Звіт ради молодих вчених біологічного факультету про науково-дослідну роботу за 2012 р


Скачати 157.86 Kb.
НазваЗвіт ради молодих вчених біологічного факультету про науково-дослідну роботу за 2012 р
Дата20.04.2013
Розмір157.86 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Біологія > Документи
Звіт

ради молодих вчених біологічного факультету

про науково-дослідну роботу за 2012 р.
1. Назви і статус конференцій, проведених на базі факультету (всеукраїнські, міжнародні) за участю членів РМВНазва та статус конференції

Дата прове-дення

Кафедри-організатори

Кількість учасників

Всього

Іногородніх

1.


Міжнародна науково-практична конференція “Стан, проблеми та перспективи нафтогазової промисловості України”

7-12 вересня 2012 р.
кафедра екології80


65

2


ІІ Міжнародна науково-практична конференція „Стан природних ресурсів, перспективи їх збереження та відновлення”

11 – 13 жовтня 2012 р.


кафедра анатомії, фізіології та валеології

кафедра біології

кафедра екології

кафедра хімії174


132

3

V Всеукраїнська учнівська науково-практична конференція „Еколого-валеологічна культура – вибір ХХІ століття”

25 жовтня 2012р.

кафедра анатомії, фізіології та валеології

кафедра біології

кафедра екології


63

56

Кількість НПП, які приймали участь у конференціях, проведених на базі факультету: 37, з них виступили з доповідями 23.

1.3. Кількість НПП факультету, які приймали участь в інших конференціях, зокрема:

а) у міжнародних: 26, з них виступили з доповідями: 14;

б) у всеукраїнських: 11, з них виступили з доповідями: 6.

2. Захисти дисертацій членами РМВ

Кандидатські дисертації:

П.І.Б.

Кафедра

Тема дисертації

Спеціальність: номер, назва

Дата і місце захисту

Матис

Василь Мирославович


біології

Формування урожайності і якості насіння ріпаку ярого залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах Передкарпаття

06.01.09 -рослинництво


17 травня 2012 р.

Вінницький національний аграрний університет та Інститут кормі та сільського господарства Поділля НААН України

Д 05.854.01

Кучманич Нелля Геннадіївна

екології

Екологічний стан нафтовидобувних районів західного Передкарпаття: оцінка та обґрунтування природоохоронних заходів (за матеріалами Бориславського родовища)

11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів


25.10.2012 р.

Львівський національний університет імені Івана Франка (вул. Дорошенка, 41)

Д 35.051.08

3. Участь членів РМВ у міжнародній науково-технічній співпраці історичного факультету

Міжнародна співпрацяНазва установи, країна

Кафедра

Тематика співпраці

Результати співпраці, дата


1Агробіологічний факультет Жешувського університету, Польща

кафедра екології


Рекультивація техногенних едафотопів. Підготовка документації проекту “Integracja środowisk naukowych obszaru pogranicza polsko-ukraińskiego”

Обмін результатами досліджень, публікація тез на міжнародних конференціях в Дрогобичі та Жешуві. План заходів в рамках проекту транскордонної співпраці.

кафедра біології


Екологічні проблеми

Передкарпаття

Проведення спільних досліджень, участь у міжнародних конференціях, публікація статей та тез. План заходів в рамках проекту транскордонної співпраці.

2

Міжнародна

інституція

„DISOP” Бельгія

кафедра біології,

кафедра екології


Теоретичні та прикладні проблеми екології

Публікація статей на Міжнародній науково-практичній конференції “Стан природних ресурсів, перспективи їх збереження та відновлення”

3

Литовський інститут землеробства Центр аграрних і лісових наук (м. Доутнава)

кафедра екології


Збереження природних ресурсів багаторічних трав і створення нових сортів спеціального призначення

Обмін посівним матеріалом, закладка спільних дослідів по загальній методиці досліджень. Публікація спільних статей.

4

Міжнародна

інституція

„DISOP” Бельгія

кафедра анатомії, фізіології та валеології

Моніторинг здоров’я

Спільна конференція, 11 – 13 жовтня 2012 року

4. Зведений список публікацій РМВ

а) монографії (1 / 0,67 д.а.):

1. Дзюбайло А.Г, Сеньків В.М., Веселовська О.М. Розробка комплексу заходів охорони водних об'єктів Дрогобицької урбоагломерації / Андрій Дзюбайло, Віктор Сеньків, Оксана Веселовська // Матеріали ХІІ Міжнародної екологічної конференції «The human influence on the cultural and natural heritage protection of the Polish, Slovak and Ukrainian Carpathians», 2012 року. – С. 149-164. (0,67др.арк.)

з них згідно з вимогами ВАК – (1/6,1 д.а.):

1. Прийма О. Б., Матис В. М. Функціональна морфологія нейтрофілів: монографія. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка імені Івана Франка, 2012. – 98 с. – 6,1 друк. арк..

б) статті у наукових виданнях – (43/10,93д.а.)

статті у наукових виданнях – (26 / 6,05 д. а.):

 1. Ковальчук Г., Матис М., Ланяк Л. Дослідження адаптаційних можливостей організму школярів в умовах навчання // Матеріали ІХ міжнародної науково-практичної конференції [“Валеологія: сучасний стан, напрями та перспективи розвитку”]. – 31-березня – 3 квітня 2011 р. – у 2-х томах (Том 2) ; за ред. М. С. Гончаренко. – Харків: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2011. – С. 28-32. – 0,3 друк. арк.

 2. Копко І. Є., Філь В. М. Оцінка рівня соматичного здоров’я студентської молоді у зв’язку із соціоекологічною ситуацією. Збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Стан природних ресурсів, перспективи їх збереження та відновлення”. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – С. 199 – 201. – 0,2 друк. арк.

 3. Матис В. М., Дзюбайло А. Г. Продуктивність ріпаку ярого залежно від впливу елементів технології вирощування в умовах Передкарпаття. Збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Стан природних ресурсів, перспективи їх збереження та відновлення”. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – С. 106 – 108. – 0,15 друк. арк.

 4. Матис М.М., Матис В.М. Сучасні інформаційні технології на допомогу студентам та педагогам у освітньому процесі // Збірка матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції [“Інформаційно-комунікаційні технології в освіті: досвід, інновації, технічне забезпечення”]. – (1-2 березня 2012 р.). – Суми, 2012. – С. 146-149. – 0,25 друк. арк.

 5. Матис М. М., Медведєв І. А. Інноваційні аспекти у підготовці фахівців на сучасному етапі формування освіти. Збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Стан природних ресурсів, перспективи їх збереження та відновлення”. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – С. 208 – 210. – 0,2 друк. арк.

 6. Прийма О.Б., Матис В.М., Матис М.М. Вплив тренувальних навантажень на лізосомальний апарат нейтрофільних гранулоцитів периферичної крові у спортсменів, в залежності від виду спорту. – Матеріали Х Міжнародної наукової конференції студентів та молодих науковців, Київ 2012. – С. 256 – 258. – 0,2 друк. арк.

 7. Філь В. М. Дослідження розумової працездатності студентів у перший рік навчання // Збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич, Посвіт, 2012. – С. 488-494. – 0,4 друк. арк

 8. Флюнт І. С., Філь В. М., Івасівка А. С. Зміна реакції показників гемодинаміки на дозоване фізичне навантаження параметрами варіабельності серцевого ритму. Збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Стан природних ресурсів, перспективи їх збереження та відновлення”. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – С. 220 – 222. – 0,2 друк. арк.

 9. Коваль Н.К. Мікотоксини грибів роду Aspergillus / Збірник наукових праць молодих учених ДДПУ ім. І. Франка (Пам’яті Валерія Григоровича Скотного). – Дрогобич: Посвіт, 2012. С. 448 – 456. (0,38 д.а.)

 10. Досвядчинська М.Р. Хімічна структура та біосинтез мікотоксинів грибів роду Aspergillus / Збірник наукових праць молодих учених ДДПУ ім. І. Франка (Пам’яті Валерія Григоровича Скотного). – Дрогобич: Посвіт, 2012. – С.438 – 444. (0,3 д.а.)

 11. Монастирська С.С., Коваль Н.К. Поширення рідкісних і зникаючих видів рослин Передкарпаття // Сучасні проблеми біології, екології та хімії: Збірка матеріалів ІІІ Міжнародної конференції, присвяченої 25-річчю біологічного факультету. – Запоріжжя: Сору Аrt, 2012. – С. 478 – 480. (0,13 д.а.)

 12. Досвядчинська М.Р., Коваль Н.К., Антоняк Г.Л. Мікотоксини у тваринництві // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції „Роль науки у підвищенні технологічного рівня і ефективності АПК України” (17 травня 2012 р., Тернопіль). – С. 148 – 151. (0,17 д.а.)

 13. Павлишак Я.Я., Коваль Н.К., Стецик Р.Д. Аналіз видового складу інтродукованих насаджень курортного парку м.Трускавця // Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції „Рослини та урбанізація” (29 – 30 листопада 2011 р., м. Дніпропетровськ). – С. 114 – 117 (0,17 д.а.).

 14. Павлишак Я.Я., Коваль Н.К. Вивчення червонокнижних видів лікарських рослин Передкарпаття // Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції „Стан природних ресурсів, перспективи їх збереження та відновлення” (11 – 13 жовтня 2012 р. м. Трускавець, Україна) – С. 122 – 123. (0,08 д.а.)

 15. Кречківська Г.В. Монастирська С.С. Вивчення видового складу лікарських рослин Самбірського району та їх фітоценотична характеристика / Стан природних ресурсів, перспективи їх збереження та відновлення: збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – С.90 – 93. (0,17 д.а.)

 16. Волошанська С.Я., Скробач Т. Б., Харачко Т. І. Особливості поширення та росту ялівцю звичайного (Juniperus cummunis) на Дрогобиччині / Стан природних ресурсів, перспективи їх збереження та відновлення: збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – С. 37 – 39. (0,13 д.а.)

 17. Кунда-Пронь І.В., Козерецька І.А. Моніторинг спонтанних мутаційних процесів у природних популяціях Drosophila melanogaster України // Дрозофіла в експериментальній генетиці та біології. Збірник наукових праць. – Київ. – 2012. – С. 66 – 71. (0,25 д.а.)

 18. Радионов Д.Б., Кунда-Пронь И.В., Кучеров В.А., Козерецкая И.А. Генетико-биохимические показатели природних популяций Drosophila melanogaster Украины // Дрозофіла в експериментальній генетиці та біології. Збірник наукових праць. – Київ. – 2012. – С. 72 – 78. (0,3 д.а.)

 19. Сеньків В.М. Очистка стічних вод з використанням SBR-реактора /Віктор Сеньків// Збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка. Вип. 1. – Дрогобич. 2012. – с. 476-482. (0,3 др.арк.)

 20. Кучманич Н. Г. Оцінка забруднення атмосферного повітря вуглеводнями території Бориславського нафтогазового родовища/Неля Кучманич// збірник наукових праць молодих учених ДДПУ ім. І. Франка. Вип. 1, С. 461–471. (0,45 др.арк.)

 21. Слободян Л.З., Кагало О.О. Рідкісна флора техногенних екотопів Дрогобицько-Бориславського урбопромислового комплексу /Людмила Слободян // Збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка. С. 482-488.(0,3 др.арк.)

 22. Слободян Л.З. Сукцесії рослинного покриву на території хвостосховищ Стебницького калійного заводу (підприємства ”Полімінерал”) /Людмила Слободян// Збірник матеріалів II Міжнародної науково-практичної конференції “Стан природних ресурсів, перспективи їх збереження та відновлення”. – Дрогобич, 2012. – С. 134-136. (0,13 др.арк.)

 23. Бриндзя І.В. Сезонна динаміка вмісту сполук азоту у колодязній воді на території Прикарпаття/Ірина Бриндзя// Збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 11-13 жовтня 2012 р. у м.Трускавець: Дрогобич-Трускавець, 2012. - С 33-35 (0,13 др.арк.)

 24. Бриндзя І., Павлюк Е., Марич В., Шустур В., Шафранський Р. Проблеми забезпечення хімічної безпеки / Ірина Бриндзя, Едуард Павлюк, Володимир Марич, Василь Шустур, Роман Шафранський// Збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка. – Дрогобич:Просвіт, 2012 – С. 471-475. (0,2 др.арк.)

 25. Бриндзя І.В. Дослідження нітратного забруднення води колодязів на території Прикарпатського регіону / Ірина Бриндзя// Збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка. – Дрогобич:Просвіт, 2012 – С. 429-438. (0,4 др.арк.)

 26. Досвядчинська М. Вплив афлатоксину В1 на актитивність ферментів глутатіонової системи в легенях щурів // Збірник матеріалів: ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Стан природних ресурсів, перспективи їх збереження та відновлення». – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2012 р. – С. 170 -171(0,08 др.арк.)

з них у фахових виданнях -17/4,88 д.а.

 1. Матис В. М., Дзюбайло А. Г. Продуктивність ріпаку ярого залежно від елементів технології вирощування в умовах Передкарпаття // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету : Серія: Сільськогосподарські науки. – 2011. – Випуск 9(49). – С. 73-78. – 0,5 друк. арк.

 2. Попович І. Л., Гумега М. Д., Філь В. М. Поліваріантний вплив біоактивної води Нафтуся на секрецію шлунка і пошкодження його слизової за умов перев’язки воротаря у щурів // Медична гідрологія та реабілітація. – 2011. – Т. 9, № 3. – С. 8-13. – 0,4 друк. арк.

 3. Флюнт І.С., Уграк Ю.К., Філь В.М., Івасівка А.С., Ковальчук Г.Я., Кузан М.М. Зв’язки лізоциму слини з параметрами гуморального імунітету і фагоцитозу та вплив на них бальнеотерапії на курорті Трускавець // Медична гідрологія та реабілітація. – 2012. – Т. 10, № 2. – С. 81-87. – 0,5 друк. арк.

 4. Флюнт І. С., Угрин М. Р., Тимочко О. Б., Величко Л. М., Мартинюк О. І., Філь В. М., Івасівка А.С., Ковальчук Г.Я., Стецик Р.Д. Нейро-гормональний механізм поліваріантної дії бальнеотерапії на курорті Трускавець на фізичну працездатність // Медична гідрологія та реабілітація. – 2011. – Т. 9, № 4. – С. 39-45. – 0,5 друк. арк.

 5. Коваль Н.К., Антоняк Г.Л. Динаміка показників системи глутатіону в клітинах щурів за щодобового введення афлатоксину В1 // Вісник Степу. Науковий збірник. – 2012. – Частина ІІ. – С. 210 – 213. (0,17 д.а.).

 6. Досвядчинська М.Р., Федяков Р.О., Антоняк Г.Л. Мікотоксини грибів роду Аspergillus як забрудники кормового та продовольчого зерна // Вісник Степу. Науковий збірник. – 2012. – Частина ІІ. – С. 104 – 106. (0,13 д.а.)

 7. Досвядчинська М.Р., Антоняк Г.Л. Пероксидне окиснення ліпідів та активність антиоксидантних ензимів у клітинах легень щурів за щодобового введення афлатоксину В1 // Біологія тварин. – 2012. – №1. – С. 108 – 112. (0,2 д.а.)

 8. Антоняк Г.Л., Федяков Р.О., Коваль Н.К. Вплив афлатоксину В1 на процеси перокисного окислення ліпідів та антиоксидантну систему еритроцитів і гепатоцитів щурів // Вісник Одеського національного університету. Серія Біологія. – 2011. – Т.16, Вип. 6. – С. 5 – 11. (0,3 д.а.)

 9. Кречківська Г.В., Царик Й.В. Дослідження ґрунтових мікроорганізмів на шахтних відвалах Бориславського озокеритового родовища // Вісник Одеського національного університету. Біологія. – 2011. – Вип. 6. – С.55 – 61. (0,3 д.а.).

 10. Кречківська Г.В. Вивчення мікрофлори поверхневих вод відвалів Бориславського озокеритового родовища // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – Кам’янець-Подільський, 2011. – С.137 – 140. (0,17 д.а.

 11. Кречківська Г.В. Дослідження вмісту біогенних та техногенних органічних речовин у ґрунто-субстратах відвалів Бориславського озокеритового родовища та їх вплив на рослинний покрив // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія Біологія. – 2011. – №1 (50). – С. 50 – 55. (0,25 д.а.)

 12. Кунда-Пронь І.В., Козерецька І А. Моніторинг спонтанних мутаційних процесів у природних популяціях Drosophila melanogaster України // Дрозофіла в експериментальній генетиці та біології. Збірник наукових праць. – Київ, 2012. – С. 66 – 71 (0,25 д.а.)

 13. Радионов Д.Б., Кунда-Пронь И.В., Кучеров В.А., Козерецкая И.А. Генетико-биохимические показатели природных популяций Drosophila melanogaster України // Дрозофіла в експериментальній генетиці та біології. Збірник наукових праць. – Київ, 2012. – С. 72 – 78 (0,29 д.а.)

 14. Гармич Д.Ю., Дзюбайло А.Г., Сеньків В.М. Формування урожайності тритикале озимого залежно від дії антропогенних факторів. Матеріали VІI Міжнародної науково-практичної конференції „Сучасні проблеми збалансованого природокористування” 29-30 листопада 2012 р. (Подільський державний аграрно-технічний університет) С. 284-287(0,17 др. арк.)

 15. Сеньків В.М., Войтович О.Б. Оцінка можливостей використання біопалива у межах Дрогобицької урбоагломерації /Віктор Сеньків, Олена Войтович// Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. Спец. випуск. – Камянець-Подільський. – 2011. – с. 202-204. (0,12 др.арк.)

 16. Юськевич Т.В., Скробач Т.Б., Сміх В.М. Поширення Pinus Nigra Arn. та Pinus Pallasiana D.Don у лісових насадженнях західного регіону України./ Тарас Юськевич, Тарас Скробач, Володимир Сміх // Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць.– Львів: РВВ НЛТУ України. – 2011. Вип. 21.17. – С. 74-76.(0,12 др.арк.)

 17. Харачко Т.І., Скробач Т.Б. Вплив хребетних карпофагів на шишконошення ялини європейської у лісових культурах Малого Полісся / Тарас Харачко, Тарас Скробач// Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2011. Вип. 21.14. – С. 48-53. (0,25 др.арк.)

за рубежем – немає;

з імпакт-фактором – немає;

у науково-метричних базах даних – немає;

в) підручники з грифом МОНМС – немає;

г) підручники з грифом університету – немає;

д) посібники з грифом МОНМС – немає;

е) посібники з грифом університету – (11 / 75,31д.а .);

 1. Гудзан Н.Ф., Філь В.М., Матрошилін О.Г. Тестові завдання для контролю з курсу методи дослідження у лікарському контролі: методичні матеріали до самостійної роботи студентів. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 48 с. – 3 друк. арк.

 2. Копко І.Є., Філь В.М. Анатомія кісток та їх з’єднань. Методичні матеріали до самостійної роботи. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 160 с. – 10 друк. арк.

 3. Кузьмак М.І., Алєксєєв О.І., Філь В.М. Тестові завдання для контролю з курсу фізіологія людини і тварин. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 175 с. – 10,9 друк. арк.

 4. Матис В.М., Матис М.М. Тестові завдання для контролю з курсу патологічна анатомія. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 75 с. – 4,7 друк. арк.

 5. Матис М.М., Матис В.М. Тестові завдання для контролю з курсу валеологія. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 60 с. – 3,75 друк. арк.

 6. Прийма О.Б., Матис В.М. Анатомія та еволюція нервової системи людини: тексти лекцій. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 134 с. – 8,4 друк. арк.

 7. Філь В.М. Анатомія, фізіологія та патологія дітей з основами генетики : Курс лекцій. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 272 с. – 17 друк. арк.

 8. Кречківська Г.В., Павлишак Я.Я. Робочий зошит до проведення лабораторних робіт із дисципліни «Ботаніка» ОКР Бакалавр для студентів спеціальності “Екологія”. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 88 с. (5,5 д.а.)

 9. Івасівка А., Коваль Н. Мікробіологія та вірусологія. Методичний посібник до самостійної роботи для студентів напряму підготовки “Біологія”. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 69 с. (4,3 д.а.)

 10. Шпек М.П., Матис В.М., Дрозд І.Ф. Основи сільського господарства: метод. посібник [для сам. роботи студентів ОКР «Бакалавр» напрям підготовки «Біологія»]. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І.Франка, 2012. – 82с. (5,13 д.а.).

 11. Скробач Т.Б., Гриник Г.Г. Основи топографії: методичні матеріали до проведення лабораторних занять. Дрогобич: Ред.-вид. відділ Дрогобицького державного педагогічного університету, – 2011. – 42 с. (2, 63 др.арк.).

є) тези – (2/ 0,205 д.а.);

тези – 1/0,125д.а.

 1. Досвядчиська М. Мікотоксини у твариництві / М. Досвядчиська, Н. Коваль, Г. Антоняк // Роль науки у підвищенні технологічного рівня і ефективності АПК України: матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. З міжнародною участю 16 – 18 травня 2012 р. – Тернопіль: Крок, 2012. – С. 148 – 151(0,125 др.арк).

з них у міжнародних конференціях – 1/0,08 д.а.

1.Юськевич Т.В., Скробач Т.Б., Сосна чорна та Сосна кримська у лісогосподарських підприємствах західного регіону України / Тарас Юськевич, Тарас Скробач // Тези доповідей учасників міжнародної науково-практичної конференції «Ліс, довкілля, технології: наука та інновації», національний університет біоресурсів і природокористування України: Київ. – 2012. –С.38-39. (0,08 др.арк.)

ж) збірники – (2 / 64,9 д.а.)

 1. Стан природних ресурсів, перспективи їх збереження та відновлення: збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції / упор. В. Філь. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 244 с. – 30,5 друк. арк.

 2. Збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (Пам’яті Валерія Григоровича Скотного). Дрогобич: Просвіт, 2012. – 550 с.(34,4 др.арк.)

У планах на наступний рік організувати та провести VІ Всеукраїнську учнівську конференцію (жовтень 2012), видати збірник наукових праць молодих вчених ДДПУ, природничі науки (квітень 2012р.) Крім цього передбачається 1 захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидат наук.

Голова ради молодих вчених

Біологічного факультету Бриндзя І.В.

Схожі:

Звіт Голови Ради молодих вчених факультету економічної освіти та...
Впродовж 2012 року Радою молодих вчених та молодими науковцями факультету економічної освіти та управління проведено такі заходи
ЗВІТ РАДИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ ЗА 2012 р
Назви і статус конференцій, проведених на базі факультету (всеукраїнські, міжнародні) за участю членів РМВ
Звіт Ради молодих вчених філологічного факультету про науково-дослідну...
Міжнародна наукова конференція «Ціннісні парадигми української літератури ХХ століття»
Звіт Ради молодих вчених історичного факультету про науково-дослідну роботу за 2011 р
Назви і статус конференцій, проведених на базі факультету (всеукраїнські, міжнародні) за участю членів РМВ
Звіт Ради молодих вчених Інституту фізики математики та інформатики...
Лешко Р. Я. — к ф м н., викладач кафедри теоретичної фізики та МВФ (голова осередку)
ЗВІТ Голови Ради молодих вчених педагогічного факультету
Протягом 2012 року Радою молодих вчених та молодими науковцями педагогічного факультету проведено такі заходи
ЗВІТ про діяльність ради молодих вчених інженерно-педагогічного факультету...
Нищак І. Д., к пед наук, доцент кафедри методики трудового і професійного навчання та декоративно-ужиткового мистецтва (голова)
Зведені дані науково-дослідної роботи Ради молодих вчених історичного факультету за 2012 р
Назви і статус конференцій, проведених на базі факультету (всеукраїнські, міжнародні)
ЗВІТ про діяльність ради молодих учених філологічного факультету...
Дмитрів І.І., канд філол наук, доцент кафедри української літератури і теорії літератури (голова)
ЗВІТ РАДИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ДДПУ ім. І. Франка за 2011 рік
Дозвольте зосередити Вашу увагу на звіті РМВ М-ПФ за календарний рік, хоча офіційно рада розпочала свою діяльність з вересня місяця...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка