76 Еволюція управлінської думки цифічні проблеми і особливі методи їх дослідження та вирішення. Об'єкт


Назва76 Еволюція управлінської думки цифічні проблеми і особливі методи їх дослідження та вирішення. Об'єкт
Сторінка6/6
Дата13.03.2013
Розмір0.81 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
1   2   3   4   5   6

Висновки

1. Управління існує завжди там, де люди працюють у групах — організаціях. У процесі розвитку управління поступово нагромаджувалися знання, вміння, досвід, які передавали із покоління в покоління, фіксували, узагальнювали, хоч науково до початку XX ст. не осмислювали. Масове усвідомлення того, що організацією можна управляти системно і завдяки цьому досягати її цілей, сформувалося в 40-ві роки XIX ст. у США.

2. Менеджмент є специфічною сферою знань, наукою, яка виокремилася в самостійну галузь знань на початку XX ст. Наука менеджменту має свій об'єкт і предмет вивчення, специфічні проблеми і підходи (методи) їх вивчення та вирішення. Розвиток ЇЇ охоплює три основні етапи: передфазу, фазу зародження і становлення науки менеджменту (наукових шкіл у менеджменті) та сучасну фазу.

128

Еволюція управлінської думки

Зародження та розвиток наукових досліджень менеджменту в Україні 129

3. Сучасна фаза розвитку науки менеджменту розпочалася у 40-ві роки XX ст. і продовжується дотепер. її розвиток має такі особливості: широке застосування методів досліджень, основаних на формалізації процесів управління, моделюванні їх та обробленні результатів шляхом застосування досить складного математичного апарату; відсутність чітко оформлених наукових шкіл, очолюваних відомими науковими лідерами; національно-регіональний характер досліджень утрьох напрямах: північноамериканському, західноєвропейському та азійському (японському).

4. Сукупність сучасних концепцій менеджменту можна звести до трьох видів (підходів): процесного, системного, ситуативного. Досить помітною є регіональна специфіка наукових підходів і пріоритетів у вивченні практики ефективного менеджменту, концентрації досліджень і наукових розробок та рекомендацій, що розгортаються традиційними для певних регіонів напрямами.

5. Значний внесок зробили у світову науку управління українські науковці. Сучасна вітчизняна наука менеджменту повинна органічно поєднати напрацьовані актуальні теоретичні й методологічні розробки, які відображають специфіку функціонування господарюючих суб'єктів в Україні, і раціональні елементи зарубіжної науки, здатні ініціювати якісно новий етап розвитку вітчизняної управлінської науки і практики. Нові практичні завдання вимагають цілісної, збалансованої концепції управління виробничо-господарськими організаціями, що стане надійним методологічним фундаментом економічних і соціальних змін у суспільстві.

Запитання. Завдання

1. Визначте складові, якими наука менеджменту відрізняється від інших наук.

2. Охарактеризуйте передфазу науки менеджменту.

3. У чому полягають особливості наукових досліджень школи наукового управління?

4. Охарактеризуйте сутність досліджень учених класичної школи.

5. Обґрунтуйте причини виникнення школи руху за гуманні стосунки.

6. Охарактеризуйте сферу управлінських відносин, яку намагалися вдосконалити прихильники школи виробничої демократії.

7. З'ясуйте сутність предмета дослідження вчених школи поведін-ських наук.

8. У чому полягають основні особливості сучасної фази розвитку науки менеджменту?

9. Охарактеризуйте основні концепції сучасної науки менеджменту.

10. У чому полягають особливості наукових досліджень в галузі управління дореволюційних українських вчених?

11. Охарактеризуйте основні проблеми, які досліджували визначні українські вчені-управлінці радянського періоду.

12. Визначте основні проблеми теорії і практики управління, які потребують особливої уваги українських науковців.

13. Чому тепер немає чітко оформлених наукових шкіл у менеджменті?

14. Аргументуйте актуальність чи неактуальність сучасної соціально-культурної парадигми менеджменту для вітчизняних виробничо-господарських організацій.

15. Визначте сектори української економіки, підприємства яких най-сприйнятливіші для становлення систем управління на засадах менеджменту.

Ситуація для аналізу

Становлення ринку в Україні вимагає від вітчизняних бізнесменів і менеджерів оволодіння глибинними економічними й соціальними процесами, що відбуваються як на макро-,так і на мікроекономіч-ному рівні. Багато з них намагаються знайти аналіз нових проблем у літературі. Однак довідники для підприємців втрачають актуальність, не встигнувши дійти до читача. Спеціалізована преса перенасичена термінами, бюрократизованим мисленням. Рекомендації зарубіжних, передусім американських, економістів віддалені від вітчизняних реалій, оскільки Сполучені Штати ніколи не відчували надмірної централізації. Вітчизняне виробництво вперше повинне поставити в центр уваги інтереси споживачів. У цьому розумінні орієнтованість на кращі зразки ефективного американського менеджменту виправдана, якщо не сприймати їх надто догматично.

Ще у 1963 р. в США вийшла книга Дона Фуллера «Управляй або підкоряйся: перевірена техніка ефективного менеджменту». Ознайомившись із нею, доходиш висновку, що турботи американського менеджера багато в чому схожі на ті, що заважають працювати вітчизняним керівникам бізнесу. Можливо, це пояснюється тим, що книга Д. Фуллера написана в період, коли Америка тільки виходила із затяжної кризи,- що отримала назву Великої депресії. Становище в економіці США тих років можна порівняти з нинішньою ситуацією в Україні.

Одна з особливостей книги — її простота. В передмові автор стверджує, що хотів би допомогти людям, які не мають спеціальної освіти у сфері управління, висловлює сподівання, що вона буде корисною для всіх, кому доведеться виконувати обов'язки керівника. Особливістю книги є заклик до колективізму у прийнятті рішень як запоруки ефективного менеджменту. За Фуллером, він охоплює чотири функції: ^прийняття рішень; 2) інформаційна взаємодія; 3) виробництво; 4) контроль. На цьому шляху виникають різні перешкоди, які можуть зруйнувати діяльність будь-якої організації: безадресні накази, участь у роботі дуже великої кількості співробітників, паперова тяганина, невдале складання важливих паперів, помилки у плануванні у керівництва середньою ланкою.

Рецепти процвітання знаменитого вченого-менеджера можуть бути застосовані й у наших умовах. У них немає нічого складного. їхня складність — у простоті, що засвідчують такі твердження: «Колектив нікуди

130

Еволюція управлінської думки

не прийде, якщо не знає, куди йде»; «Встановивши пріоритети і склавши бюджет часу, ви можете виключити зі своєї праці непотрібні й мало важливі справи, знизити втрати, зменшити помилки». Усвідомлення цілей, внесення моменту істини — лейтмотив книги. Певною мірою він зашифрований в одному з афоризмів Д. Фуллера: «Важливо, щоб менеджер думав і виражав свої думки чітко й зрозуміло, тому що йому часто доводиться розтлумачувати нечіткі ідеї.»

1. До якої школи чи сучасного напряму в науці менеджменту належить Д. Фуллер?

2. Сформулюйте правила, які могли б доповнити зазначені вище в загальному руслі ідеї про колективізм у прийнятті рішень.

3. Чи обмежуються функції менеджера названими Д. Фуллером?
1   2   3   4   5   6

Схожі:

Еволюція управлінської думки
Усвідомлення цілей, внесення моменту істини — лейтмотив книги. Певною мірою він зашифрований в одному з афоризмів Д. Фуллера: «Важливо,...
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ Медичні факультети
...
1. Об’єкт та предмет соціології громадської думки Сучасний стан досліджень...
У науковій літературі підкреслюється, що соціологічний підхід до вивчення громадської думки має базуватися як на розумінні її структурного...
Тема Сутність педагогічного дослідження
На практиці, як правило, дослідник використовує як теоретичні, так і емпіричні методи дослідження. Таке дослідження прийнято називати...
Практичні заняття, їх тематика та обсяг
Методи дослідження спілкування та міжособистісної взаємодії. Вивчення особистісно-комунікативних властивостей. Методика діагностики...
Суддівство конкурсу проводиться
Відображення пошуково-дослідницької роботи чітко поставлено мету, визначено об’єкт, його пізнавальне значення та методи дослідження,...
«Попередження та вирішення конфліктів в освітніх організаціях» Мета
Мета: актуалізація знань про прийоми та методи вирішення конфлікту, відпрацьовування практичних навичок та умінь розв’язання конфліктних...
Методи політології
Сучасна політологія використовує різнобічні теоретичні, філософські, загальнологічні та емпіричні методи дослідження
Тема Вступ до економічної теорії Тема Економічні цілі і проблеми...
Зародження економіко-теоретичних знань. Економіка як об'єкт вивчення економічної теорії. Загальні засади економічного розвитку. Мікроекономіка....
Закон і норма в державному управлінні
НДР студента є закінченою творчу роботу, з обов'язковою постановкою цілей і завдань дослідження, виявлення проблеми і шляхів її вирішення....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка