Узагальнюючий урок за темою «Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст. Відродження Української держави»


Скачати 100.56 Kb.
НазваУзагальнюючий урок за темою «Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст. Відродження Української держави»
Дата28.10.2013
Розмір100.56 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Військова справа > Урок
Тема: Узагальнюючий урок за темою «Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст. Відродження Української держави».

Мета: здійснити перевірку знань, умінь і навичок, набутих учнями впрдовж вивчення теми; удосконалювати набуті вміння і навички; виховувати шанобливе ставлення до минулого нашої Батьківщини.

Тип уроку: перевірка і облік знань.

Форма проведення: урок-подорож

Хід уроку.

І.Організація навчальної діяльності.

Клас ділиться на три команди. Протягом гри за кожну вірну відповідь учень отримує один бал. За перемогу на кожній станції члени команди отримують додатково за переше місце три бали, друге – два.

ІІ. Повторення й узагальнення знань учнів.

1.Станція «Історична» (вікторина)

 1. Коли почалася Національно-визвольна війна українського народу проти Речі Посполитої? (1648р.)

 2. Хто її очолив? (Б.Хмельницький)

 3. Назвіть місце першої битви війни. (Жовті Води)

 4. За яким договором українська козацька держава створювалася в межах трьох воєводств Речі Посполитої? (Зборівський договір)

 5. Чим завершилася битва під Берестечком для козацького війська: перемогою чи поразкою? (поразка)

 6. Коли відбулася битва під Батогом? (22 травня 1652р.)

 7. Скільки молдавських походів здійснило козацьке військо? (4)

 8. Коли відбулась Переяславське рада? (8 січня 1654 р.)

 9. Які держави уклали між собою Віленське перемир'я? (Московська держава та Річ Посполита)

 10. Де було поховано гетьмана Б.Хмельницького? (хутір Суботів в Іллінській церкві)

 11. Хто очолював козацькі війська під час воєнних дій на території Білорусії у 1654-1655 рр.? (Іван Золотаренко)

2.Станція «Хронологічна» (дати).

1648р. – початок Національно-визвольної війни

Лютий 1648р. – угода Б. Хмельницького з кримським ханом

Червень-серпень 1649р. – облога українським військом фортеці Збараж

Серпень 1649р. – укладання Зборівського перемир᾿я.

Вересень 1651 р. – укладання Білоцерківського перемир᾿я.

1652р. – битва під Батогом

Травень 1648 р – битви на Жовтих водах і під Корсунем

Грудень 1648 р. – урочистий в᾿їз Б Хмельницького до Києва

1648-1649 рр. – утворення Української козацької держави Гетьманщини

18-30 червня 1651 р. – битва під Берестечком

Вересень-грудень 1653 р. – облога Жванця на Поділлі

1655р. – початок шведсько-польської війни

Вересень 1648 р. – битва під Пилявцями

Вересень-жовтень 1648р. – облога укр. Військами Львова і Замостя

1652 р. – перший молдавський похід Б. Хмельницького

1652р. – молдавсько-український союз

Січень 1654р. – Переяславська рада

Березень 1654р. – укладені Березневі статті

1655р. – друга облога Львова

3.Станція «Естафетна» (робота з картою). (до дошки виходять предтавники від кожної команди.)

Запорозька Січ

Урочище Жовті води

Чигирин

Суботів

Охматів

Батіг

Жванець

Збараж

Зборів

Львів

Замостя

Пилявці

Біла Церква

Чигирин

Корсунь

4.Станція «Лото) (портрет, розповідь про особу). ( портрети діячів розрізаються на шматочки, кожна команда збирає на швидкість, потім розповідають про задану особистсть)

Б. Хмельницький, Іван Богун, Іван Золотаренко

5.Станція «Джерело» (робота з документом)

Командам роздаються картки з текстом документів. Учні повинні про­аналізувати документ, визначити, про яку причину Національно-визвольної війни у ньому йдеться, і коротко схарактеризувати її.

Картка № 1

Зі скарги волинської шляхти на сеймі

«Православ'я в Речі Посполитій зазнає таких утисків, яких не терп­лять і греки в турецькій неволі: забрано у православних церкви, монастирі й кафедри, заборонено вільне впровадження відправ, бідні православні вмирають без причастя, не можуть прилюдно відправити похоронів: у Люб­ліні, Сокалі, Белзі та інших містах через відібрання церков православні му­сять потайки ховати своїх померлих у підвалах і домах».

Картка № 2

Зі скарги Б. Хмельницького до польського короля

«Пани, державці та старости на втіху собі нестерпно кривдять нас і тяж­ко ображають, позбавляючи не тільки вбогого майна, а й свободи, посягаю­чи на наші хутори, луки, сіножаті, ниви, зорані поля, ставки, млини, бджо­ляні десятини... І що тільки комусь із них у нас, козаків, сподобається, силою відбирають, а нас самих, безневинних, обдирають, б'ють, мордують, до в'язниць кидають, на смерть за наші маєтності вбивають...»

Картка З

Із «Літопису Самійла Величка»

«...Коли переможцям у завойованих землях волю велику дати, то вони мимохідь підданих та завойованих починають озлобляти і їх права з діда-прадіда топтати. І заради цього, коли яка земля, що підлегла королівству (коли терпіти несила) виявить непокору у чомусь, то нужду розглянути нетрібно, хоч вона й заслуговує кари, треба милосердя мати і карою не пере­борщити, в страху невільницькому не тримати та, довівши до розпачу, до­щенту не ламати; бо ж хіба може бути твердою присяга, ґвалтом вирвана, хіба той не зрадить, хто вічно під страхом проживає?»
6.Станція «Вгадай подію».

Учитель зачитує уривки з документів, а учні повинні назвати подію Національно-визвольної війни.

 1. «Сам Хмельницький з Тугай-беєм і з усім кінним військом перетнув в іншому місці річку... й міцно вдарив на поляків, які виїхали проти нього зі своїх окопів. Поляки не встояли проти нього й години і, лігши на кілька тисяч трупів, з великим тріском і жахом ледве вскочили на свої окопи в обоз». (Битва на Жовтих Водах)

 2. «Вони тікали без пам'яті, як хто міг і куди міг, кинувши всі свої великі обози з численними пребагатими статками і скарбами, залишивши їх на користь і в нагороду Хмельницькому». (Битва під Пилявцями)

 3. «Страшенна січа почалася. Трохи не все військо польське загинуло або потопилося у річці... Самого Калиновського було вбито, відтяли йому голову і послали Хмельницькому. Одплатили козаки за Берестечко». (Битва під Батогом)

 4. «Гетьман зі старшиною домагався, щоб посли московські присягали за царя, що він вольності й порядки України порушати не буде й ворогам її не оддасть на поталу». (Переяславська рада)


7.Станція «Поштова» (тести). (кожному учневі роздається конверт з тестовим завданням)

1.Яка подія вважається датою початку Національно-визвольної війни? а) Зруйнування Д. Чаплинським родинного хутора Б. Хмельницького;

б) утеча Б. Хмельницького з в'язниці в Чигирині;

в) оволодіння Б. Хмельницьким без бою Запорозькою Січчю;

г) обрання Б. Хмельницького гетьманом Війська Запорозького.

2.Із яким кримським ханом у березні 1648 р. Б. Хмельницький уклав договір про воєнно-політичний союз?

а) Хаджі-Ґіреєм;

б) Девлет-Ґіреєм;

в] Шагін-Ґіреєм;

г) Іслам-Ґіреєм.

3.Коли відбулася битва під Пилявцями?

а) 5—6 травня 1648 р.; б) 16 травня 1648 р.;

в) 11 — 13 вересня 1648 р.; г) 5—6 вересня 1649 р.

4.Яка кількість козацького реєстру встановлювалася за Зборівським договором?

а) 20 тис. осіб; б) 40 тис. осіб; в) 60 тис. осіб; г) 70 тис. осіб.

5.Назвіть вищий орган влади в Гетьманщині з виконавчо-розпорядчими функція­ми.

а) Загальна (Генеральна) військова рада;

б) Генеральний уряд;

в) гетьман;

г) Старшинська рада.

6.Територію яких колишніх воєводств охоплювала Українська . гетьманська держава за Зборівським договором?

а) Київське, Подільське, Брацлавське;

б) Київське, Чернігівське, Брацлавське;

в) Волинське, Чернігівське, Подільське;
г) Руське, Київське, Волинське.

7.Коли відбулася битва під Берестечком?

а) 1 — 10 березня 1650 р.;

б) 18— 30 червня 1651 р.;

в) 22—23 травня 1652 р.;

г) 11 жовтня 5 грудня 1653 р.

8.Під час якого з молдавських походів української армії, здійснених у роки Національно-визвольної війни, загинув Т. Хмельницький?

а) Першого; б) дру­гого; в) третього; г) четвертого.

9.Яка з наведених держав католицького табору позитивно ставилася до бо­ротьби українців проти влади Речі Посполитої в роки Національно-визвольної війни?

а) Французьке королівство;

б) Іспанське королівство;

в) Папська дер­жава;

г) Венеціанська республіка.

10.Яка кількість козацького реєстру встановлювалася відповідно до україно-московських «Березневих статей» 1654 р.?

а) 40 тис. осіб; б) 50 тис. осіб;

в) 60 тис. осіб; г) 70 тис. осіб.

11.Із якою державою 10 липня 1654. лав «Вічний договір» кримський хан?

а) Московська держава;

б) Річ Посполита;

в) Гетьманщина; ук

г) Трансільванське князівство.

12.Коли було укладено Віленське перемир'я між Річчю Посполитою і Московською державою?

а) 1654 р.; б) 1655 р.; в) 1656 р.; г) 1657 р.

ІІІ. Заключний етап

По закінченню учні кладуть до конверта тестові завдання, зароблені бали, підписують конверт та здають вчителю. Оцінки оголошуються наступного уроку.

Схожі:

№ Національно-визвольна війна під проводом Богдана Хмельницького...
У середині XVII ст українське населення знаходилося в тяжкому стані. Про незадоволення українського народу своїм становищем свідчить...
Биркович Олександр Іванович, здобувач кафедри історії держави та...
Одним із найвизначніших явищ в історії України є національно-визвольна війна українського народу проти колоніального гніту Речі Посполитої...
УРОК №18 Тема: Передумови
Тема Початок Національно-визвільної війни українського народу середини XVII cт
Тема ПОЧАТОК НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОЇ ВІЙНИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ СЕРЕДИНИ XVII ст

Тема ПОЧАТОК НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОЇ ВІЙНИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ СЕРЕДИНИ XVII ст

Програма з історії України для загальноосвітніх навчальних закладів
Розділ ПОЧАТОК НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОЇ ВІЙНИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ СЕРЕДИНИ XVII ст
З овсім мало збереглося відомостей про той період життя Богуна, який...
Національно – визвольна війна українського народу проти польського панування ( 1648- 1654 рр.) завжди була в центрі уваги істориків,...
Сценарій до дня української писемності та мови "свято української мови"
Мета: Виховання любові до рідної землі, до рідної мови, до її носія – українського народу, до держави Україна, до народних традицій;...
Лекція Національно-культурне відродження в Україні та його занепад (1917-1939 рр.)
Національна революція в Україні призвела до колосального злету національного самоусвідомлення народу, духовного піднесення її інтелігенції,...
Гімназія «Ерудит» Солом’янського району м. Києва
Української держави; поглиблення знань про iсторичний факт злуки українського народу, його значення; пробудження iнтересу до поглибленого...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка