Перелік екзаменаційних питань


Скачати 26.16 Kb.
НазваПерелік екзаменаційних питань
Дата11.04.2013
Розмір26.16 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи


Перелік екзаменаційних питань
 1. Первіснообщинний лад на території України. “Неолітична революція”.

 2. Становлення класового суспільства і перші держави на території України (Х ст.до н.е. – ІІІ ст.н.е.)

 3. Зародження державності у східних слов’ян в IV – IX ст.

 4. Соціально-економічний та суспільно-політичний устрій Русі в Х – на початку ХІІ ст.

 5. Феодальна роздробленість на Русі у ХІІ – ХІІІ ст. Князівства Південно-Західної Русі.

 6. Давньоруська держава в міжнародних відносинах Х – ХІІІ ст.

 7. Галицько-Волинське князівство у ХІІІ – першій половині XIV ст.

 8. Українські землі у складі Великого князівства Литовського в середині XIV – першій половині XVI ст.

 9. Експансія польських феодалів на українські землі. Люблінська унія.

 10. Виникнення українського козацтва та Запорозької Січі. Реєстрове козацтво.

 11. Боротьба українського народу проти соціального, національного та релігійного гноблення наприкінці XVI – в середині XVII ст.

 12. Визвольна війна під проводом Б.Хмельницького середини XVII ст. та її наслідки.

 13. Політичні події на українських землях у другій половині XVII ст. “Руїна”.

 14. Внутрішня та зовнішня політика гетьмана І.Мазепи.

 15. Ліквідація автономного устрою Гетьманщини, Слобожанщини та Запорозької Січі у XVIII ст.

 16. Правобережна та Західна Україна наприкінці XVII – XVIII ст. Гайдамацький рух.

 17. Інкорпорація українських земель Російською та Австрійською імперіями у XVIII – на початку ХІХ ст.

 18. Наддніпрянська Україна в умовах кризи кріпосницької системи (перша половина ХІХ ст.).

 19. Західноукраїнські землі в першій половині ХІХ ст.

 20. Реформи 60 – 70-х рр. ХІХ ст. та особливості розвитку Наддніпрянщини у пореформений період та на початку ХХ ст.

 21. Революційний та національний рухи в Наддніпрянській Україні в

60 – 90-х рр. ХІХ ст.

 1. Піднесення національно-визвольного руху на західноукраїнських землях у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.

 2. Суспільно-політичний розвиток Наддніпрянської України на початку ХХ ст.

 3. Перша світова війна і Україна.

 4. Центральна рада та її діяльність. Боротьба Центральної ради та більшовиків за владу в Україні.

 5. Становище Української Держави в умовах гетьманату.

 6. Західноукраїнські землі у 1918 – 1919 рр. ЗУНР.

 7. Внутрішня та зовнішня політика Директорії.

 8. Утвердження радянської влади в Україні у 1918 – 1920 рр. “Воєнний комунізм”.

 9. Соціально-економічний розвиток УСРР в умовах нової економічної політики.

 10. Суспільно-політичне становище в УСРР в 20-х рр. Створення СРСР. Політика “українізації”.

 11. Протиріччя соціально-економічного розвитку УРСР наприкінці 20-х–30-ті рр. “Великий перелом”.

 12. Суспільно-політичне життя в УРСР в 30-х рр. Сталінський режим.

 13. Західноукраїнські землі в 20 – 30-х рр. ХХ ст.

 14. Початок Другої світової війни. Зміни в становищі західноукраїнських земель.

 15. Початок Великої Вітчизняної війни. Окупація німецько-фашистськими військами території України.

 16. Нацистський окупаційний режим в Україні. Рух Опору.

 17. Визволення території України у 1943 – 1944 рр.

 18. Протиріччя соціально-економічного розвитку УРСР у другій половині 40-х – середині 80-х рр.

 19. Суспільно-політичне життя в УРСР у другій половині 40-х – на початку 60-х рр. “Шестидесятники”.

 20. Суспільно-політичне становище в УРСР в середині 60-х – 80-х рр. Дисидентський рух.

 21. УРСР у другій половині 80-х – на початку 90-х рр. Здобуття незалежнос-ті.

43.Основні тенденції соціально-економічного розвитку України напри- кінці ХХ – на початку ХХІ ст.

44.Особливості суспільно-політичного розвитку України у 1991–2004 рр. Розбудова держави.

Схожі:

Перелік екзаменаційних питань по учбовій практиці
Ваші дії при виникненні пожежі в магазині. Назвіть заходи по запобіганню пожеж; відповідальність працівників за збереження матеріальних...
Перелік екзаменаційних питань на 1-й іспит з курсу "фінансове право"
Співвідношення суб'єктів фінансового права та суб'єктів фінансових правовідносин
СПИСОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ ПИТАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ
Утворення східнослов'янської держави Київська Русь. Русь за часів перших князів: Олег, Ігор, Ольга, Святослав
Перелік питань для підготовки до іспиту зз
Право на участь в публічних слуханнях з питань впливу запланованої діяльності на НПС
Перелік питань на іспит за темами дисципліни "Аудит"

Перелік основних питань для підготовки до іспиту з філософії

Перелік програмових питань, які виносяться на екзамен (залік) з дисципліни

Орієнтовний перелік питань до екзамену з предмета «Прийняття управлінських рішень»

Питання до екзаменаційних білетів
Предмет та завдання курсу “Економічна історія”. Суспільні функції економічної історії
4 курс Економіч ф. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, які виносяться на модульну контрольну роботу

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка