План заняття Поняття предмету доказування у кримінальному провадженні та його структура. Межі доказування


Скачати 390.84 Kb.
НазваПлан заняття Поняття предмету доказування у кримінальному провадженні та його структура. Межі доказування
Сторінка2/5
Дата23.04.2013
Розмір390.84 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
1   2   3   4   5

План заняття


 1. Поняття процесу доказування та його структура.

 2. Способи збирання і перевірки доказів у кримінальному провадженні.

 3. Оцінка доказів у кримінальному провадженні.

 4. Використання версій, презумпцій і преюдицій у доказуванні.

 5. Суб’єкти доказування, їх класифікація.

 6. Обов'язок доказування вини обвинуваченого.

 7. Використання спеціальних знань у доказуванні.Нормативний матеріал та судова практика

 1. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012р. Ч.2 ст. 9, ст.ст.92-94.

 2. Закон України від 18 лютого 1992 року „Про оперативно-розшукову діяльність”. Із змінами і доповненнями. (Ст.ст.1, 2, 6, 10).

 3. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 29 червня 1990р. №5 „Про виконання судами України законодавства і постанов Пленуму Верховного Суду України з питань судового розгляду кримінальних справ і постановлення вироку”. Із змінами і доповненнями. (П.п. 9, 16,17).

Додаткова спеціальна література


 1. Белкин Р.С. Собирание, исследование и оценка доказательств. – М., 1966. – 295 с.

 2. Бережний О.І. Преюдиціальність судових рішень у кримінальних справах. – Харків; 2004. – 176с.

 3. Білоусов О.І. Оцінка окремих джерел доказів у кримінальному судочинстві: Посібник для слідчих і суддів. – К.,1996.

 4. Васильев Л.М. Фактические презумпции в советском уголовном судопроизводстве. – Краснодар, 1977. – 62 с.

 5. Гаргат-Українчук О.М. Поняття, ознаки, значення правових презумпцій у кримінальному процесі України // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 45. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. –С.446-451.

 6. Гончаренко В. И. Использование данных естественных и технических наук в уголовном судопроизводстве. Киев, 1980.

 7. Горский Г. Ф., Кокорев Л. Д., Элькинд П. С. Проблемы доказательств в советском уголовном процессе. Изд-во Воронеж, ун-та, 1978 (гл. V-VІІ).

 8. Грошевий Ю.М., Стахівський С.М. Докази і доказування у кримінальному процесі: Науково-практичний посібник .- К., 2006 – 272с.

 9. Каз Ц.М. Субъекты доказывания. – М., 1971. – 68 с.

 10. Каминская В.И. Учение о правовых презумпциях в советском уголовном процессе. – М., 1948. – 131 с.

 11. Коваленко І. Поняття і значення кримінально-процесуального доказування // Право України. – 2010. – №1. – С.230-235.

 12. Коновалова В.Е. Версия: концепция и функции в судопроизводстве. – Харьков: Консум, 2000. – 176с.

 13. Лапта C.П. Цілі використання доказів під час розслідування злочинів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – №1 (52). – 2011.

 14. Михеенко М. М. Доказывание в советском уголовном судопроизводстве. Киев, 1984 (Гл.1,2).

 15. Нор В. Т. Проблеми теорії і практики судових доказів. Львів, 1978 (Розділ 4, 5).

 16. Павлишин А. Перевірка судом допустимості доказів у кримінальних справах // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали XІII регіональної науково-практичної конференції. 8-9 лютого 2007р. м. Львів. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2007. – С.564-566.

 17. Погорецький М.А. Функціональне призначення оперативно-розшукової діяльності у кримінальному процесі: Монографія. – Х.: Арсіс, ЛТД, 2007. – 576с.

 18. Смуригін О.О. Проблеми з оцінкою доказів у судовому засіданні // Вісник Верховного Суду України. – 2010. – №10. – С.36-40.

 19. Стахівський С.М. Теорія і практика кримінально-процесуального доказування. – К. 2005. – 272с.

 20. Теория доказательств в советском уголовном процессе. М., 1973 (Гл. V-VІIІ).

 21. Терещенко Юлія Василівна. Інші процесуальні дії як способи доказування у кримінальному судочинстві // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2010. – №.6. – С.238.

 22. Шейфер С.А. Собирание доказательств в советском уголовном процессе. – Саратов, 1986.
1   2   3   4   5

Схожі:

МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Поняття кримінально-процесуального доказування та його значення. Предмет доказування
Реферат: На тему : "Елементи процесу доказування в кримінальному процесі"
У кінце­вому підсумку в кримінальному процесі як науці, навчаль­ній дисципліні і галузі права і практичній діяльності все зводиться...
План Вступ Поняття кримінально-процесуального доказування та його...
Судочинства суд, суддя, прокурор, слідчий, особа, яка провадить дізнання, зобов'язані встановити: чи був вчинений злочин, який саме,...
ПЛАН Поняття та види підсудності у кримінальному провадженні. Поняття,...
Підсудність у кримінальному провадженні – це сукупність специфічних характеристик кримінального провадження, яка визначає певний...
ДОКАЗУВАННЯ В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ
Таким чином, судове доказування це процесуальна діяльність сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, яка за своєю суттю зводиться...
Розділ I. Загальні положення 3
Поняття доказів, належність та допустимість при визнанні відомостей доказами § Доказування
Психологія потерпілого
Особливості психологічного портрета особистості потерпілого у кримінальному провадженні
Співвідношення понять пізнання, розслідування і доказування
Пізнання – це особливий процес відображення дійсності, що починається з відчуттів і піднімається до діалектичного мислення, яке відображає...
Забезпечення права на захист, як засада кримінального провадження
Участь у кримінальному провадженні захисника підозрюваного, обвинуваченого, представника потерпілого не звужує процесуальних прав...
1. Пояснення сторін, третіх осіб та їхніх представників
Пояснення сторін, третіх осіб та їхніх представників є одним із засобів доказування. Ці пояснення мають статус доказів за умов, що...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка