План-конспект для проведення занять із тактичної підготовки з учбовими групами підрозділів 3-ЗДПО


Скачати 149.06 Kb.
НазваПлан-конспект для проведення занять із тактичної підготовки з учбовими групами підрозділів 3-ЗДПО
Дата08.04.2013
Розмір149.06 Kb.
ТипПлан-конспект
bibl.com.ua > Туризм > План-конспект
Затверджую:

Начальник 3-ЗДПО

полковник служби цивільного захисту

_____________В.В.Троян

“___” _________ 2009 року

План-конспект


для проведення занять із тактичної підготовки

з учбовими групами підрозділів 3-ЗДПО
Тема: Пожежа і її розвиток.


Навчальна мета: Ознайомити співробітників учбових груп з основами знань по умовам виникнення пожеж і основним їх параметрам.
Метод проведення: лекція.
Час: 2 години.
Місце проведення: учбовий клас 22-ДПЧ, учбовий клас 26-СДПЧ.
Навчально-матеріальне забезпечення: канцприладдя, розклад виїздів підрозділів Енергодарського гарнізону ДПО, довідники.
Література:

 1. Тимчасовий Статут дій у НС (наказ МНС України № 96 від 07.02.2008 року).

 2. Клюс П.П. та ін. Пожежна тактика: Підручник / Клюс П.П., Палюх В.Г., Пустовой А.С., Сенчихін Ю.М., Сировой В.В. – Х.: Основа, 1998. – 592 с.

 3. Верзилин М.М., Повзик Я.С. Пожарная тактика. – М.: ЗАО Спецтехника НПО, 2007. – 440 с.

 4. Иванников В.П., Клюс П.П. Справочник руководителя тушения пожара. – М.: Стройиздат, 1987. – 288 с.Порядок проведення занять

 1. Організаційний момент – 5 хв.;

 • перевірка присутніх;

 • оголошення теми і мети заняття, питань, які вивчатимуться.

 1. Контроль знань – 5 хв.;

 2. Викладення матеріалу теми – 35 хв. + 35 хв. (з переривом на 15 хв.)


Питання, які вивчатимуться:


 1. Поняття пожежі.

 2. Основні параметри пожежі.

 3. Зони пожежі.

 4. Газообмін на пожежі.Питання та його короткий зміст

Методичні вказівки

 1. Поняття пожежі.


Пожежа являє собою складний фізико-хімічний процес, який включає в себе окрім горіння явища масо- і теплообміну, який розвивається в часі і в просторі. Ці явища пов’язані і характеризуються параметрами пожежі: швидкістю вигорання, температурою і т. п. і визначаються рядом умов, багато з яких носять випадковий характер.

Згідно ГОСТ 27331-87 от 01.01.88 термін «пожежа» визначається як – неконтрольоване горіння поза спеціальним вогнищем, яке приносить матеріальний збиток.

В свою чергу термін «горіння» означає екзотермічну реакцію окислення речовини, яка супроводжується виділенням диму та (або) виникненням полум'я і (або) свічення.

При пожежі процес горіння в продовж значного часу проходить без протидій з боку людини. Слідством цього процесу є великі матеріальні збитки. Тільки ліквідація горіння різноманітними способами може привести до їх припинення.

Процес горіння можливий лише при збіганні трьох умов. Наявності:

 • горючого матеріалу;

 • джерела запалювання:

 • окислювача.

Видалення хоча б одного з перелічених факторів означає припинення горіння.

Явища масо- і теплообміну називають загальними явищами, характерними для будь-якої пожежі незалежно від її розмірів і місця виникнення. Загальні явища масо- і теплообміну можуть приводити до появи приватних явищ, тобто таких, які можуть виникати або не виникати під час пожежі. Це вибухи, деформація будівельних конструкцій, вскипання горючих рідин і таке інше.

Приватні явища, дія яких приводить до травмування, отруєння або загибелі людини, а також до матеріальних збитків називають небезпечними факторами пожежі (НФП).

Визначають наступні НФП, які діють на людей:

 • відкритий вогонь та іскри;

 • підвищена температура навколишнього середовища і предметів;

 • токсичні продукти горіння і дим;

 • знижена концентрація кисню в повітрі;

 • частини будівельних конструкцій і обладнання, що руйнуються під час пожежі і падають;

 • паніка і давка у місцях масового перебування людей.

Загибель людей на пожежах, в основному, трапляється на ранніх стадіях пожежі, переважно від удушшя. Частіше на пожежах гинуть діти, старі люди і інваліди.

З метою вивчення пожеж і розробки тактики боротьби з ними всі пожежі класифікують по групам, класам і видам. Класифікація їх проводиться на підставі розподілення по ознакам на схожі і різні.

За ознаками зміни площі горіння пожежі розподіляються на розпосюджуючі і не розповсюджуючі.

За умов масо- і теплообміну з навколишнім середовищем всі пожежі розділені на дві великі групи – на відкритому просторі і в огорожі.

В класифікації окремо виділяється підгрупа пожеж на відкритому просторі. Масова пожежа - це сукупність суцільних і окремих пожеж в будівлях або на відкритих крупних складах різних горючих матеріалів. Під окремою пожежею мають на увазі пожежу, що виникла в якому-небудь окремому об'єкті. Під суцільною пожежею мається на увазі одночасне інтенсивне горіння переважаючого числа об'єктів на даній ділянці. Суцільна пожежа може бути такою, що розповсюджується і не розповсюджується. Переважаючий напрям, по якому вогонь розповсюджується з найбільшою швидкістю, називається фронтом суцільної пожежі. При посиленні вітру від помірного до дуже сильного (18-20 м/с) швидкість розповсюдження фронту суцільної пожежі збільшується в два-три рази. Суцільна пожежа, що не розповсюджується, виникає в результаті утворення загальної зони газифікації горючих матеріалів і конструкцій будівель, що горять, і споруд. У безвітряну погоду або при слабкому вітрі окремі пожежі зливаються в єдиний гігантський турбулентний факел полум'я з могутньою конвективною колонкою. Вогняний шторм - особлива форма суцільної пожежі, що не розповсюджується. Характерні його ознаки: висхідний потік продуктів згорання і нагрітого повітря; притока свіжого повітря з усіх боків з швидкістю не менше 14 м/с у напрямку до меж вогняного шторму.

Пожежі в огорожах розрізняють двох видів: відкриті і закриті. Кожен вигляд підрозділяється на групи залежно від приміщень і горючих матеріалів. Відкриті пожежі розвиваються при повністю або частково відкритих отворах (обмежена вентиляція). Закриті пожежі протікають при повністю закритих отворах, коли газообмін здійснюється тільки унаслідок інфільтрації повітря і газів, що віддаляються із зони горіння, через нещільність в огорожах, притворах дверей, віконних рам, при діючих системах природної витяжної вентиляції без організованої притоки повітря, а також у відсутності систем витяжної вентиляції.

Іншою загальною ознакою пожеж є вид горючих речовин і матеріалів, які підрозділяються на класи.

А - горіння твердих речовин:

А1 - горіння твердих речовин, супроводжуване тлінням (деревини, паперу, вугілля, текстильних виробів);

А2 - горіння твердих речовин, не супроводжуваних тлінням (пластмаси);

В - горіння рідких речовин;

В1 - горіння рідких речовин, нерозчинних у воді (бензин, ефір), а також спалюваних твердих речовин (парафін);

В2 - горіння рідких речовин, розчинних у воді (спирти, метанол);

С - горіння газоподібних речовин (побутовий газ, водень);

Д - горіння металів;

Д1 - горіння легких металів, за винятком лужних (алюмінію, магнію, і їх сплавів);

Д2 - горіння лужних і інших подібних металів (калій, натрій);

Д3 - горіння металовмісних з'єднань металоорганічних сполук, гідридів металів).

Ця класифікація використовується при маркуванні вогнегасників для правильного їх застосування.

Підкреслене дати під запис.

Трикутник зумовлення горіння дати під запис у вигляді малюнку.

 1. Основні параметри пожежі.


До основних параметрів розвитку пожежі відносять: тривалість пожежі, площу пожежі, температуру пожежі, швидкість розповсюдження пожежі, швидкість вигоряння горючих речовин і матеріалів, інтенсивність газообміну, інтенсивність або густину задимлення,

Тривалість пожежі. Тривалістю пожежі називається час з моменту його виникнення до повного припинення горіння.

Площа пожежі. Площею пожежі називається площа проекції зони горіння на горизонтальну або вертикальну площину. На малюнку 1 показані характерні випадки визначення площі пожежі. На внутрішніх пожежах в багатоповерхових будівлях загальна площа пожежі знаходиться як сума площ пожежі всіх поверхів. В більшості випадків користуються проекцією зони горіння на горизонтальну площину, порівняно рідкісно на вертикальну, наприклад, при пожежі на газовому фонтані, при пожежі у високостелажном складі, при горінні одиночної конструкції невеликої товщини, розташованої вертикально, наприклад, перегородки, декорації і т. п. Площа пожежі є одним з основних параметрів пожежі, особливо важливим при оцінці його розмірів, при виборі способу ліквідації горіння, при визначенні особливостей тактики його гасіння і розрахунку кількості сил і засобів, необхідних для його локалізації і ліквідації.Мал. 1. Площа пожежі:

а – при горінні рідини в резервуарі;

б – при горінні штабелю пиломатеріалів;

в – при горінні газонафтового фонтану.
Стосовно нашого гарнізону, значну частину виїздів по тривозі якого складають виїзди на гасіння лісу, кожен командир відділення має чітко і швидко оцінювати площу пожежі і передати цю інформацію на ЦППЗ. Для оцінки площі лісової пожежі необхідно умовно представити її у вигляді прямокутника. Потім оцінити приблизно його довжину і ширину і, перемноживши їх, отримати потрібну площу пожежі.

Температура пожежі. Під температурою внутрішньої пожежі розуміють середнє об’ємну температуру газового середовища в приміщенні, а під температурою відкритої пожежі - температуру полум'я. Температура внутрішніх пожеж, як правило, нижче, ніж відкритих.

Лінійна швидкість розповсюдження горіння. Під цим параметром розуміють дальність розповсюдження фронту полум'я по поверхні горючого матеріалу в одиницю часу. Лінійна швидкість розповсюдження горіння визначає площу пожежі. Вона залежить від вигляду і природи горючих речовин і матеріалів, від здібності до запалювання і початкової температури, від інтенсивності газообміну на пожежі і спрямованості конвективних газових потоків, від ступеня змільченості горючих матеріалів, їх просторового розташування і інших чинників.

Пожежне навантаження. Основним чинником, що визначає параметри пожежі, є вигляд і величина пожежного навантаження. Під пожежним навантаженням об'єкту розуміють масу всіх пальних і важкогорючих матеріалів, що доводяться на 1 м2 площі підлоги приміщення або площі, займаної цими матеріалами на відкритому майданчику.

Швидкість вигоряння. Під швидкістю вигоряння розуміють втрату маси матеріалу (речовини) в одиницю часу при горінні. Процес термічного розкладання супроводжується зменшенням маси речовини і матеріалів, яка з розрахунку на одиницю часу і одиницю площі горіння кваліфікується як масова швидкість вигоряння, кг/(м2*с).

Є й інші параметри, що характеризують пожежу, але вони в більшому сенсі використовуються при складанні оперативної документації.

Підкреслене дати під запис.

 1. Зони пожежі.


Пожежа розвивається на певній площі або в об'ємі і може бути умовно роздільна на три зони, які проте не мають чіткі межі: горіння, теплової дії і задимлення.

Зона горіння. Зоною горіння називається частина простору, в якому відбувається підготовка горючих речовин до горіння (підігрів, випаровування, розкладання) і їх горіння. Вона включає об'єм пари і газів, обмежений власне зоною горіння і поверхнею речовин, що горять, з якої пари і гази поступають в об'єм зони горіння. При безполуменевому горінні і тлінні, наприклад, бавовна, коксу, повсті, торфу і інших твердих горючих речовин і матеріалів, зона горіння співпадає з поверхнею горіння. Іноді зона горіння обмежується конструктивними елементами - стінами будівлі, стінками резервуарів, апаратів і т. д. Характерні випадки пожеж і зони горіння на них показані на малюнку 2. Зона горіння є теплогенератором на пожежі, оскільки саме тут виділяється все тепло і розвивається найвища температура. Проте процес тепловиділення відбувається не у всій зоні, а у фронті горіння, і тут же розвиваються максимальні температури. Усередині факела полум'я температура значно нижче, а у поверхні горючого матеріалу ще нижче. Вона близька до температури розкладання для твердих горючих речовин і матеріалів і до температури кипіння рідини для ЛЗР і ГР. Схеми розподілу температур у факелі полум'я при горінні газоподібних, рідких і твердих речовин показані на малюнку 3.Мал. 2. Зони горіння на пожежах:

а - при горінні рідини в резервуарі; б - при горінні усередині будівель;

в - при горінні вугілля.


Мал. 3. Розподіл температур в полум'ї при горінні:

а - газоподібних речовин; би - рідин; в - твердих матеріалів.
Зона теплової дії. Зоною теплової дії називається частина простору, що примикає до зони горіння, в якому теплова дія приводить до помітної зміни матеріалів і конструкцій і робить неможливим перебування в ньому людей без спеціального теплового захисту (теплозахисних костюмів, відбивних екранів, водяних завіс і т.п.).

Якщо в зоні теплової дії знаходяться горючі речовини або матеріали, то під дією теплових потоків відбувається їх підготовка до горіння, створюються умови для їх запалювання і подальшого розповсюдження вогню. З розповсюдженням зони горіння, межі зони теплової дії розширяються, і цей процес повторюється безперервно.

Зона задимлення. Зоною задимлення називається частина простору, що примикає до зони горіння і заповнена димовими газами в концентраціях, що створюють загрозу життя і здоров'ю людей або ускладнюючих дії пожежних підрозділів.

Зона задимлення може частково включати зону горіння і всю або частина зони теплової дії. Як правило, зона задимлення - найбільша частина простору на пожежі. Це пояснюється тим, що дим є аерозолем (суміш повітря з газоподібними продуктами повного і неповного горіння і дрібнодісперсною твердою і рідкою фазою), тому він легко залучається до руху навіть слабкими конвективними потоками, а за наявності могутніх конвективних потоків, які спостерігаються на пожежах, дим розноситься на значні відстані.

Підкреслене дати під запис.

 1. Газообмін на пожежі.


Великий вплив на тепловий режим пожежі, на інтенсивність його розвитку, на швидкість і напрям розповсюдження пожежі і задимлення внутрішнього об'єму приміщення надає газообмін - конвективні газові потоки над зоною горіння. Розглянемо розвиток пожежі (мал. 4.) з моменту його виникнення.

Як відомо, над всяким джерелом тепла формується тепловий струмінь. Повітря, нагріте в зоні горіння до високої температури, несеться вгору, а замість нього до вогнища пожежі підтікають нові порції холоднішого повітря.

У початковій стадії розвитку пожежі горіння відбувається за рахунок повітря, що знаходиться в об'ємі приміщень, газообмін з навколишньою (зовнішньої) атмосферою відсутній. Нагріті в зоні горіння до високої температури продукти горіння підіймаються вгору, залучаючи по шляху руху примикаючі до них маси холодного повітря. В результаті обміну енергією теплового струменя (продуктів горіння) з холодним повітрям її швидкість і температура у міру видалення від джерела пожежі зменшуються і охолоджене повітря (а точніше, суміш повітря з продуктами горіння) знов повертаються до вогнища горіння. На ранній стадії, коли площа пожежі невелика, тепловий струмінь затухає, не досягнувши верхнього перекриття приміщенні (див. мал. 4.)


Мал. 3. Схема газових потоків в приміщенні при пожежі:

а - початкова стадія; б - розвинута пожежа
Зона горіння є могутнім спонукачем руху повітряних мас в об'ємі приміщення. При збільшенні площі пожежі потужність теплового струменя збільшується, гарячі гази з холодним повітрям частково розтікаються під перекриттям, частково віддаляються через отвори, а охолоджене повітря за рахунок втрат теплоти опускається уздовж стін вниз, потрапляє в зону хімічних реакцій і, нагріте знов, підіймається вгору. У приміщенні створюється безперервна циркуляція газових потоків, температура в об'ємі приміщення поступово зростає. В результаті перепаду температур між навколишнім повітрям і гарячими газами в об'ємі приміщення (через різницю густини між гарячим газом і холодним повітрям) виникає газообмін. Крім того, оскільки об'єм нагрітих газів більше того ж об'єму холодних, а тиск в приміщенні залишається постійним (), то частина газів витіснятиметься за рахунок термічного розширення.

Тобто маса газів () у приміщенні поступово зменшуватиметься у міру зростання температури. Замість газу, що пішов з приміщення, поступає свіже повітря з навколишньої атмосфери. Причиною газообміну є різниця тиску стовпів зовнішнього і внутрішнього повітря, яка рівна:


де Δр - гравітаційний тиск (напір).

Основні закономірності газообміну на пожежі розглянемо на прикладі приміщення, показаного на мал. 5. Оскільки пожежа є нестаціонарним физико-хімічним процесом, зробимо наступні основні допущення:

 1. Температура газів в приміщенні вища, ніж температура навколишнього повітря, і з часом температура в приміщенні не змінюється.

 2. Вітрові навантаження на будівлю відсутні.

 3. Площі отворів 1 і 2 з часом не змінюються.

 4. Маса впадаючих в об'єм приміщення газів рівна масі газів, що видаляються.
Мал. 5. Схема розподілу статичного тиску

у приміщенні при пожежі.
Оскільки при пожежі температура в приміщенні значно вище, ніж температура навколишнього повітря, то . Під впливом гравітаційного тиску почнеться газообмін між навколишнім повітрям і об'ємом приміщення. Через нижній отвір 1 в приміщення входитиме щільніше навколишнє повітря і виштовхувати через отвір 2 гарячий газ - суміш продуктів горіння з повітрям. Напрям руху газових потоків указує на ту обставину, що тиск в нижній зоні приміщення менше, а у верхній - більше тиску навколишнього середовища. Якщо об'єм приміщення в думках розітнути по висоті безліччю горизонтальних площин, то знайдеться така площина, в якій надмірний тиск буде рівний нулю. Ця площина називається площиною рівного тиску або нейтральною зоною (НЗ). Положення нейтральної зони можна міняти шляхом зміни співвідношення між площами нижніх і верхніх отворів. Цим прийомом часто користуються на пожежі - нейтральну зону «піднімають» вгору з метою зниження задимленості і зменшення температури в нижній робочій зоні при гасінні пожеж.

Коли газообмін здійснюється через один дверний або віконний отвір або через декілька отворів, розташованих на одному рівні, то в цьому випадку через верхню частину отвору віддаляються продукти горіння, а нижня частина працює на притоку свіжого повітря.

В умовах внутрішньої пожежі притока повітря в зону горіння і відтік продуктів горіння з приміщення визначається геометричними параметрами будівлі, такими, як висота приміщення, співвідношення площ отворів, що сполучають внутрішній об'єм з навколишньою атмосферою, їх взаємним розташуванням і т. д.

На мал. 6 показаний розподіл газових потоків в об'ємі приміщення залежно від взаємного розташування і витяжних отворів приточувань і вогнища пожежі. Чим далі розташоване вогнище пожежі від отвору приточування, тим далі «пронизує» приміщення струмінь приточування. Частина теплового конвективного струменя, змішуючись з повітрям приточування, йде з приміщення через ліхтар, а решта маси газу (суміш продуктів горіння з повітрям) опускається вниз, змішується з повітрям приточування і поступає в зону горіння. Циркуляція газів в об'ємі приміщення і положення застійних (мертвих) зон залежать від місця розташування вогнища пожежі і конструктивно-планувальних особливостей будівлі. Аеродинаміку газових потоків усередині приміщення необхідно враховувати при розробці автоматичних систем пожежогасіння, а також при веденні тактико-технічних дій по ліквідації пожежі.


Мал. 6. Характер руху газових потоків в об'ємі приміщення залежно від взаємного розташування і витяжних отворів приточувань і джерела горіння.
Основні закономірності газообміну необхідно знати для правильного використовування їх при гасінні пожежі. На практиці відомі випадки, коли при недоліку сил і засобів для гасіння пожежі в трюмі судна, що знаходиться в рейсі, вдаються до герметизації відсіку для зниження інтенсивності тепловиділення. При цьому охолоджують водою перегородки, сполучаючі даний відсік з сусідніми.

Підкреслене дати під запис.

 1. Закріплення вивченого матеріалу – 5 хв.
 1. Підбиття підсумків – 5 хв.;

 • вказати на питання, які вимагають підвищеної уваги;

 • оголосити оцінки;

 • відповісти на запитання.


План-конспект склав:

Помічник начальника 3-ЗДПО

майор служби цивільного захисту ______________________ О.Л.Вікторов
“___” ___________ 2009 року

Схожі:

План-конспект проведення занять із тактичної підготовки з працівниками...
Тема: Організація і проведення рятувальних робіт в зоні радіаційного забруднення
План-конспект проведення занять із тактичної підготовки з працівниками...
Навчальна мета: ознайомити співробітників учбових груп з порядком і особливостями ведення оперативних дій пожежних підрозділів
План-конспект проведення занять із тактичної підготовки в учбових групах підрозділів 3-ЗДПО Тема
Навчальна мета: ознайомити співробітників учбових груп з основами управління силами та засобами на пожежі
План-конспект проведення занять із тактичної підготовки з працівниками...
Навчальна мета: ознайомити співробітників учбових груп з відповідними обов’язками особового складу пожежних підрозділів щодо дій...
План-конспект на проведення заняття з тактичної підготовки з працівниками...
Навчальна мета: Ознайомити співробітників учбової групи при заступнику начальника 3-ЗДПО з правилами роботи організації і проведення...
План-конспект проведення занять із тактичної підготовки з працівниками...
Навчальна мета: ознайомити співробітників учбових груп з проведенням рятувальних робіт на водних об’єктах
План-конспект проведення занять із тактичної підготовки з працівниками...
Навчальна мета: ознайомити співробітників учбових груп з проведенням рятувальних робіт на водних об’єктах
План-конспект проведення занять із тактичної підготовки з працівниками...
Навчальна мета: ознайомити співробітників учбових груп з основами дозиметрії, найбільш небезпечними видами випромінювання і способами...
План-конспект проведення занять із технічної підготовки з працівниками...
Тема: Організація зв’язку в підрозділах 3-ЗДПО. Засоби зв’язку. Порядок експлуатації і обслуговування
План-конспект на проведення заняття з технічної підготовки з працівниками...
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка