«27» лютого 2013р. Протокол №23 Голова Експертної комісії Романовська Д. Д


Скачати 337.07 Kb.
Назва«27» лютого 2013р. Протокол №23 Голова Експертної комісії Романовська Д. Д
Сторінка1/3
Дата27.03.2013
Розмір337.07 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Психологія > Документи
  1   2   3
Головне управління освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації

Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області

Науково-методичний центр психології і соціальної роботи

Затверджено

рішенням обласної Експертної комісії

науково-методичного Центру

практичної психології і соціальної роботи

Інститут післядипломної педагогічної освіти

Чернівецької області

«27» лютого 2013р.

Протокол №23

Голова Експертної комісії

Романовська Д.Д.
«Психологічний тренінг як засіб зниження агресивності підлітків»

(розвивальна програма)


Автор програми:

Васильєва Г.В., практичний психолог Чернівецького військово-спортивного ліцею-інтернату

Чернівці,2013
Пояснювальна записка

Аналіз психологічної літератури з означеної теми показав, що робота з агресивністю підлітків повинна передбачати декілька обов’язкових напрямків, а саме, роботу на афективному, когнітивному та поведінковому рівні. Видом психологічної діяльності, який передбачає всі означені рівні, виступає групова тренінгова робота. Вона дозволить звільнити приховану агресію, відкрито проявити гнів та супутні емоції на афективному рівні, змінити мисленнєві схеми на більш ефективні на когнітивному рівні, а також змоделювати паттерни поведінки на більш адаптивні та соціально доступні на поведінковому рівні.

Розроблена автором програма має за основу класичний поведінковий тренінг, а також поєднується з когнітивними та гуманістичними психотерапевтичними методами. Виходячи з цього, робота в групі відбувається не тільки на поведінковому рівні, але й на особистісному, що дозволяє зачепити глибокі шари індивідуальності.

З когнітивно-поведінкової позиції під тренінгом розуміють цілеспрямовану та стандартизовану послідовність дій з формування нових навичок, тобто навчання, яке відбувається в процесі систематичного відпрацювання заздалегідь визначених моделей тілесних та емоційних реакцій та когнітивної перебудови з формуванням адаптивних когнітивних схем, які необхідні для підтримки нових ефективних паттернів поведінки. Це навчання включає в себе як теоретичне вивчення, так і практичне засвоєння матеріалу. Це відбувається у 2 етапи:

 1. Формування когнітивної основи навички, тобто розповідь про те, «що і як» робити, та пояснення «чому» треба робити саме так. Часто в ході даного етапу відбувається зміна старих когнітивних схем, які підтримують не адаптивну поведінку, на нові, більш адаптивні.

 2. Поведінкове тренування навички, тобто практичне відпрацювання набутої навички у запропонованих тренером ситуаціях (змодельованих чи запозичених з життя учасників тренінгу).

Представлена програма призначена для встановлення контролю над агресією, гнівом, які можуть проявлятися не тільки у знищенні чи руйнуванні чого-небудь, але й у імплозивності (неможливість відреагувати накопиченим агресивним почуттям). Гнів та агресія, які стримуються, заважають людині обрати оптимальну стратегію поведінки та призводять до психосоматичних хвороб, зниженню самооцінки та якості життя.

Мета тренінгу:

 • навчити підлітків висловлювати агресію в адаптивній, соціально доступній формі;

 • допомогти їм створити систему самоконтролю та саморегуляції агресивних імпульсів.

Завдання тренінгу:

 • допомога учням відстежувати накопичений гнів, образу, почуття провини;

 • сприяти у них створенню особистісної шкали гніву, яка дозволить скласти уявлення про оптимальні стилі реагування у різних ситуаціях та їх наслідки;

 • навчити учнів обробляти пригнічений гнів та попередити появу психосоматичних розладів;

 • допомогти їм дослідити та врегулювати відчуття провини та образи.

Основні техніки:

 • переформулювання та зміна власних уявлень про засоби вираження агресії;

 • рольове модулювання компетентної поведінки в умовах конфлікту;

 • когнітивна репетиція потенційно можливих конфліктів з розробкою оптимальної схеми поведінки.

Кожне заняття триває 1,5-2 години. Уся програма розрахована на 12 занять. В ході роботи використовуються елементи лекцій (інформаційні повідомлення), проективні малюнкові методики, тренінгові ігри, тілесно-орієнтовані методики, арт-терапевтичні техніки, рольові ігри.

Кожне заняття проводиться за схемою та включає у себе наступні елементи: привітання, оголошення теми заняття; вправа-розминка; базові вправи; вправа - енергізатор; заключний шерінг, ритуал прощання.

Вік учасників: 14-16 років.

Розроблений психологічний тренінг керування агресією включає три етапи:

 • перший етап – орієнтовний. Включає 2 вступні заняття, які присвячені знайомству учасників та створенню довірливої атмосфери у групі. Основною метою цього етапу є знайомство та емоційне об’єднання учасників групи. Важливий результат цього етапу – налагодження сприятливої психоемоційної атмосфери в групі учасників;

 • другий етап – розвивальний. Включає 2 блоки: знайомство з агресією та безпосередньо роботу з агресією.

Основною метою першого блоку є знайомство з агресією, як із власною, так із чужою. Для початку варто навчитися ідентифікувати її на вербальному та невербальному рівнях, а також на когнітивному, емоційному та поведінковому. Завдання групи включають індивідуальну оцінку агресії, створення особистісної шкали гніву, зображення агресії за допомогою малюнку, мови тіла, психосинтетичний прийом «спілкування з агресією», гештальт-техніку «порожнього стільця». Бажаний результат цього блоку – більш глибоке усвідомлення різних проявів агресії та вміння проводити її оцінку.

Основною метою другого блоку є робота з гнівом та агресією, їх відреагування, вивільнення, катарсис. Максимально застосовуються техніки роботи з агресією. Тут широко використовуються техніки: «зміна ролей», «перебільшення», «зменшення», «розказати історію». Бажаний результат цього блоку – всі учасники відмічають більшу ясність думок, мають більшу психологічну свободу, відчувають наплив життєвих сил та позитивний настрій по відношенню до соціального оточення;

 • третій етап – закріплюючий. Його мета – відпрацювання конструктивних засобів керування власною агресією, а також агресією опонентів. Використовуються такі прийоми, як вербалізація власних відчуттів та відчуттів партнера, «відображення об’єктивного», «переривання процесу», «візуалізація образу», «психологічний профіль агресії» та ін. Здійснюється також практика впливу на опонента у власних інтересах, але із повагою до інтересів партнера у рамках поведінкового тренінгу. Виробляються індивідуальні навички асертивної поведінки. Одночасно з цим відбувається більш глибоке усвідомлення та проживання власних агресивних паттернів поведінки.

Таким чином, запропонована програма надає можливість більш усвідомлено ставитися до агресивних проявів людини, ідентифікувати, диференціювати, приймати та керувати агресією. Це дозволяє суттєво підвищити свою внутрішню свободу, відповідальність, внутрішню гармонію, що безумовно сприяє особистісному росту та поведінковій ефективності.

При проведенні тренінгу треба орієнтуватися на динаміку психоемоційного стану учасників групи, відчуття позитиву вдало проведеного часу, можливо, навіть при наявності позитивної втоми.

Отже, в результаті роботи учасники тренінгу отримують нову інформацію або впорядковують стару (чи переконуються в тому, що вони все роблять правильно) та з позитивними емоціями завершують тренінг.

Крім того, кожна вправа відображається й на стані групи в цілому, впливаючи на груповий клімат в більшій чи меншій мірі. Представлений тренінг дозволить створити більш довірливу атмосферу в групі, підвищить рівень відкритості учасників, знизить напругу, активно залучить учасників до процесу, сприяє згуртованості групи, що забезпечить результативну тренінгові роботу.

Після проведення психологічного тренінгу обов’язкове отримання зворотнього зв’язку. В ході чого учасники визначають, що нового вони дізналися, що будуть застосовувати на практиці, що, можливо, змінять у своєму особистісному досвіді. Визначається також наскільки виправдалися очікування учасників, які були заявлені на початку тренінгу, що на їх думку було значущим, що менш суттєвим. Важливо дізнатися які враження залишились після проходження тренінгу.

Очікувані результати тренінгу:

 • зниження втоми, покращення емоційного фону учасників тренінгу;

 • підвищення інтелектуальної активності;

 • усвідомлення учасниками наданої інформації (в ході наглядної демонстрації та навчання через спостереження за іншими учасниками);

 • поведінкове відпрацювання навичок;

 • отримання нового досвіду;

 • відреагування прихованого гніву;

 • закріплення когнітивної основи набутих навичок (в ході виконання, обговорення та акцентування значущих моментів).

Методи моніторингової оцінки програми:

-Анкета для підлітків(див.додаток 1);

-Анкета для вчителів (див.додаток 2);

-Визначення показників та форм агресії за методикою А.Басса та А.Дарки

План психологічного тренінгу

«зниження агресивності підлітків»

Цикл

Заняття

Тематика занять

Перший цикл (блок) –

«Знайомство »

I

Ознайомлення учасників з умовами роботи тренінгової групи. Створення атмосфери безпеки для подальшого розвитку групи.

Обговорення очікування учасників тренінгу.Представлення учасників.

II

Продовження знайомства.Спільне вироблення групових правил роботи. Встановлення позитивного психоемоційного клімату та довірливої атмосфери.

Другий цикл (блок) –

« Психологічна корекція агресивності »

ІІІ

Знайомство з власною агресією, її видами. Ідентифікація видів агресії.

IV

Індивідуальна оцінка агресії.

V

Створення особистісної шкали гніву
VI

Відреагування агресії та гніву. Їх вивільнення, катарсис.

Третій цикл (блок) – «Альтернатива агресивній поведінці»

VII

Відпрацювання конструктивних засобів керування власною агресією

VIII

Вироблення індивідуальних навичок асертивної поведінки.

IX

Більш глибоке усвідомлення та проживання власних агресивних паттернів поведінки.
X

Опанування конструктивними та ефективними видами поведінки

Четвертий цикл (блок)-«Завершення роботи"

XI

Закріплення досягнутих результатів в тренінговій роботі
XII

Підведення підсумків роботи.Отримання зворотнього зв’язку.Закінчення роботи тренінгової групи.


Заняття № 1

Мета: ознайомлення учасників з умовами роботи тренінгової групи та створення правил роботи групи. Первинне засвоєння прийомів самодіагностики та способів саморозкриття, а також активного стилю спілкування та способів передачі і прийому зворотнього зв’язку.Створення позитивної атмосфери.

1.Вступне слово ведучого. Бесіда про психологію. Ознайомлення учасників із правилами групової тренінгової роботи. Прийняття правил групи.

Правила групової роботи створює сама група. Це серйозний і відповідальний етап, оскільки на основі цих правил будуватиметься робота групи протягом усіх занять. По ходу роботи тренер вносить свої пропозиції та слідкує за тим, щоб учасники не упустили основні правила.

 • Щирість і відвертість

 • Спілкування за принципом «Тут і зараз»

 • Принцип конфіденційності

 • Без запізнень

 • Повага до учасників тренінгу

 • Персоніфікація висловлювань

 • Активність

 • Правило «стоп»

2.Привітання та знайомство учасників.

Мета: зняття емоційного напруження, позитивне налаштування на заняття, подолання труднощів висловлюватись «перед публікою».

Знайомство починається з тренера: він називає своє ім’я , коротко розповідає про себе,свої інтереси, досягнення. Далі всі учасники представляються по-черзі: спочатку називають своє справжнє ім’я, потім – бажане, спеціальне для використання під час занять. Кожний учасник по колу розповідає про рід своїх занять, інтереси, хобі, відповідає на питання «Чому я тут?»

3. Вправа «Дерево очікування».

Мета: усвідомити і визначити, що кожен учасник сподівається від тренінгу та порівняти свої очікування з іншими, виявити рівень зацікавленості проблемою.

Тренер роздає учасникам спеціальні «листочки», на яких вони пишуть свої сподівання від тренінгу та «вивішують» їх на «Дереві очікувань», яке заздалегідь зроблено тренером. Закінчення цієї вправи відбувається наприкінці тренінгу.

4.Вправа «Знайомство».

Мета: зняття напруження, зменшення тривожності,встановлення довірливих стосунків між учасниками тренінгу,створення доброзичливої, невимушеної атмосфери для роботи; отримання цікавої інформації про інших учасників. Учасники діляться на пари, у яких один – розповідач, другий – слухач. Протягом 5-ти хвилин розповідає про себе усе, що йому здається важливим та відповідає на запитання слухача. Потім партнери міняються місцями. Після завершення вправи кожний учасник представляє групі свого партнера, але від першої особи «Я….». Обговорення відбувається у два етапи. На першому кожний учасник проговорює свої думки та почуття стосовно того наскільки важко чи легко йому було представити групі свого партнера по спілкуванню, на другому – наскільки точно слухач представив його.

5.Заключний шерінг.

6.Створення та виконання ритуалу прощання. Учасники тренінгу самі вирішують як вони будуть прощатися після кожного заняття. Це може бути просте «до побачення» або спеціально створений групою унікальний набір жестів чи слів. Таким прощанням буде закінчуватися кожне заняття.

Заняття № 2

Мета:встановлення позитивного психоемоційного клімату та довірливих стосунків,налаштування на співпрацю.Діагностика внутрішнього стану,тривожності та агресії, зняття напруження, вивільнення негативних емоцій, самопрезентація.Визначення стратегій поведінки в конфліктних ситуаціях та примірення їх на собі.

1.Привітання.Учасники заняття вітають одне одного та розповідають, які враження залишилися від попередньої зустрічі, з яким настроєм прийшли на сьогоднішнє заняття, у якому стані зараз знаходяться.

2.Пригадування правил групи.

3. Продовження знайомства учасників.
  1   2   3

Схожі:

ЗАТВЕРДЖЕНО” Рішенням обласної Експертної комісії НМЦППСР ІППОЧО...
Васильєва Г. В., практичний психолог Чернівецького військово-спортивного ліцею-інтернату
УКРАЇНА МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ...
На підставі рішення стипендіальної комісії радіотехнічного факультету (протокол №2 від 30. 01. 2013р.) названим нижче студентам призначити...
З В І Т про відстеження результативності регуляторного акту „Про...
Погрібний А. М., постійні депутатські комісії з питань підприємницької діяльності, побутового та торгівельного обслуговування та...
З В І Т про повторне відстеження результативності дії регуляторного...
Погрібний А. М., постійні депутатські комісії з питань підприємницької діяльності, побутового та торгівельного обслуговування та...
СОЦІОЛОГІЯ
Лутак Н. А., голова Дніпропетровського міського методичного об’єднання викладачів суспільних дисциплін, викладач-методист Дніпропетровського...
Склад комісії для визначення рівня знань з професійної підготовки особового складу
Голова комісії: заступник начальника 3-ЗДПО майор служби цивільного захисту Щербина С. В
З В І Т про відстеження дії регуляторного акту – рішення Кременчуцької...
Стасюк В. В.), депутатську комісію з питань бюджету, фінансів, соціально – економічного розвитку (голова комісії Леготкін Г.І.) та...
Рішення виконавчого комітету міської ради від 6 лютого 2008 року
Розглянувши протокол комісії з розгляду конфліктних ситуацій по наданню населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних...
РІШЕННЯ Від 10 лютого 2012 року м. Городище №16- 4/VI
України від 22. 07. 2011 №23-11/6294/0/6-11 «Про пайову участь забудовників у створенні та розвитку інфраструктури населених пунктів»,...
ЗАТВЕРДЖЕНО” Рішенням обласної Експертної комісії НМЦППСР ІППОЧО від
За офіційними даними Департаменту медичної статистики Міністерства охорони здоров’ я України за останні п’ять років рівень дитячої...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка