МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА для проведення практичного заняття по ПСП


Скачати 46.93 Kb.
НазваМЕТОДИЧНА РОЗРОБКА для проведення практичного заняття по ПСП
Дата27.09.2013
Розмір46.93 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Начальник ДПЧ-13

майор вн. сл.

С.В. Іванов
«___»_________2005 р.

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

для проведення практичного заняття по ПСП

с о / с 2-го відділення 1-го караулу ДПЧ-13

ТЕМА 5.2.6: Змотування рятувальної мотузки в клубок.

Норматив № 3.1
НАВЧАЛЬНА МЕТА: Удосконалення правильностi та чiткостi

виконання вправи особовим складом караулу.
ЧАС: 1 година.
МіСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: учбова. вежа .
МАТЕРіАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: Рятувальна мотузка в чохлi.
ЛіТЕРАТУРА: - "Пожежно-стройова пiдготовка" В.А.Бушмiн 1985 р.

- "Правила технiки безпеки в пожежнiй охоронi"


Порядок проведення занять.

Питання, що вiдпрацьовуються.

Короткий змiст

Методичнi вказiвки

1. Органiзацiйний момент.

2.Перевiрка

знань


3. Розминка

4. Вiдпрацювання вправи

а) Змотування

мотузки в клубок

б) Розмотуван -ня мотузки з клубка

.

5. Пiдбиття

пiдсумкiв

Шикування, прийняття рапорту, перевiрка зовнiшнього вигляду, оголошення теми та мети занять.

Технiка безпеки:

Рятувальнi вiрьовки, якi знаходяться на озброєнні, повиннi зберiгатися в чохлах, змотаними у клубок. На один з кiнцiв вiрьовки нашивається бiла тканина см. по ширинi) з iнвентарним номером. На чохлi крiпиться бирка з датою останнього випробування. Рятувальна вiрьовка перевiряється зовнiшнiм оглядом командирами вiддiлень не рiдше одного разу в 10днiв,а начальниками варт - перед кожним використанням на заняттях i пiсля кожного приміщення на пожежi. Вiрьовка не повинна мати мiсцевих утовщень i пiдвищеної вологостi, пориви

окремої нитi дозволяються не бiльше нiж 15х200 мм. довжини вiрьовки. Перед кожним використанням рятувальної вiрьовки на пожежi (навчаннi), пiд керівництвом начальника варти, практична перевiрка її на мiцнiсть. Для перевiрки на закрiпленiй вiрьовцi пiдтягуються i зависають на 1-2 сек. три чоловiки. Якщо пiсля зняття навантаження, здовження вiрьовки збережеться, вона признається непридатною для рятувальних робiт (занять) i з бойового розрахунку знiмається.
Питання повторення:

- порядок та строки випробування рятувальної мотузки;

- технiка безпеки при роботi з

рятувальними мотузками;
Бiг по кругу в середньому темпi (3-4 круги). Виконання вправ на встановлення дихання. Виконання 3-4 гiмнастичних вправ з присiданням, нагинанням.
Для виконання вправи пожежнi шикуються в одну шеренгу розiмкнутим строєм. При недостатнiй кiлькостi вiрьовок непрацюючi пожежнi стоять в строю разом з пожежним, якi виконують вправу.

Вiдпрацювання вправи проводиться по командi.

Для виконання необхiдно взяти правою рукою кiнець вiрьовки та притиснути його лiктем лiвої руки, Залiк на зробити 4-5 виткiв i затиснути їх в кулак лiвої руки так, щоб вони виходили бiля мізинця. Потiм необхiдно взяти правою рукою довгий кiнець мотузки i зробити 5-6 виткiв вiд себе навколо лiвого кулака, вкладаючи витки один бiля одного. Пiсля цього необхiдно продовжувати намотування вiрьовки по дiагоналi паралельними витками до повного змотування вiрьовки в клубок. По закiнченню намотування, правою рукою взяти кiнець вiрьовки, притиснути лiктем, та витягнути витки з кулака лiвої руки, потiм необхiдно вийняти руку з клубка, заправити кiнець вiрьовки в середину та вкласти клубок в чохол.
Розмотування рятувальної мотузки з клубка виконується по командi. Пожежний знiмає з плеча чохол з вiрьовкою, тримає його в лiвiй руцi, правою бере кiнець вiрьовки, заправлений в середину клубка і робить рiзкий

ривок. Потiм, повернувши чохол отвором вниз i тримаючи його двома руками, слiдкує за розмотування вiрьовки.

Дати оцiнку загальному рiвню пiдготовленостi вiддiлення (караулу).

Вiдзначити приклади правильного виконання вправ.

Вказати на характернi помилки.

Оголосити оцiнки.

Вiдповiсти на запитання.

Час: 5 хв.

Шикую о \ с в

дві шеренги

Команда до перевірки зов.

вигляду «Перша

шеренга два

крока вперед

крокам - РУШ !»

Час: 5 хв.

Час: 5 хв.
Час: 35 хв.


Команда:

"Вiрьовку в

клубок-змотати".

Команда: "Мотузку - розмотати".


Час: 10 хв.

Організувати

прибирання

місця занять.
Методичну розробку склав:

Командир 2-го відділення

прапорщик вн. сл. В.В.Юсов

Схожі:

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА для проведення практичного заняття по ПСП
Тема: 12. Прокладання рукавних ліній різними способами, прибирання рукавів в одинарну і подвійну скатку. Відпрацювання нормативу...
С. О. Каганець МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА для проведення практичного заняття по СФП
Тема: 12. Прокладання рукавних ліній під перешкодами і через них ( паркан, канава, залізнична колія, автошлях і т д.)
О. В. Аралін МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА для проведення практичного заняття...
Якщо пульс перевищує граничні норми, то особа від подальшого відпрацювання вправ звільняється
МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА для проведення практичних занять з ПСП с о/с 2-го...
Навчальна мета: тренувати особовий склад караулу цьому виду бойового розгортання
МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА
С. О. Каганець МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА. для проведення практичних занять по фізичній підготовці
МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА для проведення заняття з пожежно стройової пiдготовки
ТЕМА 19: Правила та прийоми роботи в ізолюючих протигазах на чистому повітрі та в задимленому приміщенні. Розрахунок повітря
С. О. Каганець МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА для проведення практичного заняття з СФП
ТЕМА 25: Установлення автоцистерни на гідрант на два паралельних рукава, на два паралельних всмоктувальних рукава, паралельно на...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА
Навчально-методична розробка для студентів спеціальності “Переклад” (укладачі: Лазаренко Л. М., Богатирьова О.Є. Маріуполь: ПДТУ,...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА
Навчально-методична розробка для студентів спеціальності “Переклад” (укладач: Богатирьова О.Є. Маріуполь: ПДТУ,2004- с. )
Програми роботи гуртка МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА ЗАНЯТТЯ ГУРТКА
У методичній розробці заняття «Програмне забезпечення для опрацювання мультимедійних даних Windows Movie Maker. Створення кліпів»...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка