Львівський національний університет імені Івана Франка


Скачати 107.29 Kb.
НазваЛьвівський національний університет імені Івана Франка
Дата20.04.2013
Розмір107.29 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
Інформаційний лист
Благодійний фонд “Медицина і право”

Львівський національний університет імені Івана Франка


Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Міжнародний Фонд Відродження
IІ Всеукраїнська конференція з медичного права за міжнародною участю:

“Медичне право України: правовий статус пацієнтів в Україні та його законодавче забезпечення (генезис, розвиток, проблеми і перспективи вдосконалення)”


17-18 квітня 2008 року
м. Львів
Вельмишановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у IІ Всеукраїнській конференції з медичного права за міжнародною участю: “Медичне право України: правовий статус пацієнтів в Україні та його законодавче забезпечення (генезис, розвиток, проблеми і перспективи вдосконалення)” яка відбудеться 17-18 квітня 2008 року у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького та юридичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка. На даному науковому заході планується участь представників медико-правової доктрини і практики як вітчизняної, так і зарубіжних країн.

Основні тематичні напрями конференції:


 1. юридична регламентація правового статусу пацієнтів: історико-правовий огляд;

 2. права та обов’язки пацієнтів за національним законодавством;

 3. гарантії реалізації прав пацієнтів в Україні;

 4. відповідальність пацієнтів: проблеми і перспективи вітчизняного правового регулювання;

 5. зарубіжний досвід законодавчого забезпечення цього інституту медичного права;

 6. біоетична проблематика у взаємовідносинах ”лікар-пацієнт”;

 7. удосконалення національного законодавчого забезпечення правового статусу пацієнтів;

 8. міжнародно-правові стандарти у сфері охорони здоров’я у контексті окресленої проблематики;

 9. юридична практика у сфері медичного права: проблеми і перспективи.


Для участі у конференції Вам необхідно до 10 лютого 2008 року! надіслати електронною поштою заповнену заявку та статтю на одну з вказаних адрес: prlawlab@ukr.net та prlawlab@gmail.com.
Заявка

на участь у IІ Всеукраїнській конференції з медичного права за міжнародною участю: “Медичне право України: правовий статус пацієнтів в Україні та його законодавче забезпечення (генезис, розвиток, проблеми і перспективи вдосконалення)”

Прізвище __________________________________________________________

Ім’я_______________________________________________________________

По-батькові________________________________________________________
Місце праці та посада________________________________________________

Науковий ступінь, вчене звання_______________________________________

Службова адреса:___________________________________________________

(обов’язково просимо вказати мобільний телефон та e-mail)

Домашня адреса:____________________________________________________

Тема статті ______________________________________________________

Вимоги до електронного варіанту статті

 • Назва файлу повинна відповідати прізвищу та імені учасника конференції латиницею (напр., Ivanov_Ivan.rtf)/

 • Текст виконаний в Microsoft Word 6.0 і вище для Windows, файл з розширенням rtf

Примітка:

Одержання статті та заявки на участь повинно бути обов’язково підтверджене нашим повідомленням про отримання.

У випадку неодержання такого підтвердження просимо звернутися до Оргкомітету.

Для студентів необхідне подання разом з статтею рекомендації (відгуку) наукового керівника.

Вимоги до оформлення статей

 • Стаття повинна бути виконана на актуальну тему, містити глибоке наукове дослідження, грамотно написана і акуратно оформлена.

 • Обсяг – 8-10 стор., текстовий редактор Microsoft Word, формат сторінки А4 (297х210 мм), орієнтація – книжкова, поля – 20 мм; гарнітура – Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, стиль – Normal

 • Перший рядок – прізвище, ім’я, по-батькові (повністю);

 • Другий – місце праці та посада, науковий ступінь та вчене звання;

 • Третій – назва статті;

 • Далі йде текст статті із абзацним відступом 1,25 см;

 • Ключова термінологія та основні положення статті по тексту можуть виділятися напівжирним шрифтом або курсивом;

 • Посилання у тексті оформляються у квадратних дужках – [2, с.34], де перше число означає порядковий номер у списку використаних джерел, друге – номер сторінки;

 • Список використаних джерел розміщується наприкінці тексту і повинен бути оформлений відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису (див. Форма 23, затверджена наказом ВАК України від 21 березня 1997 року №121).Зразок оформлення доповіді

Терешко Христина Ярославівна

асистент кафедри основ права України

юридичного факультету

ЛНУ імені Івана Франка

МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ:

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯУ системі заходів щодо поліпшення соціальної захищеності людини і громадянина важливе місце посідає забезпечення їм можливості одержати необхідну, своєчасну та якісну медичну допомогу [...текст доповіді...]
Література

 1. В.Костицький. Соціально-економічні та правові проблеми запровадження страхової медицини в Україні // Право України. – 2001. - № 12;


N.B. Редакційна колегія залишає за собою право часткового редагування або відхилення матеріалу, який виконаний та оформлений з порушенням зазначених вище вимог!
Орієнтовний план роботи конференції
17 квітня 2008 року
7.00 – 9.00 – заїзд та поселення учасників конференції;

9.00 – 10.00 – сніданок і реєстрація учасників;

10.00 – 10.30 – відкриття конференції;

10.30 – 11.45 – пленарне засідання;

11.45 – 12.00 – перерва на каву;

12.00 - 14.00 - прес-конференція та презентація журналу «Медичне право»;

14.00 – 15.00 – обід;

15.00 – 18.00 – пленарне засідання;

18.00 – 20.00 – фуршет.
18 квітня 2008 року
8.20 – 9.00 – сніданок;

9.00 – 11.30 – секційні засідання;

11.30 – 11.45 – перерва на каву;

11.45 – 13.45 – секційні засідання;

13.45 – 14.00 - підбиття підсумків та закриття конференції;

14.00 – 15.00 – обід;

15.00 – 18.00 – екскурсія по історичних місцях Львова;

18.00 – 22.00 – від’їзд учасників.
Витрати, пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд (проводиться оплата проїзду в купейних вагонах, а також проїзд в автобусах, електричках), харчування) оплачуються організаторами конференції. Ті учасники, які приїдуть на конференцію, отримують безоплатно Збірник матеріалів, а автори статей, які будуть опубліковані у журналі “Медичне право”, також і безоплатно примірник журналу.

Окрім цього, оргкомітет просить мати при собі ксерокопії квитків в обидва напрями (за їх відсутності оплата проводитись не буде), паспортів та ідентифікаційних кодів, що необхідно для ефективізації роботи щодо повернення коштів за проїзд.
Співголови оргкомітету конференції:

Зіменковський Б.С. – академік АНВШ України, д.фарм.н., ректор Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

Стеценко С.Г. – д.ю.н., професор кафедри теорії держави і права Академії прокуратури України

Бойко А.М. – к.ю.н., доцент, декан юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, завідувач кафедри кримінального права і кримінології
З повагою,

голова оргкомітету: к.ю.н., доцент, адвокат, президент ЛОБФ “Медицина і право” Ірина Сенюта

тел. 80676707033

контактна особа: магістр права, помічник адвоката, виконавчий директор ЛОБФ “Медицина і право” Христина Терешко

тел. 80677313035
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ І ПАМ’ЯТКА АВТОРАМ

НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО ЖУРНАЛУ "МЕДИЧНЕ ПРАВО"
Загальнодержавний науково-практичний журнал “Медичне право” (свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації № 12951-1835 Р, видане Міністерством юстиції України 16.07.2007 р.) буде виходити у видавництві ЛОБФ «Медицина і право» двічі на рік.

Науково-редакційна рада приймає статті до 01 січня та 01 липня поточного року.

Для публікації приймаються оригінальні, не опубліковані раніше, відредаговані статті з теоретичних і прикладних проблем медичного права, які відповідають сучасному рівню розвитку юридичної і медичної науки та мають наукову і практичну цінність.

Вимоги до статей, які публікуватимуться у журналі, дотримання яких авторами є обов’язковим, є такими:

 1. Статті подаються українською мовою (для іноземних авторів: стаття може бути підготовлена і мовою оригіналу з обов’язковим додаванням розширеної анотації українською мовою), надруковані на аркуші формату А4, шрифтом Times New Roman, розмір якого повинен становити 14 pt, через 1,5 інтервали.

 2. Текст виконаний в Microsoft Word 6.0 і вище для Windows, файл з розширенням rtf.

 3. Набір повинен бути здійснений за правилами комп’ютерного набору.

 4. Обсяг статті не може бути меншим як 8 сторінок.


До статті додаються:


 1. Рецензія, завірена у встановленому порядку (для авторів - докторів медичних чи юридичних наук – рецензія не потрібна!).

 2. Витяг з протоколу засідання кафедри або іншого навчального чи наукового підрозділу про рекомендацію статті до друку.

 3. Дискета 3,5 з позначкою назви файлу із текстом статті у відповідності до вимог. На дискеті повинен міститись лише один файл – файл статті. Файли слід називати за прізвищем автора латинськими літерами.


Вимоги до оформлення статей


 1. Назва статті. Назва статті розміщується по середині. Вкінці крапка не ставиться.

 2. Автор. Після назви статті повинні міститись перша літера імені автора, далі крапка, пробіл і прізвище. Вкінці крапка не ставиться.

 3. Текст резюме українською мовою (3-4 речення).

 4. Ключові слова українською мовою.

 5. Текст статті. Далі йде основний текст статті.

 6. Посилання у тексті оформляються у квадратних дужках – [2, с.34], де перше число означає порядковий номер у списку використаних джерел, друге – номер сторінки;

 7. Список використаних джерел розміщується наприкінці тексту і повинен бути оформлений відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису (див. Форма 23, затверджена наказом ВАК України від 21 березня 1997 року №121).

 8. Назва статті англійською і російською мовами.

 9. Автор статті англійською і російською мовами.

 10. Текст резюме англійською і російською мовами. (3-4 речення).

 11. Ключові слова англійською і російською мовами.

 12. Вкінці надається коротка інформація про особу автора із зазначенням місця праці, посади, вченого звання, контактної адреси та ключових науково-практичних здобутків у першу чергу в царині медичного права.

Наприклад:

Ірина Сенюта – к.ю.н., доцент кафедри конституційного, адміністративного і фінансового права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, асистент кафедри організації та управління охороною здоров’я факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, адвокат, президент ЛОБФ «Медицина і право», головний редактор журналу «Медичне право». Автор понад 50 праць у галузі медичного права, у тому числі автор першої в Україні монографії з медичного права: Медичне право: право людини на охорону здоров’я”.
!Статті оформлені з порушенням встановлених вимог науково-редакційна рада розглядати не буде і повертає їх авторам!
Наукові статті Ви можете подавати до таких підрубрик, які працюватимуть у журналі, як:

1) теорія й історія становлення і розвитку медичного права як галузі права;

2) законодавче забезпечення охорони здоров’я та правове регулювання надання медичної допомоги;

3) правові аспекти фінансування системи охорони здоров’я і медичне страхування;

4) сучасні проблеми біоетики;

5) правове регулювання організації й управління охороною здоров’я;

6) медичне право як наука і навчальна дисципліна.
У журналі будуть працювати численні рубрики, окрім публікації наукових статей. Плануються такі рубрики:

 • юридичні консультації (відповіді на запитання читачів, зокрема, лікарів-практиків, юристів, які працюють у системі охорони здоров'я),

 • юридична практика (опис цікавих випадків з практики розгляду і вирішення медичних справ, Рішення КС України у цій сфері, Рішення Європейського суду з прав людини у контексті охорони здоров’я),

 • рецензії і відгуки на літературні джерела з медичного права,

 • інформація про видання з медичного права (українські, зарубіжні) та про науково-практичні заходи, які відбулись у цьому контексті,

 • інтерв’ю із знаними постатями у сфері медичного права чи висвітлення життєпису відомих персоналій у цій царині,

 • міжнародно-правові стандарти у сфері охорони здоров’я і законопроекти з метою обговорення і вироблення науково-практичних рекомендацій і пропозицій.


Усі матеріали, які подаватимуться до цих рубрик будуть підпадати під вимоги редакційної політики журналу! За бажанням читачів - авторів запитань - вказувати ім’я їх не будемо, а лише ім’я авторів відповідей. Висвітлення аспектів юридичної практики повинно відбуватись із дотриманням принципу конфіденційності певних встановлених відомостей. Авторське право кожного дописувача будь-якої рубрики буде збережено!
Редакційна політика:

Редакція не несе відповідальності за зміст опублікованих статей та може публікувати їх, не поділяючи точки зору автора. Автори несуть відповідальність за дотримання авторського права, точність і науковість викладених фактів, відповідність цитат, географічних, історичних назв та власних імен. Редакція залишає за собою право редагування будь-яких матеріалів, що надходять на її адресу. Матеріали, що надаються для опублікування, мають бути ексклюзивними й не публікуватись в інших виданнях.

Оформлення журналу, дизайнерські ідеї, стиль, а також увесь зміст є об’єктом авторського права та охороняється законом. Передрук матеріалів та інше їх використання без письмового дозволу видавництва не допускається.
Статті та матеріали до інших рубрик слід надсилати на адресу редакції журналу «Медичне право»:
79044, м. Львів, вул. Бойківська, 10/3
Оплата за опублікування наукових статей становить 70 грн. (для студентів – 35 грн.), кошти перераховується на рахунок видавництва ЛОБФ «Медицина і право» р/р 26009044606200 в АКІБ Укрсиббанк, МФО 3510005, ЄДРПОУ 34368450 за видавничу діяльність.

З питань передплати просимо звертатись до контактних осіб журналу.
! Публікація наукових статей у першому номері журналу «Медичне право» проводиться на безоплатній основі!
За уточненнями та роз’ясненнями щодо роботи над матеріалами до журналу «Медичне право» у разі необхідності просимо звертатись до:
головного редактора журналу: Ірини Сенюти (80676707033)

відповідального секретаря журналу: Христини Терешко (80677313035)

Щиро запрошуємо усіх до плідної роботи над матеріалами до журналу «Медичне право», який повинен стати ще одним важливим кроком на шляху успішного розвитку медичного права України як галузі права, науки і навчальної дисципліни.
З повагою і найкращими побажаннями,

головний редактор журналу «Медичне право» Ірина Сенюта

Схожі:

Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка

Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка

Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка

1. Наука як об’єкт філософського пізнання
Укл. С. О. Гнатуш, І. О. Добропас – Львівський національний університет імені Івана Франка, 2012. – 46 с
КОНСУЛЬСЬКЕ ПРАВО
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
Три ВНЗ Львівщини : Львівський державний університет фізичної культури...
Підведені підсумки XXVII літньої Всесвітньої універсіади, яка проходила з 6 по 17 липня 2013 року в російському місті Казані та Х1...
Царик Й. В., Лєснік В. В., Яворський І. П., Горбань І. М., Сребродольська...
Рецензенти: д б н., гол наук cпівробітник Жиляєв Г. Г. (Інститут екології Карпат НАН України), д б н., проф Пархоменко О. В. (Дніпропетровський...
ПРОГРАМА фахових вступних випробувань з політології для вступників...
Вступні випробовування проводяться на основі переліку питань, передбачених навчальними програмами професійно-орієнтованих дисциплін...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Львівський...
Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю...
Робоча програма навчальної дисципліни Львівський національний університет...
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри давньої історії України та архівознавства
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка