План-конспект проведення занять із тактичної підготовки в учбових групах підрозділів 3-ЗДПО Тема


Скачати 157.96 Kb.
НазваПлан-конспект проведення занять із тактичної підготовки в учбових групах підрозділів 3-ЗДПО Тема
Дата20.04.2013
Розмір157.96 Kb.
ТипПлан-конспект
bibl.com.ua > Інформатика > План-конспект
Затверджую:

Начальник 3-ЗДПО

полковник служби цивільного захисту

_____________В.В.Троян

“___” _________ 2010 року

План-конспект


проведення занять із тактичної підготовки

в учбових групах підрозділів 3-ЗДПО
Тема: Управління силами та засобами на пожежі.


Навчальна мета: ознайомити співробітників учбових груп з основами управління силами та засобами на пожежі.
Метод проведення: лекція.
Час: 2 години.
Місце проведення: учбовий клас 26-СДПЧ.
Навчально-матеріальне забезпечення: канцприладдя, розклад виїздів підрозділів Енергодарського гарнізону ДПО, довідники.
Література:

 1. Тимчасовий Статут дій у НС (наказ МНС України № 96 від 07.02.2008 року).

 2. Клюс П.П. та ін. Пожежна тактика: Підручник / Клюс П.П., Палюх В.Г., Пустовой А.С., Сенчихін Ю.М., Сировой В.В. – Х.: Основа, 1998. – 592 с.

 3. Верзилин М.М., Повзик Я.С. Пожарная тактика. – М.: ЗАО Спецтехника НПО, 2007. – 440 с.

 4. Теребнев В.В., Подгрушный А.В. Пожарная тактика – М.:- 2007,- 577 с.

 5. Иванников В.П., Клюс П.П. Справочник руководителя тушения пожара. – М.: Стройиздат, 1987. – 288 с.


Порядок проведення занять

 1. Організаційний момент – 5 хв.;

 • перевірка присутніх;

 • оголошення теми і мети заняття, питань, які вивчатимуться.

 1. Контроль знань – 5 хв.;

 2. Викладення матеріалу теми – 35 хв. + 35 хв. (з переривом на 15 хв.)Питання, які вивчатимуться:


 1. Основи керівництва (управління).

 2. Керівник гасіння пожежі.

 3. Штаб на пожежі. Керівник (начальник) штабу.

 4. Тил на пожежі. Начальник тилу.

 5. Оперативні дільниці на пожежі. Начальник оперативної дільниці на пожежі.

 6. Організація зв’язку на пожежі.Питання та його короткий зміст

Методичні вказівки

 1. Основи керівництва (управління).


Керівництво (управління) силами і засобами на пожежі – це діяльність КГП (штабу на пожежі), яка здійснюється з метою успішного ведення оперативних дій на підставі даних розвідки.

Залежно від кількості сил та засобів, які прибули на пожежу, керівництво гасінням пожежі здійснює:

 • за умови роботи одного пожежного підрозділу - старша посадова особа цього підрозділу;

 • за умови роботи двох і більше пожежних підрозділів - старша посадова особа підрозділу, у районі виїзду якого (на об’єкті), виникла пожежа, або посадова особа, призначена відповідно до порядку, що встановлений у гарнізоні.

Старша посадова особа органу управління, пожежного підрозділу, яка прибула на пожежу, де вже працюють пожежні підрозділи, зобов’язана:

 • оцінити обстановку та встановити правильність організації оперативних дій з гасіння пожежі;

 • визначитись з необхідністю виклику додаткових сил і засобів до місця пожежі;

 • взяти на себе керівництво гасінням пожежі, якщо КГП не забезпечує керівництво силами та засобами.

Старша посадова особа, яка прибула на пожежу, несе відповідальність за наслідки її гасіння незалежно від того, взяла вона керівництво на себе чи ні.

Старша посадова особа, яка виконує обов’язки КГП, при необхідності виїзду до місця іншої події, що робить неможливим виконання нею обов’язків КГП, зобов’язана призначити нового КГП.

Інформація про це надається до ПЗЧ (ЦППЗ), де робиться відповідний запис у оперативній документації.

У цьому випадку відповідальність за наслідки гасіння пожежі покладається на особу, яку призначено КГП.

Залежно від обстановки на пожежі для управління силами і засобами пожежних підрозділів, КГП може організовувати штаб і оперативні дільниці.

Під час роботи на пожежі двох і більше пожежних підрозділів призначається начальник тилу з числа начальницького складу або найбільш досвідчений командир відділення пожежного підрозділу, в районі виїзду якого виникла пожежа.

У разі раптової зміни обстановки на пожежі та неможливості своєчасного отримання наказів від КГП, начальники пожежних підрозділів повинні діяти самостійно, керуючись цим Статутом з подальшою доповіддю про свої дії КГП.

Відсутність наказів КГП не може бути виправданням бездіяльності начальників (командирів).

Підкреслене дати під запис.

 1. Керівник гасіння пожежі.


Керівник гасіння пожежі (КГП) є єдиноначальником і йому підпорядковуються всі підрозділи, служби та інші сили, які залучені до гасіння пожежі. Він несе відповідальність за організацію робіт з рятування людей, гасіння пожежі, безпеку особового складу та збереження пожежної, рятувальної техніки. Ніхто, крім уповноважених на те посадових осіб органів управління, пожежних підрозділів, не має права втручатися в його дії.

КГП може бути особа начальницького складу, яка має відповідний допуск до самостійного виконання обов’язків керівника гасіння пожежі.

Керівник гасіння пожежі зобов’язаний:

 • провести розвідку та оцінити обстановку на пожежі, передати інформацію на ПЗЧ (ЦППЗ);

 • визначити вирішальний напрямок оперативних дій та необхідну кількість сил і засобів для проведення цих дій;

 • при необхідності організувати і особисто очолити рятування людей, вжити заходів щодо запобігання паніці, використовуючи для цього сили і засоби, які знаходяться у розпорядженні;

 • залежно від обстановки організувати штаб на пожежі і визначити місце його розташування;

 • призначити начальника штабу (далі – НШ), начальника тилу (далі – НТ), начальників оперативних дільниць (далі – НОД), про що за допомогою засобів радіозв’язку довести до усіх учасників гасіння;

 • інформувати штаб про місце свого знаходження та повідомляти про рішення, що приймаються;

 • поставити завдання перед силами, які знаходяться у розпорядженні;

 • при наданні інформації з місця пожежі до ПЗЧ (ЦППЗ), обов’язково вказати точну адресу пожежі, що горить (горіло), місце виникнення пожежі, її орієнтовну площу, наявність загрози людям, тваринам, загрози вибуху, які сили і засоби введені в дію, чи є небезпека розвитку пожежі, чи потрібні додаткові сили і засоби;

 • в ході гасіння підтримувати постійний зв’язок з ПЗЧ (ЦППЗ), інформувати про прийняті рішення і обстановку на пожежі;

 • безперервно слідкувати за змінами обстановки на пожежі і приймати відповідні рішення;

 • в разі необхідності викликати додаткові сили і засоби в потрібній кількості та організувати їх зустріч;

 • організувати розташування прибуваючих сил і засобів з урахуванням обраного вирішального напрямку, забезпечити безперебійну подачу вогнегасних речовин;

 • створити резерв сил і засобів для періодичної зміни особового складу з метою забезпечення відпочинку, переодягання в сухий одяг тощо;

 • у разі прибуття на пожежу значної кількості сил і засобів (при великих обсягах роботи з організації та управління оперативними діями) начальнику тилу виділити помічників, у разі необхідності, організувати групи тилу з засобами пересування та зв’язку;

 • призначити з числа осіб начальницького складу відповідального за дотримання заходів безпеки праці, за необхідності, організувати пункт медичної допомоги;

 • в разі необхідності прийняти рішення щодо створення оперативних дільниць на пожежі, поставити їх керівникам завдання;

 • організовувати взаємодію з оперативними службами міста (населеного пункту, об’єкта), які залучаються до гасіння пожежі;

 • після прибуття на пожежу старшого начальника доповісти про обстановку, прийняті рішення щодо гасіння, які сили і засоби є на місці пожежі та введені в дію, а також викликані додатково;

 • вживати заходів для встановлення причин пожежі, а також збору відомостей, необхідних для складання акту про пожежу, залучаючи до цього працівників державного пожежного нагляду і дослідно-випробувальних лабораторій;

 • за наявності ознак підпалу або інших причин пожежі необхідно вжити заходів для збереження первинного місця його виникнення від надмірних руйнувань, до виявлення і зберігання предметів, що були причиною пожежі;

 • вжити заходів з евакуювання, захисту від води і охорони евакуйованого майна до прибуття працівників міліції;

 • особисто впевнитись в ліквідуванні горіння, визначити необхідність та тривалість догляду за місцем ліквідованої пожежі;

 • визначити порядок повернення з місця пожежі пожежних підрозділів і служб взаємодії.

При визначенні необхідної кількості додаткових сил і засобів для гасіння пожежі КГП повинен враховувати:

 • площу, на яку може поширюватись вогонь до введення у дію викликаних сил і засобів;

 • потрібну кількість сил для подачі пожежних стволів і (або) генераторів;

 • об’єм робіт з порятунку людей, розкриття і розбирання конструкцій будівель та евакуювання майна;

 • необхідність залучення спеціальних служб (служб взаємодії);

 • необхідність підвозу води автоцистернами чи організацію подачі води за допомогою перекачування.

У разі внесення змін у розстановку сил і засобів на пожежі КГП має прийняти рішення щодо їх перегрупування та довести його до керівників підрозділів, вказавши кому, куди і як проводити перегрупування.

Накази мають бути короткими, точними, зрозумілими. Залежно від змісту наказів КГП віддає його виконавцям особисто, через штаб, за допомогою технічних засобів зв’язку або через зв’язкових.

КГП повинен встановити вірність вжитих заходів з гасіння пожежі і визначити, чи достатньо сил і засобів для її ліквідування на кожній ділянці.

Підкреслене дати під запис.

 1. Штаб на пожежі. Керівник (начальник) штабу.


До складу штабу як правило входять: начальник штабу, начальник тилу та їх помічники, відповідальний за дотримання вимог заходів безпеки праці, представник підрозділу матеріально-технічного забезпечення, а також представники служб взаємодії міста (населеного пункту, об’єкта), адміністрації об’єкта та місцевих органів влади.

Штаб створюється:

 • на всіх великих і складних пожежах;

 • при створенні трьох і більше ОД, а також у тому випадку, якщо сили і засоби залучені за підвищеним номером виклику;

 • при пожежах на об’єктах, дії з гасіння пожеж необхідно узгоджувати з черговим інженерно-технічним персоналом і адміністрацією об’єкта;

 • за рішенням КГП в залежності від обстановки.

Штаб організовує:

 • зустріч, розстановку і розподілення підрозділів по оперативних дільницях;

 • розвідку пожежі в процесі її гасіння, збирання відомостей та інформування КГП про зміни обстановки;

 • облік сил та засобів на пожежі, ведення документації;

 • створення на пожежі резерву сил і засобів;

 • зв’язок на пожежі;

 • освітлення місця роботи пожежних підрозділів, якщо це необхідно;

 • виконання рішень, наказів КГП, контроль за виконанням поставлених завдань;

 • взаємодію з іншими службами міста (населеного пункту, об’єкта);

 • контрольно-пропускні пункти (далі - КПП) і пости безпеки (далі - ПБ) ГДЗС;

 • харчування у разі тривалих пожеж (більше трьох годин), обігрів особового складу за умови низьких температур та захист від теплового випромінювання;

 • матеріально-технічне забезпечення працюючих пожежних підрозділів, що працюють на пожежі.

Штаб розташовується на найбільш зручному для управління силами і засобами місці, визначеному КГП, забезпечується штабним столом, необхідними технічними засобами, обладнанням та документацією.

Місце розташування штабу на пожежі позначається:

вдень - червоним прапорцем з написом “ШТАБ”;

вночі - світловим показчиком з написом червоного кольору “ШТАБ”.

Начальник штабу підпорядковується КГП, є його заступником і забезпечує виконання рішень КГП, а також очолює штаб і несе відповідальність за виконання штабом завдань, визначених цим Статутом.

Начальник штабу протягом усього періоду гасіння пожежі повинен постійно знаходитись у місці розташування штабу. При гасінні складних пожеж НШ з дозволу КГП може призначити з числа начальницького складу, присутнього на пожежі, своїх заступників, розподіляючи між ними обов’язки виконання завдань штабу згідно з вимогами цього Статуту та делегуючи їм частину своїх повноважень.

Начальник штабу на пожежі зобов’язаний:

 • вивчати обстановку на пожежі шляхом організації безперервної розвідки і отримання даних від НОД;

 • доповідати КГП результати розвідки і повідомлення щодо обстановки і ходу гасіння пожежі на дільницях;

 • викликати, за розпорядженням КГП, додаткові сили і засоби, передавати накази КГП керівникам підрозділів;

 • самостійно приймати рішення у випадку необхідності вжиття негайних заходів щодо рятування людей та гасіння пожежі, і здійснювати їх з послідуючою доповіддю КГП;

 • організовувати зв’язок на пожежі;

 • проводити розстановку сил і засобів згідно з рішенням, що прийняв КГП;

 • забезпечувати контроль за виконанням наказів КГП і штабу;

 • створювати резерв з підрозділів, що прибули до місця пожежі;

 • викликати, за необхідності, спеціальні служби міста (населеного пункту, об’єкта) і організовувати взаємодію з ними;

 • передавати на ЦППЗ відомості про пожежу;

 • збирати відомості про оперативні дії підрозділів та інформацію, яка у подальшому може допомогти у встановленні причини пожежі;

 • вести документи штабу, залучаючи до цього начальника тилу і зв’язкових;

 • організовувати харчування і підміну особового складу під час тривалої (більше 3 годин) роботи на пожежі.Підкреслене дати під запис.

 1. Тил на пожежі. Начальник тилу.


Тил на пожежі включає в себе зосереджені на пожежі сили та засоби, що забезпечують оперативні дії з гасіння.

До основних завдань тилу на пожежі відносяться:

 • організація розвідки джерел протипожежного водопостачання;

 • зустріч та розстановка на джерела протипожежного водопостачання пожежних автомобілів;

 • забезпечення безперервної подачі вогнегасних речовин та роботи пожежної, рятувальної техніки;

 • охорона магістральних рукавних ліній;

 • забезпечення підрозділів, що працюють на пожежі, пально-мастильними матеріалами та вогнегасними речовинами, спеціальним пожежнотехнічним озброєнням та обладнанням.

За роботу тилу на пожежі відповідає начальник тилу, який призначається з числа начальницького складу і підпорядковується КГП, НШ.

Начальник тилу зобов’язаний:

 • провести розвідку джерел водопостачання та організувати взаємодію зі службами водопостачання населеного пункту (об’єкта);

 • організовувати зустріч і розстановку на джерела водопостачання пожежні автомобілі, що прибули на місце пожежі та забезпечують подачу води та інших вогнегасних речовин;

 • доповідати НШ (КГП) про кількість пожежних автомобілів, які необхідні для подачі води перекачуванням чи підвозом;

 • забезпечувати найбільш ефективне використання пожежної техніки і безперебійну подачу води (вогнегасних речовин) до місця пожежі;

 • організовувати своєчасне забезпечення пожежних автомобілів пально-мастильними матеріалами, а також, за необхідності, доставку до місця пожежі спеціальних вогнегасних речовин і матеріалів, спеціального пожежнотехнічного озброєння, оснащення, у тому числі для безперебійної роботи ланок ГДЗС (ізолюючих протигазів, апаратів, компресорних установок, балонів, регенеративних патронів тощо), проведення технічного обслуговування пожежних автомобілів на місці пожежі;

 • забезпечити охорону рукавних ліній, а також взаємодію з працівниками міліції з питань регулювання руху транспорту на дільницях тилу;

 • вести облік роботи пожежної техніки, витрат вогнегасних речовин і ПММ, складати схеми розташування пожежної техніки та прокладених магістральних рукавних ліній.

У розпорядження НТ, крім основних пожежних автомобілів може додатково надаватися техніка для підвозу води, рукавів, а також легкові і вантажні автомобілі, паливозаправники, авторемонтні майстерні, автобуси тощо.

Для керівництва роботою тилу, у разі необхідності, можуть призначатися помічники начальника тилу.

 • Підкреслене дати під запис.

 1. Оперативні дільниці на пожежі. Начальник оперативної дільниці на пожежі.


Оперативна дільниця (ОД) на пожежі – це частина території на місці пожежі, на якій зосереджені сили і засоби, об’єднані конкретним оперативними завданням та єдиним керівництвом.

ОД створюються за рішенням КГП за місцем ведення (периметр пожежі, поверхи, сходові клітини, протипожежні перешкоди тощо) або за видами (рятування людей, ліквідування горіння, захист майна, боротьба з димом тощо) оперативних дій на пожежі.

Оперативні дії на ОД очолює його начальник. Начальники ОД призначаються КГП.

Начальник ОД безпосередньо підпорядковується КГП, начальнику штабу, забезпечує виконання поставлених завдань на відповідній ОД, відповідає за безпеку особового складу, підпорядкованого йому на пожежі, та збереженість пожежної техніки, повинен постійно знаходитися на її території, залишаючи її тільки з дозволу КГП.

Начальник ОД зобов’язаний:

 • вести безперервну розвідку і доповідати КГП чи НШ про обстановку на дільниці;

 • керувати діями підпорядкованих йому підрозділів;

 • забезпечувати взаємодію підрозділів, що працюють на його дільниці, з підрозділами сусідніх дільниць;

 • проводити розстановку сил і засобів на ОД;

 • робити запит, у разі необхідності, про додаткові сили і засоби для вирішення поставлених завдань;

 • забезпечувати маневрування та швидке перегрупування сил і засобів під час змін обстановки на дільниці;

 • приймати самостійне рішення щодо перестановки сил і засобів, що забезпечить найшвидше ліквідування пожежі на дільниці, доповідати КГП чи НШ про прийняті рішення;

 • організувати зв’язок на ОД;

 • вимагати від підпорядкованого особового складу виконання правил безпеки праці, інформувати учасників гасіння пожежі про виникнення загрози їх життю або здоров’ю;

 • доповідати КГП чи НШ про виконання поставлених завдань і про роботу підрозділів на дільниці.Підкреслене дати під запис.

 1. Організація зв’язку на пожежі.


Організація зв’язку на пожежі здійснюється для забезпечення управління силами і засобами, їх взаємодії та передачі інформації.

Для управління силами і засобами на пожежі встановлюється зв’язок між КГП і штабом, НТ, начальником ОД, а за необхідності - з пожежними автомобілями. Для забезпечення управління використовуються радіостанції та гучномовні установки автомобілів зв’язку і освітлення, а також переносні радіостанції, польові телефонні апарати, переговорні пристрої, електромегафони. У окремих випадках, за неможливості використання перерахованих пристроїв, для передачі команди (інформації) можуть використовуватись сигнали управління, а також мобільні телефони.

Зв'язок управління встановлюється між КГП і оперативним штабом пожежогасіння, НТ, НОД, і при необхідності з пожежними і аварійно-рятувальними автомобілями. Забезпечує управління роботою пожежних підрозділів і отримання від них відомостей про обстановку на пожежі.

Зв'язок взаємодії встановлюється між НОД і забезпечує взаємодії між оперативними ділянками.

Зв'язок інформації встановлюється між КГП, оперативним штабом пожежогасіння і ЦППЗ (ПЗЧ), за допомогою телефонних мереж і радіостанцій.

Підкреслене дати під запис.

 1. Закріплення вивченого матеріалу – 5 хв.
 1. Підбиття підсумків – 5 хв.;

 • вказати на питання, які вимагають підвищеної уваги;

 • оголосити оцінки;

 • відповісти на запитання.План-конспект склав:

Помічник начальника 3-ЗДПО

майор служби цивільного захисту ______________________ О.Л.Вікторов
“___” ___________ 2010 року

Схожі:

План-конспект проведення занять із тактичної підготовки з працівниками...
Навчальна мета: ознайомити співробітників учбових груп з порядком і особливостями ведення оперативних дій пожежних підрозділів
План-конспект проведення занять із тактичної підготовки з працівниками...
Навчальна мета: ознайомити співробітників учбових груп з проведенням рятувальних робіт на водних об’єктах
План-конспект проведення занять із тактичної підготовки з працівниками...
Навчальна мета: ознайомити співробітників учбових груп з проведенням рятувальних робіт на водних об’єктах
План-конспект проведення занять із тактичної підготовки з працівниками...
Навчальна мета: ознайомити співробітників учбових груп з відповідними обов’язками особового складу пожежних підрозділів щодо дій...
План-конспект проведення занять із тактичної підготовки з працівниками...
Тема: Організація і проведення рятувальних робіт в зоні радіаційного забруднення
План-конспект проведення занять із тактичної підготовки з працівниками...
Навчальна мета: ознайомити співробітників учбових груп з основами дозиметрії, найбільш небезпечними видами випромінювання і способами...
План-конспект проведення занять із функціональної підготовки в учбових...
Навчальна мета: ознайомити співробітників учбових груп з системою управління охороною праці в підрозділах 3-ЗДПО
План-конспект для проведення занять із тактичної підготовки з учбовими...
Навчальна мета: Ознайомити співробітників учбових груп з основами знань по умовам виникнення пожеж і основним їх параметрам
План-конспект проведення занять із технічної підготовки з працівниками...
Тема: Організація зв’язку в підрозділах 3-ЗДПО. Засоби зв’язку. Порядок експлуатації і обслуговування
План-конспект на проведення заняття з тактичної підготовки з працівниками...
Навчальна мета: Ознайомити співробітників учбової групи при заступнику начальника 3-ЗДПО з правилами роботи організації і проведення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка