношення між теорією та експериментом ,

взаємозв’язок між

наукою і практикою . Показати титанічну працю вчених у

розкритті природи світла .

На працях учених виховувати працелюбність ,

наполегливість ,

Уміння відстоювати свою думку , вміння самостійно

здобувати знання . Розвивати логічне мислення сприяти

розвитку навичок міжособистісного спілкування.

Тип уроку – театралізований нестандартний урок .

Обладнання : портрети вчених-фізиків набір для демонстрації ,

інтерференції дифракції ,поляризації, оптична

шайба Гартля , набір діапозитивів,епідіаскоп ,

біпризма Френеля ,фільмоскоп ,

діафільм “Хвильові властивості світла ” , таблиці

та інш.

Підготовча робота.

Театралізований урок по темі “Хвильові та квантові властивості світла“ проведено як узагальнюючий. З учнями домовились поставити спектакль у формі судового засідання. Це полегшує показ історичного розвитку уявлення про світло , боротьбу переконань прихильників хвильової та квантової теорії , крім цього , на суді звичайно виступають дві протилежні сторони , їх свідки , наводяться докази ,обов’язково виступають адвокати , згладжуючи гостроту суперечок і виясняючи деталі обґрунтовано виноситься вирок.

-2-

Все це важливо для розкриття теми. У процесі уроку було вирішено зупинитися на таких фізичних питаннях :

Явище відбивання світла , заломлення , інтерференція , дифракція, дисперсія , люмінесценція , фотоефект , його умови ,тиск світла . Кожний виступ супроводжувати демонстрування дослідів . Приблизно за тиждень до уроку склали його план :

 1. Вступне слово вчителя (1-2 хв);

 2. Судовий розгляд : доведення хвильових і квантових Властивостей світла (30-35 хв) ;

 3. Судова ухвала (2 хв)

 4. Заключне слово вчителя (3хв)

Далі визначили , які дійові особи братимуть участь у спектаклі ; це пані хвильова теорія та пані квантова теорія пан Х. Гюйгенс – батько хвильової теорії, свідки Евклід , Френель , Генріх Герц , Олександр Столєтов , Дифракти Огинайович , Закон заломлювач Петро Лєбедєв,

сеньйора Люмінесценція і судді , два адвокати ,два стражники , Макс Тланк , Альберт Ейнштейн ,Комптон.

Ролі розподілено серед учнів. Кожний одержав завдання підготувати свій виступ . Для цього потрібно була використати рекомендовану літературу - головним чином підручних фізики та біографічний довідник “ Фізики “ , а для підбору дослідів звернутись до посібника “ Демонстраційний

Експеримент з фізики в середній школі “ , I і II ( досліди : хвилі на поверхні води ,закони відбування і заломлення світла , вільця Ньютона , дифракція і поляризація світла , дослід Герца та Столєтова , люмінесцентна лампа ) , а також підготувати таблиці:

 1. Відбивання і заломлення світла:

 2. Кільця Ньютона ,

 3. Схема досліду з біпризмою Френеля та досліду Іонга,

 4. Схема досліду Столєтова ,

 5. Таблиці з формулами для енергії кванта ,рівняння Ейнштейна для фотоефекту , для комптонівської довжини хвилі електрона

E=hv; h=6,63-10-34Джс ;

hv=A+ ; ; 9.1 ; С=3
-3-

6. Таблиця “ Єдність хвильових і корпускулярних властивостей світла “.

Готуючи свої доповіді (виступи) , потрібно починати розповідь

Про те , на захист кого він виступає і чому саме, свої слова потрібно підтверджувати дослідами . Виступ повинен відповідати правилами і характеру виступу на судовому засіданні .

Судове засідання відбувається у фізичному кабінеті . В кабінеті вивішено портрети вчених фізичних , які вивчали закони оптики та хвильові й квантові властивості світла , а саме , Евклід , Ньютон , Гюйнес , Герц , Юнг, Френель , Столєтов , Планк , Ейнштейн . Поряд з портретами прикріплені таблиці – схеми з поясненням хвильових і квантових властивостей світла. На демонстраційному столі знаходяться необхідні прилади для демонстрування відповідних дослідів . Окремих сийя для судового розгляду.

Вхід до кабінету фізики охороняють два стражі зі списами навхрест.

Опис уроку - спектаклю.

Голос звертається до тих ,хто входить. Пароль ?

Якщо відповіси, то пройдеш !

Перший стражник Формула Планка ?

 • Енергія світового кванта дорівнює добуту постійної Планка на частоту випромінювання.

Перший стражник пропустити !

Другий стражник . Значення постійної Планка.

-6,63-10-34Джс

Другий стражник . пропустити

Перший стражник . Назвати рівняння

Ейнштейна для фотоефекту.

- hv=A+
Перший стражник . Пропусти

-4-

І т.д. Наприклад

 1. Умови створення інтерференційних максимумів і мінімумі.

2.Чи може людина бігти швидше своєї тіні ?

3. Чим пояснюється кольоровість крильчат комах?

4.Чим відрізняється дисперсійний спектр від дифракційного?

5.Чому блищить кольорова поверхня ?

6.яке основне перетворення енергії відбувається в телевізорі ?(Електрична енергія перетворюється в енергію люмінесцентюго випромінювання .)

7.Чому при електрозварюванні необхідно закривати очі захисними окулярами ?

Всі учасники ввійшли до кабінету. Зайняли свої місця .

Перший стражник . Встати !Суд іде!

(Входять із лаборантської судді й адвокати .)

Головний суддя (вчитель). Сьогодні слухається сирова №1 , що складається , з двох частин . Пані хвильова Теорія звинувачує паню Квантову Теорію в тому , що вона тисне , пригноблює її й не визнає.

Пані Квантова теорія скаржиться на те , що хвильова теорія не бажає визнати її місце у науці .

Я закликаю суд досконало розібратись у цій суперечці . Зі справедливістю і неупередженість вислухати свідчення сторін і винести справедливий вирок.

(входить хвильова Теорія.)

Суддя. Встановимо вашу особистість. Ваше прізвище ,ім’я , по батькові?
- Хвильова Теорія Світилівна . (Вимовляє клятву. “Клянусь говорити правду і тільки правду “ , поклавши руку на червону книгу Справедливості .)

Суддя. Ваше помешкання ?

Хвильова. Фізичне царство ,місто Оптика , вул. Природа Світла ,буд 15, кв. 1

Суддя . Ваші Батьки ?

Хвильова. Батько – вчений Християн Гюйгенс.

Суддя . Ваш рік народження та біографія ?


c:\users\лёня\desktop\картинки\gugens.gif

Гюйгенс Хрістіан (1629 – 1625)

Розробив хвильову теорію світла , сформулював принцип для пояснення механізму поширення світла ( принцип Гюйгенса) У 1678 р Відкрив поляризацію світла .

-5-

Хвильова . я народилась в 1678 році ,коли Х. Гюйгенс розробив хвильову теорію світла ;оголосив він про мене у 1690р. в “ Трактаті про світло “ мене вирощували французький фізик О. Френель і англійський Т.Юнг.

Суддя. Прошу сідати . ( Входить друга дама)

Ваше прізвище , ім’я по батькові ?

 • Квантова теорія світлів на (Теж Клянеться на книзі Справедливості.)\

Суддя . Ваше помешкання ?

- Фізичне царство ,місто Оптика , вул. Природа Світла ,буд 15, кв. 3.

Суддя . Ваші Батьки ?

 • Батько - німецький фізик Макс Планк доповів у німецькому фізичному товаристві про теоретичний вивід закона випромінювання , при цьому потрібно було припустити , що світло випромінюється не у вигляді безперервних хвиль , а у вигляді окремих порцій енергії квантів.

Суддя. Прошу сідати. Зараз переходимо до заслуховування свідків - захистків , в ролі яких виступають найповажніші і шановні у Фізичному царстві славнозвісні вчені , вони викладуть неспростовні докази. Перше слово надається пану Гюйгенсу.

Пан Гюйгенс . Я прийшов на ваш суд для того , щоб допомогти розв’язати супереч між моєю донькою Хвильовою Теорією

c:\users\лёня\desktop\картинки\[g79_7-03-02-60]_[pf_evkl].gif

Євклід

(III ст. до н. е. )

-6-

Світилівною та її суперницею Квантовою Теорією Світівною.

У “ Трактаті про світло “ (1690 ) я висловив думку про те , що світло представляє собою хвильовий рух у ефірі : “ Неможна сумніватися у тому , що світло знаходиться в русі якоїсь речовини “ ; “Адже …світло споживає для свого проходження деякий час … з цього випливає , що рух , наданий речовині , поступово і таким чином , поширюється також … сферичними поверхнями і хвилями , які можна спостерігати на воді , в яку кинуто камінь і які зображають собою поступове поширення кругами , хоч воно й відбувається з іншої причини та на плоскій поверхні “ (Демонструє дослід “ Хвилі на поверхні води “. )

Суддя. Панове слово просить Евклід.

Евклід . Я , вчений стародавньої Греції Евклід , прибув на Машині Часу в хх століття із ІІІ-го віку до вашої ери на цей суд , щоб допомогти своїй прапрапрапрарпрапрапраправнучці Хвильовій Теорії світилівні відстояти своє положення у фізичному розових променів , я знайшов закони відбивання світла :

 1. Промін падаючий і промінь відбитий лежать в одній площинні з перпендикуляром до відбиваючої поверхні , встановленим у точці падіння променя.

 2. Кут падіння променя дорівнює кутові його відбивання

 3. Падаючий і відбитий промені оборотні У ваших у мовах ці закони перевіряються на дослідах з оптичною шайбою Гартля ( Демонструє досліди з відповідними малюнками).

Гюйгенс (з місця ) . Ці закони , відкриті дослідним шляхом , можна вивести , якщо розглядати світло як пружні хвилі в ефірі який заповнює всесвітній простір простір . І я це зробив! (Креслить схему і проводить математичні докази )

Суддя. Слово надається Френелю.


Френель Огюстен – Жан (1788 – 1827 )- один з творів хвильової теорії світла , розробив теорію дифракції (принцип Гюйгенса – Френеля ), дослідив вплив поляризації на інтерференцію c:\users\лёня\pictures\2012-02-18 ага)\ага) 001.jpgc:\users\лёня\desktop\картинки\frenel.gif

Шайба Гартля
-7-

Френель – Хочу привести незаперечні докази на користь пані Теорії світилівни Хвильової. ( Демонструє дослід з кільцями Ньютона , а також окремі фрагменти діафільму ).

Це інтерференція – стійка картин чергування світлих і темних полос. Пояснити її можна , якщо припустити , що проміння світла – хвилі , які проходять різні шляхи , відбиваючись від скляної пластинки і розміщеній на ній плоско – випуклій лінзі великого радіуса кривизно , відбиті хвилі накладаються і дають ефективне явище , яке ми називаємо інтерференцією .

Ось схема досліду Т.Юнга по дифракції . Внаслідок дифракції з отворів В і С виходили

два світлових конуси , які частково перекривалися В результати інтерференції світлових хвиль на екрані почергово з являлися світлі й темні полоси Завдяки цього досліду Юнг вперше виміряв довжини хвиль , які відповідали світловим промінням різного кольору Дослідження дифракції було завершено у моїх працях .

Я об’єднав принцип Гюйгенса з ідею вторинних хвиль , а саме хвильова поверхня в любий момент часу представляє собою не просто огинаючу вторинних хвиль , а наслідок їх ,інтерференції і це в науку війшло як принцип Гюйгенса френеля.

c:\users\лёня\desktop\готово1.png

c:\users\лёня\pictures\2012-02-18 ага 3\ага 3 001.jpg


Юнг Томас (1773 – 1829 ) перший правильно обґрунтував інтерференцію світла , пояснив кільця Ньютона за принципом інтерференції
c:\users\лёня\desktop\картинки\thomas_young_(scientist).jpg

-8-

Пане суддя ! Дозвольте мовити слово :

Я , Дифракт Огинайович , виступаю на захист Теорії світилівни Хвильової і стверджую що дифракція – це огинання світловими променями контору непрозорих тіл , розміри яких сумірні з довжиною світлової хвилі , і проникнення світла таким чином у зону геометричної тіні. Дифракція зумовлена хвильовими властивостями світла .

Яскраво виражену дифракційну картину світла можна спостерігати за допомогою дифракційної гратки , яка дає порядок головних максимумів , що розміщуються симетрично відносно центрального максимуму (нульового)

(Демонструє таблицю і фрагмент з діафільму )

Суддя. Виступає Закон Заломлення .

Високий Суд! Я математикою доведу існування Теорії світилівни хвильової . експериментально встановив закон для заломлення світла :

 1. Падаючий і заломлений промені і нормаль до межи поділу лежать в одній площині ;

 2. Відношення синуса кута поління альфа

До синуса кута заломлення r дорівнює відношення швидкостей поширення світла в цих середовищах :=

Тут і - швидкості поширення світла в середовищах , які характеризуються відповідно показниками заломлення і . Це співвідношення можна переписати у вигляді
== , де ,= - відносний показник заломлення другого середовища (відносно першого).

Співвідношення == , називають законом заломлення світла . Він показує : у скільки разів швидкість світла в першому середовищі більша а бо менша від швидкості світла в другому .

-=n - абсолютний показних заломлення, який вказує : у скільки разів швидкість поширення світла у вакуумі більша , ніж у даному середовищі . Закон заломлення світла пояснюється на основі принципу Гайгенса. Якщо світловіЯ вище дифракції збедження кругових

Хвиль на поверхні води хвиль у ванні з водою

Кільця Ньютона Інтерферекційна картина

Картинка кругових хвиль

До закону заломленняc:\users\лёня\desktop\картинки\maxwell2.jpg

Максвелл Джеймс – Клерк (1831- 1879)
Розробив теорію електромагнітного поля. У 1865р. висунув ідею про електромагнітну природу світла


На фотографіях дифракційні картини від різних перешкод:

А) тонкої дротинки ;

Б) круглого отвору ;

В) круглого екрана

-9-

хвилі переходять з одного середовища в інше , то напрям їх поширення змінюється ,тобто світло заломлюється.(креслить схему і демонструє відповідний фрагмент з діафільму “ Закон заломлення світла .)

Продовжує далі. А що таке дисперсія ? Це залежність від довжини хвилі швидкості світла в речовині , тобто показника заломлення речовини . Колір у всіх променів пов язаний з довжиною хвилі . А явище поляризації світла хіба не доводить поперечний характер світлових хвиль і цим самим доводить хвильову природу світла .

Суддя слово надається Максвеллу.

Максвелл : я в 1865 році розробив теорію єдиного електромагнітного поля . З’ясував , що світло представляє собою електромагнітні хвилі і ,таким чином , носіями їх є електромагнітне поле.

Таким чином , хвильове теорія про природу світла еволюціонувала в електромагнітну теорію світла. Я довів , що швидкість поширення електромагнітної хвилі – величина

кінцева й у вакуумі дорівнює приблизно швидкості світла.

Суддя . Виступає Генріх Герц.

Г.Герц : Електромагнітні хвилі , теоретично предсказані Максвеллом , я їх експериментально одержав у 1887 році . Мною також доведено , що вони мають кінцеву швидкість ,

обладають енергією , відбиваються , інтерферують , дифрагують поляризуються .

А роком раніше , тобто в 1887 році , я виявив , що при освітленні відємного електрода із цинку ультрафіолетовими променями втрачаються електрони . Яка причина?

Із залу суду О.Г. Стоєтов :

У 1888 році я досконально вивчив це явище , яке ввійшло в науку , як фотоефект .

Мною було встановлено закони фотоефекту ,

 1. Сила фотоструму насичення , який виникає при освітленні монохроматичним світлом , пропорційна , світловому потому , що надає на катод : = кФ

 2. Швидкість фотоелектронів збільшується із зростанням частоти (із зменшенням


c:\users\лёня\desktop\картинки\250px-heinrich_hertz.jpg


Герц Генріх ( 1857 – 1894 )

У 1886 р. довів існування електромагнітних хвиль , а також тотожність основних властивостей електромагнітних і світлових хвиль.

У 1887р вперше спостерігав фотоефект .


c:\users\лёня\desktop\картинки\rrrree1.jpg

Столєтов Олександр Григорович (1839- 1896 )

У 1888р. Дослідив явище фотоефекту та встановив закон залежності сили фотоструму від інтенсивності світла ( закон сталєтова )

c:\users\лёня\desktop\картинки\npid_62667.jpg

Лебедєв Петро Миколайович (1866-1912 )

Виміряв тиск світла на тверді тіла та гази


Схема досліду О.Г. Столєтова з фотоефекту
-10-

довжини хвилі ) падаючого світла і не залежить від інтенсивності світлового потоку.

 1. Незалежно від інтенсивності світлового потоку фотоефект починається ти явні при певній для даного металу мінімальній частоті ( максимальній довжині хвилі світла , що називається червоною межею фотоефекту .

(Дає схему свого досліду і демонструє фрагмент з діафільму “ Фотоефект “)

Хвильова теорія світла спроможна пояснити лише перший із цих законів.

А як з’ясувати другий третій закон ??

Суддя. Слово надається Петру Лебедєву.

Петро Лебедєв У 1899 році я виміряв тиск світла на тверді тел.. Цей тиск став рівним тиску електромагнітних хвиль , розрахованому Максвеллом у 1983 році.

(Демонструє фрагмент діафільму “ Тиск світла “

Голос з залу : Шановні судді ! прошу слова.

 • Я сеньйора Люмінесценція ( (в яскравій шляпі ) мене іноді не зовсім правильно називають холодне світіння тіл) явище люмінесценції полягає в тому що під дією світла деякі тверді , рідкі або газоподібні речовини випромінюють характерні для них випромінювання .

 • Люмінесценція – це випромінювання світла тілами , збудженими різними факторами.

Люмінесценція характеризується спектральним складом , а також інтенсивністю і поляризацією ліній . Дають

люмінесценцію люмінофори . Вони поділяються на фото люмінофори (світяться під дією освітлення ) катодолюмінофори ( світяться під ударом заряджених частинок _ люмінофори радіо активного збудження .

Мене цікавлять закони люмінесценції

Суддя Слово надається панові Планку.

Макс Планк Вивчення даних про спектри свічення хімічних елементів , про розподіл енергії в спектрі теплового випромінювання чорного тіла , про явище фотоефекту , його універсальність застосування хвильової теорії світла . Це змусило мене зробити припущення що випромінювання і поглинання електромагнітної енергії має дискретний

c:\users\лёня\desktop\картинки\planck.jpg

Планк Макс – Карс – Ернест – Людвіг (1858 – 1947 )

Творец квантової теорії .У 1900 Р. ВВІВ У НАУКУ ОДНУ З НАВАЖЛИВІШИХ світлових сталих - елементарний квант дії , названий його ім’ям
Ейнштейн Альберт (1879 – 1955 )c:\users\лёня\desktop\картинки\alberteinstein.jpg

У 1905 р. дав теорію фотоефекту , запровадив уявлення про кванти світла створив фотонну теорію світла , пояснив явища фотоефекту , люмінесценції та фотохімічні перетворення .

-11-

(Переривчастий )Характер , тобто світло випромінюється , поширюються і поглинається не безперервно ( як це виходило із хвильової теорії ), а порціями (квантами )

Виходячи із цього припущення . я на зборах фізичного товариства Німеччини висловив думку , яка йшла врозріз всім існуючим на той час уявленням , а саме : енергія випромінювання складається з окремих малих і неподілених часток = квантів і визначається Е= hv

Суддя . Панове слово просить Ейнштейн .!

Ейнштейн я в 1905 році розвиваючи ідеї Макса Планка , розробив квантову теорію світла , згідно з якої світло представляє собою потік світлових частинок фотонів

Таким чином , виникла нова теорія про природу світла – квантова теорія , яка відроджувала в деякому розумінні корпускулярну теорію Ньютона . Але фотони якісно відрізняються від звичайних матеріальних частинок : усі фотони мають енергію , рухаються зі швидкістю світла , маючи при цьому кінцеву масу ( маса спокою фотона дорівнює нулеві ), а також імпульс .

Все це можна виразити математично :

Е=hv ; h =6,63-10-34Джс – стала Планка

m= ; p = mc = =

Енергія кванта hv , що надає на речовин , витрачається на роботу А виривання електрона з речовини і на надання електрону кінетичної енергії . Електрон , що міститься всередині речовини , поглинувши квант світла , або покине речовину , або залишиться всередині неї. Це залежить від того , що більше : енергія поглинутого кванта світла чи робота виходу електрона . Якщо енергія поглинутого кванта більша від роботи виходу, то кінетична енергія фотоелектрона дорівнює різниці поглинутого кванта світла і роботи виходу hv-А

Математичний вираз : hv=А + ввійшов у фізичну найку як рівняння Ейнштейна для зовнішнього фотоефекту . Це рівняння є окремим випадком закону збереження і перетворення енергії в застосуванні до явища фотоефекту.

-12-

Із зменшенням частоти падаючого світла ( збільшенням довжини хвилі ) енергія падаючих квантів (фотонів ) при деякіх частоті (або довжини хвилі ) може дорівнювати роботі виходу тобто h=A , або , звідки або =

Таким чином , квантова теорія пояснила закон фотоефекту , а тому вона має місце у Фізичному царстві.

Артур Комптон . У 1923 році я підтвердив квантову теорію світла , розглядаючи розсіяння короткохвильового електромагнітного випромінювання (рентгенівського та гамма ) на вільних або слабо зв’язаних електронах речовини , при якому змінюється енергія (і товщина хвилі ) фотонів . Обмін енергією та імпульсом між фотоном і електроном відбувається в повній відповідності з законам збереження і є доказом квантової природи електромагнітних хвиль.

Суддя. Слово надається адвокатові на захист хвильової Теорії Світилівни .

Адвокат Явище інтерференції , дифракції поляризації , дисперсії світло підтверджують хвильову природу світла. За електромагнітною теорією світла тиск світла пояснюється виникненням механічних сил , які діють на електрони освітлюваного тіла з боку електричною і магнітного компонентів електромагнітного поля.

Суддя. Слово надається адвокатові на захист квантовій Теорії Світловні .

Адвокат Явище фотоефекту (зовнішнього , внутрішнього , ядерного ) , фотохімічні реакції люмінесценція – незаперечні докази квантової теорії світла. В свою чергу квантова теорія пояснює світловий тиск

як результат передавання фотонами свого імпульсу атомам або молекулам речовини .

Суддя Суд іде на народу.

Всі встають ( оголошується перерва ) .


-13-

Перший стражник. Встати !Суд іде !

(всі стають)

Суддя. Іменем незалежної України від 2012 року

м.Одеса ДНЗ ОЦ ПТО

Будівельний підрозділ

Гр. №

2012 року розглянуто цивільну сирову №1 , що складається з двох частин . Пані Хвильова Теорія Світилівна звинувачує Паню Квантову Теорію Світівну в тому , що вона тисне , пригноблює її й не визнає

Пані Квантова Теорія Світівна скаржиться на те , що хвильова теорія Світилівна не бажає визнати її місце в науці.

Високий Суд у відкритому судовому розгляді вислухав докази обох сторін , їх свідків , а також адвокатів ;

Ухвалює :

 1. Розглянуті вище явища теплового випромінювання і фотоелектричний ефект підвереджують достовірність гіпотези про дискретну природу світла . Але з позицій цієї гіпотези не можна пояснити такі явища , як наприклад інтерференція і дифракція світла блискуче пояснені з точки зору електромагнітної ( хвильової )теорії світла.

 2. Фотонна гіпотеза не дає можливості створити послідовну корпускулярну теорію випромінювання : в основі цієї гіпотези лежить поняття кванта світла , основного характеристикою якого є його енергія Е , зв’язана з частотою v . Частота э характеристикою неперервною періодічною процесу. Отже , частоту , яка визначає енергію кванта світла , за позичено з хвильової теорії .

 3. Хвильові властивості світла проявляються в закономірностях його поширення , інтерференції , дифракції , поляризації , а корпускулярні ( квантові ) – в процесі взаємодії з речовиною . Хвильові властивості електромагнітного випромінювання яскраво виявляються для малих частот і сабо для великих . Навпаки , квантові властивості яскраво виявляються для великих частот


-14-

І менш яскраво – для малих частот.

 1. Електромагнітне випромінювання – це складна форма матерії , яка має подвійну корпускулярна – хвильову природу ( інакше це називають корпускулярна – хвильовий дуалізм - це прояв взаємозв’язку двох основних форм матерії : речовини і поля .Тому питання , що таке світло – хвиля чи частинка , немає сенсу . Світло не хвиля і не частинка у звичайному розумінні .

 2. Хвильові і квантові властивості світла не виключають ,а взаємно доповнюють одні одних.

 3. Корпускулярна – хвильовий дуалізм притаманний не тільки світлу , а й частинкам мікросвіту.

Отже , і пані кватова теорія і пані хвильова теорія фізичним царством визнаються і займають почесні місце в науці.

( Ухвалення Суду присутні зустріне оплесками . Всі сідають ).

Суддя . Судове засідання закінчено.

-15-

Вчитель . Дякую всіх учасників театралізованою урок і оголошую оцінки звертаючи увагу на таблицю

“ Світло –вид матерії ”
-16-

Література

 1. Физики ( биографический справочник ) Ю. А Храмов

Киев “Науково думка” 1977

 1. Фізичний словник І.І. Білієнко Київ “вища школа”1993

 2. Основні поняття і закони фізики С.І. Ганчаренко

О.І. Ляшенко Київ 1986

 1. Физики – 11С. І. Гончаренко Киев “Освіта” 1998

 2. Физик – 11 І.Я Мякишев. Б.Б. Буховцев Москва “Просвещение”1992

 3. Фізика В.Ф. Дмітрієв Київ “Вища школа” 1992

 4. Курс физики Б.М. Яворский , А.А. Детлаф москва “Высшая школа” 1971

 5. Курс физики Р.И. Грабовський Москва “ высшая школа ” 1980

 6. Квантова фізика О.І. Буганов , В.І. Савченко Київ “Радянська школа”1988

10 Физика Г.Н. Глухова москва ”Высшая школа” 1987

11 Курс физики Н.Н. Евграфова Москва Высшая шк. 94

12 Планування навчального – виховного процесу х фізики

О.І. Буганов Київ 1989

13 Уроки фізики в 11 класі Київ Освіта 1990

14 Уроки физики в профтех училищах В.Н. Комиссаров

Москва Высшая 1990

15 Журналы “Физика в школе ”№ 4 , 1988, № 1989

16 Демонстраций эксперимент по физике В.А. Буров москва “просвищение”1968

17 Газета ( фізика) (шкільний світ ) № 25 гр 2004 р.

Схожі:

Тема: «ДИФРАКЦІЯ СВІТЛА»
Дифракцією світла називається сукупність явищ, які спостерігаються під час поширення світла в середовищах з різкими неоднорідностями...
Тема: «КВАНТОВІ ВЛАСТИВОСТІ ВИПРОМІНЮВАННЯ»
Фотоефект. Дослідження О. Г. Столєтова. Квантова теорія фотоефекту. Фотоелементи та їх застосування
Тема: «Розвиток поглядів на природу світла»
Мета: познайомити учнів з теоріями світла та їх засновниками; ознайомити з сучасними поглядами на природу світла; розвивати інтерес...
Урок №1 11 клас Тема. Розвиток уявлень про природу світла. Поширення...
Навчальна: Ознайомити учнів із розвитком уявлень про природу світла, поглибити знання учнів про поширення світла в однорідних середовищах,...
Тема програми
«Основи пожежної безпеки», тема уроку «Причини виникнення пожеж. Пожежонебезпечні властивості властивості речовин. Організаційні...
КОНСПЕКТ УРОКУ З ФІЗИКИ (10 КЛАС) Тема уроку
Комп'ютер, мультимедійний проектор, презентація до уроку, програмне середовище «Жива фізика»
Урок 21 Тема уроку
Тема уроку. Паралельне проектування та його властивості, Зображення просторових фігур на площині
Урок з фізики у 11 класі Тема: «Інтерференція світла»
Перевірити засвоєння навчального матеріалу попередніх уроків; сформувати знання про явище інтерференції механічних і світлових хвиль;...
ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ ІНФОРМАТИКИ В 10 КЛАСІ Тема. Об’єкти сторінки та їхні властивості Мета уроку
Навчальна: ознайомити учнів із призначенням текстових процесорів, способами запуску процесора MS WORD, елементами віконного інтерфейсу...
Тема уроку. Зрізана піраміда. Мета уроку
Мета уроку: вивчення властивості площини, яка перетинає піраміду і паралельна основі; формування поняття зрізаної піраміди
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка