Коментарі до слайдів презентації «Поживні добавки для рослин – добрива»


НазваКоментарі до слайдів презентації «Поживні добавки для рослин – добрива»
Дата06.04.2013
Розмір63.1 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Географія > Документи
Коментарі до слайдів презентації «Поживні добавки для рослин – добрива»

Слайд 2.

Живлення - це основа життя будь-якого живого організму, у тому числі й рослин. Поза харчуванням не можна зрозуміти сутність процесів росту і розвитку.

Люди давно помітили, що рослини краще розвиваються і дають більші врожаї, якщо у грунт добавляти пташиний послід, гній.

Слайд 3.

Ґрунт є основним джерелом забезпечення рослин поживними речовинами.

У найбільших кількостях рослини засвоюють Карбон, Гідроген, Нітроген, Фосфор і Калій. Ці елементи є макроелементами.

З повітря рослини отримують: з СО2 – Карбон та Оксиген; з Н2О – Гідроген та Оксиген. Нітроген, Фосфор і Калій рослина вбирає із грунтового розчину, де містяться йони; NO3-, NH4+, HPO42-, H2PO4-, K+. За участю атомів і йонів макроелементів у рослині утворюються вуглеводи, білки, жири, нуклеїнові кислоти, вітаміни, інші сполуки.

Необхідні також рослинам мікроелементи: Бор, Манган, Ферум, Купрум, Цинк, Кобальт, Магній та деякі інші елементи, які засвоюються рослинами у значно меншій кількості, але не менше потрібні їм для нормальної життєдіяльності.У грунті вони перебувають у вигляді різних мінеральних сполук, органічних, часто важкодоступні для рослин. Їх кількість залежить від типу грунту.

Слайд 4.

У сучасних умовах безупинної інтенсифікації сільськогосподарського виробництва для щорічного вирощування високих врожаїв із продукцією гарної якості досить часто виявляється недостатнім та кількість поживних речовин, що надходить у рослини з органічної речовини і важкорозчинних мінеральних сполук грунту в результаті діяльності мікроорганізмів і кореневої системи рослин.

Грунти, на яких вирощують сільськогосподарські культури, поступово збіднюються на елементи, потрібні рослинам, а ще – вода вимиває із грунту розчинні сполуки Нітрогену, Фосфору і Калію.

Ці втрати компенсують внесенням добрив.

Добрива - це неорганічні й органічні речовини, які застосовують в сільському господарстві і рибальстві для підвищення врожайності культурних рослин і рибопродуктивності ставків.

Вони бувають: мінеральні (чи хімічні), органічні і бактеріальні (штучне внесення мікроорганізмів з метою підвищення родючості грунтів).

Слайд 5

З історії використання добрив. Мінеральні добрива почали свідомо використовувати у XIX ст. Тоді виникла наука – АГРОХІМІЯ, яка займається дослідженням хімічних та біохімічних процесів у грунтах і рослинах. Найвагоміший внесок у становлення агрохімії як науки зробив німецький хімік – Юстус Лібіх.

Вимоги до добрив

Добривом не може бути будь-яка речовина, що містить необхідний для рослини елемент. Вона повинна відповідати певним вимогам: достатньо розчинятися у воді, та бути нетоксичною.

Для того щоб, ефективно вносити добрива, треба знати:

-потреби рослин в елементах живлення та їх взаємодію;

- скільки поживних речовин знаходиться в грунті;

- які результати дає неправильне використання добрив;

Слайд 6

Мінеральні добрива, добуті з надр чи промислово отримані хімічні сполуки, містять основні елементи живлення (азот, фосфор, калій) і важливі для життєдіяльності мікроелементи (мідь, бор, марганець і ін.).

Мінеральні добрива підрозділяють на прості (однокомпонентні). Прості мінеральні добрива містять тільки один з головних елементів живлення. І комплексні - містять не менш двох головних поживних елементів.

Слайд 7

До простих мінеральних добрив відносяться азотні: Амоній сульфат, амоній нітрат, карбамід, аміачна вода; калійні: калій хлорид, калій сульфат; фосфорні: простий суперфосфат, подвійний суперфосфат, фосфоритне борошно, преципітат, мікродобрива.- мінеральні добрива, які містять мікроелементи . Незважаючи на незначний вміст, мікроелементи життєво необхідні для розвитку рослин, оскільки виконують важливі фізіологічно-біологічні функції. Доведено, що мікродобрива є необхідними компонентами комплексного застосуваня засобів хімізації – матеріальної основи кількості та якості рослинницької продукції.

БОРНІ ДОБРИВА (хімічно чисті сполуки бору (буру Na2B4O7 ·10H2O і борну кислоту H3BO3), сирі боратові руди (борацити - 2MgO · B2O3 · H2O, та гідроборацити - CaO · MgO · 3B2O3 · 6H2O), відходи хімічної промисловості (осаджений борат магнію та боратові шлами, а також боратовий гранульований суперфосфат).

МАРГАНЦЕВІ ДОБРИВА- сульфат марганцю, марганізований гранульований суперфосфат, марганцеві шлами, марганцевовмісний порошок, марганізована нітрофоска.

МОЛІБДЕНОВІ ДОБРИВА, МІДНІ ДОБРИВА мідний купорос, піритні недогарки, мідьвмісний порошок. Іноді як добрива застосовують шлаки та руди з низьким вмістом міді.

ЦИНКОВІ ДОБРИВА.

Слайд 8

У свою чергу, комплексні мінеральні добрива поділяють на складні, складні-змішані і змішані.

Їх підрозділяють по складу: подвійні (азотно-фосфорні, азотно-калійні, фосфорно-калійні) і потрійні (азотно-фосфорно-калійні); по способу виробництва: складні, складні-змішані (комбіновані) і змішані добрива. До складних добрив промислового виробництва відносять (калієва селітра, амофос, діамофос). Їх одержують при хімічній взаємодії вихідних компонентів, складно-змішані (нітрофос, нітрофоска, нітроамофос, нітроамофоска, фосфорно-калійні, рідкі комплексні й ін.) - у єдиному технологічному процесі з простих чи складних добрив. Змішані добрива одержують шляхом змішування простих. Складні і складно-змішані добрива характеризуються високою концентрацією поживних речовин, тому застосування таких добрив забезпечує значне скорочення витрат господарства на їхнє транспортування, змішування, збереження і внесення.

До числа недоліків комплексних добрив відноситься те, що пропорції у вмісті NPK у них варіюють у нешироких межах. Тому при внесенні, наприклад, необхідної кількості азоту, інших поживних елементів вноситься менше чи більше, ніж потрібно.

Слайд 9

Норми внесення добрив залежать від виду рослини, складу й властивостей грунту, інших чинників і становлять на 1га поля: для азотних добрив – від 30 до 100кг Нітрогену; для фосфорних – від 60 до 100кг у перерахунку на фосфор(v) оксид; для калійних – від 45 до 90кг у перерахунку на Калій оксид. Добрива вносять, як правило навесні, а малорозчинні (фосфорні(преципітат)) – здебільшого восени.

Не забувайте, що надлишок добрив не збільшує врожаю, а накопичується в рослинах, потрапляє в питну воду і може зашкодити здоров’ю людей.

Слайд 10

Органічні добрива - це перегній, торф, гній, пташиний послід (гуано), різні компости, органічні відходи міського господарства (стічні води, осадки стічних вод, міське сміття), сапропель, зелене добриво. Вони містять найважливіші елементи живлення, в основному в органічній формі, і велику кількості мікроорганізмів. Дія органічних добрив на врожай культур позначається протягом 3-4 років і більш.

Гній. Це основне органічне добриво. Він являє собою суміш твердих і рідких виділень сільськогосподарських тварин з підстилкою і без її. У гної містяться всі поживні речовини, необхідні рослинам, і тому його називають повним добривом.

Пташиний послід. Це швидкодіюче органічне добриво. Поживні речовини в ньому добре засвоюються рослинами. Курячий кал містить 0,7-1,9% азоту, 1,5-2% Р, 2НРО3, 2,4% СаО.

Пташиний кал використовують як підгодівлю зернових і технічних культур, розчиняють його в 8-10 частинах води і вносять у грунт культиваторами - рослиноживильника.

Торф. Це добриво являє собою суміш напіврозкладених в умовах надлишкового зволоження залишків рослин, в основному болотних. Торф може бути низького ступеня розкладання (до 20%), середньої (20-40%) і високої (більш 40%). Широко застосовують у сільському господарстві як добриво. Розрізняють три типи торфу: верхівковий, низинний і перехідний.

Торф'яні компости. Торф широко застосовують для готування компостів. При компостуванні з гноєм торф швидше розкладається і повніше використовується рослинами. Добре компостується торф (верхівковий чи перехідний) з вапном. Гарні результати одержують при додаванні до торфу 20кг фосфоритного борошна на 1т. Торфофосфоритні компости особливо ефективні на супіщаних грунтах, а торфовапняні - на кислих. Крім цьго торф використовують на полях зрошення, де його компостують з осадом стічних вод. Широко застосовують також торфофекальні компости. Ці компости вважаються сильнодіючими.

Сапропель(прісноводний мул). Він являє собою відкладену в прісноводних водоймах суміш землі з напіврозкладеними рослинними і тваринами залишками. Містить органічні речовини (до 15-30% і більш), азот, фосфор, калій, вапно, мікроелементи, деякі вітаміни, антибіотики, біостимулятори.

Найбільша кількість поживних речовин спостерігається в мулі водойм, що знаходяться біля населених пунктів.

Сапропелі застосовують як у чистому виді, так і у виді компостів із гноєм, фекаліями і гнойовою рідотою.

Зелене добриво. Воно являє собою зелену масу рослин-сидератів, що заорюється в грунт з метою збагачення її поживними речовинами, головним чином азотом, поліпшення водяного, повітряного і теплового режимів.

Слайд 11

Бактеріальні добрива. Препарати, що містять корисні для рослин бактерії, відносяться до бактеріальних добрив. Вони здатні поліпшувати живлення сільськогосподарських культур і не містять поживних речовин.

Використані матеріали:

П.П. Попель,Л.С. Крикля»Хімія 10»ВЦ «Академія». 2010р

http://referats.net.ua

http://www.dobriva.com.ua

Схожі:

Коментарі до слайдів презентації «Твердість води»
На виробництві, у домашньому господарстві використовують прісну воду. У ній містяться невеликі кількості катіонів Са2+ та Мg2+
Коментарі до слайдів презентації «Колообіг речовин та елементів»
Здійснення функцій живої речовини пов’язано з міграцією атомів у процесі колообігу речовин у біосфері
Коментарі до слайдів презентації «Парниковий ефект»
Удосконалюючи техніку і технології, людство зробило багато наукових відкриттів. З одного боку, це привело до підвищення благоустрою...
Тема по програмі
Тема уроку:  Створення слайдів презентації. Робота зі слайдами презентації. Редагування та демонстрація презентації
Коментарі до слайдів презентації «Методи добування металів»
У повітрі метали містяться в сполуках у вигляді часточок пилу, у воді – у розчинених в ній солях. У земній корі у самородному та...
Комп’ютерні презентації
Дана практична робота дасть змогу учням самостійно створити найпростішу презентацію з кількох слайдів, використати фон, вводити в...
Тема уроку: Азотні та фосфорні добрива. Проблема охорони довкілля...
Значення добрив для людини та сільського господарства. Класифікація мінеральних добрив: калійні, фосфорні, азотні та комбіновані...
1. Комп’ютерні презентації (6 год.)
Поняття презентації та комп’ютерної презентації, їх призначення. Поняття про слайдові та потокові презентації. Огляд програмних і...
1. Комп’ютерні презентації та публікації (12 год.)
Поняття презентації та комп’ютерної презентації, їх призначення. Поняття про слайдові та потокові презентації. Огляд програмних і...
Урок №5 Тема: Остап і Андрій
Створення 1-2 слайдів фрагменту презентації по темі: «Втілення в образі Тараса Бульби кращих рис запорозького козака»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка