ЗВІТ про діяльність ради молодих вчених інженерно-педагогічного факультету за 2011 р. Склад ради молодих вчених на інженерно-педагогічному факультеті


Скачати 102.69 Kb.
НазваЗВІТ про діяльність ради молодих вчених інженерно-педагогічного факультету за 2011 р. Склад ради молодих вчених на інженерно-педагогічному факультеті
Дата11.04.2013
Розмір102.69 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Спорт > Документи
ЗВІТ

про діяльність ради молодих вчених

інженерно-педагогічного факультету за 2011 р.
Склад ради молодих вчених на інженерно-педагогічному факультеті:

1. Нищак І.Д., к. пед. наук, доцент кафедри методики трудового і професійного навчання та декоративно-ужиткового мистецтва (голова).

2. Павловський Ю. В., к. фіз.-мат. наук, доцент кафедри машинознавства і матеріалознавства.

3. Лужецький В.С., к. тех. наук, доцент кафедри машинознавства і матеріалознавства.

4. Чубик Р. В., к. тех. наук, доцент кафедри основ технологій.

5. Пагута М.В., к. пед. наук, ст. викладач кафедри методики трудового і професійного навчання та декоративно-ужиткового мистецтва.

6. Лепак О.М., викладач кафедри машинознавства і матеріалознавства.

7. Скварок М.Ю., викладач кафедри основ технологій.
1. Участь у конференціях і семінарах

1.1. Конференції та науково-практичні семінари, організовані і проведені за участю членів РМВ

1. Звітна науково-практична конференція „Трудове навчання в контексті реформування системи освіти” (інженерно-педагогічний факультет, 24 березня 2011 року) – усі члени осередку ради молодих вчених.

2. Всеукраїнська науково-технічна конференція з міжнародною участю „Лазерні технології. Лазери та їх застосування” (Дрогобич – Трускавець, 21-24 червня, 2011 р.) – Лужецький В.С., Павловський Ю.В., Чубик Р.В., Лепак О.М.

3. Науково-практичний семінар „Лазерний контроль конструкцій” (кафедра машинознавства та матеріалознавства, 3 березня 2011 р.) – Лужецький В.С., Павловський Ю.В., Лепак О.М.

4. Науково-практичний семінар „Поверхневі властивості металів та напівпровідників” (кафедра машинознавства та матеріалознавства, 19 травня 2011 р.) – Лужецький В.С., Павловський Ю.В., Лепак О.М.

5. Науково-практичний семінар „Нові оксидні матеріали для електроніки” (кафедра машинознавства та матеріалознавства, 8 вересня, 2011 р.) – Лужецький В.С., Павловський Ю.В., Лепак О.М.

6. Науково-практичний семінар „Магнітні напівпровідникові матеріали” (кафедра машинознавства та матеріалознавства, 17 жовтня, 2011 р.) – Лужецький В.С., Павловський Ю.В., Лепак О.М.

7. Науково-практичний семінар „Адаптивне керування технологічними процесами вібромашин” (кафедра основ технологій, 9 листопада, 2011 р. ) – Чубик Р.В.

8. Науково-практичний семінар „Акустична емісія в металах” (кафедра машинознавства та матеріалознавства, 19 грудня 2011 р.) – Лужецький В.С., Павловський Ю.В., Лепак О.М.
1.2. Конференції і семінари, у яких брали участь члени РМВ

1. Регіональна науково-практична конференції „Сучасні тенденції викладання трудового навчання у школі” (Львів – Дрогобич, 17 березня 2011 року) – М.В. Пагута.

2. Міжнародна науково-практична конференція „Технологічна освіта: проблеми і виклики сьогодення” (Кременець, 12-13 квітня 2011 року) – І.Д. Нищак.

3. Участь у 10-у міжнародному симпозіумі українських інженерів-механіків у Львові (25-27 травня 2011 року) – Лужецький В.С.

4. Міжнародна науково-практична конференція „Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти” (Тернопіль, 23-24 вересня 2011 року) – І.Д. Нищак, М.Ю. Скварок.

5. Міжнародна науково-практична конференція „Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи” (Хмельницький, 24-26 жовтня 2011 року) – І.Д. Нищак, М.Ю. Скварок.

6. Науково-практичний семінар для вчителів трудового навчання загальноосвітніх навчальних закладів м. Львова на тему „Уроки трудового навчання та технологій в умовах проектно-технологічної системи” (м. Львів, 15 грудня 2011 – І.Д. Нищак, М.В. Пагута.

2. Міжнародна науково-технічна співпраця
Назва установи, країна

Кафедра

Тематика співпраці

Результати співпраці, дата

1.

Жешувський університет (Польща)

Машинознавства та матеріалознавства

Лазерні технології

Спільні тези на конференції, 22.06.2011 р.

2.

Інститут фізики ПАН, м. Варшава (Польща)

Машинознавства та матеріалознавства

Матеріалознавство (оксиди металів)

Спільна стаття,

10.09.2011 р.


3. Публікації за авторством членів РМВ
а) монографії (з них згідно з вимогами ВАК) – 2 (513 с. / 32,08 др. арк.):

1. Чубик Р.В., Ярошенко Л.В. Керовані вібраційні технологічні машини: монографія. – Вінниця.: ВНАУ, 2011. – 355 с. (22,2 др. арк.).

2. Нищак І.Д. Інформаційні технології як засіб розвитку технічно­го мислення май­бутніх учителів трудового навчан­ня у процесі гра­фічної підготовки : [монографія] / Іван Дмитрович Нищак. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2011. – 158 с. (9,88 др. арк.).

б) статті у наукових виданнях ­– 13 (73 с. / 4,81 др. арк.)
з них у фахових виданнях – 12 (67 с. / 4,37 др. арк.)

1. Анісімов В.Ф., Чубик Р.В., Ярошенко Л.В. Методика розрахунку основних параметрів дебалансного приводу резонансної вібраційної машини // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2010. № 6. – С.80 – 86 (0,44 др. арк.).

2. Грабовський Р.С., Лужецький В.С. До оцінювання потенційного ризику руйнування магістральних газопроводів // Машинознавство. – 2010.– № 5 (155). – С. 37 – 39 (0,2 др.арк.).

3. Дружинин А.А., Островский И.П., Ховерко Ю.Н., Литовченко П.Г., Павловская Н.Т., Павловский Ю.В., Цмоць В.М., Поварчук В.Ю. Радиационна стойкость нитевидных кристаллов SiGe используемых для сенсоров физических величин // Технология и конструирование в электронной аппаратуре. – 2011. – №1-2. – С. 10 – 13 (0,3 др. арк.).

4. Нищак І.Д. Створення та використання електронних графічних завдань з креслення (на прикладі теми „Прості розрізи”) / І.Д. Нищак // Наукові записки Тернопільського наці­онального педаго­гічного університету імені Володимира Гнатюка. – 2011. – № 3. – С. 69 – 76 (0,5 др. арк.).

5. Нищак І.Д. Можливості комп’ютерних технологій для стилізації художньої обробки металів (на прикладі карбування) / І.Д. Нищак, Р.К. Бориславський // Наукові нотатки : міжвузівський збірник (за галузями знань „Машинобудування та металообробка”, „Інженерна механіка”, „Металургія та матері­алознавство”). – Луцьк : Луцький національ­ний технічний універ­ситет, 2011. – Вип. 32 (червень, 2011). – С. 270 – 274 (0,31 др. арк.).

6. Оршанський Л.В. Діагностування рівня графічної компетентності студентів засобами педагогічного тестування / Л.В. Оршанський, І.Д. Нищак // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. – Серія № 13. Проблеми трудової та професійної підготов­ки: зб. наук. праць. – К. : Вид. НПУ імені М.П.Драгоманова, 2011. – Вип. 6. – С. 139 – 146 (0,5 др. арк.).

7. Пагута М.В. Ергодизайн як складова професійної підготовки майбутніх учителів освітньої галузі «Технології» // Молодь і ринок [щомісячний науково-педагогічний та економічний журнал] – 2011. – № 6 (77). – С. 93 – 97 (0,31 др. арк.).

8. Пагута М.В. Реалізація ергодизайнерської діяльності школярів у процесі трудового навчання / М.В. Пагута, Р.К. Бориславський // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. Випуск 88. Серія: педагогічні науки: Збірник. – Чернігів: ЧДПУ, 2011. – № 88. – 286 с. – С. 150 – 154 (0,31 др. арк.).

9. Пагута М.В. Аналіз психолого-педагогічних бар’єрів у проектно-технологічній діяльності школярів/ М.В. Пагута, Р.К. Бориславський // Трудова підготовка в закладах освіти – 2011. – № 9 (89). – С. 9 – 12 (0,25 др. арк.).

10. Скварок М.Ю. Особливості професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів з проектування одягу // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. – Тернопіль, 2011. – С. 334 – 338 (0,3 др. арк.).

11. Чубик Р.В., Ярошенко Л.В., Омелянов О.М. Дослідження параметрів струму в електромагнітному віброприводі резонансних адаптивних вібромашин при застосування двополярної широтно-імпульсно модульованої напруги для його живлення. // Вибрации в технике и технологиях. Всеукраїнський наук.-тех. журнал. – 2011. – № 1 (61) – С. 71 – 77 (0,44 др. арк.)

12. Чубик Р.В. Модель адаптивного вібромлина із просторово-циркуляційним рухом завантаження. // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні. Український міжвід. наук.-техн. зб. – 2011. – 45. – С. 241 – 248 (0,5 др. арк.)
у збірниках наукових праць – немає;
за рубежем – 1 (6 с./0,44 др. арк.)

  1. Chubyk R. Investigation of current parameter in electromagnettic drive of resonance adaptive vibromachines while using the duopolar latitude-impulsive voltage for its power supply. // VIBROENGINEERING. Journal of vibroengineering. June 2011. Volume 13. – Р. 295 – 301 (0,44 др. арк.)

з них:

з імпакт-фактором – 1 (6 с./0,44 др. арк.)

  1. Chubyk R. Investigation of current parameter in electromagnettic drive of resonance adaptive vibromachines while using the duopolar latitude-impulsive voltage for its power supply. // VIBROENGINEERING. Journal of vibroengineering. June 2011. Volume 13. – Р. 295 – 301 (0,44 др. арк.).

у науково-метричних базах даних – 1 (6 с./0,44 др. арк.)

  1. Chubyk R. Investigation of current parameter in electromagnettic drive of resonance adaptive vibromachines while using the duopolar latitude-impulsive voltage for its power supply. // VIBROENGINEERING. Journal of vibroengineering. June 2011. Volume 13. – Р. 295 – 301 (0,44 др. арк.)


в) підручники з грифом МОНМС – немає;

г) підручники з грифом університету – немає;

д) посібники з грифом МОНМС – немає;

е) посібники з грифом університету – 9 (1280 с. /83,47 др. арк.)

1. Вірт І.С., Лужецький В.С. Основи механіки руйнування. Навч. посібн. – Дрогобич: РВВ ДДПУ, 2011. –187 с (11,7 др. арк.).

2. Лужецький В.С., Горб’як Т.М. Основи охорони праці на підприємствах автотранспорту. Навч. посібн. – Дрогобич: РВВ ДДПУ, 2011. – 275 с. (17,2 др.арк.);

3. Лужецький В.С., Горб’як Т.М., Лепак О.М. Основи охорони праці на підприємствах авто-транспорту: лабораторний практикум. – Дрогобич: РВВ ДДПУ, 2011. – 110 с. (6,9 др. арк.).

4. Нищак І.Д. Виробниче навчання. Завдання для самостійної роботи (технологія ручної обробки металів) : навчально-методичний посібник [для студентів напряму підготовки „Професійна освіта”] / І.Д. Нищак, Р.К. Бориславський. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2011. – 62 с (7,75 др. арк.).

5. Нищак І.Д. Виробниче навчання (технологія механіч­ної обробки металів). Завдання для самостійної роботи : методичний посібник [для самостійної роботи студентів напря­му підготовки „Професійна освіта”] / І.Д. Нищак, М.М. Студент. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2011. – 51 с (3,18 др. арк.).

6. Павловський Ю.В., Фартушок І.М., Лужецький В.С. Гідравліка та теплотехніка: елементи теорії, приклади розрахунків, задачі [навч. посібн.]. – Дрогобич: РВВ ДДПУ, 2011. – 300 с (18,75 друк. арк.)

7. Пагута М.В. Лабораторний практикум з основи фермерського господарства / А.М. Білинський, Р.М. Стеців, М.В. Пагута. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2011. – 92 с (5,34 др. арк.).

8. Скварок Ю.Ю., Чубик Р.В. Взаємозамінність, стандартизація, технічні вимірювання. Лабораторний практикум: навчально-методичий посібник. – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2011. – 140 с. (8,75 д.а.).

9. Чубик Р.В., Лужецький В.С. Підбір і перевірка довговічності підшипників кочення: методичні рекомендації. – Дрогобич: РВВ ДДПУ, 2011. – 63 с. (3,9 др. арк.).
є) тези – 6 (13 с. / 0,86 др. арк.)
з них у всеукраїнських конференціях – 3

  1. Лужецький В., Лепак О. Технічна діагностика трубопроводів методами лазерних технологій // Лазерні технології. Лазери та їх застосування: Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції з міжнародною участю (21 – 24 червня 2011 р.). – Трускавець, 2011. – С. 109. (0,1 др.арк.)

  2. Павловський Ю.В., Цмоць В.М., Щупляк А.Н. Вплив ультразвуку на термічне дефектоутворення в Cz-Si // Матеріали всеукраїнської науково-технічної конфе­ренції з міжнародною участю „Лазерні технології. Лазери та їх застосування”. – Трускавець. – 21-24 червня, 2011. – С. 34 (0,062 др. арк.).

  3. Павловський Ю.В., Цмоць В.М., Ціціхович О.В. Магнітна сприйнятливість тонких плівок ZnMeO (Me = Cr, Co) отриманих методом лазерного осадження // Матеріали всеукраїнської науково-технічної конференції з міжнародною участю „Лазерні технології. Лазери та їх застосування”. – Трускавець. – 21-24 червня, 2011. – С. 90 (0,062 др. арк.).


у міжнародних конференціях – 3

1. Лужецький В. До чисельної оцінки кінетики росту втомних тріщин у стінках тривало експлуатованих трубопроводів // Десятий міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові: Праці. – Львів: КІНПАТРІ ЛТД, 2011. – С. 104-105. (0,125 др.арк.)

2. Оршанський Л.В. Алгоритм проектної діяльності в сучасній практиці підготовки фахівців / Л.В. Оршанський, І.Д. Нищак, А.М. Білинський // Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи / Матер. ІV міжнар. наук.-практ. конф. – Хмельницький: ХНУ, 2011. – С. 227 – 231 (0,31 др. арк.).

3. Скварок М.Ю. Вимоги до процесу професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів з проектування одягу // Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти: Міжнародна науково-практична конференція. Тернопіль, 23-24 вересня 2011 р. – Тернопіль, 2011. – С. 97 – 99 (0,2 др.арк.).
ж) збірники наукових праць – 1 (162 с./7,3 др. арк.)

1. Лазерні технології. Лазери та їх застосування. Матеріали всеукраїнської науково-технічної конференції з міжнародною участю / за заг.ред. З.Назарчука, І.Вірта. – Дрогобич: РВВ ДДПУ, 2011. – 162 с (7,3 др. арк.).

4. Організація виставок за участю членів РМВ:
1. Виставка творчих робіт студентів та викладачів факультету, приурочена 20-й річниці кафедри методики трудового і професійного навчання та декоративно-ужиткового мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (7 квітня 2011 року) – Нищак І.Д., Пагута М.В.

2. Виставка творчих робіт студентів та викладачів факультету, приурочена 155-й річниці з дня народження Івана Франка (с. Нагуєвичі, 28 серпня 2011 року) – Нищак І.Д., Пагута М.В.
5. Робота з обдарованою студентською та учнівською молоддю:
5.1. Робота з проблемними групами:

На інженерно-педагогічному факультеті функціонує 16 проблемних груп; керівниками чотирьох з них є члени ради молодих вчених:

1. „Креслення та комп’ютерна графіка” (керівник Нищак І.Д.);

2. „Проблеми міцності конструкційних матеріалів” (керівник Лужецький В.С.);

3. „Методичне забезпечення викладання дисциплін автотракторного циклу” (керівники: Скварок Ю.Ю., Чубик Р.В.);

4. Методичне забезпечення викладання курсу „Різання матеріалів, верстати та інструменти” (керівник Чубик Р.В.).
5.2. Організація та проведення учнівських та студентських олімпіад:

1. 7-11 лютого 2011 року на факультеті було проведено 1-й етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності „Трудове навчання” (Нищак І.Д., Пагута М.В.).

2. 16-17 лютого 2011 року на факультеті було проведено І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з „Безпеки життєдіяльності” (Лужецький В.С., Лепак О.М.).

3. 3 грудня 2011 року проведено ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з трудового навчання серед учнів 9 та 11 класів (Нищак І.Д., Пагута М.В. – члени журі).
5.3. Організація та проведення студентських конкурсів:

1. 10 – 18 листопада 2011 р. на факультеті проводився перший тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук. У другий тур рекомендовано роботу студента 4 курсу Мокрицького Романа «Оздоблювально-зміцнювальна віброобробка на основі адаптивних тороїдальних та шпиндельно-планетарних вібромашин» у галузі «Обробка матеріалів у машинобудуванні» (наук. кер. к.т.н., доц. Чубик Р.В.).
6. Організаційна робота за участю члені РМВ

1. Робота у вченій раді інженерно-педагогічного факультету (Павловський Ю.В. – секретар ради; Лужецький В.С., Пагута М.В., Чубик Р.В. – члени ради).

2. Робота у науково-методичній раді інженерно-педагогічного факультету (Нищак І.Д. – член ради).

3. Робота у науково-методичній раді університету (Нищак І.Д. – член ради).

4. Робота у профбюро факультету (Лужецький В.С. – голова; Нищак І.Д., Лепак О.М. – члени профбюро).

5. Робота у профбюро університету (Лужецький В.С. – заступник голови).

6. Виконання обов’язків заступників декана (Павловський Ю.В. – заступник декана факультету з наукової роботи; Лужецький В.С. – заступник декана факультету з виховної роботи).

7. Членство у Національній спілці майстрів народного мистецтва України (Скварок М.Ю.).

Голова ради молодих вчених

Інженерно-педагогічного факультету І.Д. Нищак

Схожі:

ЗВІТ про діяльність ради молодих учених філологічного факультету...
Дмитрів І.І., канд філол наук, доцент кафедри української літератури і теорії літератури (голова)
ЗВІТ Голови Ради молодих вчених педагогічного факультету
Протягом 2012 року Радою молодих вчених та молодими науковцями педагогічного факультету проведено такі заходи
Звіт Голови Ради молодих вчених факультету економічної освіти та...
Впродовж 2012 року Радою молодих вчених та молодими науковцями факультету економічної освіти та управління проведено такі заходи
ЗВІТ РАДИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ДДПУ ім. І. Франка за 2011 рік
Дозвольте зосередити Вашу увагу на звіті РМВ М-ПФ за календарний рік, хоча офіційно рада розпочала свою діяльність з вересня місяця...
ЗВІТ РАДИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ ЗА 2012 р
Назви і статус конференцій, проведених на базі факультету (всеукраїнські, міжнародні) за участю членів РМВ
Рада молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету...
...
Рада молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету...
...
Звіт Ради молодих вчених історичного факультету про науково-дослідну роботу за 2011 р
Назви і статус конференцій, проведених на базі факультету (всеукраїнські, міжнародні) за участю членів РМВ
Звіт ради молодих вчених біологічного факультету про науково-дослідну роботу за 2012 р
Назви і статус конференцій, проведених на базі факультету (всеукраїнські, міжнародні) за участю членів РМВ
Звіт Ради молодих вчених філологічного факультету про науково-дослідну...
Міжнародна наукова конференція «Ціннісні парадигми української літератури ХХ століття»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка