РІШЕННЯ Від 10 лютого 2012 року м. Городище №16- 4/VI


Скачати 187.5 Kb.
НазваРІШЕННЯ Від 10 лютого 2012 року м. Городище №16- 4/VI
Дата24.04.2013
Розмір187.5 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Спорт > Документи


РІШЕННЯ

Від 10 лютого 2012 року м.Городище № 16- 4/VIПро затвердження Положення про

порядок залучення коштів замовників на розвиток

інженерно-транспортної та соціальної

інфраструктури м. Городище та с.Набоків


Керуючись ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до   ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», з метою створення умов для відтворення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста, а також враховуючи роз’яснення Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 22.07.2011 №23-11/6294/0/6-11 «Про пайову участь забудовників у створенні та розвитку інфраструктури населених пунктів», зважаючи на рекомендації Містобудівної комісії та комісії із Законності, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Положення про порядок залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Городище та с.Набоків (додаток 1).

2. Затвердити Типовий Договір про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Городище та с.Набоків (додаток 2), розрахунок до Договору про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Городище та с.Набоків (додаток 3).

3. Спеціалісту виконкому міської ради зі зв’язків з громадськістю Медведєву О.С. опублікувати «Положення про порядок залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Городище та с.Набоків» в засобах масової інформації.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови Вибрика А.Б.


За дорученням сесіїГородищенський міський голова В.П. Мирошник
Додаток 1

до рішення сесії міської ради

від 10 лютого 2012 року №16-4/VI
П О Л О Ж Е Н Н Я

про порядок залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Городище та с.Набоків
1. Загальні положення

1.1. Це Положення регулює відповідно до Законів України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17 лютого 2011 року № 3038-VI, «Про запобігання впливу світової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва» від 25 грудня 2008 року № 800-VI організаційні та економічні відносини, пов’язані з порядком залучення, розрахунку розміру і використанням коштів пайової участі замовників будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Городище та с.Набоків (далі- міста Городище чи міста) у зв’язку з будівництвом будь-яких об’єктів на території міста.

1.2. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:

будівництво – спорудження нових об’єктів громадського, виробничого та іншого комерційного призначення, їх реконструкція, розширення, добудова, реставрація відбудова та відтворення втраченої історичної забудови, капітальний ремонт будинків, споруд та інших об’єктів, їх перепрофілювання, переобладнання, технічне переоснащення;

об`єкти будівництва – будинки, будівлі, споруди будь-якого призначення, їх комплекси, комунікації, лінійні об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури;                                 інженерно – транспортна інфраструктура – комплекс інженерних, транспортних споруд і комунікацій;

соціальна інфраструктура – об’єкти установ освіти, охорони здоров’я, соціального забезпечення, спортивні та фізкультурно–оздоровчі установи, установи культури і мистецтва, установи житлово–комунального господарства.

розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури – нове будівництво, реконструкція, реставрація, розширення, технічне переоснащення, капітальний ремонт об’єктів інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста;

інвестор – фізична або юридична особа України, іноземних держав, яка приймає рішення про вкладення власних, запозичених або залучених коштів в об’єкти будівництва та забезпечує фінансування їх спорудження;

замовник – фізична або юридична особа, яка має намір щодо забудови території (однієї чи декількох земельних ділянок) у місті Городище і подала в установленому законодавством порядку відповідну заяву;

пайова участь замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Городище – внесок замовника у створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Городище, який полягає у перерахуванні замовником до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію до міського бюджету коштів пайової участі замовника для забезпечення створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Городище(далі – пайова участь);

кошти пайової участі замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Городище– кошти пайової участі замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Городище, які залучаються на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Городище на пайовій участі (далі – кошти пайової участі);

договір про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Городище– договір про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Городище, укладений міською радою із  замовником (далі – Договір);

будинки житлового фонду соціального призначення – житло всіх форм власності (крім соціальних гуртожитків) житлового фонду соціального призначення, що безоплатно надається громадянам України, які потребують соціального захисту, на підставі договору найму на певний строк;

доступне житло – збудовані і ті, що будуються за державної підтримки, житлові будинки (комплекси) громадянам, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов, а також об’єкти, які будуються згідно з Програмою будівництва (придбання) доступного  житла у Черкаській області на 2010 -2017 роки;

об’єкт самочинного будівництва – житловий будинок, будівля, споруда, інше нерухоме майно, якщо вони збудовані або будуються на земельній ділянці, яка не була відведена для цієї мети, а також без відповідних дозвільних документів, передбачених законодавством, чи з істотними порушеннями будівельних норм і правил.

1.3. Дія цього Положення поширюється на всіх замовників, незалежно від форми власності, які здійснюють будівництво на території міста Городище, за винятком тих, що перелічені у п. 1.5. цього Положення.

1.4. Встановлений міською радою для замовників розмір пайової участі не може перевищувати граничний розмір пайової участі.

Граничний розмір пайової участі з урахуванням інших передбачених законом відрахувань не може перевищувати:

10 відсотків загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта – для нежитлових будівель та споруд;

4 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта – для житлових будинків.

1.5. До пайової участі не залучаються замовники у разі будівництва з дотриманням вимог чинного законодавства:

1.5.1. об’єктів будь-якого призначення на замовлення державних органів або органів місцевого самоврядування за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

1.5.2. будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення;

1.5.3. будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла;

1.5.4. індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів, господарських споруд, розташованих на відповідних земельних ділянках;

1.5.5. об’єктів комплексної забудови територій, що здійснюється за результатами інвестиційних конкурсів або аукціонів;

1.5.6. об’єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній ділянці об’єктів соціальної інфраструктури;

1.5.7. об’єктів, що споруджуються замість тих, що пошкоджені або зруйновані внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру;

1.5.8. об’єктів, передбачених Державною цільовою програмою підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, за рахунок коштів інвесторів.

1.6. При сплаті коштів за набуття права оренди земельної ділянки шляхом аукціону (конкурсу) замовник не звільняється від пайової участі.

1.7. Замовники мають  право  на  відстрочення сплати пайових внесків на розвиток  інженерно-транспортної  і  соціальної інфраструктури  міста Городище на підставі письмової заяви суб’єкта господарської діяльності, що здійснює житлове  будівництво,  відповідно до пункту 5 статті 3 Закону України «Про запобігання впливу світової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва» від 25 грудня 2008 року № 800-VI.


2. Розрахунок розміру та порядок залучення коштів пайової участі у

створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Городище
2.1. Пайова участь замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Городище полягає у перерахуванні замовником до Городищенського міського бюджету коштів для створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Городище, згідно з Договором.

2.2. Величина пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту визначається у розрахунку, який є невід'ємною частиною Договору, укладеного замовником з міською радою з урахуванням загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта, визначеної згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами. При цьому не враховуються витрати на придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх і позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій.

У разі якщо загальна кошторисна вартість будівництва об'єкта не визначена згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами, вона визначається на основі встановлених виконавчим комітетом міської ради нормативів для одиниці створеної потужності.

2.3. Якщо загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта не визначена згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами, вона визначається на основі встановлених виконавчим комітетом міської ради нормативів для одиниці створеної потужності. Для житлового будівництва загальна кошторисна вартість визначається на підставі прогнозних середньорічних показників опосередкованої вартості спорудження об’єктів житлового будівництва за регіонами України, затверджених Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України або на підставі експертної оцінки, проведеної у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 року № 1891 «Про затвердження Методики оцінки майна».

2.4. Розмір пайової участі замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Городище визначається у відповідності до пунктів 2.2. і 2.3. цього Положення і становить у разі будівництва:

2.4.1. нежитлових будівель та споруд (за винятком тих, що перелічені у п. 1.5. цього Положення) – 7 % загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта;

2.4.2. житлових будинків (за винятком тих, що перелічені у п. 1.5. цього Положення) -                    - 4 % загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта;

2.4.3. житлових будинків з вбудовано-прибудованими об’єктами комерційного призначення, розмір коштів пайової участі визначається диференційовано, з урахуванням загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта (будівництво об’єкта комерційного призначення – відповідно до пункту 2.4.1., будівництво житлового будинку – відповідно до пункту 2.4.2.);

2.4.4. об’єктів самочинного будівництва незалежно від призначення – 10 % загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта (за винятком об’єктів, які за рішенням суду підлягають знесенню).

2.5. При будівництві об’єктів соціальної інфраструктури, виходячи із значимості об’єкта будівництва для соціально-економічного розвитку підпорядкованої Городищенській міській раді території, за зверненням замовника або поданням виконавчого органу Городищенської міської ради, рішенням сесії міської ради може бути змінено відсоток для розрахунку розміру пайової участі за відповідним об’єктом будівництва, або замовник може бути звільнений від сплати коштів пайової участі, визначених Договором за відповідним об’єктом будівництва.

2.6. Якщо технічними умовами передбачається необхідність будівництва замовником інженерних мереж або об’єктів інженерної інфраструктури поза межами його земельної ділянки, розмір пайової участі зменшується на суму їх кошторисної вартості, а такі інженерні мережі та/або об’єкти передаються у комунальну власність.

У разі якщо кошторисна вартість будівництва інженерних мереж та/або об’єктів інженерної інфраструктури перевищує розмір пайової участі, Городищенська міська рада за зверненням замовника приймає рішення про відшкодування замовнику різниці між здійсненими витратами та розміром пайової участі.

2.7. Для об’єктів, введення в експлуатацію яких буде здійснюватись до 1 січня  2013  року, кошти пайової  участі  сплачуються  до прийняття   об’єкта будівництва  в  експлуатацію, або до визнання виконавчим комітетом права власності на об’єкт нерухомого майна.

2.8. Для об’єктів, введення в експлуатацію яких буде здійснюватись з 1 січня  2013  року, кошти пайової  участі  сплачуються  до прийняття   об’єкта будівництва  в  експлуатацію.

2.9. Кошти пайової участі сплачуються в повному обсязі єдиним платежем або частинами за графіком та у строки, що визначаються Договором, до бюджету розвитку міста Городище.

2.10. У разі сплати замовником коштів пайової участі, згідно з Договором, копії платіжних документів з відміткою фінансового органу міської ради про фактичне зарахування таких котшів до бюджету міста додаються до заяви на оформлення права власності на об’єкт нерухомого майна. Рішення виконавчим комітетом міської ради про оформлення права власності приймається за наявності платіжних документів про сплату коштів пайової участі.

2.11. Контроль за підготовкою, збереженням Договорів та виконанням забудовниками їх умов покладається на:

2.11.1. за проведенням розрахунку до Договору – відділ обліку та звітності міської ради.

2.11.2. за виконанням вимог рішень виконавчого комітету міської ради про надання містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки або рішень сесії міської ради про надання дозволу на розробку проекту відводу на земельну ділянку під будівництво щодо зобов’язання замовника укласти з міською радою Договір – на заступника міського голови із земельних питань;

2.11.3. за наявністю платіжних документів при оформленні права власності на об’єкт нерухомого майна – відділ обліку та звітності міської ради;

2.11.4. за виконанням фінансових зобов’язань – відділ обліку та звітності міської ради;

2.11.5. за збереженням Договорів – спеціаліста з правових питань міської ради.
3. Порядок використання коштів пайової участі у

створенні і розвитку інженерно-транспортної та

соціальної інфраструктури міста Городище
3.1. Кошти, отримані як пайова участь, можуть використовуватись виключно для створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста та на виготовлення відповідної містобудівної документації.

3.2. Рішення щодо розподілу та цільового використання коштів пайової участі приймає Городищенська міська рада при затвердженні Програми соціально-економічного і культурного розвитку та бюджету міста на кожний рік.

3.3. Забороняється вимагати від замовника надання будь-яких послуг, у тому числі здійснення будівництва об’єктів та передачі матеріальних або нематеріальних активів (зокрема житлових та нежитлових приміщень, у тому числі шляхом їх викупу).

4. Договір про пайову участь у створенні

і розвитку інженерно-транспортної та соціальної

інфраструктури міста Городище.
4.1. Договір укладається не пізніше ніж через 15 робочих днів з  дня  реєстрації міською радою звернення замовника про його укладення, але до прийняття об'єкта будівництва в експлуатацію.

4.2. Підготовку Договору проводить відділ обліку та звітності міської ради з погодженням спеціаліста з правових питань на підставі звернення замовника про укладення Договору до міської ради та доданих документів:

- завірена копія правовстановлюючих документів на право володіння або користування земельною ділянкою;

- завірена копія правовстановлюючих документів на об’єкт нерухомого майна (для об’єктів, що реконструюються);

- завірена копія технічного паспорта об’єкта нерухомого майна;

- посвідчена згода співвласників приміщення, власників суміжних приміщень (за наявності таких);

- погодження керівника відповідної житлово-експлуатаційної організації, на балансі якої знаходиться будинок або протокол загальних зборів членів ОСББ чи членів ЖЕО ТСЖББ;

- за умови придбання власності у спільну сумісну власність подружжя – нотаріально завірена згода чоловіка чи дружини та завірена копія свідоцтва про одруження; в разі, якщо діти є співвласниками житла – рішення органу опіки і піклування;

- завірені копії: свідоцтва про державну реєстрацію суб´єкта підприємницької діяльності (юридичної чи фізичної особи), довідки з ЄДРПОУ;

- завірена копія паспорта фізичної особи чи керівника юридичної особи;

- завірена копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

- інформація про банківські реквізити (розрахунковий рахунок, банк, МФО)

4.3. Істотними умовами Договору є:

розмір пайової участі;

строк (графік) сплати коштів пайової участі;

відповідальність сторін.

4.4. Договір містить умови щодо розміру у відсотковому значені від загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта, форми, у якій будуть вноситись кошти пайової участі, банківські реквізити, рахунок, на який мають перераховуватись кошти, терміни сплати, майнові та інші права сторін, їх відповідальність, у тому числі відповідальність замовника за прострочення термінів сплати коштів, невиконання умов Договору та інше.

4.5. Невід’ємною частиною Договору є розрахунок розміру пайової участі. Розрахунок розміру пайової участі проводиться відділом обліку та звітності міської ради протягом десяти робочих днів з  дня  реєстрації загальним відділом міської ради звернення замовника про проведення розрахунку до Договору у грошовому виразі відсоткового значення від загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта на підставі доданих до нього документів, що підтверджують вартість будівництва об’єкта з техніко-економічними показниками.

4.6. Вимога щодо зобов’язання замовника звернутись для проведення розрахунку до Договору викладається в рішенні виконавчого комітету міської ради про надання містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки або рішенні сесії міської ради про надання дозволу на виготовлення проектної документації на відведення земельної ділянки під будівництво.

Така вимога є офіційним повідомленням замовника будівництва про настання у нього зобов’язання фінансового характеру в частині сплати відповідної величини коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту та договірних зобов’язань у частині дотримання визначених у рішенні строків укладення договору пайової участі.

4.7. Замовник після виготовлення проектно-кошторисної документації надає зведений кошторисний розрахунок виконаний проектною організацією у відділ обліку та контролю міської ради для проведення розрахунку до Договору.

4.8. Договір, укладений між міською радою та замовником, підписується міським головою (за його відсутності – першим заступником міського голови).

4.9. Договір зберігається 3 роки після його виконання у спеціаліста з правових питань міської ради, після чого передається на збереження до міського архіву.
5. Заключні положення

5.1. Усі рішення, дії або бездіяльність органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, громадян та юридичних осіб, пов’язані із залученням коштів пайової участі, можуть бути оскаржені у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

5.2. У разі невиконання замовником умов Договору щодо перерахування в повному обсязі коштів відповідно до вказаного Договору, виконавчий орган міської ради здійснює необхідні заходи щодо примусового стягнення вказаних коштів у судовому порядку.

Секретар міської ради А.В. Оверченко

Додаток 2

до рішення сесії міської ради

від _____________ 20__ року №___

Д О Г О В І Р №___

про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної

та соціальної інфраструктури міста Городища

«__»________20__ року

м. Городище

Міська рада, в особі міського голови_______________________, який діє на підставі Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про регулювання містобудівної діяльності», з однієї сторони (далі – СТОРОНА 1), та Замовник – «____________________», в особі __________, який діє на підставі _________ (далі – СТОРОНА 2), а разом СТОРОНИ, уклали цей Договір про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Городища (далі – Договір ) про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Предметом цього Договору є визначення для СТОРОНИ 2, яка є Замовником об’єкту будівництва _________________________________________________________________, що знаходиться за адресою ___________________________________, розміру пайової участі Замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Городища, у відсотковому значенні - __% від загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта, згідно з Положенням про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста_________, затвердженим рішенням _____ сесії ________________ міської ради від _____________2011 року №_____ «Про затвердження Положення про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста _______________».

2. ОБОВЯЗКИ СТОРІН

2.1. СТОРОНА 1 зобов’язується:

2.1.1. Провести та надати СТОРОНІ 2 відповідний Розрахунок коштів пайової участі, належних до сплати.
2.2 СТОРОНА 2 зобов’язується:

Перерахувати кошти пайової участі до цільового фонду соціально-економічного розвитку міста _________ на рахунок міського бюджету (розрахунковий рахунок, банк, МФО). Назва платежу: Цільовий фонд соціально-економічного розвитку (пайовий внесок замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури):

- Єдиним платежем в сумі _________________ грн. до «__»_____________20__року

- Частинами - ____ % , в сумі ______________грн. до «__»_____________20__року;

____ % , в сумі ______________ грн. до «__»_____________20__року;

____ % , в сумі______________ грн. до «__»_____________20__року.
3. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

3.1. Договір діє з моменту його підписання СТОРОНАМИ до повного виконання.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. За невиконання або неналежне виконання умов Договору СТОРОНИ несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства та цього Договору.

5. ПОРЯДОК РОЗВ’ЯЗАННЯ СУПЕРЕЧОК

5.1. Спори, які можуть виникнути під час виконання Договору, вирішуються шляхом переговорів, а за відсутності згоди – у судовому порядку.

6. ЗМІНА УМОВ ДОГОВОРУ

6.1. Зміни та доповнення до цього Договору можуть бути внесені лише у письмовій формі та за згодою двох СТОРІН, шляхом укладання Додаткової угоди до Договору.

7. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

7.1. Цей Договір складено в двох примірниках, по одному для кожної із СТОРІН, кожен з яких має однакову юридичну силу.

8. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

СТОРОНА 1

__________________ міська рада

Юридична адреса ___________________

р/р _________________________

в _______________________

МФО _______________________

Код платежу _________________

Назва платежу: Цільовий фонд соціально-економічного розвитку (кошти замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури)
Міський голова _________ _________________

(підпис) ПІБ

М.П.

СТОРОНА 2

Замовник _____________________

Юридична адреса ______________

р/р ___________________________

в _____________________________

МФО _________________________

Код __________________________

______________________________


Замовник __________ _______________

(підпис)

(ім’я та прізвище)

М.П.


Погоджено:
Перший заступник міського голови

_________________________
Начальник управління містобудування та архітектури

_________________________
Директор Департаменту правового супроводу та контролю

_________________________

Секретар міської ради _________________ _________________________

ПІБ


Додаток 3

до рішення _____ сесії міської ради

від _____________ 2011 року №___

Р О З Р А Х У Н О К

до Договору №______ від ________________

про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної

та соціальної інфраструктури міста _________________

«__»_____20__ року

м. __________________Розрахунок розміру коштів пайової участі на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста ______________ у зв'язку з будівництвом об'єкта ________________________, що знаходиться за адресою ___________________________________, який є грошовим виразом раніше встановленого Договором відсоткового значення від загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта.

Розрахунок виконано на підставі:
1. Договору №____ від ______________ про пайову участь у створенні і розвитку інженерно- транспортної та соціальної інфраструктури міста _______________.

2. Положення про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста _____________________, затвердженого рішенням _______ сесії _________________ міської ради від «___» ________ 2011 року №____.

3. Проектно-кошторисної документації в повному обсязі ______________________________.

4. Інші документи, що підтверджують вартість будівництва об’єкта містобудування (угоди, договори, кошториси тощо):

4.1. ___________________________________________________.

4.2. ___________________________________________________.
Розрахунок розміру коштів пайової участі визначається за формулою:
Р = З х В% – тис. грн., де:
Р – Розмір коштів пайової участі, тис. грн.;

З – Загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта, без урахування витрат на придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх і позамайданчикових інженерних мереж, споруд та транспортних комунікацій – ___________ тис. грн.;

В – Відсоток від загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта - ____ %.

Міський голова: ___________________________ ___________________

М.П. підпис ( ініціали, прізвище)
Замовник: ________________________________ ____________________

М.П. підпис (ініціали, прізвище)

Погоджено:

Перший заступник міського голови

__________ __________________

(ініціали, прізвище)
Начальник управління містобудування та архітектури
__________ __________________

(ініціали, прізвище)

Секретар міської ради ___________ _____________________

(ініціали, прізвище)


Схожі:

РІШЕННЯ Від 10 лютого 2012 року м. Городище №16-1/V1
Відповідно до п. 17 частини першої статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,частини четвертої статті 80 Бюджетного...
РІШЕННЯ «10» лютого 2012 року м. Городище №16-2/ V І
Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, п. 7, п. 23 частини 1 статті 26 та статті 61 Закону України «Про місцеве самоврядування...
Колегія відділу освіти райдержадміністрації РІШЕННЯ від 22. 11. 2012...
«Про стан виконання рішення колегії відділу освіти від 23 лютого 2006 року «Про роботу класних керівників Бабченської ЗОШ І-ІІІ ступенів,...
РІШЕННЯ Від 11 червня 2013 року м. Городище №26-5/VI
Відповідно до п. 22 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та керуючись статтею 31 Закону України...
УКРАЇНА ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ...
Хмельницької обласної ради від 15 березня 2012 року №24-9/2012 Про передачу майна зі спільної власності територіальних громад сіл,...
ПЕРЕЛІК рішень виконавчого комітету, внесених до протоколу засідання...
Про хід виконання рішення виконкому від 30. 05. 2012 №386 «Про підсумки проходження опалювального сезону 2011/2012 року заходи щодо...
УКРАЇНА ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ...
Про виконання програми охорони навколишнього природного середовища в Новоушицькому районі на 2009-2012 роки
РІШЕННЯ Від 25 січня 2012 року м. Городище №18-1/VI Про внесення змін
Відповідно до ст. 78 Бюджетного кодексу України, п. 23 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись...
РІШЕННЯ Від 11 червня 2013 року м. Городище № /VI Про затвердження проекту рішення
України «Про місцеве самоврядування в Україні», підпунктом 170 2 пункту 170. 1 статті 170 Податкового кодексу України, пунктом 2...
РОЗПОРЯДЖЕНН Я
Кіровоградської обласної державної адміністрації від 13 лютого 2008 року №99-р „Про забезпечення виконання в області Указу Президента...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка