Звіт Ради молодих вчених Інституту фізики математики та інформатики про науково-дослідну роботу за 2011 р


Скачати 145.69 Kb.
НазваЗвіт Ради молодих вчених Інституту фізики математики та інформатики про науково-дослідну роботу за 2011 р
Дата25.03.2013
Розмір145.69 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Математика > Документи
Звіт

Ради молодих вчених Інституту фізики математики та інформатики

про науково-дослідну роботу за 2011 р.


 1. Станом на 30 травня 2012 року Рада молодих вчених при ІФМІ складається з 8 осіб:

  1. Лешко Р.Я. — к. ф.-м. н., викладач кафедри теоретичної фізики та МВФ (голова осередку).

  2. Даньків О.О. — к. ф.-м. н., доцент кафедри загальної фізики (заступник голови осередку).

  3. Кобильник Т.П. — к. п. н., старший викладач кафедри інформатики та обчислювальної математики.

  4. Кузик О.В. — к. ф.-м. н., старший викладач кафедри загальної фізики.

  5. Хаць Р.В. — к. ф.-м. н., доцент кафедри математичного аналізу.

  6. Шавала О.В. — к. ф.-м. н., викладач кафедри математичного аналізу.

  7. Шаклеіна І.О. — к. ф.-м. н., викладач кафедри теоретичної фізики та МВФ.

  8. Ших Н.В. — к. п. н., викладач кафедри інформаційних систем та технологій.

  9. Юрків М.І. — к. ф.-м. н., старший викладач кафедри математичного аналізу.
 1. Назви і статус конференцій, проведених на базі ІФМІ (всеукраїнські, міжнародні) за участю членів РМВНазва та статус конференції

Дата прове-дення

Кафедри-організатори

Кількість учасників

Всього

ІногородніхМіжнародна математична конференція ім. В.Я. Скоробогатька

19 – 23 вересня 2011 р

кафедри математики і МВМ

72

45Міні-симпозіум: “Обчислювальна математика та сучасні проблеми механіки, математичної і теоретичної фізики”, присвячений 70-річчю академіка НАН України Макарова В. Л.

19 – 23 вересня 2011 р

кафедри математики і МВМ

36

17 1. Участь у конференціях та семінарах (10):

  1. XIII International conference “Physics And Technology of Thin Films and Nanosystems”. — 16-21 May 2011. — Ivano-Frankivsk,.

  2. V Українська наукова конференція з фізики напівпровідників. — 9 15 жовтня 2011 р. — Ужгород;

  3. Конференція молодих вчених з фізики напівпровідників “Лашкарьовські читання – 2012” з міжнародною участю. — 3 – 5 квітня 2012. — Київ.

  4. Міжнародна математична конференція імені В.Я. Скоробогатька — 19–23 вересня 2011. — Дрогобич.

  5. XIII Всеукраїнська науково-методична конференція «Сучасні проблеми фізико-математичних наук та проблеми підготовки фахівців в цій галузі» — 15–17 вересня 2011 р. — Миколаїв.

  6. Міні-симпозіум: “Обчислювальна математика та сучасні проблеми механіки, математичної і теоретичної фізики”, присвячений 70-річчю академіка НАН України Макарова В. Л. — 19–23 вересня 2011. — Дрогобич.

  7. 3-я науково-практична конференція „ЕЛЕКТРОНІКА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ”. — 01–04 вересня 2011. — Львів.

  8. Міжнародна науково-практична конференція FOSS LVIV. — 1–6 лютого 2011. — Львів.

  9. Методологічний семінар «Інформаційно-комунікаційні технології навчання: стратегія розвитку і досвід упровадження». — 16 березня 2011. — Київ.

  10. VІ Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології в наукових дослідженнях і навчальному процесі». — 16–18 листопада 2011. — м. Луганськ.
 1. Захисти дисертацій членами РМВ


Кандидатські дисертації:

П.І.Б.

Кафедра

Тема дисертації

Спеціальність: номер, назва

Дата і місце захисту

Ших Надія Василівна

кафедра інформаційних систем і технологій

Формування інформаційно-комунікаційної культури майбутніх вчителів природничо-математичних дисциплін у професійній підготовці.

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Університет менеджменту освіти АПН України,

27.01.2011р

Юрків Мар’яна Ігорівна

кафедра математичного аналізу

Голоморфні в півплощині функції покращеного регулярного зростання

01.01.01 – математичний аналіз

Львівський націо-нальний університет імені Івана Франка МОН України, 07.06.2011 1. Участь членів РМВ у міжнародній науково-технічній співпраці


Назва установи, країна

Кафедра

Тематика співпраці

Результати співпраці, дата


1Мінесотський університет

Теоретичної фізики та МВФ

Електронні, діркові та екситонні спектри у квантових гетеро-систе­мах різних розмірностей

Публікація статей, обговорення результатів теоретичних досліджень та порівняння їх з експе-риментальними результатами.

2

Американське математичне товариство

Математичного аналізу

Написання рецензій для «Mathematical Reviews»

2 рецензії

3

Фізико-технічний інститут

імені А.Ф.Йоффе Російської академії наук

Загальної фізики

Теоретичні та експериментальні дослідження оптичних та електричних характеристик наногетероструктур InAs/GaAs з квантовими точками InAs.

Дослідження впливу деформації на струмоперенесення в діодах Шотткі з вбудованим шаром квантових точок

Розраховано ВАХ гетероструктури InAs/GaAs з квантовими точками InAs

Закономірності розподілу електростатичного потенціалу у діодах Шотткі виду метал – напівпровідникова напружена гетеросистема

InAs/GaAs з вбудованим шаром квантових точок InAs. За результатами підготовлено до друку статтю у зарубіжному журналі.

4

Університет

м. Лечче

Теоретичної фізики та МВФ

Одержання методом лазерного розтоплення та електроннографічні дослідження наноструктур напівпровідників

Одержання квантово-розмірних структур оксидних напівмагнітних напівпровідників для проведення подальших оптичних та магніто-оптичних досліджень. Статті у іноземних журналах.

5

Федеральне державне бюджетна установа науки Інститут математики з обчислювальним центром

Уфімського наукового центру Російської академії наук

Математичного аналіз

Асимптотика спеціальної цілої функції

Отримано деякі асимптотичні оцінки для спеціальної цілої функції за регулярного зростання послідовності її нулів. Подано до друку статтю.
 1. Зведений список публікацій РМВ


а) монографії 0
б) статті у наукових виданнях – (19 / 8,79 д. а.):

 1. Boichuk V.I., Bilynskyi I.V., Leshko R.Ya., Turyanska L.M. The effect of the polarization charges on the optical properties of a spherical quantum dot with an off-central hydrogenic impurity // Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures. — 2011. Vol. 45, № 2. — P. 476–482 (0,6 д. а.).

 2. Boichuk, V.I. Bilynsky, I.V. Shakleina I.O., Kogoutiouk, I. Dielectric mismatch effect in finite barrier cubic quantum dots // Journal of Physics: Conference Series. – 2011.– 289, – P. 012004(1)–012004(14) (0,8 д. а.).

 3. Бойчук В.І. Білинський I.В., Лешко Р.Я., Турянська Л.М. Показник заломлення світла сферичної квантової точки з домішкою // Актуальні проблеми фізики, математики та інформатики. — 2011. — № 3. — С. 21–24 (0,52 д.а.).

 4. Бойчук В.І., Вороняк Л.Я., Вороняк Я.М. Фононні та поляронні стани циліндричних дротів ZnO/GaN та GaN/AlN// УФЖ. —2011 — Т. 56, № 5. — С. 467–474 (0,6 д.а.).

 5. Винницький Б.В, Хаць Р.В. Про асимптотичні властивості цілих функцій, подібних до цілих функцій цілком регулярного зростання // Вісник національного університету «Львівська політехніка»: Фізико-математичні науки. — 2011. — № 718. — С. 5–9. (0,3 д.а.)

 6. Гарбич-Мошора О.Р., Григорович В.Г., Карпин Д.С., Пігур-Пастернак О.М., Шаклеіна І.О., Ших Н.В. Моделювання виробничого циклу парникового господарства. // Східно-Європейський журнал передових технологій. — 2012 — Т. 1/2, № 55. — С. 15—18 (0,25 д. а.).

 7. Даньків О., Кузик О. Енергетичний спектр електронів у гетеросистемі з нанокластерами квантових точок // Збірник наукових праць молодих вчених ДДПУ ім. І. Франка. — Вип. 1. — Дрогобич: Посвіт, 2012. — С. 495–503 (0,56 д. а.).

 8. Кобильник Т.П. Використання методу проектів при навчанні математичної інформатики // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: зб. наук. праць / Редрада. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. — № 11 (18). — С. 56–61 (0,38 д. а.).

 9. Кобильник Т.П., Пазюк Р.І. Проектне навчання інформаційних технологій магістрантів педагогічних університетів // Науковий вісник Донбасу: електронне фахове видання. – 2011. – №4 (16). — С. 9–17 (0,56 д. а.).

 10. Кобильник Т.П., Грозовський В.В. Методичні аспекти вивчення теми «Цілочисельне лінійне програмування» / Молодь і ринок: щомісячний науково-педагогічний журнал. — 2011. — № 12 (83). — С. 103–106 (0,25 д. а.) .

 11. Лешко Р., Турянська Л. Дискретний спектр водневоподібної домішки у двошаровій квантовій точці відкритого типу // Збірник наукових праць молодих вчених ДДПУ ім. І. Франка. — Вип. 1. — Дрогобич: Посвіт, 2012. — С. 504–518 (0,87 д. а.).

 12. Пелещак Р.М., Даньків О.О.,. Кузик О.В. Вилив кластерів на енергетичний спектр електронів у напружених наногетеросистемах // Актуальні проблеми фізики, математики та інформатики. — 2011. — № 3. — С. 2–6 (0,66 д.а.).

 13. Пелещак Р.М., Даньків О.О., Кузик О.В. Моделювання вольт-амперних характеристик структури метал – n  n+ із самоорганізованими нанокластерами // Фізичний збірник НТШ. — 2011. — Т.8. — С. 361–372 ( 0,75 д. а.).

 14. Пелещак Р.М., Даньків О.О., Кузик О.В. Модуляція напрямку випромінювання гетеролазера з квантовими точками InAs під впливом акустичної хвилі // УФЖ. — 2012. — Т. 57, № 1. — С. 71–75 (0,32 д. а.).

 15. Пелещак Р.М., Даньків О.О., Кузик О.В. Формування періодичних дефектних структур у напівпровідниках під впливом акустичної хвилі // Журнал фізичних досліджень. — 2011. — Т. 15, № 3. — С. 3602(1)–3602(4) (0,25 д. а.).

 16. Пелещак Р.М., Даньків О.О., Кузик О.В. Частотна модуляція рекомбінаційного випромінювання гетероструктури InAs/GaAs з квантовими точками InAs під впливом акустичної хвилі // УФЖ. — 2011. — Т. 56, № 4. — С. 346-353 (0,5 д. а.).

 17. Хаць Р.В. Асимпттотика спеціальної цілої функції // Актуальні проблеми фізики, математики та інформатики. — 2011. — № 3. — С. 40–42 (0,27 д.а.).

 18. Хаць Р.В. Усереднення цілих функцій покращеного регулярного зростання з нулями на скінченній системі променів // Вісник національного університету «Львівська політехніка»: Фізико-математичні науки. — 2011. — № 718. — С. 10–14. (0,3 д.а.).

 19. Юрків. М.І. Зауваження про регулярність зростання голоморфної в півплощині функції цілого порядку // Вісник національного університету «Львівська політехніка»: Фізико-математичні науки. — 2011. — № 696. — С. 15–19. (0,3 д.а.).


з них у фахових виданнях ВАК — (16 / 6,32 д.а.);

 1. Boichuk V.I., Bilynskyi I.V., Leshko R.Ya., Turyanska L.M. The effect of the polarization charges on the optical properties of a spherical quantum dot with an off-central hydrogenic impurity // Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures. — 2011. Vol. 45, № 2. — P. 476–482 (0,6 д. а.).

 2. Boichuk, V.I., Bilynsky, I.V. Shakleina I.O., Kogoutiouk, I. Dielectric mismatch effect in finite barrier cubic quantum dots // Journal of Physics: Conference Series. – 2011.– 289, – P. 012004(1)–012004(14) (0,8 д. а.).

 3. Бойчук В.І., Вороняк Л.Я., Вороняк Я.М. Фононні та поляронні стани циліндричних дротів ZnO/GaN та GaN/AlN// УФЖ. —2011 — Т. 56, № 5. — С. 467–474 (0,6 д.а.).

 4. Винницький Б.В, Хаць Р.В. Про асимптотичні властивості цілих функцій, подібних до цілих функцій цілком регулярного зростання // Вісник національного університету «Львівська політехніка»: Фізико-математичні науки. — 2011. — № 718. — С. 5–9. (0,3 д.а.)

 5. Гарбич-Мошора О.Р., Григорович В.Г., Карпин Д.С., Пігур-Пастернак О.М., Шаклеіна І.О., Ших Н.В. Моделювання виробничого циклу парникового господарства. // Східно-Європейський журнал передових технологій. — 2012 — Т. 1/2, № 55. — С. 15—18 (0,25 д. а.).

 6. Кобильник Т.П. Програмне забезпечення спеціального призначення у навчанні студентів інформатичних спеціальностей педагогічного університету // Інформаційні технології і засоби навчання: Електронне наукове фахове видання. – 2011. – Том 23. – № 3 – Режим доступу :http://www.journal.iitta.gov.ua – 13 с (0,81 д. а.).

 7. Кобильник Т.П. Використання методу проектів при навчанні математичної інформатики // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: зб. наук. праць / Редрада. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. — № 11 (18). — С. 56–61 (0,38 д. а.).

 8. Кобильник Т.П., Пазюк Р.І. Проектне навчання інформаційних технологій магістрантів педагогічних університетів // Науковий вісник Донбасу: електронне фахове видання. – 2011. – №4 (16). — С. 9–17 (0,56 д. а.).

 9. Кобильник Т.П., Грозовський В.В. Методичні аспекти вивчення теми «Цілочисельне лінійне програмування» / Молодь і ринок: щомісячний науково-педагогічний журнал. — 2011. — № 12 (83). — С. 103–106 (0,25 д. а.) .

 10. Пелещак Р.М., Даньків О.О.,. Кузик О.В. Вилив кластерів на енергетичний спектр електронів у напружених наногетеросистемах // Актуальні проблеми фізики, математики та інформатики. — 2011. — № 3. — С. 2–6 (0,66 д.а.).

 11. Пелещак Р.М., Даньків О.О., Кузик О.В. Моделювання вольт-амперних характеристик структури метал – n – n+ із самоорганізованими нанокластерами // Фізичний збірник НТШ. — 2011. — Т.8. — С. 361–372 ( 0,75 д. а.).

 12. Пелещак Р.М., Даньків О.О., Кузик О.В. Модуляція напрямку випромінювання гетеролазера з квантовими точками InAs під впливом акустичної хвилі // УФЖ. — 2012. — Т. 57, № 1. — С. 71–75 (0,32 д. а.).

 13. Пелещак Р.М., Даньків О.О., Кузик О.В. Формування періодичних дефектних структур у напівпровідниках під впливом акустичної хвилі // Журнал фізичних досліджень. — 2011. — Т. 15, № 3. — С. 3602(1)–3602(4) (0,25 д. а.).

 14. Пелещак Р.М., Даньків О.О., Кузик О.В. Частотна модуляція рекомбінаційного випромінювання гетероструктури InAs/GaAs з квантовими точками InAs під впливом акустичної хвилі // УФЖ. — 2011. — Т. 56, № 4. — С. 346-353 (0,5 д. а.).

 15. Хаць Р.В. Усереднення цілих функцій покращеного регулярного зростання з нулями на скінченній системі променів // Вісник національного університету «Львівська політехніка»: Фізико-математичні науки. — 2011. — № 718. — С. 10–14. (0,3 д.а.).

 16. Юрків. М.І. Зауваження про регулярність зростання голоморфної в півплощині функції цілого порядку // Вісник національного університету «Львівська політехніка»: Фізико-математичні науки. — 2011. — № 696. — С. 15–19. (0,3 д.а.).


за рубежем – (2 / 1,4 д.а.);

 1. Boichuk V.I., Bilynskyi I.V., Leshko R.Ya., Turyanska L.M. The effect of the polarization charges on the optical properties of a spherical quantum dot with an off-central hydrogenic impurity // Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures. — 2011. Vol. 45, № 2. — P. 476–482 (0,6 д. а.).

 2. Boichuk, V.I., Bilynsky, I.V. Shakleina I.O., Kogoutiouk, I. Dielectric mismatch effect in finite barrier cubic quantum dots // Journal of Physics: Conference Series. – 2011.– 289, – P. 012004(1)–012004(14) (0,8 д. а.).


з імпакт-фактором – (2 / 1,4 д.а.);

 1. Boichuk V.I., Bilynskyi I.V., Leshko R.Ya., Turyanska L.M. The effect of the polarization charges on the optical properties of a spherical quantum dot with an off-central hydrogenic impurity // Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures. — 2011. Vol. 45, № 2. — P. 476–482 (0,6 д. а.).

 2. Boichuk, V.I., Bilynsky, I.V. Shakleina I.O., Kogoutiouk, I. Dielectric mismatch effect in finite barrier cubic quantum dots // Journal of Physics: Conference Series. – 2011.– 289, – P. 012004(1)–012004(14) (0,8 д. а.).

у науково-метричних базах даних – немає;
в) підручники з грифом МОНМС – немає;
г) підручники з грифом університету – немає;
д) посібники з грифом МОНМС – немає;
е) посібники з грифом університету – (6 / 55,85 д.а.);


 1. Блашків В.С., Даньків О.О., Кузик О.В., Шуптар Д.Д. Механіка. Молекулярна фізика та основи термодинаміки. Тексти лекцій. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені І.Франка, 2011. – 377 с. (23,6 д. а.).

 2. Бойчук В.І., Гольський В.Б., Шаклеіна І.О. Основи квантової механіки: Навчальний посібник. – Дрогобич: : РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2012. – 145 с. (9 д. а.).

 3. Гольський В.Б., Лешко Р.Я., Шаклеіна І.О. Основи інформаційно-комунікаційних технологій: Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт. [для біологічного факультету] — Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2012. — 155 с. (9,7 д. а.).

 4. Грозовський В.В., Кобильник Т.П. Обчислювальна практика: Методичні вказівки для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» з галузі знань 0403 «Системні науки та кібернетика» напряму підготовки 6.040302 «Інформатика». – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2011. – 50 с. (3,12 д. а.).

 5. Грозовський В.В., Кобильник Т.П. Обчислювальна практика: Методичні вказівки для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» з галузі знань 0402 «Фізико-математичні науки» напрямів підготовки 6.040201 «Математика», 6.040203 «Фізика» та галузі знань 0101 «Педагогічна наука» напряму підготовки 6.010103 «Технологічна освіта». – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2011. – 36 с. (2 д. а.).

 6. Шаклеіна І.О., Ших Н.В. Основи Інтернет-технологій: Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт. – Дрогобич: : РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2012. –135 с. (8,43 д. а.).


є) тези – (11 / 11,6 д.а.);

 1. Khats R.V. The growth of Fourier coefficients of entire functions of improved regular growth // International conference “Complex analysis and its applications” dedicated to the 70th anniversary of A.F. Grishin: Тези доповідей — м. Харків, 2011. — P. 267 (0,1 д.а.).

 2. Хаць Р.В. Узагальнені власні вектори лінійних диференціальних операторів // Міжнародна математична конференція імені В.Я. Скоробогатька: Тези доповідей. — м. Дрогобич, 2011. — С 146 (0.1 д. а.).

 3. В.І. Бойчук, І.В. Білинський, Р.Я. Лешко, Л.М. Турянська. Одночастинкові стани сферичної квантової точки з акцепторною домішкою // 3-я науково-практична конференція „ЕЛЕКТРОНІКА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ”: Тези доповідей. 01–04 вересня 2011 р. — Львів, 2011, с. 75. (0,1 д.а.).

 4. В.І. Бойчук, І.В. Білинський, Р.Я. Лешко, Л.М. Турянська. Оптичні властивості квазінульвимірних гетеросистем з домішками // XIII Всеукраїнська науково-методична конференція «Сучасні проблеми фізико-математичних наук та проблеми підготовки фахівців в цій галузі»: Тези доповідей. 15–17 вересня 2011 р. — Миколаїв, 2011, с 27. (0,1 д.а).

 5. R.Ya. Leshko, L.M. Turyans’ka. Optical properties of a spherical quantum dot with a hydrogenic impurity // XIII International conference “Physics And Technology of Thin Films and Nanosystems” Materials. 16-21 May, 2011. — Ivano-Frankivsk, 2011. — Vol.1, P. 259. (0,1 д.а.).

 6. V.I. Boichuk, I.V. Bilyns’kyi, R.Ya. Leshko Exiton and impurity states in quantum dot heterostructures // XIII International conference “Physics And Technology of Thin Films and Nanosystems” Materials. 16-21 May, 2011. — Ivano-Frankivsk, 2011. — Vol.1, P. 20. (0,1 д.а.).

 7. I.O. Shakleina, O.A. Sokolnyk. Effect of quantum dot shape on the hole energy spectrum // XIII International conference “Physics And Technology of Thin Films and Nanosystems” Materials. 16-21 May, 2011. — Ivano-Frankivsk, 2011. — Vol.1, P. 216. (0,1 д.а.).

 8. V.I. Boichuk, L.Ya. Voronyak, Ya.M. Voronyak. Polarization phonons in wurtzite quantum well wire GaN/ZnO/GaN/ZnO/GaN // XIII International conference “Physics And Technology of Thin Films and Nanosystems” Materials. 16-21 May, 2011. — Ivano-Frankivsk, 2011. — Vol.1, P. 225. (0,1 д.а.).

 9. В.І. Бойчук, І.В. Білинський, Р.Я. Лешко, Л.М. Турянська. Вплив донорної та акцепторної домішок на оптичні властивості сферичної квантової точки домішками // V Українська наукова конференція з фізики напівпровідників: Тези доповідей. 9–15 жовтня 2011 р. — Ужгород, 2011. — С. 241–242. (0,13 д.а.).

 10. В.І. Бойчук, Гольський В.Б., Сокольник О.А., Шакленіа І.О. Квантові переходи з двошаровими квантовими точками у формі витягнутих сфероїдів // V Українська наукова конференція з фізики напівпровідників: Тези доповідей. 9–15 жовтня 2011 р. — Ужгород, 2011. — С. 282. (0,1 д.а.).

 11. В.І. Бойчук, Л.Я. Вороняк, Я.М. Вороняк Л.Я.. Енергетичний спектр полярона складного квантового дроту GaN/ZnO/GaN у матриці AlN кристалів гексагональної симетрії // V Українська наукова конференція з фізики напівпровідників: Тези доповідей. 9–15 жовтня 2011 р. — Ужгород, 2011. — С. 294–295. (0,13 д.а.).


з них у міжнародних конференціях – (6 / 0,6 д.а.);

 1. Khats R.V. The growth of Fourier coefficients of entire functions of improved regular growth // International conference “Complex analysis and its applications” dedicated to the 70th anniversary of A.F. Grishin: Тези доповідей — м. Харків, 2011. — P. 267 (0,1 д.а.).

 2. Хаць Р.В. Узагальнені власні вектори лінійних диференціальних операторів // Міжнародна математична конференція імені В.Я. Скоробогатька: Тези доповідей. — м. Дрогобич, 2011. — С 146 (0.1 д. а.).

 3. R.Ya. Leshko, L.M. Turyans’ka. Optical properties of a spherical quantum dot with a hydrogenic impurity // XIII International conference “Physics And Technology of Thin Films and Nanosystems” Materials. 16-21 May, 2011. — Ivano-Frankivsk, 2011. — Vol.1, P. 259. (0,1 д.а.).

 4. V.I. Boichuk, I.V. Bilyns’kyi, R.Ya. Leshko Exiton and impurity states in quantum dot heterostructures // XIII International conference “Physics And Technology of Thin Films and Nanosystems” Materials. 16-21 May, 2011. — Ivano-Frankivsk, 2011. — Vol.1, P. 20. (0,1 д.а.).

 5. I.O. Shakleina, O.A. Sokolnyk. Effect of quantum dot shape on the hole energy spectrum // XIII International conference “Physics And Technology of Thin Films and Nanosystems” Materials. 16-21 May, 2011. — Ivano-Frankivsk, 2011. — Vol.1, P. 216. (0,1 д.а.).

 6. V.I. Boichuk, L.Ya. Voronyak, Ya.M. Voronyak. Polarization phonons in wurtzite quantum well wire GaN/ZnO/GaN/ZnO/GaN // XIII International conference “Physics And Technology of Thin Films and Nanosystems” Materials. 16-21 May, 2011. — Ivano-Frankivsk, 2011. — Vol.1, P. 225. (0,1 д.а.). 1. Участь у виконанні Національних, регіональних програм та окремих темах НДР.

  1. Наукові дослідження в рамках держбюджетної теми: “Теорія струмопереносу через бар’єр Шотткі на основі напружених наногетеросистем арсенід індію – арсенід галію з квантовими точками” (№ ДР  0111U001019).

  2. Наукові дослідження в рамках кафедральної теми (кафедра загальної фізики): “Вирощування та дослідження фізичних властивостей монокристалів А2В6, А3В5 і структур з нанокластерами на їх основі та керамічних мультирівневих структур”.

  3. Наукові дослідження в рамках кафедральної теми (кафедра математичного аналізу): “Асимптотичні оцінки аналітичних функцій та їх застосування”.

  4. Наукові дослідження в рамках кафедральної теми (кафедра інформатики та обчислювальної математики): «Розробка принципів проектування навчальних програм та аналіз можливостей застосування інформаційних систем в освіті».

  5. Наукові дослідження в рамках кафедральної теми (кафедра теоретичної фізики та МВФ): «Дослідження релаксаційних процесів у наногетеросистемах напівпровідників та діелектриків».
 1. Залучення студентів до НДР:

  1. Консультації у написанні курсових робіт.

  2. Консультації у написанні дипломних та магістерських робіт.

  3. Активне залучення студентів до участі у конференціях.

  4. Проведено консультації та підготовку студентів до предметних олімпіад.
 1. До організаційної роботи РМВ також слід віднести

  1. Участь у журі ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з фізики (Кузик О.В., Лешко Р.Я.).

  2. Організація та адміністрування сайту РМВ ДДПУ (Лешко Р.Я.).

  3. Участь у розробленні стилю та видавництві журналу «Актуальні проблеми фізики, математики та інформатики» при ІФМІ (Лешко Р.Я.).

У планах на наступний рік передбачається інтенсифікація роботи у всіх напрямках.


Голова ради молодих вчених

ІФМІ Лешко Р.Я.

Схожі:

Звіт Ради молодих вчених історичного факультету про науково-дослідну роботу за 2011 р
Назви і статус конференцій, проведених на базі факультету (всеукраїнські, міжнародні) за участю членів РМВ
Звіт Голови Ради молодих вчених факультету економічної освіти та...
Впродовж 2012 року Радою молодих вчених та молодими науковцями факультету економічної освіти та управління проведено такі заходи
Звіт ради молодих вчених біологічного факультету про науково-дослідну роботу за 2012 р
Назви і статус конференцій, проведених на базі факультету (всеукраїнські, міжнародні) за участю членів РМВ
ЗВІТ РАДИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ ЗА 2012 р
Назви і статус конференцій, проведених на базі факультету (всеукраїнські, міжнародні) за участю членів РМВ
Звіт Ради молодих вчених філологічного факультету про науково-дослідну...
Міжнародна наукова конференція «Ціннісні парадигми української літератури ХХ століття»
ЗВІТ про діяльність ради молодих вчених інженерно-педагогічного факультету...
Нищак І. Д., к пед наук, доцент кафедри методики трудового і професійного навчання та декоративно-ужиткового мистецтва (голова)
ЗВІТ про діяльність ради молодих учених філологічного факультету...
Дмитрів І.І., канд філол наук, доцент кафедри української літератури і теорії літератури (голова)
ЗВІТ Голови Ради молодих вчених педагогічного факультету
Протягом 2012 року Радою молодих вчених та молодими науковцями педагогічного факультету проведено такі заходи
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
На посаду декана Інституту фізики, математики та інформатики мають право претендувати науково-педагогічні працівники цього інституту,...
Рада молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету...
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка