ЗАНЯТТЯ


НазваЗАНЯТТЯ
Дата26.08.2013
Розмір90 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Спорт > Документи
ЗАТВЕРДЖУЮ”
Начальник СДПЧ-3
по охороні Заводського району
майор внутрішньої служби
О.І. Корчинський
“_27_” лютого 2004 року.


МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

на проведення занять з пожежно-стройової підготовки

з особовим складом частини.

ТЕМА ЗАНЯТТЯ: Організація роботи ГДЗС при високих і низьких температурах. Відпрацьовування нормативів ГДЗС № 5; 7.


ВІДПРАЦЬОВАНІ ВПРАВИ: 1. Робота в апаратах захисту органів дихання та органів зору при різних температурах.

2. Бойове розгортання на АЦ з подачею одного ствола “Б” на 3 рукава. Норматив № 5 :

3. Під’йом по встановленній висувній драбині у вікно третього поверху. Норматив № 7.

ЧАС ПРОВЕДЕННЯ: 90 хвилин.


НАВЧАЛЬНА МЕТА: відпрацювати прийоми та порядок роботи в АСП-2 при різних температурах, відпрацювати нормативи по ГДЗС.


МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: Спортивний майданчик СДПЧ-3.

МЕТОД ПРОВЕДЕННЯ: практичноНАВЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: АЦ-40(130)63Б, бойовий одяг та спорядження, АСП-2, ПТО, озброєння ланки ГДЗС.


ЛІТЕРАТУРА: “БСПО”, наказ МВС України № 657 від 02.12.1994р.
СДПЧ-3

2004 рік

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ:
Питання, що

відпрацьовуються
Короткий зміст

Методичні вказівки

1. Організаційний момент

Шикування, прийом рапорту, перевірка зовнішнього вигляду. Оголошення теми і мети заняття. Нагадування правил безпеки праці.

Час: 5 хв.

2. Перевірка знань.

Питання повторення:

 1. Для чого призначений редуктор?

 2. Звідки береться резерв повітря?

 3. Мінімальна кількість газодимозахисників у ланці?

Час: 10 хв

3. Розминка

Розминочна ходьба звичайним шагом, на ципочках, на п’ятках, на внутрішній стороні стопи, на зовнішній стороні стопи, обпершись руками об коліна, напівприсід, випади. пересування приставними шагами – правим боком, лівим боком. перекісний біг з високим підійманням бедра, на прямих ногах, із за хльостом голені.

Підіймання та опускання рук в перед, в сторони, кругові обертання головою, туловищем, нахили в перед та назад, вистрибування у верх, стрибки на одній нозі (лівій, правій) віджимання від полу в упорі лежачі.

Час: 10 хв

4. Вправа № 1

Робота при високих температурах.

1. При органiзацiї гасiння пожеж, лiквiдацiї аварiй в умовах високих температур керiвнику гасiння пожежi або начальнику КПП необхiдно:

-особисто проiнструктувати командирiв ланок направлених в примiщення з високою температурою,розповiсти про особливостi будiвель та споруд,режим роботи i можливi ускладнення при виконаннi завдання, а також про мiроприємства по забезпеченню безпечного проведення робiт;

-направляти командирами ланок досвiдчених людей;

-прийняти мiри по зниженню температури шляхом змiни напрямку газових потокiв на пожежi за допомогою вентиляцiї i кондицiювання повiтря;

-видалення диму або нагнiтання повiтря за допомогою вентиляцiї i кондицiювання повiтря;

-видалення диму або нагнiтання повiтря за допомогою димососа;

-провiтрювання примiщень,вскриття будiвельних конструкцiй, димових люкiв, дверей, вiкон;

-подачi багатократної пiни i розпилених струменiв;

-видалення з мiсця пожежi речовин,якi видiляють багато диму i токсичних газiв.

Не рекомендується мiняти режим роботи димососiв (зупиняти, переставляти), якщо в примiщення з високою температурою пiшла ланка ГДЗС.В результатi змiни потокiв повiтря, ланка може потрапити пiд дiю високих температур.

В примiщеннi з високою температурою або рiзким її пiдвищенням газодимозахисники можуть отримати опiки частин тiла, або дихальних шляхiв, можлива деформацiя частин протигаза, тому необхiдно вибирати низьку позицiю, пригинаючись до пiдлоги або лягати на її,захищаючись розпиленим струменем намочуючи рукавицi i прикладати до оголених частин тiла. При неможливостi роботи ,скоротити роботу ланок на пожежi, але не покидати вести наступ у вогонь.

При крайнiй неможливостi роботи можна покинути приміщення повзком пригинаючи голову до пiдлоги.Шлях назад необхiдно тримати по рукаву.
Робота при низьких температурах.

2.При роботi в умовах низьких температур(зимою,а також лiтом в холодильниках) в протигазах можуть вийти з ладу окремi деталi,механiзми подачi кисню,внаслiдок примерзання деталей,погiршується робота хiмiчного поглинача i знижується тиск кисню.При перервах в роботi i регенеративному патронi можуть змерзатися зерна хiмпоглинача.Щоб запобiгти неможливих неполадок протигаза,визваних низькою температурою необхiдно дотримуватись слiдуючих правил:

-зберiгати протигази в автомобiлях ячейки в яких повиннi бути оббитi войлоком;

-включатись в апарати в теплому примiщеннi чи кабiнi автомобiля,не допускати повторного включення бiльш як через 15 хвилин пiсля включення;

-пiсля роботи в протигазi необхiдно просушити дихальнi шланги, вологозбiрник, клапанну коробку i дихальний мiшок;

-для роботи в умовах низьких температур особовий склад ланок ГДЗС повинен мати спецiальнi регенеративнi патрони з хiмпоглиначем маючи менше вологи;

-при примерзаннi клапана вдоха i видоха необхiдно зробити кiлька рiзьких вдохiв i стрепенути клапанну коробку.

При опiках шкiри не можна торкатись руками або змащувати їх мазями Цi ділянки шкіри необхідно перев’язати або покрити стерильним матеріалом iз пакета, пiсля цього направити постраждалого в лiкарський заклад.

При обмороженні частин тiла необхiдно розтирати їх сухою,теплою тряпкою бажанно суконною. Обмороженнi кiнцiвки можна опустити в таз з водою кiмнатної температури.

Пiсля почервонiння обмороженого мiсця необхiдно мiсце почервонiння змазати жиром i положити теплу пов’язку.

Час: 30 хв

Прочитати, пояснити та дати під запис

Прочитати


Прочитати та вибірково дати під запис

Прочитати, пояснити та частково дати під запис


Вправа № 2

Бойове розгортання на АЦ з подачею одного ствола “Б” на 3 рукава. Норматив № 5 :

Двигун автомобіля працює. Рукава знаходяться в ящиках й закріплені. Вправа виконується бойовим розрахунком з 2 номерів (водій та пожежний в протигазі), які знаходяться біля заднього колеса автомобіля.

Початок – подана команда “Ствол “Б” від АЦ на 3 рукава діаметром 51 – ПОДАТИ”.

Закінчення - двигун переключений насос, рукавна лінія прокладена. Пожежний знаходиться біля ствола, водій у насоса.

(При виконанні вправи з подачею води до норми часу додається 5 сек. на кожний рукав. Час фіксується в момент виходу води зі ствола).

Відмінно” – 26 (41) сек;

Добре” – 29 (44) сек;

Задовільно” 32 (47) сек.

Час: 15 хв

Від АЦ подати ствол “Б” (вказати напрямок) робоча лінія три рукава РУШ”.

Вправа № 3

Підйом по встановленій висувні драбині у вікно третього поверху навчальної вежі Норматив № 7 :

Висувна драбина встановлена й закріплена за сьому сходинку, Один пожежний включений в протигаз стоїть біля драбини, руками тримається за тятиви драбини, ліва нога знаходиться на першому щаблі. Інший пожежний, включений в протигаз, стоїть між стіною та драбиною, та прижимає драбину до стіни, утримуючи її.

Початок – подана команда.

Закінчення - перший пожежний торкнувся обома ногами підлоги 3-го поверху навчальної вежі, інший - стоїть між стіною та дробиною

Відмінно” – 12 сек;

Добре” – 15 сек;

Задовільно” 18 сек

Час: 15 хв

5. Підведення

підсумків

Даю оцінку рівню підготовленості начальницького складу частини. Відзначаю приклади правильного виконання вправи. Вказую на характерні помилки. Оголошую оцінки. Відповідаю на запитання.

Час: 05 хвТЕХНIКА БЕЗПЕКИ:
 1. При заступаннi на чергування, апарати на стиснутому повiтрi повинні мати не менше 18 МПа(180 атм). 2. При роботi в непридатному для дихання середовищi ланка ГДЗС повинна складатись не менше нiж 3-х чоловiк, включаючи командира ланки.В надзвичайних випадках при проведеннi рятувальних робiт,керiвництво гасiння пожежi КГП, або начальник бойової дiльницi,можуть прийняти рiшення про зменшення складу ланки до 2-х чоловiк. 3. Ланка повинна складатись як правило iз газодимозахисникiв, якi несуть службу в одному вiддiленнi або караулi. У вийняткових випадках можуть бути органiзованi збiрнi ланки. 4. Для забезпечення безпеки роботи ланки газодимозахисної служби в непридатному для дихання середовищi необхiдно мати: -засоби зв”язку(переговорний пристрiй,переносна радiостанцiя, шляховий шпагат або рятувальна вiрьовка); • засоби освiтлення (груповий лiхтар на ланку i індивідуальний лiхтар для кожного газодимозахисника);
 • засоби страхування (зв’язку);
 • рукавну лiнiю з пожежним стволом;
 • шанцевий iнструмент для відкривання дверей i розкриття конструкцій.
 1. Час роботи ланки в непридатному для дихання середовищі визначається по апарату з меншим показанням тиску кисню (повітря) в балоні, або найменшому часу захисної дiє. 2. Для забезпечення контролю за роботою ла нок ГДЗС у мiсцях їх входу в непридатне для дихання середовище, виставляється пост безпеки. На посту безпеки необхiдно вести облiк роботи ланки в журналi. Ланка повинна повертатись в повному складi, роздiлення на групи,або залишати газодимозахисникiв в непридатному для дихання середовищi-забороняється. 3. При слiдуваннi в розвiдку в примiщення заповнені вибухонебезпечними парами або газами,особовий склад ГДЗС повинен виконувати всi мiри застереження при висiканнi iскр

 4. При проведенні бойового розгортання вправу виконувати тільки за командою.

 5. Відсіки автомобілю відчиняти обережно.

 6. Не допускати падіння ПТО.

 7. Шанцевий інструмент переносити робочою поверхнею до низу.

 8. При підйомі по висувній драбині страхувальник не повинен повністю охоплювати тятиви дробини руками.

 9. Забороняється тримати мотузку висувної драбини у руках під час виконання вправи.Методичну розробку склав:Заступник начальника СДПЧ-3
ст. лейтенант внутрішньої служби Ю.О.Слющенко.
26 лютого 2004 року.

Схожі:

ПЛАН-КОНСПЕКТ проведення заняття з тактичної підготовки з начальницьким...
ТЕМА ЗАНЯТТЯ №2 : Гасіння пожеж на об’єктах елеваторно-складского господарства, млинових і комбікормових підприємствах
Тема заняття: Модель здоров’я. Мета заняття
Мета заняття: розширити інформацію про поняття «здоров’я», та фактори, що впливають на його формування
Програми роботи гуртка МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА ЗАНЯТТЯ ГУРТКА
У методичній розробці заняття «Програмне забезпечення для опрацювання мультимедійних даних Windows Movie Maker. Створення кліпів»...
Онищук В. А. Типы, структура и методика заняттяа в школе
Заняття, що є складними педагогічними утвореннями, як і всі складні явища, можуть бути поділені на типи за різними ознаками. Заняття...
ПЛАН-КОНСПЕКТ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ З ЛІНІЙНОЇ АЛГЕБРИ на тему «Тема заняття.»

Тема заняття
Мета заняття: навчити учнів створювати WEB- документи засобами текстового редактора Word
Зміст Назва заняття
Заняття для батьків учні яких здійснюють вибір профілю у 7 (3) класі Сарненської гімназії
Перше заняття Вступна бесіда
Очікувані результати: Готовність до роботи в певному режимі і за темою, усвідомлення учасниками сенсу заняття
Заняття гуртка з теми «Життя як подвиг» Мета заняття
Обладнання: картки з висловами вченого, таблиці для заповнення учнями, портрет Д. Менделєєва, комп’ютер, стікери, диск з презентаціями,...
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення практичного заняття по медичній підготовці...
МЕТА ЗАНЯТТЯ: Учбова: Тренувати начальницький склад діям при наданні першої долікарняної допомоги
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка