Звіт Ради молодих вчених історичного факультету про науково-дослідну роботу за 2011 р


Скачати 250.13 Kb.
НазваЗвіт Ради молодих вчених історичного факультету про науково-дослідну роботу за 2011 р
Сторінка1/3
Дата06.04.2013
Розмір250.13 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Філософія > Документи
  1   2   3
Звіт

Ради молодих вчених історичного факультету

про науково-дослідну роботу за 2011 р.
1. Назви і статус конференцій, проведених на базі факультету (всеукраїнські, міжнародні) за участю членів РМВНазва та статус конференції

Дата прове-дення

Кафедри-організатори

Кількість учасників

Всього

Іногородніх

1


XXIІ наукова сесія НТШ (Дрогобицький осередок НТШ, історичний факультет Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка)

24 – 25 березня 2011 р.Кафедра давньої історії України та спеціальних історичних дисциплін


35


-


2

ІІ Дрогобицька Міжнародна студентська наукова конференція «Процес об’єднання Європи: пошук універсальної парадигми ідентичності»


31 березня – 1 квітня 2011


Кафедра всесвітньої історії


3614

3

Діалектика духовних процесів – 10. Всеукраїнська конференція студентів-філософів та молодих науковців

12-15 квітня 2011 р.


Кафедра філософії

71

48

4

Міжнародна наукова конференція «Дух – душа – тіло як проблема філософії та культури російського Срібного Віку»


5-7 травня 2011 р.

Кафедра філософії

85

61

5

VIII Міжнародна науково-практична конференція «Молодіжна політика: проблеми та перспективи»

20-21 травня

2011 року

Кафедра правознавства, соціології та політології


10292

6

Міжуніверситетський круглий стіл, присвячений обговоренню ідей книги В.Л.Петрушенка «Йов, або про людське самостояння»

30 вересня 2011

Кафедра філософії

2717

7

Міжнародна (науково-теоретична) конференція: «Гуманізм. Людина. Час»

21-22 жовтня

2011

Кафедра філософії

111


65


2. Захисти дисертацій членами РМВ
Кандидатські дисертації:

П.І.Б.

Кафедра

Тема дисертації

Спеціальність: номер, назва

Дата і місце захисту

Тарнавська

Анна-Наталя Олександрів-на*


Кафедра правознав-ства, соціології та політології

Статусно-ролева диференціація в управі як прояв соціальної стратифікації


Філософія права

12.00.12


26 листопада 2010р.

«УНА внутрішніх справ»

Спеціалізована вчена рада Д 726.007.01

Гриневич

Тарас Богданович**

Кафедра давньої історії України та спеціаль-них історичних дисциплін

Дослідження історії України в польській історіографії міжвоєнного періоду

07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни


04 травня 2011 р.

Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства (м. Київ, вул. Солом’янська, 24)

Бурий

Андрій Романович

Кафедра філософії


Ідеї екзистенціалізму в образах західноєвропейського кіномистецтва 60-80-х рр.

ХХ століття

09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури

21 червня 2011 р. на засіданні вченої ради Д 35.051.02, Львівський національний університет ім. Івана Франка


Стецько Дмитро Ярославович

Кафедра філософії


Антропокультур-на природа свободи: феноменологічний аналіз

09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури

21 червня 2011 р. на засіданні вченої ради Д 35.051.02, Львівський національний університет ім. Івана Франка

* затверджена 30 березня 2011 року (протокол №47-06/3, ДК № 067540).

** звільнився з роботи у серпні 2011 р.

*** є підтвердження ДК №062547.

3. Участь членів РМВ у міжнародній науково-технічній співпраці історичного факультету
Міжнародна співпрацяНазва установи, країна

Кафедра

Тематика співпраці

Результати співпраці, дата


1Регіональний музей імені Адама Фастнахта у Бжозові

Республіка Польща

Кафедра давньої історії України та спеціальних історичних дисциплін

Дослідження українсько-польського пограниччя

Публікація статей, участь у V Міжнародній науковій конференції «Спільні дороги різних культур. 5 травня 2011 р.

2

Івановський державний університет

Росія

Кафедра давньої історії України та спеціальних історичних дисциплін


Проект «Сравнительная и междисциплинарная история религиозных традиций в Восточной, Центральной и юго-Восточной Европы».

Участь у регіональному семінарі по вдосконаленню освіти – ReSET. «Викладання і вивчення європейських релігійних традицій: досягнення, труднощі, перспективи». 3 – 10 квітня

2011 р.

3

Московський державний університет ім. М.Ломоносова, Росія


Кафедра давньої історії України та спеціальних історичних дисциплін


Порівняльна історія релігійних традицій Східної, Центральної та Західної Європи.

Участь у Міжнародному науковому колоквіумі «Релігійний плюралізм у православних та західнохристиянських суспільствах Європи у XVI – XIX ст. (моделі accommodating cultural differences)». 15-16 вересня 2011 р.

4

Люблінській університет імені Марії Кюрі-Склодовської Республіка Польща

Кафедра всесвітньої історії

Дослідження українсько-польських взаємин кінця ХХ – ХХІ ст., вивчення сучасної польської історіографії інтеграційних проблем, питання обміну проблем викладання сучасної методики і дидактики

Проведення спільних конференцій відвідування лекцій з методики викладання історії,

травень 2011 р.

5

Інститут філософії РАН, Російська Федерація.

Кафедра філософії


Філософія та культура російського Срібного віку

Міжнародна наукова конференція «Дух – душа – тіло як проблема філософії та культури російського Срібного Віку», 5-7 травня

2011 р.

6

Університет ім. Марії Кюрі - Складовської, Люблін, Республіка Польща

Кафедра філософії


Культура Пограниччя

Науковий журнал «Пограниччя»7

Опольський університет

м.Ополє, Республіка Польща

Кафедра правознавства, соціології та політології

Освіта та суспільна комунікація


Виступи на наукових конференціях, публікація статей у наукових збірниках

8

Підляська академія

м.Седльце, Республіка Польща

Кафедра правознавства, соціології та політології

«Сучасні суспільні зміни та перетворення»

Міжнародна наукова конференція

Виступи на наукових конференціях, публікація статей у наукових збірниках

10

Московський гуманітарний універсітет

м. Москва, Російська Федерація


Кафедра правознавства, соціології та політології

Міжнародна наукова конференція

Виступи на наукових конференціях, публікація статей у наукових збірниках

11

Вища школа педагогіки і адміністрації

м.Познань, Республіка Польща

Кафедра правознавства, соціології та політології

Міжнародна наукова конференція

Підписання угоди про співпрацю.

Публікація статей у наукових збірниках.

12

Жешівський університет Республіка Польща

Кафедра нової та новітньої історії України

Історія регіонів Центрально-Східної Європи у

ХІХ  ХХ ст.

Публікація статей у наукових збірниках

2011 р.


13

Польсько-Українська Господарча Палата

Кафедра нової та новітньої історії України

Політичні, економічні та етно-культурні процеси на українсько-польському пограниччі

(XV – XX ст.)

Виступи на Міжнародному науковому форумі, публікація статей у наукових збірниках 28−30.03.2011 р.


14

Музей регіональний імені Адама Фастнахта,

Бжозов

Республіка Польща

Кафедра нової та новітньої історії України

Політичні, економічні та етно-культурні процеси на українсько-польському пограниччі

(XV – XX ст.)

Виступи на Міжнародній науковій конференції, публікація статей у наукових збірниках 5.05.2011 р.


15

Державна вища технічно-економічна школа ім. кс. Броніслава Маркевіча Республіка Польща

Кафедра нової та новітньої історії України

Місто інноваційне: Знання  промисловість  маркетинг.
Проблеми педагогіки Карпатського регіону.

Виступи на наукових конференціях, публікація статей у наукових збірниках

1−3 червня 2011 р., 7−9.06.2011 р.


16

Комплекс загальноосвітніх шкіл №2 ім. Маркіяна Шашкевича у Перемишлі Республіка Польща

Кафедра нової та новітньої історії України

Українське шкільництво у Перемишлі.

Виступ на міжнародній конференції

27−29.10.2011 р.

17

Академія імені Яна Длугоша в Ченстохові Республіка Польща

Кафедра нової та новітньої історії України

До питання про початок Другої світової війни

Публікація статей у наукових збірниках 2011 р.


4. Зведений список публікацій РМВ
а) монографії (1 / 7,25 д.а.):

  1. Галів М. Д. Нарис історії школи села Літиня (ХІХ – перша половина ХХ ст.). – Дрогобич – Стрий: ПП Ткачик С.А., 2011. – 176 с. (7,25 д.а.)


з них згідно з вимогами ВАК – ( 1 / 19 д.а.)

  1. Галик В.М. Адресати з Дрогобича до Івана Франка / Упорядкування, передмова і коментарі Володимира Галика. – Дрогобич: Коло, 2011. – 308 с. (19 д.а.)


б) статті у наукових виданнях – (43 / 23,81 д. а.):

  1. Галик В. М. Взаємини Івана Франка із священиком та композитором Остапом Нижанківським // Парадигма sacrum & profanum в літературі та культурі. Збірник наукових праць: Матеріали міжнародного науково-практичного семінару. – Вип. V. – Дрогобич: Посвіт, 2011. –С. 135-147. (0,69 д.а.)

  2. Галик В. М. Деякі аспекти співпраці Івана Франка із провідними діячами Ставропігійського інституту (на матеріалах епістолярії до і від Івана Франка) // Апологет. Богословський збірник Львівської Духовної Академії. –Львів, 2011. – № 1-2 (27-28). – С. 80-98. (1,26 д.а.)

  3. Галик В. М. Іван Франко і Дрогобиччина // Старожитності Дрогобиччини/ науково-популярний краєзнавчий часопис історичного факультету ДДПУ ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2010. – № 3-4. – С. 35-38. (0,55 д.а.)

  4. Галик В. М. Іван Франко про Дрогобицько-Бориславський нафтовий бассейн // “Альтернативи”: інформаційно-культорологіч-ний журнал. – Дрогобич: “Коло”, 2011. – № 4-5. – С. 72. (0,1 д.а.)
  1   2   3

Схожі:

Звіт ради молодих вчених біологічного факультету про науково-дослідну роботу за 2012 р
Назви і статус конференцій, проведених на базі факультету (всеукраїнські, міжнародні) за участю членів РМВ
ЗВІТ РАДИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ ЗА 2012 р
Назви і статус конференцій, проведених на базі факультету (всеукраїнські, міжнародні) за участю членів РМВ
Звіт Голови Ради молодих вчених факультету економічної освіти та...
Впродовж 2012 року Радою молодих вчених та молодими науковцями факультету економічної освіти та управління проведено такі заходи
Звіт Ради молодих вчених філологічного факультету про науково-дослідну...
Міжнародна наукова конференція «Ціннісні парадигми української літератури ХХ століття»
Звіт Ради молодих вчених Інституту фізики математики та інформатики...
Лешко Р. Я. — к ф м н., викладач кафедри теоретичної фізики та МВФ (голова осередку)
Зведені дані науково-дослідної роботи Ради молодих вчених історичного факультету за 2012 р
Назви і статус конференцій, проведених на базі факультету (всеукраїнські, міжнародні)
ЗВІТ про діяльність ради молодих вчених інженерно-педагогічного факультету...
Нищак І. Д., к пед наук, доцент кафедри методики трудового і професійного навчання та декоративно-ужиткового мистецтва (голова)
ЗВІТ Голови Ради молодих вчених педагогічного факультету
Протягом 2012 року Радою молодих вчених та молодими науковцями педагогічного факультету проведено такі заходи
ЗВІТ про діяльність ради молодих учених філологічного факультету...
Дмитрів І.І., канд філол наук, доцент кафедри української літератури і теорії літератури (голова)
ЗВІТ РАДИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ДДПУ ім. І. Франка за 2011 рік
Дозвольте зосередити Вашу увагу на звіті РМВ М-ПФ за календарний рік, хоча офіційно рада розпочала свою діяльність з вересня місяця...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка