ЗВІТ Голови Ради молодих вчених педагогічного факультету


Скачати 115.64 Kb.
НазваЗВІТ Голови Ради молодих вчених педагогічного факультету
Дата05.07.2013
Розмір115.64 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Культура > Документи
ЗВІТ

Голови Ради молодих вчених педагогічного факультету
Станом на 2011 р. Рада молодих вчених складається:

 1. Жигайло О. О.

 2. Калита Н. М.

 3. Садова І. І.

 4. Колток Л. Б.

 5. Муляр Н. М.

 6. Ілляш С. Д.

 7. Кекош О. М.

 8. Мартинів Л. І.

 9. Околович І. М.

 10. Мартинів О. О.

 11. Луців С. І.

Протягом 2012 року Радою молодих вчених та молодими науковцями педагогічного факультету проведено такі заходи:

1. Організація і проведення конференцій:Назва та статус конференції

Дата проведення

Кафедри-організатори

Кількість учасників

Всього

З них молодих науковців

1.

Всеукраїнська науково-практична конференція “Етнос. Культура. Нація”

18-19 жовтня 2012 року

Кафедра культурології та українознавства

79

5

2.Взято участь у конференціях і семінарах:

  • Всеукраїнська науково-практична конференція “Етнос. Культура. Нація” (Дрогобич – 18-19 жовтня 2012 року)

  • Науково-методичний семінар “Інтенсифікація світоглядно-методологічної та професійної підготовки вчителів початкових класів: модернізаційний ракурс” (27 жовтня 2012 р. м. Самбір).

3. Участь у виконанні Національних, регіональних програм та окремих ННДДКР, зокрема:

Наукові дослідження у рамках кафедральних тем:

– кафедра педагогіки та методики початкового навчання “Динаміка комплексної теоретичної і практичної підготовки вчителя початкових класів відповідно до професіограми і перманентної модернізації початкової освіти”,

– кафедра математики та методики викладання математики початкового навчання “Теоретико-методичні основи формування професійної компетентності майбутніх учителів початкових класів у процесі вивчення математичних дисциплін”,

– кафедра філологічних дисциплін та методики їх викладання у початковій школі “Українська мова й мовлення: історія, сучасний стан, проблеми розвитку”,

– кафедра культурології та українознавства “Культурологічний та особистісний виміри художньо-естетичних цінностей української культури”.
4. Залучення студентів до НДР, зокрема:

Основні форми залучення студентів до НДР: наявність ради з НДРС; план роботи; наявність курсу “Основи наукових досліджень”; назви гуртків, проблемних груп та їх керівники; студентські конференції тощо.

На педагогічному факультеті створено раду з НДРС, до складу якої входять:

 1. Філь Г. О. – заступник декана з наукової роботи та міжнародної співпраці.

 2. Андреєва Христина – студентка другого курсу денної форми навчання.

 3. Кравець Марія – студентка третього курсу денної форми навчання.

 4. Кухарчишин Зоряна – студентка четвертого курсу денної форми навчання.

 5. Попко Лілія – студентка п’ятого курсу денної форми навчання.

 6. Шийка Ярина – студентка магістратури заочної форми навчання.

Усі молоді науковці взяли участь у керуванні статтями студентів, що містяться у Науковому віснику VІІІ. Збірник наукових праць студентів педагогічного факультету / Упор. Г. Філь. – Дрогобич: Посвіт, 2012. – 148 с. (Рекомендовано до друку вченою радою Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, протокол № 4 від 19.04.2012 року) (17,20 д.а.).

У 2012 році на факультеті працювало 12 наукових студентських гуртків і 14 проблемних груп:

Протягом 2012 року було проведено такі заходи:

1. Перший етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни “Культурологія” та зі спеціальностей “Початкове навчання”, “Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво” – лютий.

2. Звітна науково-практична студентська конференція – 21 березня.

Основні наукові та науково-технічні результати НДРС.

Кількість студентів, що бере участь у роботі проблемних груп та гуртків – 124/187.

Кількість проведених вузівських олімпіад: предметних – 1; зі спеціальностей – 2.

Кількість студентів, що взяло у них участь – 20/47.

Кількість переможців – 3/6.

Кількість Всеукраїнських олімпіад, в яких взяли участь студенти ВНЗ – 3.

Кількість студентських наукових робіт, поданих на Всеукраїнські конкурси – 3.

Кількість проведених наукових студентських конференцій – 2.

Кількість студентів, що взяли у них участь, як доповідачі – 139.

Кількість наукових публікацій за участю студентів – 45, з них самостійно – 45.
5. Зведений список публікацій молодих вчених:

а) монографії (з них згідно вимог ВАК) – 2;

1. Проблеми розвивального навчання у контексті різнобічного розвитку особистості: Монографія. – Дрогобич: Посвіт, 2012. – 156 с. (9,07 д.а.). – кафедра педагогіки і методики початкового навчання

2. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя: Монографія. – Дрогобич: Посвіт, 2012. – 116 с. (6,75 д.а.). – кафедра педагогіки і методики початкового навчання

б) статті у наукових виданнях: 16

1. Жигайло О. О. Психологічні аспекти формування професійної компетентності майбутніх учителів початкових класів / Оксана Жигайло // Збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Ред.-упор. В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря. – Дрогобич: Посвіт, 2012. – Вип. 1. – С.100-108 (0,9 д.а.)

2. Ілляш С. Д. Погляд на самосвідомість з позиції системного підходу / Соломія Ілляш // Збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Випуск 1. – Дрогобич: Посвіт, 2012. – С.212-221 (0,9 д.а.).

3. Ілляш С. Д. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до проектування виховної діяльності / Соломія Ілляш // Формування професійної компетентності майбутнього вчителя. Монографія – Дрогобич: Посвіт, 2012. – С.42-50 (0,9 д.а.).

4. Ілляш С. Д. Способи реалізації системи розвивального навчання у навчально-виховному процесі початкової школи / Соломія Ілляш // Проблеми розвивального навчання у контексті різнобічного розвитку особистості. Монографія – Дрогобич: Посвіт, 2012. – С.18-27 (0,9 д.а.).

5. Калита Н. І. Розвивальне навчання як засіб розвитку творчих здібностей учнів / Наталія Калита // Проблеми розвивального навчання у контексті різнобічного розвитку особистості. Монографія – Дрогобич: Посвіт, 2012. – С.28-40 (1,3 д.а.).

6. Калита Н. І. Проблема виховного ідеалу в педагогіці / Наталія Калита // Збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Випуск 1. – Дрогобич: Посвіт, 2012. – С.109-115 (0,7 д.а.).

7. Колток Л. Б., Дуб І. М. Функції та вимоги до вчителя, які зумовлені їх змістом / Леся Колток, Ірина Дуб // Формування професійної компетентності майбутнього вчителя. Монографія – Дрогобич: Посвіт, 2012. – С.19-25 (0,7 д.а.).

8. Колток Л. Б. Практичні аспекти вирішення навчально-виховних завдань під час викладання курсу природознавства у початковій школі / Леся Колток // Формування професійної компетентності майбутнього вчителя. Монографія. – Дрогобич: Посвіт, 2012. – С.51-59 (0,9 д.а.).

9. Колток Л. Б. Розвивальне навчання молодших школярів крізь призму нестандартних уроків / Леся Колток // Проблеми розвивального навчання у контексті різнобічного розвитку особистості. Монографія – Дрогобич: Посвіт, 2012. – С.111-119 (0,9 д.а.).

10. Колток Л. Б. Формування екологічної культури учнів початкової школи як психолого-педагогічна проблема / Леся Колток // Збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Випуск 1. – Дрогобич: Посвіт, 2012. – С.115-122 (0,8 д.а.).

11. Муляр Н. М. Морально-етичні цінності як виховний потенціал української родини (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) / Наталія Муляр // Збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Випуск 1. – Дрогобич: Посвіт, 2012. – С.146-154 (0,9 д.а.).

12. Плахова С. М. Народні рухливі ігри – важлива складова національної культури і етнопедагогіки / Соломія Плахова // Актуальні проблеми довкілля: Збірник наукових праць. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – С.169-176 (0,9 д.а.).

13. Садова І. І. Ключові компоненти професійної компетентності майбутнього вчителя / Ірина Садова // Формування професійної компетентності майбутнього вчителя. Монографія – Дрогобич: Посвіт, 2012. – С.25-30 (0,6 д.а.).

14. Садова І. І. Вплив розвивального навчання на фахову підготовку майбутнього вчителя початкових класів / Ірина Садова // Проблеми розвивального навчання у контексті різнобічного розвитку особистості. Монографія – Дрогобич: Посвіт, 2012. – С.53-65 (1,3 д.а.).

15. Мартинів О. О. Творчість Василя Верховинця в контексті формування національної культури / Ольга Мартинів // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря. – Дрогобич : Посвіт, 2012. – Вип. 3. – 340 с. С. 109-113

16. Мартинів Л. І. Творчий портрет педагога, диригента, декана музично-педагогічного факультету Лева Коцана / Любомир Мартинів // Збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря. – Вип. 1. – Дрогобич: Посвіт, 2012. – 552 с. С. 405-411

(у фахових виданнях): 12

1. Жигайло О. О. Формування професійної компетентності у майбутнього вчителя початкових класів / Оксана Жигайло // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал / Ред. кол.: М. Вачевський (гол. ред.), Г. Левченко, Н. Скотна та ін. – 2012. – № 6 (89). – С.78-81 (0,4 д.а.).

2. Жигайло О. О. Професійна компетентність вчителя початкових класів як загальна умова педагогічної діяльності / Оксана Жигайло // Людинознавчі студії: Збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Випуск  25. Педагогіка. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – С.30-40 (0,9 д.а.).

3. Ілляш С. Д. Значення самоосвіти і самовиховання студентів у процесі їх підготовки до педагогічної діяльності / Соломія Ілляш // Людинознавчі студії: Збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – Випуск 25. Педагогіка. – С.51-62 (1,2 д.а.).

4. Ілляш С. Д. Педагогічні умови формування пізнавального інтересу до навчання в учнів початкових класів / Соломія Ілляш // Молодь і ринок. Щомісячний науково-педагогічний журнал / Ред. кол.: М. Вачевський (гол. ред.), Г. Левченко, Н. Скотна та ін. – 2012. – № 6 (89). – С. 81-84 (0,4 д.а.).

5. Колток Л. Б. Принцип гуманізму як домінанта екологічного виховання молодших школярів у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / Леся Колток // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол.: Побірченко Н. С. (гол. ред.) та інші]. – Випуск 41. – Умань: ПП Жовтий О. О., 2012. – С. 151-155 (0,6 д.а.).

6. Луців С. І. Шкільна драма як метод навчання та виховання: зарубіжний досвід / Світлана Луців // Педагогічні науки: Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Ред. кол.: І. О. Смолюк (гол. ред.), Р. А. Арцишевський, О. В. Безпалько та ін. – 2012. – № 14 (239). – С. 166-168 (0,3 д.а.).

7. Луців С. І. Вертеп як різновид шкільної драми / Світлана Луців // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал / Ред. кол.: М. Вачевський (гол. ред.), Г. Левченко, Н. Скотна та ін. – 2012. – № 7 (90). – С. 157-160 (0,4 д.а.).

8. Муляр Н. М. Література для позакласного читання як складова у формуванні духовності особистості молодшого школяра / Наталія Муляр // Наукові записки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. – Київ, 2012. – Випуск СІ (101). – С. 191-197 (0,7 д.а.).

9. Муляр Н. М. Стан дослідженості проблеми морально-етичних аспектів духовного виховання в українській педагогічній науці / Наталія Муляр // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал / Ред. кол.: М. Вачевський (гол. ред.), Г. Левченко, Н. Скотна та ін. – 2012. – № 8 (91). – С. 93-96 (0,4 д.а.).

10. Мартинів О. О. Вклад В. Верховинця у становлення та розвиток українського народного танцю / Ольга Мартинів // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал / Ред. кол.: М. Вачевський (гол. ред.), Г. Левченко, Н. Скотна та ін. – 2012. – № 8 (91). – С. 130-133 (0,4 д.а.).

11. Мартинів Л. І. Яків Сорокер як організатор музичного життя Дрогобича та дослідник україніки / Любомир Мартинів // Наукові збірки Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка “Музикознавчі студії”: збірка статей. – Вип. 26. – Львів: ЗУКЦ, 2012. – 312 с. С. 182-190

12. Мартинів Л. І. Нова сторінка творчості Василя Якуб’яка (до 100-х роковин з дня народження) / Любомир Мартинів // Щомісячний науково-педагогічний журнал “Молодь і ринок” № 8 (91) серпень 2012, – 172 с. С. 144-148

(за рубежем) – 15 / 8,1 д.а.: 3

1. Жигайло О. О. Дослідження особливостей поведінково-мотиваційної складової Я-концепції молодших школярів як суб’єктів навчальної діяльності / Оксана Жигайло // Славянская педагогическая культура. Научно-теоретический журнал Международной славянской академии образования им. Я.А.Коменского / Ред. кол.: О. В. Гукаленко (гл. ред.), Е. В. Бондаревская, Н. Б. Евтух и др. – 2011. – № 10. – C. 171- 174 (0,4 д.а.).

2. Садова І. І. Теоретичні підходи до проблеми конфлікту в контексті соціалізації особистості / Ірина Садова // Славянская педагогическая культура. Научно-теоретический журнал Международной славянской академии образования им. Я.А.Коменского / Ред. кол.: О. В. Гукаленко (гл. ред.), Е. В. Бондаревская, Н. Б. Евтух и др. – 2011. – № 10. – C. 86-89 (0,4 д.а.).

3. Калита Н. І. Педагогічна діяльність та віхи життя К. Д. Ушинського / Наталія Калита // Славянская педагогическая культура. Научно-теоретический журнал Международной славянской академии образования им. Я.А.Коменского / Ред. кол.: О. В. Гукаленко (гл. ред.), Е. В. Бондаревская, Н. Б. Евтух и др. – 2011. – № 10. – C. 174-177 (0,4 д.а.).

в) підручники з грифом МОН – 0;

г) підручники з грифом університету – 0

д) посібники з грифом МОН – 0:

е) посібники з грифом університету – 6

1. Ковальчук В. Ю.,  Шаран О. В., Жигайло О. О. Особливості позаурочної роботи з математики у початковій школі: розв’язування завдань підвищеної складності [для студентів напряму підготовки “Початкова освіта”]. Навчально-методичний посібник / Володимир Ковальчук, Олександра Шаран, Оксана Жигайло. – Дрогобич: Посвіт, 2012. – 84 с. (Рекомендовано до друку вченою радою Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, протокол № 4 від 19.04.2012 року) (4,88 д.а.).

2. Ковальчук В. Ю., Жигайло О. О., Шаран О. В. Методика викладання математики. Частина 1. Загальна методика викладання математики [для студентів напряму підготовки “Початкова освіта”]. Навчально-методичний посібник / Володимир Ковальчук, Оксана Жигайло, Олександра Шаран. – Дрогобич: Посвіт, 2012. – 152 с. (Рекомендовано до друку вченою радою Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, протокол № 4 від 19.04.2012 року) (8,83 д.а.).

3. Ковальчук В. Ю., Жигайло О. О., Шаран О. В. Особливості творчої роботи на уроках математики у початковій школі: методика використання дидактичних ігор [для студентів напряму підготовки “Початкова освіта”]. Навчально-методичний посібник / Володимир Ковальчук, Оксана Жигайло, Олександра Шаран. – Дрогобич: Посвіт, 2012. – 72 с. (Рекомендовано до друку вченою радою Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, протокол № 6 від 14.06.2012 року) (4,18 д.а.).

4. Ілляш С. Д. Вступ до спеціальності: конспекти лекцій [для студентів ОКР “Бакалавр” напряму підготовки 6.010102 “Початкова освіта”]. Навчальний посібник / Соломія Ілляш. – Дрогобич: Посвіт, 2012. – 76 с. (Рекомендовано до друку вченою радою Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, протокол № 6 від 29.06.2011 року) (4,42 д.а.).

5. Луцик Д. В., Скалич Л. Й., Калита Н. І. Загальні основи педагогіки [для студентів галузі знань 0101 “Педагогічна освіта” напряму підготовки 6.010102 “Початкова освіта”]. Навчальний посібник. Видання 2-е, доповнене і перероблене / Дмитро Луцик, Любов Скалич, Наталія Калита. – Дрогобич: Посвіт, 2012. – 136 с. (Рекомендовано до друку вченою радою Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, протокол № 5 від 26.05.2011 року) (7,9 д.а.).

6. Гірняк С. П., Луців С. І. Сучасна типізація уроків з української мови і читання: методичні рекомендації до проведення практичних занять [для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “Спеціаліст” галузі знань 0101 “Педагогічна освіта” спеціальності 7.01010201 “Початкова освіта” заочної форми навчання]. Навчально-методичний посібник / Світлана Гірняк, Світлана Луців. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 79 с. (Рекомендовано до друку вченою радою Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, протокол № 6 від 14.06.2012 року) (5,12 д.а.).

є) тези – 2

1. Мартинів Л. І. Роль творчості співака К. Сятецького в культурно-мистецькому житті Дрогобиччини / Любомир Мартинів // Виконавська інтерпретація та сучасний навчальний процес : матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф. (Луганськ, 15-16 берез. 2012 р.). – Луганськ : Вид-во ЛДІКМ, 2012. – 340 с. С. 59-62

2. Мартинів Л. І. Роман Сов’як – хоровий диригент, громадський діяч, неопасіонарна особистість / Любомир Мартинів // Хорове мистецтво України та його подвижники : матеріали другої міжнародної науково-практичної конференції / Ред.-упор. П. Гушоватий, З. Гнатів. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – 2012. – 308 с. С. 194-197

(з них у міжнародних конференціях) – 1

1. Мартинів Л. І. Роман Сов’як – хоровий диригент, громадський діяч, неопасіонарна особистість / Любомир Мартинів // Хорове мистецтво України та його подвижники : матеріали другої міжнародної науково-практичної конференції / Ред.-упор. П. Гушоватий, З. Гнатів. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – 2012. – 308 с. С. 194-197

Схожі:

ЗВІТ про діяльність ради молодих вчених інженерно-педагогічного факультету...
Нищак І. Д., к пед наук, доцент кафедри методики трудового і професійного навчання та декоративно-ужиткового мистецтва (голова)
Звіт Голови Ради молодих вчених факультету економічної освіти та...
Впродовж 2012 року Радою молодих вчених та молодими науковцями факультету економічної освіти та управління проведено такі заходи
ЗВІТ РАДИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ ЗА 2012 р
Назви і статус конференцій, проведених на базі факультету (всеукраїнські, міжнародні) за участю членів РМВ
ЗВІТ про діяльність ради молодих учених філологічного факультету...
Дмитрів І.І., канд філол наук, доцент кафедри української літератури і теорії літератури (голова)
ЗВІТ РАДИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ДДПУ ім. І. Франка за 2011 рік
Дозвольте зосередити Вашу увагу на звіті РМВ М-ПФ за календарний рік, хоча офіційно рада розпочала свою діяльність з вересня місяця...
Звіт ради молодих вчених біологічного факультету про науково-дослідну роботу за 2012 р
Назви і статус конференцій, проведених на базі факультету (всеукраїнські, міжнародні) за участю членів РМВ
Звіт Ради молодих вчених історичного факультету про науково-дослідну роботу за 2011 р
Назви і статус конференцій, проведених на базі факультету (всеукраїнські, міжнародні) за участю членів РМВ
Звіт Ради молодих вчених філологічного факультету про науково-дослідну...
Міжнародна наукова конференція «Ціннісні парадигми української літератури ХХ століття»
Рада молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету...
...
Рада молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету...
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка