Тема: «КВАНТОВІ ВЛАСТИВОСТІ ВИПРОМІНЮВАННЯ»


Скачати 53.28 Kb.
НазваТема: «КВАНТОВІ ВЛАСТИВОСТІ ВИПРОМІНЮВАННЯ»
Дата21.04.2013
Розмір53.28 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фізика > Документи
Змістовий модуль № 2 «КВАНТОВА ОПТИКА»

Практичне заняття 2.2.
Тема: «КВАНТОВІ ВЛАСТИВОСТІ ВИПРОМІНЮВАННЯ»


 1. Фотоефект. Дослідження О.Г.Столєтова. Квантова теорія фотоефекту. Фотоелементи та їх застосування.

 2. Фотонна теорія світла. Енергія, маса та імпульс фотона.

 3. Тиск світла. Експериментальне вивчення тиску світла. Досліди П.М.Лебедєва. Тиск світла з точки зору теорії фотонів.

 4. Рентгенівське випромінювання. Ефект Комптона.

 5. Корпускулярно-хвильовий дуалізм світла.


Задачі

 1. Довжина хвилі, що відповідає червоній границі фотоефекту для деякого металу, 196 нм. Знайти мінімальну енергію фотона, що викликає фотоефект.

 2. Червона межа фотоефекту для металу v0 = 10с-1. Метал опромінюється монохроматичним світлом. Затримуюча різниця потенціалів становить Uз = 2 В. Знайти роботу виходу електронів з металу Ав і частоту світла v, яким опромінювався метал.

 3. Кінетична енергія фотоелектронів, що вилітають з металу, 500 еВ. Яку довжину хвилі λ має світло, яке освітлює метал? Роботою виходу з металу знехтувати. Яка похибка у розрахунках, якщо метал має роботу виходу Ав = 4,5еВ?

 4. Визначити довжину хвилі, масу та імпульс фотона з енергією 1 МеВ. Порівняти масу цього фотона з масою електрона, що знаходиться в стані спокою.

 5. Рентгенівське випромінювання з довжиною хвилі 50 пм падає на речовину. Знайти довжини хвиль фотонів, розсіяних під кутами 90º та 180°.

 6. Фотон з енергією 0,255 МеВ розсіявся на вільному елек­троні під кутом 120°. Визначити енергію розсіяного фотона.

Задачі для індивідуального домашнього завдання
Змістовий модуль № 2 «КВАНТОВА ОПТИКА»

Практичне заняття 2.2.

Тема: «КВАНТОВІ ВЛАСТИВОСТІ ВИПРОМІНЮВАННЯ»
Варіанти ІДЗ

Номер варіанта

Номера задач

1

2.2.1

2.2.6

2.2.11

2.2.16

2.2.21

2

2.2.2

2.2.7

2.2.12

2.2.17

2.2.22

3

2.2.3

2.2.8

2.2.13

2.2.18

2.2.23

4

2.2.4

2.2.9

2.2.14

2.2.19

2.2.24

5

2.2.5

2.2.10

2.2.15

2.2.20

2.2.25
 1. Червона межа фотоефекту для цинку λ0 = 310 нм. Знайти
  роботу виходу електронів Ав з цинку, максимальну швидкість vmax і
  енергію фотоелектронів ε при опроміненні цинку світлом з довжиною
  хвилі λ = 220нм.
 1. Скільки процентів енергії фотона ε витрачається на роботу виходу електрона, якщо червона границя фотоефекту λ0 = 628 нм, а кінетична енергія фотоелектрона Ек = 1еВ.
 1. На металеву пластинку, що приєднана до електрометра, падає рентгенівське випромінювання з довжиною хвилі λ = 20 нм. До якого потенціалу зарядилась пластинка? Роботою виходу знехтувати.
 1. Знайти сталу Планка і роботу виходу електронів, якщо відомо що електрони, які вириваються з металу світлом з довжиною хвилі λ1 = 136 нм, повністю затримуються різницею потенціалів U1 = 6,6 В, а ті, що вириваються світлом з довжиною хвилі λ2 = 65,2нм, різницею потенціалів U2 = 16,5 В.
 1. На пластинку падає монохроматичне світло λ = 0,42 мкм. Фотострум припиняється при затримуючий різниці потенціалів Uз = 0,95 В. Визначити роботу виходу електрону з поверхні пластини.
 1. Фотоелектрони повністю затримуються потенціалом, який дорівнює 4 В. Знайти червону межу фотоефекту для даного металу, якщо його опромінюють світлом з довжиною хвилі 200 нм.
 1. Визначити затримуючий потенціал, якщо гранична частота для деякого металу, при якій починається фотоефект, дорівнює 5,8·1014 Гц. Довжина хвилі світла, що викликає фотоефект, дорівнює 0,3 мкм.
 1. Фотоефект деякого металу починається при частоті падаючого світла ν0 = 6·1014 Гц. Визначити частоту світла, при якій електрони, що звільняються ним з поверхні цього металу, повністю затримуються різницею потенціалів 3 В. Знайти роботу виходу для даного металу.
 1. Визначити червону межу фотоефекту для цинку та максимальну швидкість фотоелектронів, що вириваються з поверхні цинку світлом з довжиною хвилі 250 нм. Робота виходу електронів з цинку дорівнює 4 еВ.
 1. Червона межа для цезію λ0 = 6,6·10-7 м. Знайти: а) роботу виходу електронів із цезію; б) максимальну швидкість та енергію електронів, що вириваються з цезію випромінюванням з довжиною хвилі 220 нм.
 1. Визначити енергію одного фотона для червоного світла з довжиною хвилі 600 нм та жорстких рентгенівських променів із довжиною хвилі 10пм.
 1. Знайти довжину хвилі світла, маса фотона якого дорівнює масі спокою електрона.
 1. Визначити енергію та масу фотона, якому відповідає довжина хвилі 380 нм.
 1. Визначити довжину хвилі фотона, імпульс якого дорівнює імпульсу електрона, що має швидкість 107 м/с.
 1. З якою швидкістю має рухатися електрон, щоб його кінетична енергія дорівнювала енергії фотона з довжиною хвилі 0,52 мкм?
 1. Довжина хвилі світла, що падає на речовину з вільними електронами, 0,003 нм. Яку енергію отримують електрони віддачі при розсіюванні кванта під кутом 60º?
 1. Фотон з енергією 0,7 МеВ розсіявся під кутом 120° на віль­ному електроні. Яку кінетичну енергію дістав електрон?
 1. Фотон з енергією 0,25 МеВ розсіявся на вільному електроні. Енергія розсіяного фотона дорівнює 0,2 МеВ. Визначити кут розсіяння.
 1. Знайти енергію розсіяного фотона, якщо розсіювання відбулося під кутом 120º і енергія падаючого фотона була 250 кеВ.
 1. Під яким кутом розсіявся гамма-квант на вільному елек­троні, якщо довжина розсіяного фотона збільшилась у 2,8 раза порів­няно з падаючим квантом, для якого λ = 2,8 пм?
 1. Чому тиск на чорну поверхню у два рази менший, ніж на дзеркальну?
 1. При заміні одного металу іншим гранична довжина хвилі, при якій виникає фотоефект, зменшується. Що можна сказати про роботу виходу цих металів?
 1. Як змінюється швидкість фотоелектронів при збільшенні інтенсивності монохроматичного випромінювання?
 1. В якому випадку світло з частотою нижче граничної може викликати фотоефект?
 1. Як залежить значення фотоструму насичення від інтенсивності опроміню вального монохроматичного світла?

Схожі:

Уроку з «ФІЗИКИ» Тема: «Хвильові та квантові властивості світла»
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний навчальний заклад
„Джерела іонізуючого випромінювання.”
Лекція Види випромінювання. Дози. Системні та позасистемні одиниці виміру доз
Рентгенівське та радіоактивне випромінювання Історія відкриття х променів
Рентгенівське випромінювання – це електромагнітні хвилі з довжиною хвилі від 80 нм до нм і займає спектральну область між гамма і...
Тема програми
«Основи пожежної безпеки», тема уроку «Причини виникнення пожеж. Пожежонебезпечні властивості властивості речовин. Організаційні...
Рентге́нівське випромі́нювання
Рентге́нівське випромі́нювання, - пулюївське випромінюванняабо Х-промені — короткохвильове електромагнітне випромінювання з довжиною...
УРОК №1 Тема. Початкові поняття геометрії. Властивості точок і пря­мих
Узагальнивши практичні знання і вміння учнів, сфор­мулювати властивості приналежності точок і прямих та властивості взаємного розміщення...
ЗАТВЕРДЖУЮ” Начальник Управління цивільного захисту ГУМНС України...
Вимірник потужності дози ДП-5В призначений для виміру рівнів гамма-радіації і радіоактивного забруднення різних поверхонь по гамма-випромінюванню...
УРОК №15 Тема. Узагальнення вивченого матеріалу з теми «Основні гео­метричні...
Про означення, властивості суміжних та вертикальних кутів; а також про означення, ознаки та властивості паралельних прямих; повторити...
Уроком тематичної атестації
Тема. Будова атома. Ізотопи. Поняття про радіоактивний розпад хімічних елементів і шкідливий вплив на живі організми радіоактивного...
Тема : Урок казка. Вертикальні кути та їх властивості
Мета : Закріпити поняття вертикальних та суміжних кутів,вчити правильно формулювати та доводити властивості суміжних та вертикальних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка