ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ


Скачати 57.32 Kb.
НазваЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ
Дата24.03.2013
Розмір57.32 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Туризм > Документи
ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ

Рекомендаційний список літератури

ННауковий редактор: старший

науковий співробітник Т.Сахарова;

Укладач: науковий співробітник

І.Іванова

Любов людини до навколишнього середовища виховується з перших років навчання в школі. Від того, як здійснюється процес екологічного виховання, залежить ставлення людини до природи як джерела різних благ.

Природа суспільна цінність, оскільки є джерелом пізнавальних, естетичних, комунікативних потреб. Тому головне завдання екологічного виховання виховати таку особистість, щоб природа набула для неї життєво важливого значення.

З цією метою працівниками Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В.О.Сухомлинського (філії № 1) підготовлено рекомендаційний список літератури, який допоможе вчителю, вихователеві, класному керівнику сформувати високу культуру спілкування учнів із природою.

Природа такий самий

унікум, як картина Рафаеля.

Знищити її легко, відновити

неможливо.

І. П. Бородін

 1. Про виховання дітей та молоді: Закон України [Проект] // Світ виховання. - 2004. - № 3. - С. 7-20.

 2. Про національну програму виховання дітей та учнівської молодів Україні: Постанова Президії АПН України від 1 лип. 2004 р. Протокол
  № 1-7/6-98 // Освіта України. - 2004. - 3 груд. (№ 94). - С. 6.

 3. Концепція екологічної освіти та виховання в Україні: проект. - /Б. м./ /б. р./. - 13 с.

 4. Можарова З.А. Программа по экологическому воспитанию /З.А.Можарова // Биология в шк. - 2001. - № 5. - С. 49-52.

 1. Агейкіна Р.В. Екологічне виховання: досвід організації / Р.В.Агейкіна // Виховна робота в шк. - 2005. - Січ. (№ 1). - С. 28-29.

 2. Баклицька Т.В. Робота шкільної бібліотеки з екологічного виховання / Т.В.Баклицька // Шкіл. світ. - 2001. - Трав. (№ 18). - С. 7.

 3. Балашова С. Спостереження за природою як засіб екологічного виховання молодших школярів / С.Балашова // Почат. шк. - 2005. - № 3. - С. 19-21. - Бібліогр.: 1 назв.

 4. Буковская Г.В. Воспитание экологической культуры в системе туристско-краеведческой деятельности / Г.В.Буковская // Педагогика. - 2002. - № 5. - С. 48-51. - Библиогр.: 5 назв.

9. Бурак З.О. Клубні форми роботи в екологічному вихованні школярів / З.О. Бурак // Хімія. Біологія. - 2003. - Лют. (№ 12). – С. 20-21.

 1. Висоцька О.Є. Екологічна культура особистості на основі формування індивідуальної свідомості /О.Є. Висоцька // Відкритий урок. - 2003. - №13/15. - С.73-76. -Бібліогр.: 10 назв.

 2. Вороніна Л. Екологічне виховання: сучасні аспекти / Л.Вороніна //Шкіл. світ. - 2002. - Жовт. (№ 38). - С.3.

 3. Грицишина Т. Виховання екологічної культури під час походів молодших школярів/ Т.Грицишина, С.Фокін // Почат. освіта. - 2001. - Квіт. (№ 16). – С.7.

 4. Дробноход М.І. Концептуальні основи формування екологічного мислення та здібностей людини будувати гармонійні відносини з природою / М.І.Дробноход, Ф.В.Вольвач, С.Г.Іващенко. - К.: МАУП, 2000. - 75 с. - Бібліогр.: с. 70-74.

14. Дяченко Т. Ставлення до природи у дітей східних слов'ян /Т.Дяченко // Шлях освіти. - 2002. - № 3. - С.49-53.

15. Екологічне виховання учнів початкових класів у позашкільних навчальних закладах: Навч.-метод. посіб. / Пустовіт Г.П.; Ін-т проблем виховання АПН України. - К., 2002. - 240 с: іл. - Авт. зазначено на звороті обкл.

16. Жалковська В. Екологічне виховання — у кожну школу! / В. Жалковська // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2001. - Листоп. (№ 41). - С.3.

 1. Іщенко Л.В. Змістова характеристика екологічного виховання дітей6—7 років / Л.В.Іщенко // Наука і освіта. - 1998. - №1/2. - С.41-45. -Бібліогр.: З назв.

 2. Колонькова О. Застосування тренінгів у екологічному вихованні старшокласників / О.Колонькова // Шкіл. світ. - 2002. - Листоп. (№ 41). - С. 4.

19. Колонькова О. Поводитися з позиції екологічної доцільності... / О.Колонькова // Шкіл. світ. - 2004. - Жовт. (№ 39). - С.1-2.

20 Колонькова О. Самоаналіз у екологічному вихованні старшокласників / О.Колонькова // Біологія і хімія в шк. - 2005. - №1. - С.42-45. - Бібліогр.: 3 назви.

 1. Колонькова О. Технології виховання у старшокласників ціннісного ставлення до природи / О.Колонькова // Рід. шк. - 2002. - Груд. (№12). - С. 29-31. - Бібліогр.: 8 назв.

 2. Колонькова О. Технології екологічного виховання / О.Колонькова // Шкіл. світ. - 2003. - Лют.(№ 5). - С. 3.

 3. Комендар В.І Проблеми екологічного виховання молоді: Навч. посібник. - Ужгород: Вироб.-видав. комбінат» «Патент», 1994. - 15 с.

 4. Кудрявцев В. Н. Изменение ценностных ориентации учащихся по отношению к природе как фактор воспитания и развития личности /В.Н.Кудрявцев // География в шк. - 2002. - № 3. - С. 42-51.

 5. Лабій Ю. Педагогічні основи екологічного виховання / Ю.Лабій // Вертикаль. - 1999. - № 1. - С 10-12.

 6. Лазебна О. Проблемні ситуації як засіб формування активної екологічної позиції школярів / О.Лазебна //Рід. шк. - 2004. - Трав. (№ 5). - С. 37-39. - Бібліогр.: 7 назв.

 7. Лях В. Казка в екологічному вихованні молодших школярів /В. Лях // Почат. шк. - 2001. - № 1.- С.63-64.

 1. Лях В. В. Творче використання казок в екологічному вихованні школярів: Метод. посіб. для вчителів, вихователів, студ. вищ. пед. навч. закл. /В.В.Лях, М.ОЛазарев; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С.Макаренка. - Суми: СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2003.

 2. Мельник Д.І. Формування екологічної грамотності молодших школярів: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки: Автореф. дис... канд. пед. наук. - К., 1995. - 24 с.

 3. Морозова Л. Виховання екологічної культури особистості / Л.Морозова // Вища освіта України. - 2001. - №2. - С. 88-92. - Бібліогр.: 4 назв.

 4. Ніколенко Н. Виховання ціннісного ставлення до природи у молодших школярів / Н.Ніколенко // Біологія і хімія в шк. - 2002. - №2. - С.44-46.

 1. Пастух Л.В. Екологічне виховання та природоохоронна робота в школі / Л.В.Пастух // Біологія. - 2004. - Груд. (№ 35). - С. 8-12. - Бібліогр.: 5 назв.

 2. Половинко Г. Шляхи підвищення ефективності екологічного виховання школярів / Г.Половинко //Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2004. - Квіт. (№ 16). - С. 4-5.

 3. 101 правило екологічно відповідальної поведінки // Географія та основи економіки в шк. - 1997. - №3. - С.52-54.

 4. Прокопенко О. Екологічне виховання учнів в процесі вивчення біології / О.Прокопенко, Т.Демидова // Рід. шк. - 2005. - Берез. (№ 3). - С. 72-75. - Бібліогр.: 8 назв.

 5. Прохоренко О.В. Позакласна робота з екологічного виховання учнів / О.В. Прохоренко // Шкіл. світ. - 2001. - Трав. (№ 18). - С. 4.

 6. Пруцакова О. Дидактичні ігри в екологічному вихованні учнів /О. Пруцакова // Біологія і хімія в шк. - 2000. - № 6. - С. 37-39.

 1. Тарасенко Г. Формування естетичного ставлення до природи в системі екологічного виховання школярів / Г.Тарасенко // Світ виховання. - 2004. - Січ. - Лют. (№ 1). - С. 16-19.

 2. Теплов Д.Л. Экологическое воспитание старшеклассников в системе дополнительного образования /Д.Л.Теплов // Педагогика. - 2003. - № 10. - С. 46-50. - Библиогр.: 6 назв.

 3. Химинець О. Психолого-педагогічні аспекти екологічного виховання в сучасних умовах / О.Химинець, М.Талапканич, В.Химинець // Обрії. -  1997. - №1. - С. 47-51. -Бібліогр.: 9 назв.

 4. Хоменко В. Екологічне виховання в школі / В.Хоменко // Завуч. - 2000. - Серп. (№ 23/24). - С. 23-25.

 5. Шаган С Екологічне виховання учнів засобами книги / С.Шаган,

Г.Столярчук // Вертикаль. - 1999. - № І. - С. 20-22.

 1. Шевців 3. Екологічне виховання: [3 досвіду роботи шк. В.О.Сухомлинського] / 3.Шевців //Завуч. - 2002. - Листоп. (№ 32). - С. 4.

 2. Шмалєй С.В. Екологічна особистість: Монографія / С.В.Шмалєй. - К.: Б-ка офіційних документів, 1999. - 217 с. - Бібліогр.: с. 206-214.

 3. Якименко С. Екологічні знання – фундамент для формування світогляду / С.Якименко // Почат. освіта. - 2001. - Квіт. (№ 16). - С. 2.

 4. Янчук І. Проблема формування екологічного світогляду учнів /І.Янчук // Завуч. - 2003. - Груд. (№ 34). - С. 6-8.

 5. Ясинська А. Психолого-педагогічні умови організації екологічного виховання старших школярів / А.Ясинська // Рід. шк. - 2003. - Берез. (№ 3). - С.13-15. - Бібліогр.: 14 назв.

Схожі:

Екологічне виховання
Розділ ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
Екологічне та естетичне виховання учнів; пошук нових форм і методів формування в учнів навичок
...
УРОК 4 Тема: Вплив діяльності людини на стан біосфери
Мета: ознайомити учнів із сучасною екологічною й демографічною ситуацією у світі та в Україні; виявити основні причини й шляхи розв'язання...
УРОК 4 Тема: Вплив діяльності людини на стан біосфери
Мета: ознайомити учнів із сучасною екологічною й демографічною ситуацією у світі та в Україні; виявити основні причини й шляхи розв'язання...
Загадковий світ природи. З ахід для учнів 7-х класів з біології
Мета: розширити знання учнів про різноманітність рослин та тварин нашої планети, виховувати любов до природи, розвивати кмітливість,...
Ярошенко П. Т. Природні національні парки України. Л., 1988. Верес...
Мета: розширити знання учнів про різноманітність голонасінних, виховувати любов до природи, розвивати кмітливість, творчу уяву, естетичні...
Уроку. І Актуалізація знань учнів
Мета: дослідити електричні поля, які зустрічаються в побуті, сформулювати принцип захисту від них; з'ясувати вплив статичної електрики...
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ УЧНІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО УЧИЛИЩА
Фізичне виховання цілком особливий предмет, який зачіпає біологічну, психологічну і соціальну сутність учня. Підготовка учнів до...
У КРАЇНА БОГОРОДЧАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ...
Концепції Сім’я і родинне виховання, Національної програми патріотичного виховання громадян, формування здорового способу життя,...
Національно-патріотичне виховання в контексті Програми «Основні орієнтири...
До суспільства і держави, інших людей, праці, природи, мистецтва, самої себе. Виховання здійснюють для ідентифікації вихованця із...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка