МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА для проведення заняття з пожежно стройової пiдготовки


Скачати 197.42 Kb.
НазваМЕТОДИЧНА РОЗРОБКА для проведення заняття з пожежно стройової пiдготовки
Дата10.08.2013
Розмір197.42 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Туризм > Документи
«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Начальник ДПЧ-13

підполковник вн.сл.

С.В.Орлов
«___»_______2004р.

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

для проведення заняття з пожежно - стройової пiдготовки

з особовим складом чергових караулiв

ТЕМА 5.19: Правила та прийоми роботи в ізолюючих протигазах на чистому повітрі та в задимленому приміщенні. Розрахунок повітря.
Відпрацювання нормативу № 7, 8

вправи № 7,8.
НАВЧАЛЬНА МЕТА: Удосконалення навичок злагодженої роботи у складi вiддiлення i караулу та вмiле застосування пожежної технiки при рятуваннi людей, гасiннi пожеж i лiквiдацiї стихiйного лиха.
ЧАС: 2 години
МIСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: двір ДПЧ-13
МЕТОД ПРОВЕДЕННЯ: практичне
МАТЕРIАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: Плакати, стенди.
ЛIТЕРАТУРА:

  • -Настанова по ГДЗС /наказ МВС України № 657/,

  • -“Пожежно-стройова підготовка” В.А.Бушмін, В.І.Плеханок, А.Ф.Сафронов. М.Будвидат,1985р

  • - Бойовий статут пожежної охорони України.


Порядок проведення занять.

Питання, що вiдпрацьовуються

Короткий змiст

Методичнi

вказiвки

1.Органiзацiйний

момент.

2.Перевiрка

знань


3. Розминка

4. Вiдпрацювання

вправ


  1. Пiдбиття пiдсумкiв.Шикування, доповідь чергового, перевірка бойового одягу і спорядження. Оголошення теми і мети заняття.
Питання повторення:

  • обов’зки постового на посту безпеки;

- послідовність проведення перевірки №1, бойової перевірки;

- техніка безпеки при роботі в ізолюючих протигазах;

Біг по колу в середньому темпі (4-6 кругів). Виконати 5-6 гімнастичних вправ з присіданням та нагинанням.

Питання якi вивчатимуться:

1.Правила та прийоми роботи в ізолюючих протигазах на чистому повітрі і в задимленому приміщенні.

2. Розрахунок повітря.

ВСТУП

Газодимозахисна служба призначена для ведення бойових дій підрозділами пожежної охорони в непридатному для дихання середовищі при рятуванні людей, гасінні пожежі, ліквідації наслідків аварій та надзвичайних ситуацій.

Основні задачі ГДЗС: рятування людей, проведення розвідки гасіння пожежі в непридатному для дихання середовищі, евакуація матеріальних цінностей, а також створення умов, які забезпечують безпечну роботу особового складу пожежних підрозділів, а також аварійно-рятувальних бригад.

ГДЗС створюється у всіх пожежних частинах , які мають чисельність бойового розрахунку чергових караулів - 5 чоловік і більше.

Для того, щоб успішно проводити рятувальні роботи, ліквідувати пожежу або аварію потрібне велике напруження моральних і фізичних сил пожежних, значне уміння та практичні навики роботи в ізолюючих протигазах. В таких умовах газодимозахисник повинен глибоко усвідомлювати свій службовий обов'язок, не повинен щадити своїх сил і життя для виконання бойової задачі по збереженню майна від пожежі та надання допомоги людям, які знаходяться в небезпеці.
Специфічні небезпеки виконання службових задач забов’язують особовий склад ГДЗС досконало оволодіти практичною роботою в ізолюючих протигазах, а також методикою навчання та тренування газодимозахисників.
Техніка безпеки

Нагадування для газодимозахисників правил техніки безпеки при роботі в ізолюючих протигазах в задимленому приміщенні:

- знати бойову задачу ланки ГДЗС, в ніякому випадку не залишати ланки, не допускати розмови через загубник протигазу в непридатному для дихання середовищі;

- постійно слідкувати за зміною обстановки, спостерігати за станом будівельних конструкцій;

- при виявленні несправностей в противогазі чи поганому самопочутті (головна біль, затруднення дихання) доповісти про командиру ланки ГДЗС і діяти по його вказівці;

- включатися і виключатися з протигазу тільки по наказу командира ланки ГДЗС;

- знати де розміщений пост безпеки чи контрольно-пропускний пункт; в задимленій зоні рухатись біля капітальних стін, двері відкривати обережно, закрившись полотном від можливого викиду вогню;


1. Правила виконання робіт із включенням газодимозахисників у захисні дихальні апарати і заходи безпеки.

  Проведення пожежно-рятувальних робіт газодимозахисниками із включенням у захисні дихальні апарати в обов’язковому порядку повинна чергуватись із відпочинками, кількість та продовження яких встановлює командир ланки ГДЗС.

Під час виконання робіт, які вимагають великого фізичного навантаження, командир ланки ГДЗС повинен правильно їх дозувати, слідкуючи, щоб газодимозахисники не допускали зривів дихання та великих, більше ніж передбачено на виконання робіт, витрат повітря (кисню).

Якщо виникло часте поверхневе дихання, викликане надмірним фізичним навантаженням або нервовим напруженням, виконання робіт слід зупинити або сповільнити рух, зробити декілька глибоких вдихів та нормалізувати дихання.

З метою запобігання запотівання скла маски захисного дихального апарата, необхідно використовувати спеціальні засоби: розчин або серветки.

Примітка. Знiмати або вiдтягувати маску у непридатному для дихання середовищі для пpотиpання скла категорично забоpоняється !

 У pазi поpушення ноpмальної pоботи ізолювального захисного дихального апарата газодимозахисник зобов'язаний доповiсти пpо це командиpу ланки ГДЗС та вжити заходів, які забезпечать нормальну подальшу pоботу захисного дихального апарата до виходу ланки ГДЗС на чисте повiтpя. В усіх випадках особовий склад ланки ГДЗС повинен повертатись на чисте повітря у повному складі.

Розбиватися на гpупи або залишати ланку ГДЗС у непридатному для дихання сеpедовищi категорично забоpоняється.

  Якщо в непридатному для дихання середовищі газодимозахисник знепритомнів або відчув себе погано, особовий склад ланки ГДЗС повинен терміново надати йому допомогу (переключити на допоміжній апарат), доповісти про це постовому на посту безпеки і в повному складі евакуювати потерпілого в безпечне місце (на чисте повітря).

  Якщо пошкоджена маска, газодимозахисник повинен, зберігаючи спокій, терміново доповісти про це командиру ланки ГДЗС.

У випадку пориву ременів головного гарнітуру, пошкодження ременів або поривів язичків корпусу маски для кріплення головного гарнітуру, маску слід прижати рукою щільно до обличчя та у складі ланки ГДЗС вийти в безпечне місце (придатне для дихання середовище).

У випадку підсмоктування загазованого повітря під маску, слід підтягнути потиличні ремені і якщо не вдається відновити герметичність маски, у складі ланки ГДЗС вийти в придатне для дихання середовище.

У випадку появи ознак поганого самопочуття, викликаного перегрівом організму, особовий склад ланки ГДЗС у повному складі повинен терміново вийти із робочої зони в безпечне місце, сповістивши про це постового на посту безпеки.

  Якщо нещасний випадок із газодимозахисником трапився під час роботи за умов високої температури навколишнього середовища, особовий склад ланки ГДЗС повинен терміново доповісти про це постовому на посту безпеки, вжити усі можливі заходи для рятування потерпілого (закрити гарнітур або маску захисного дихального апарата, охолоджувати водою клапанну коробку ізолювального регенеративного респіратора або легеневий автомат повітряного дихального апарата та голову потерпілого) та винести потерпілого в безпечне місце.

  Під час надання допомоги газодимозахиснику безпосередньо у непридатному для дихання середовищі необхідно перевірити наявність повітря (кисню) в балоні, стан дихальних шлангів, за допомогою аварійної подачі додатково промити киснем дихальний мішок до спрацювання надлишкового клапана ізолювального регенеративного респіратора. Під час роботи в повітряному дихальному апараті, за допомогою кнопки легеневого автомата додатково подати повітря під маску потерпілого або переключити його маску до легеневого автомата (типу АІР) іншого газодимозахисника.

  Категорично забороняється підтягувати з’єднання, що знаходяться під високим тиском, для усунення в них негерметичності, а також працювати в захисному дихальному апараті без заміни балонів, після спрацювання звукового сигналізатора.

  Для евакуації потерпілого (при використанні захисного дихального апарата типу АІР) необхідно:

-  із сумки вийняти рятівний пристрій;

-  з роз’єму захисного дихального апарата зняти запобіжний ковпачок;

-  до роз’єму захисного дихального апарата приєднати легеневий автомат рятівного пристрою;

-  на потерпілого одягнути маску та вивести або винести його на чисте повітря. Після чого з потерпілого зняти маску, від’єднати легеневий автомат рятувального пристрою від роз’єму апарата, після чого роз’єм закрити запобіжним ковпачком, а рятувальний пристрій покласти у сумку.

  У разі виявлення постраждалих у непридатному для дихання середовищі, особовий склад ланки ГДЗС повинен надати їм першу допомогу (включити у саморятувальник, ізолювальний регенеративний респіратор або апарат штучної вентиляції легенів) та вивести (винести) на чисте повітря одним із самих коротких шляхів.

  Під час роботи у захисному дихальному апараті необхідно захищати його від впливу відкритого полум’я, ударів та пошкоджень, не виключатися із захисного дихального апарата навіть на короткий проміжок часу.

Під час роботи командир ланки ГДЗС повинен тримати особовий склад ланки в полі зору та звукового зв’язку.

  Пересуваючись до місця виконання оперативно-тактичного завдання і назад, провідним є командир ланки ГДЗС, замикає ланку ГДЗС найбільш підготовлений газодимозахисник, якого призначає командир ланки ГДЗС.

Замикаючий зобов’язаний постійно слідкувати за встановленим порядком руху ланки (обумовленим перед входом у непридатне для дихання середовище), станом газодимозахисників.

Якщо командир ланки ГДЗС з будь яких причин не може виконувати покладені на нього обов’язки (травмування, втрата свідомості, тощо), то замикаючий повинен прийняти командування на себе.

  Під час руху в приміщеннях із непридатним для дихання середовищем особовий склад ланки ГДЗС повинен триматись капітальних стін та запам’ятовувати напрямок слідування, при необхідності залишати на своєму шляху встановлені умовні знаки (помітки крейдою, тощо), котрі вказують шлях пересування газодимозахисників.

  Під час роботи і проведення практичних занять з тренування у непридатному для дихання середовищi декількох ланок ГДЗС для надання в будь-який момент невiдкладної допомоги працюючим ланкам ГДЗС, резервна ланка ГДЗС повинна постiйно знаходитись на посту безпеки в повній готовності.

Кількість ланок ГДЗС, які повинні бути задіяні на місці виконання оперативно-тактичного завдання, визначається керівником гасіння пожежі, враховуючи резерв.

  Змiна ланок ГДЗС повинна пpоводитись на чистому повiтpi, як правило на посту безпеки, а в необхiдних випадках безпосередньо на оперативно-тактичних позицiях за piшенням керівника гасіння пожежі або начальника оперативно-тактичної дільниці.

Примітка. Ланка ГДЗС, що змiнилася, повинна направлятися до pезеpву.

  Розвідка здійснюється газодимозахисниками, які знають оперативно-тактичну характеристику об’єкта.

У виняткових випадках для проведення окремих видів робіт у непридатному для дихання середовищі, за рішенням керівника гасіння пожежі і адміністрації об`єкта, до складу ланки ГДЗС можуть залучатись працівники підприємств із числа інженерно-технічного персоналу, які мають відповідну підготовку та захисні дихальні апарати такого ж типу, якщо такі є на озброєнні об’єкта.

  Ланка ГДЗС під час роботи у непридатному для дихання середовищі повинна встановити:

-  наявність людей, які захоплені пожежою, місце їх знаходження;

-  місце та розмір пожежі (аварії), напрямок поширення пожежі (аварії) та шляхи підходу до осередку пожежі (аварії);

-  ступінь задимленості, температуру повітря, стан конструкцій будівлі за маршрутом руху та в осередку пожежі (аварії);

-  наявність на місці пожежі (аварії) засобів гасіння пожежі (протипожежне водопостачання), зв’язку, вентиляційних пристроїв та їх стан.

  Використання ліфтів особовим складом ланки ГДЗС під час роботи на пожежі, за винятком ліфтів, що мають режим роботи “Перевезення пожежних підрозділів”, категорично забороняється.

  Під час виконання робіт у пpимiщеннях, заповнених вибухо-небезпечними паpами або газами, особовий склад ГДЗС повинен бути взутий у гумовi чоботи, не допускати увімкнення або вимкнення електpолiхтаpів. Під час руху та виконання pобіт слід дотpимуватися запобiжних заходiв пpоти виникнення iскоp, в тому числі під час простукування конструкцій.

  Якщо після закінчення часу, необхідного для виконання завдання, ланка ГДЗС не повернулась на чисте повітря, або у випадку отримання iнфоpмацiї пpо нещасний випадок з ланкою ГДЗС чи пpипиненнi з нею зв'язку, керівник гасіння пожежі, начальник оперативно-тактичної дільниці або начальник КПП повинен негайно вислати pезеpвну ланку (ланки) ГДЗС для пошуку та надання допомоги потерпілим.

  По мірі витрат повітря (кисню) або після завершення робіт ланка ГДЗС повинна повеpтатись на чисте повітря за маршрутом, яким вона слідувала до місця роботи.

Робота в захисному дихальному апараті, як правило, повинна продовжуватись до спрацювання звукового сигналізатора витрат робочого запасу повітря (кисню).

  При роботі за умов обмеженої видимості командир ланки ГДЗС, який прямує в голові ланки, повинен простукувати ломом конструкції перекриття та підлоги.

Розрахунок повiтря для АСП-2

1. Очiкуваний час повернення ланки:

Р бал. - Р рез.

Р очiк.= ---------------- ;

5

Р очiк. - очiкуваний час повернення ланки;

Р бал. - тиск повiтря в балонi;

Р рез. - резерв повiтря;

2. Контрольний тиск повiтря при якому ланка повинна виходити на чисте повiтря:

Р конт.= Р рез. + Р слiд. ;

Р слiд. - це тиск, який витратили при русi до мiсця пожежi;

Р рез. - резерв повiтря;
Вправа № 7

Підйом по маршевих сходах з вагою ( оцінюється по ступеню важкості як дуже важка робота). Виконується в комплексі з впр. №8. Кожен газодимозахисник підіймається з вагою 30кг з середньою швидкістю вертикального підйому 6-7 м/хв. Всі підіймаються одночасно. Через кожні 2хв. підйому відпочинок на протязі 1хв. Загальний час виконання вправи 6хв.

Вправа № 8

Зпуск по маршевих сходах з вагою (середній ступінь важкості). Кожен газодимозахисник зпускається з вагою 30кг зі швидкістю вертикального зпуску 7-8м/хв. Загальний час виконання вправи 4хв.(без відпочинку)
Норматив № 7

Умови виконання вправи:

  1. Пожежний включений в АСП-2 і мешкає в одному метрі від постраджалого, лежачого на спині.

  2. Рятувальна мотузка, змотана в клубок, знаходиться в чохлі з лямкою, надягнутої на плече пожежного.

  3. Початок - поданий команда.

  4. Закінчення - рятувальна петля надягнута на постраджалого. Короткий кінець обв'язаний навколо талії і закріплений на вузлі рятувальної петлі, длиний кінець мотузки намотаний на карабін.

Відмінно Добре Задовільно

32 38 45

Норматив № 8

Бойове розгортання на АЦ з подачею одного ГПС-600

на: «відм.» «добре» «задов.»

2 рукава 17 18 20

3 рукава 26 29 32


Дати оцiнку загальному рiвню пiдготовленостi вiддiлення (караулу).

Вiдзначити приклади правильного виконання вправ.

Вказати на характернi помилки.

Оголосити оцiнки.

Вiдповiсти на запитання.

Час: 10 хв.


Час: 10 хв.


Час: 10 хв.

Проводити в колонi без включення в апарати.
Прочитати

Час: 20 хв.

Дати під запис

Час: 30 хв.

Час: 6 хв.


Час: 4 хв.

Час: 10 хв.


Методичну розробку склав:

зам. начальника ДПЧ-13

майор вн.сл. С.В. Щупак.

Схожі:

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА
С. О. Каганець МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА. для проведення практичних занять по фізичній підготовці
МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА для проведення практичного заняття по ПСП
Шикування, прийняття рапорту, перевiрка зовнiшнього вигляду, оголошення теми та мети занять
МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА для проведення практичного заняття по ПСП
Тема: 12. Прокладання рукавних ліній різними способами, прибирання рукавів в одинарну і подвійну скатку. Відпрацювання нормативу...
С. О. Каганець МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА для проведення практичного заняття по СФП
Тема: 12. Прокладання рукавних ліній під перешкодами і через них ( паркан, канава, залізнична колія, автошлях і т д.)
О. В. Аралін МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА для проведення практичного заняття...
Якщо пульс перевищує граничні норми, то особа від подальшого відпрацювання вправ звільняється
МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК для проведення занять з пожежно-стройової підготовки
ТЕМА №2 впр. 3 В'язання подвійної петлі на постраждалому, одягання рятувальної петлі на постраждалого і рятування його через вікно...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА
Навчально-методична розробка для студентів спеціальності “Переклад” (укладачі: Лазаренко Л. М., Богатирьова О.Є. Маріуполь: ПДТУ,...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА
Навчально-методична розробка для студентів спеціальності “Переклад” (укладач: Богатирьова О.Є. Маріуполь: ПДТУ,2004- с. )
Програми роботи гуртка МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА ЗАНЯТТЯ ГУРТКА
У методичній розробці заняття «Програмне забезпечення для опрацювання мультимедійних даних Windows Movie Maker. Створення кліпів»...
«Толерантність. Ми будуємо Мости миру власноруч»
Методична розробка тренінгового заняття для класних керівників ставить за мету розвиток позитивного розуміння толерантності у формуванні...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка