Закон (ПЗ). Періодична система хімічних елементів (ПСХЕ) графічний вираз періодичного закону


Скачати 40.72 Kb.
НазваЗакон (ПЗ). Періодична система хімічних елементів (ПСХЕ) графічний вираз періодичного закону
Дата17.03.2013
Розмір40.72 Kb.
ТипЗакон
bibl.com.ua > Туризм > Закон


Тема. Спроби класифікації хімічних елементів. Періодичний закон (ПЗ). Періодична система хімічних елементів (ПСХЕ) – графічний вираз періодичного закону.

Мета. Повторити й систематизувати знання про природні групи хімічних елементів; дати формулювання періодичного закону та ознайомити учнів із структурою періодичної системи.

Першою класифікацією хімічних елементів був їх поділ на метали і неметали на основі двох типів ознак, притаманних простим речовинам, – металічності й неметалічності.

Далі було виявлено природні родини хімічних елементів, всередині яких спостерігався взаємозв'язок між елементами. Але такі групи елементів розглядались відособлено, взаємозв'язку між ними у першій половині ХІХ ст. не було встановлено.

Однак, робились спроби систематизації елементів на основі пошуку арифметичних закономірностей у змінах їх атомних мас. Одна з найвдаліших спроб належить німецькому хіміку Л. Мейєру. У 1864 р. він опублікував таблицю, в якій 44 елементи були розміщені в порядку зростання їх атомних мас і розподілені на 6 вертикальних груп відповідно до вищої валентності за Гідрогеном. У групах Меєра елементи-аналоги були розташовані досить вдало, але зустрічались і промахи. Наприклад, Манган, Ферум, Рутеній та Платина виявились в одній групі елементів з валентністю за Гідрогеном чотири. Деякі елементи, такі як Гідроген та Бор, взагалі не ввійшли до таблиці.

На відміну від своїх попередників, які лише відчували існування деякого зв'язку між атомними масами і властивостями елементів, Д.І. Менделєєв був упевнений в тому, що існує загальний закон природи, який об'єднує всі властивості елементів з їх атомними масами. До відкриття періодичного закона Менделєєва призвела  саме ця впевненість, що спиралась на широченні знання не тільки в хімії, але й у галузі інших природничих наук, а також яскраво виражена здатність до глибоких узагальнень.

    Періодичний закон (ПЗ) Д.І.Менделєєв відкрив у 1869 р. і сформулював його так:

властивості простих тіл, а також форми й властивості сполук елементів перебувають у періодичній залежності від величини атомних ваг елементів.

Усі відомі на той час 63 елементи він згрупував у порядку зростання їх атомних мас у горизонтальні ряди, один під одним таким чином, щоб в одній вертикалі знаходились елементи з однаковою валентністю та схожими хімічними властивостями. Внаслідок періодичного зростання валентності за киснем, зменшення валентності за воднем і повторення властивостей у кожному ряді цю класифікацію назвали періодичною системою (таблицею).

Далі перейдіть до гри "Пас'янс по періодичній системі елементів", в якій ви спробуєте самостійно підійти до відкриття періодичного закону Д.І. МенделєєвимПрацюючи над таблицею, Д.І. Менделєєв:

  1. Виявив закономірний характер зміни властивостей як подібних, так і відмінних за хімічною природою елементів у їх загальному ряді;

  2. Виправив атомні маси 20 хімічних елементів (Ве2О3 →ВеО ↔ 13,5 → 9);

  3. При визначенні місця керувався насамперед хімічними властивостями та поміняв місцями деякі елементи  (І ↔ Те, Со ↔ Nі); (ізотопи!!)

  4. Залишив вільні клітинки для ще невідкритих елементів, передбачив існування та описав властивості екабору – Скандію (№ 21), екаалюмінію – Галію (№ 31), екасиліцію – Германію (№ 32);

  5. Передбачив наявність великих періодів.

Роботи Е. Резерфорда, Г. Мозлі показали, що порядковий номер елемента дорівнює заряду ядра його атома. Було доведено, що, якщо розташувати елементи за зростанням зарядів ядер їх атомів, то пари, що порушували порядок у таблиці Д.І. Менделєєва, встають на потрібні місця (наявність ізотопів). Таким чином, менделєєвське формулювання періодичного закону було відкоректоване, зокрема, замість атомної маси був введений заряд ядра атома.

Сучасне фомулювання періодичного закону: властивості елементів, а також утворених ними сполук перебувають у періодичній залежності від величини зарядів ядер їх атомів.

Структура періодичної системи хімічних елементів (ПСХЕ). Періодична таблиця – графічне відображення періодичного закону. У ПСХЕ всі елементи розташовуються за зростанням зарядів ядер атомів у ряд елементів, в якому періодично повторюються елементи з подібними властивостями.

З таблиці можна одержати такі дані про кожний із 110  хімічних елементів:Відомо понад 500 варіантів зображення ПСХЕ.

Найрозповсюдженішими формами періодичної таблиці є:

Період – горизонтальний ряд елементів, розміщених у порядку зростання їхніх порядкових номерів, що починається лужним металом і закінчується інертним газом.

Є 7 періодів: І - ІІІ– малі; IV - VI– великі; VII – незавершений. У межах періоду зі збільшенням порядкових номерів металічні властивості елементів спадають, а неметалічні зростають.

Елементи II і III періодів ПСХЕ є типовими. Їхні властивості  закономірно змінюються від типового металу до благородного (інертного) газу.

Група – вертикальний стовпчик, у якому один під одним розміщені подібні за хімічними властивостями елементи.

Далі розгляньте характеристику таких груп елементів: галогени, інертні гази, лужні метали, лужноземельні метали

Виконайте самостійну роботу "Фізичні та хімічні властивості галогенів і лужних металів"

Схожі:

Законом октав
Періодична система елементів (рос периодическая система элементов, англ. Periodic law, periodic system, periodic table; нім. Periodensystem...
Законом октав
Періодична система елементів (рос периодическая система элементов, англ. Periodic law, periodic system, periodic table; нім. Periodensystem...
Урок у 9-му класі Тема. Періодичний закон і періодична система хімічних...
Тема. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва. Будова атома
Закон і періодична система елементів Д.І. Менделєєва
Задачі на знаходження елементів періодичної системи хімічних елементів Д.І. Менделєєва
ЗАКОНУ Тема. Періодичний закон, періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва
Розвиваюча: формувати в учнів пізнавальній інтерес і творче мислення, сприяти розвитку в учнів логічного мислення на основі аналізу...
Тема: Амфотерні оксиди й гідроксиди
Обладнання: періодична система хімічних елементів, таблиця розчинності, штатив з пробірками
УРОК №16
КМЗ: комп’ютер, мультимедійна установка, періодична система хімічних елементів, доповіді учнів, картки
Уроку: узагальнити та систематизувати знання учнів з теми
Обладнання: стенди «Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва» і «Електрохімічний ряд напруг металів», речовини хлорид...
Уроку Група №16 Курс ІІ
О. Г. Ярошенко, конспекти, робочі папки учнів, періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва, таблиця розчинності кислот,...
УРОК З ХІМІЇ Тема: Поняття про періодичну систему хімічних еле­ментів Д. І. Менделєєва
Цілі уроку: Ознайомити учнів з будовою періодичної системи хімічних елементів Д. І. Менделєєва; сформувати початкові навички визначення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка