Корекційно-розвивальна програма роботи батьківського клубу «Спілкуємось з любов ’ ю»: «Родина найкраща школа спілкування»


НазваКорекційно-розвивальна програма роботи батьківського клубу «Спілкуємось з любов ’ ю»: «Родина найкраща школа спілкування»
Сторінка1/4
Дата05.03.2016
Розмір0.5 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Психологія > Документи
  1   2   3   4
Корекційно-розвивальна програма роботи батьківського клубу «Спілкуємось з любовю»:

«Родина – найкраща школа спілкування»


ЗМІСТ
Пояснювальна записка…………………………………………………………………3

Вступ. Стилі батьківського виховання…………………………………………….….5

Заняття 1. Давайте знайомитись………………………………………………………7

Заняття 2. Мир дому твоєму…………………………………………………………...9

Заняття 3. Міра всіх речей……………………………………………………………12

Заняття 4. Поворот колеса фортуни………………………………………………….14

Заняття 5. Найбільша розкіш…………………………………………………...........16

Заняття 6 Таємниця дотиків…………………………………………………………..18

Заняття 7 Знаходимо вихід………………………………….………………………..20

Заняття 8 Формуємо позитивний настрій…………………………………………...21

Підсумкове заняття……………………..……………………………………………..23

Список використаної літератури……………………………………………………..25

Методи моніторингу та оцінки ефективності програми……………………………26

Додатки………………………………………………………………………………...27

3

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Найбільш значущими людьми для своїх дітей, особливо в ті роки, коли ще тільки формується особистість дитини, є батьки.

Аналіз психолого-педагогічних досліджень з питань сімейного виховання свідчить про те, що в розпорядженні батьків завжди перебувала більш ніж достатня інформація з питань виховання дітей. Однак, незважаючи на велику кількість матеріалів з питань виховання та розвитку дітей, традиційно одержуваних сім'єю, більша їх частина не могла забезпечити батькам допомогу на професійному рівні.

Тому стає зрозумілим, що тільки за допомогою комплексного підходу, що поєднує загальнопедагогічні і психокорекційні методи роботи з батьками, можна подолати труднощі у взаєминах "батько - дитина", пов'язані, головним чином, з неефективними способами спілкування і поведінки батьків у взаємодії з дітьми.

В даній програмі такий підхід базується на кількох стратегіях групової роботи з батьками.

По-перше, на стратегії тренінгу батьківської ефективності Т. Гордона, в рамках якої основна увага концентрується на формуванні у батьків комунікативних навичок рефлексивного слухання.

По-друге, на психотерапії К. Роджерса. Підхід орієнтований на прийнятті дитини, визнання самоцінності його особистості, орієнтації на його проблеми за допомогою глибинного емпатичного розуміння поведінки дитини.

По-третє, на концепції Р.Дрейкуса. Взаємодія батьків і дітей має будуватися на основі взаємної поваги і демократичного стилю спілкування.

І остання стратегія, використана в програмі, базується на концепції сімейного виховання X. Жіно, яка заснована на глибокому знанні психологічного світу дорослих і дітей.

Мета діяльності батьківського клубу «Спілкуємось з любов’ю»: перебудова неефективних стереотипів поведінки та спілкування батьків з дітьми, які заважають їх нормальній взаємодії.

Завдання:

- Сформувати уявлення про основні компоненти двостороннього спілкування.

- Навчити батьків реагувати на неприйнятні з їх точки зору форми поведінки дітей за допомогою висловлювань, обмежених виразом своїх почуттів.

- Допомогти батькам усвідомити значення власної поведінки і своїх почуттів для дитини, змінити сприйняття власної дитини.

- Розвивати вміння контролювати свої емоції і їх зовнішній прояв, здатність до емпатії та ідентифікації в процесі міжособистісної взаємодії.

- Навчити батьків конструктивним способам виходу з конфліктних ситуацій.

- Ознайомити батьків з основними особливостями розвитку особистості дошкільника і причинами можливих відхилень у поведінці.

Форми і методи роботи: методика «Репетиція поведінки»; метод програвання ситуації взаємодії з дитиною; аналіз ситуації, вчинків, дій батьків і

дітей у вирішенні проблем; метод аналізу комунікацій "дитина - батько"; метод

4

«Аналіз ситуації»; метод конгруентної комунікації в системі відносин взаємодії "дитина - дорослий"; техніка "активного "слухання, техніка використання "Я - висловлювань» і техніки вирішення конфліктних ситуацій.

Структура корекційно - навчальної програми:

На початку і в кінці циклу занять можуть проводитися спільні заняття батьків з дітьми (або спільне психолого - педагогічне консультування) з метою діагностики та корекції порушень дитячо - батьківських взаємин.

Вступ: виявлення проблем у спілкуванні «батьки – діти» (1 заняття).

I етап - орієнтовний (2 заняття);

II етап - об'єктивування труднощів (3 заняття);

III етап - реконструктивно - формуючий (3 заняття);

Заключне заняття: узагальнююче - закріплювальне (1 заняття).

Основна форма занять - когнітивно - поведінковий тренінг.

Заняття проводяться один раз на місяць.

Учасники: практичний психолог, соціальний педагог та група батьків (7-12).

Загальна кількість занять – 10. Тривалість одного заняття: 1-1,5 год.

Очікувані результати: результатом програми має стати побудова кожним учасником певної моделі оптимальних взаємин з дітьми, що дозволяє розширити і зміцнити позитивні контакти батьків з дітьми шляхом підвищення їх сензитивності до дитячих переживань, залучити батьків до базових знань про потреби у поведінці дітей; розвитку навичок комунікації в процесі міжособистісного спілкування.
План роботи клубу"Спілкуємось з любов’ю"

№ п/п

Зміст

К-ть годин

1.

Вступ. Стилі батьківського виховання

1,5

2.

Давайте знайомитись

1,5

3.

Мир дому твоєму

1,5

4.

Міра всіх речей

1

5.

Поворот колеса фортуни

1,5

6.

Найбільша розкіш

1,5

7.

Таємниця дотиків

1

8.

Знаходимо вихід

1

9.

Формуємо позитивний настрій

1,5

10.

Підсумкове заняття

1
Всього:

13


5

Вступне заняття

Тема: Стилі батьківського виховання

Мета: - навчити розпізнавати основні характеристики стилів батьківства та їх

вплив на формування особистості дитини.

- визначення власного стилю батьківського виховання;

- сприяння подоланню непорозумінь між батьками і дітьми та усвідомлення конструктивних та деструктивних моделей взаємодії.

Обладнання: фломастери, папір, музичний супровід, слайди із зображенням природи, стікери, роздатковий матеріал.

Тривалість: 1,5 год.

Хід заняття:

I. Розминка (15 хв.)

1. Привітання

Вправа "Самопрезентація"

Мета: зняття напруги, створення невимушеної атмосфери в групі та умов для самореалізації; ознайомлення з колом інтересів учасників групи.

Інструкція: Психолог просить усіх учасників розповісти про себе, про своє улюблене заняття, хобі й, за бажанням, представити їх. Це можуть бути вірші, розповіді, фотографії, вироби, наклейки і т.д.

2. Оголошення мети і завдань роботи батьківського клубу.

3. Очікування батьків.

II. Основна частина (45 хв.)

1. Інформаційне повідомлення "Стилі батьківського виховання" (додаток 1).

2. Анкетування батьків "Стиль батьківського виховання"(додаток 2).

(інструментарій наданий "Міжнародним шкільним проектом")

Мета: визначення стилів батьківського виховання

3. Обробка анкет, повідомлення результатів.

4. Робота в групах "Обговорення"

Інструкція. Психолог об’єднує батьків у групи по 4 особи і просить їх розповісти, що вони дізналися, працюючи з анкетами. Пропонує їм обговорити

думку про те, що більшість батьків виховує дітей так, як виховували їх. Небагато батьків обирають абсолютно протилежний стиль. Якщо залишається достатньо часу, можна визначити кількість тих, хто виховує своїх дітей так, як виховували їх, і тих, хто має інший стиль. Підсумовуючи, кожна група розповідає про значення впливу, яке мали на їхнє життя батьки та наголошує на тому, який вони мають вплив на своїх дітей.

III. Заключна частина (15 хв.)

1. Релаксація

Мета: вихід із психологічної атмосфери, яка виникла під час основної

6

частини заняття; демонстрація одного із методів розслаблення.

Під музичний супровід та слайди із зображенням природи психолог проводить релаксацію: «Уявіть собі білий вітрильник, що гойдається на хвилях. Він чекає вітру. Ви теж гойдаєтеся на цій яхті. Нарешті подув свіжий вітерець. Вам приємно. Дуже легко дихається. Яхта легко пливе у відкрите море. Вас обвіває

теплим повітрям. Сонечко ласкаво торкається вашого обличчя. Ваше тіло

наповнюється легкістю. Запам’ятовуєте це відчуття. А тепер розплющуйте очі».

2. Рефлексія заняття

  • Чи було дане заняття для вас корисним?

  • Що нового дізналися?

3. Ритуал прощання.

7

Заняття 1

Тема: Вступ. «Давайте знайомитись».

Мета: - знайомство з групою; формування взаємної довіри;

- освоєння правил функціонування групи;

- знайомство з принципом безоціночного (безумовного прийняття);

- зняття напруження.

Обладнання: аркуші паперу, ручки, пелюстки паперових квітів, музичний супровід.

Тривалість: 1,5 год.

Хід заняття:

I. Вступна частина (15 хв.)

Розминка-привітання

1. Вправа "Знайомство - ім'я"

Мета: створити позитивний емоційний настрій в групі.

Інструкція: ведучий пропонує представитися групі спочатку від свого імені, а потім від імені своєї дитини. Можна назвати свій вік, професію, інтереси.

2. Вправа "Передача хлопків по колу" (потім почуття роздратування і вдячності)

Мета: зняття напруження у групі.

3. Вправа «Наші правила»

Мета: Знайомство учасників з основними правилами роботи в групі.

Інструкція: психолог зачитує правила роботи групи, а учасники пояснюють їх та обговорюють. У кінці можна додати ще якісь правила, які учасники вважають важливими.

Наприклад:

* Звертатися по імені і на « ти».

* Відкрито висловлювати свої думки і почуття, що виникають «тут і тепер».

* Уникати безпосередніх оцінок один одного.

4. Вправа «Очікування»

Мета: визначити очікування учасників щодо тренінгових занять за

програмою.

Інструкція: на пелюстках паперової квітки кожен пише, що він очікує від занять.

ІI. Основна частина (45 хв.)

  1. Інвентаризація проблем.

Написати 10 будь-яких проблем, які виникають у вас з дітьми в процесі

спілкування. Проблеми розподіляються в трьох стовпчиках:

* Проблеми дитини.

* Мої проблеми.

* Наші спільні проблеми.

2. Обговорення проблем з питань :

- Який стовпчик заповнений більше за інших ?

- Чому так вийшло?

- Чи можемо ми бути моделлю зразкової поведінки для дитини?

3. Вправа " Ідеальний батько і дитина»

8

Мета: дати можливість сформувати свій ідеал.

Інструкція: аркуш паперу ділиться на дві частини і записуються якості ідеального батька дитини. Потім вони зачитуються і ведучий пропонує відповісти на питання: "Де і коли ви бачили таких дитину і батька»?" Після відповідей учасників листи рвуться і викидаються.

4. Знайомство з принципом безумовного прийняття людини, дитини та його обговорення (додаток 3).

5. Способи безумовного (вербального і невербального) прийняття дитини.

Мета: навчитися говорити приємні речі вголос близьким людям.

Вправа "Зустріч дитини як найкращого друга".

Пропонується розіграти ситуацію за даною темою.

Вправа "Я хочу тобі подарувати, мені подобається в тобі ...".

Ведучий пропонує продовжити речення в спільному діалозі (робота в парах).

III . Заключна частина (15 хв.)

1 . Рефлексія заняття.

  • Чи було дане заняття для вас корисним?

  • Що нового дізналися?

2. Домашнє завдання: протягом наступного тижня ( двох - трьох днів) постаратися відстежити і порахувати кількість емоційно "теплих" і холодних

висловлювань по відношенню до дитини. Спробувати обіймати дитину не менше

чотирьох разів на день (не рахуючи ранкові вітання і поцілунки на ніч).

3. Релаксація під музичний супровід «Сонячні промінчики».

Мета: вихід із психологічної атмосфери, яка виникла під час основної частини заняття.

Психолог: «Закрийте очі, ви лежите на м'якій траві, навколо вас на галявині ростуть квіти. Ось скрекоче коник, зозуля десь далеко вважає року. Ви відчуваєте теплі промінчики сонця. Промінчики зігрівають ваші руки, ноги, обличчя. Один з променів торкнувся ваших губ і намалював вам посмішку. Вам приємно від цих дотиків. Ви відчуваєте себе частиною природи. Цю посмішку ви пронесете і подаруйте своїй дитині, всім членам сім’ї ... Потягніть руки вгору, вдихніть і відкрийте очі на рахунок «три». Ваша прогулянка була чудовою».

4. Ритуал прощання.

9

Заняття 2

Тема: «Мир дому твоєму».

Мета: - дати уявлення про особливості розвитку особистості дитини;

- розкрити причини виникнення ефекту неслухняності;

- сприяти усвідомленню власних стереотипів у вихованні дитини.

Обладнання: музичний супровід.

Тривалість: 1,5 год.

Хід заняття:

I. « Розминка » (15 хв.)

1. Вправа «Привітання»

Вітаємось. Називаємо своє ім’я таким тоном, яким би ви хотіли, щоб вас

називали близькі та рідні люди.

2. Вправа "Асоціації"

Мета: показати учасникам групи, що кожна людина - індивідуальність.

Інструкція. Усі члени групи сидять колом. Кожний по черзі, починаючи зліва від ведучого, сідає на стілець у центрі й повертається обличчям до кожного й одержує асоціацію, яка виникає у даний момент. Це може бути асоціація із квіткою, природним явищем, літературним героєм тощо. Але заборонено оцінювати людину: товстий, худий, злий тощо. Після того відбувається обговорення, під час якого учасники починають розуміти, що сприймання чи виникнення асоціації відбувається в зв’язку з проблемами, соціальним досвідом тієї людини, у якої вони виникають. Учасники тренінгу розповідають про свої переживання. Усе це сприяє пізнанню та об'єктивному оцінюванню свого "Я".

3. Вправа "Я радий (а)".

Мета: вчимося говорити безкорисливо приємні слова.

Пропонується сказати один одному приємні речі без особливої на те причини.

4. Вправа "Поводир і сліпець".

Мета: емоційне розвантаження учасників групи, сприяти розвитку довіри.

Інструкція. Вправа в парах. Один з учасників — «сліпий», інший — його

«поводир», кожен має провести «сліпого» через різні перешкоди, що створені заздалегідь (меблі, столи, стільці, також перешкодою можуть бути інші люди). У «сліпого» зав'язані очі. Після гри обговорити її, що почували, будучи «сліпим» і «поводирем», чи було затишно в цих ролях.

II. Основна частина (30 хв.)

1 . Вправа "Зміна ролей ".

Мета: зрозуміти бажання, мотиви поведінки батьків і дітей.

Інструкція. Діалог 2-3 хвилини в різних позиціях. Один учасник грає роль дитини і сидить (стоїть) на стільці, а інший - батько, вмощується біля стільця .

10

2. Обговорення та обмін почуттями. Дається поняття дистанції в спілкуванні і спосіб усунення негативних взаємин між батьком і дитиною через зміну дистанції у процесі спілкування ,

3. Вправа "Зміна ролей".

Мета: відчути себе в ролі своєї дитини і зрозуміти її почуття під час

втручання в її світ дорослих.

1). Учасники слідують колишньої інструкції, але намагаються дотягнутися

один до одного в перебігу 30 секунд, тобто один піднімає руку, другий опускає.

2). Позиції ті ж, але при виконанні вправи учасники не повинні дивитися один на одного.

Дискусія: обговорення ефекту неслухняності і байдужості, кордонів батьківського втручання в дитячі справи .

III. Заключна частина (25 хв.)

  1. Вправа «Дерево»

Мета: формування внутрішньої стабільності, балансу нервово – психічних процесів, звільнення від травмуючої ситуації.

Інструкція. Ігротехнічна вправа виконується індивідуально.

Уявляємо себе деревом (яке подобається). Необхідно детально програти образ цього дерева: його могутній або гнучкий стовбур, гілки, що переплітаються, листя, що колишеться на вітрі, відвертість крони назустріч сонячним променем, циркуляцію живильних соків по стовбуру, коріння, які міцно вросли в землю.

Земля – це символ життя, коріння – це символ стабільності, зв'язки людини з реальністю.

1. Уявіть себе деревом.

2. Відчуйте, який у вас стовбур.

3. Відчуйте, яка кора.

4. Ваші гілочки направлені до сонця.

5. Ваше листя тихенько колише вітерець.

6. Сонячні промені приємно гріють все дерево.

7. А зараз відчуйте рух живильних соків усередині дерева.

8. Відчуйте своє могутнє коріння, яке витягає із землі необхідні вам речовини.

9. У вас могутнє коріння, стрункий стовбур, відкрита крона.

  1. Вправа "Воскова паличка".

Мета: дати змогу батькам виразити свої страхи, неусвідомлену тривогу, виховання довіри.

Інструкція. Учасники стають у коло, змикаючи плечі, руки зігнуті на рівні грудей, виставлені вперед, ноги стоять стійко. У центрі — учасник (воскова паличка). Йому подана інструкція: «Ноги від підлоги не відривати, очі заплющити, тіло розслабити і податися назад!». Руки товаришів обережно направляють «воскову паличку» по колу, передаючи один одному. Ведучий слідкує, щоб у центрі побував кожен охочий.

11

3. Домашнє завдання: описати коло справ ( скласти список ), з якими ваша дитина в принципі могла би впоратися самостійно, хоча і не завжди успішно. Вибрати з цього списку кілька справ і спробувати не втручатися в їх виконання. Наприкінці схвалити старання дитини, незважаючи на їх результат.

4. Рефлексія

Обмінятися своїми враженнями, поділитися емоціями.

5. Релаксація

Мета: вихід із психологічної атмосфери, яка виникла під час основної частини заняття.

Вправа на релаксацію «Повітряні кульки » (під музичний супровід):

«Сьогодні ви - повітряні кульки. Різнокольорові, пустотливі, легкі і стрімкі.

Зараз вас надувають , ви з кожною секундою стаєте легше , піднімаєтеся вгору, торкаєтеся хмар , летите з ними наввипередки. Вітерець підхоплює вас, ви несетеся все вище і вище. Зверху ви бачите людей , що біжать слідом за вами. Вони кричать вам , махають руками. Від цього вам стає ще веселіше. Але в хмарах стає прохолодно ... Сонце сховалося ... Хочеться повернутися додому. Потихеньку випускаєте повітря і спускаєтеся вниз. Повітряна подорож закінчено . Ви знову все в кімнаті ... Потягнули за ниточку і відкрили очі на рахунок «три».

6. Ритуал прощання.

12
  1   2   3   4

Схожі:

Практичний психолог Торезької ЗШ І-ІІІ ст. №11
Пропонуються матеріали роботи з вчителями, батьками та учнями, авторська корекційно-розвивальна програма Попередження неуспішності...
Тема. Родина Мета
Обладнання: підручники, роздавальний матеріал, дерева родоводу, дерево родина-школа, аудіозапис
Почесний президент клубу-Мостовий Максим Іванович –директор фірми...
України поганців,та почтиво пригощали їх гарячим свинцем і гострою козацькою шаблею Справжні лицарі захищали Нашу землю,а найвідомішим...
РОЗВИТОК І КОРЕКЦІЯ НА УРОЦІ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
В статті розглянуті деякі питання інтенсифікації навчально-виховного процесу через упровадження корекційно-розвивальних вправ у структуру...
ПРОГРАМА 18 Міжнародного «Форуму видавців у Львові» У програмі можливі...
Засідання журі Всеукраїнського конкурсу "Найкраща книга Форуму видавців". НБ ЛНУ ім. Франка (вул. Драгоманова, 5)
«Що є любов?» Мета
«любов», «майбутня родина»; визначити для себе, що є важливим при виборі майбутнього партнера, розкрити значення родини в житті людини....
Програма корекційно розвиваючих занять з формування мотивації учбової...
Програма корекційно розвиваючих занять з формування мотивації учбової діяльності у підлітків
План Спілкування і комунікація. Функції спілкування. Поняття ділового...
Абрамович С. Д., Чікарьова М. Ю. Мовленнєва комунікація: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури. – 472 с
Любі друзі! Хоч маленькі Ми вже добре знаєм, Що зовемся українці...
Ми з вами всі — український народ, який складається з родин великих і малих, дружних і працьовитих. Родина — це не тільки родичі...
ПРОГРАМА ДЛЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 5-9 класи ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Саме середня школа є тим навчальним закладом, де формуються базові механізми іншомовного спілкування, котрі у майбутньому випускники...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка