1. Об'єкти інвестиційної діяльності


Скачати 41.19 Kb.
Назва1. Об'єкти інвестиційної діяльності
Дата04.04.2013
Розмір41.19 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
1. Об'єкти інвестиційної діяльності
2. Суб'єкти інвестиційної діяльності

1... Об'єктом інвестиційної діяльності може бути будь яке майно, в тому числі основні фонди і оборотні кошти в усіх галузях та сферах, цінні папери, цільові грошові вклади, науково-технічна продукція, інтелектуальні цінності, інші об'єкти власності, а також майнові права. Забороняється інвестування в об'єкти, створення і використання яких не відповідає вимогам санітарно-гігієнічних, радіаційних, екологічних, архітектурних та інших норм, встановлених законодавством України, а також порушує права та інтереси громадян, юридичних осіб і держави, що охороняються законом. Важливу роль в інвестиційній діяльності відіграють основні суб'єкти та функціональні учасники, які здійснюють і впливають на цю діяльність та її результати.

ОСНОВНІ СУБ'ЄКТИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


Суб'єктами (інвесторами) інвестиційної діяльності можуть бути громадяни і юридичні особи України та іноземних держав.
Інвестори -- суб'єкти інвестиційної діяльності, які приймають рішення про вкладення власних, позикових, і залучених майнових та інтелектуальних цінностей в об'єкти інвестування. Інвестори можуть виступати в ролі вкладників, кредиторів, покупців, а також виконувати функції будь-якого учасника інвестиційної діяльності. Учасниками інвестиційної діяльності в Україні можуть бути:
1. органи уповноважені управляти державним та муніципальним майном
2. організації та підприємства, підприємницькі об'єднання, громадські організації та інші юридичні особи всіх форм власності
3. міжнародні організації, іноземні юридичні особи
4. фізичні особи громадяни України та інших держав

Інвестиційна діяльність суб'єктів України за її межами регулюється законодавством іноземної держави, на території якої ця діяльність здійснюється відповідними договорами України.

Усі суб'єкти інвестиційної діяльності, незалежно від форм власності та господарювання мають однакові права, щодо здійснення інвестиційної діяльності, якщо інше не передбачено законодавчими актами України.

Інвестор самостійно визначає цілі, напрями, види і обсяги інвестицій, залучає для їхньої реалізації на договірній основі будь-яких учасників інвестиційної діяльності у т.ч. через організацію конкурсів і торгів.

За рішенням інвестора права володіння, користування і розпорядження інвестиціями, а також результатами їх здійснення можуть бути передані іншим громадянам і юридичним особам у порядку, встановленому законодавством. Взаємовідносини при такому передаванні прав регулюються ними самостійно на основі договорів.

Для інвестування можуть бути залучені фінансові кошти у вигляді кредитів, випуску в установленому законодавством порядку цінних паперів і позик.

Майно інвестора може бути використане для забезпечення його зобов'язань. У заставу приймається тільки майно, яке перебуває у власності позичальника, або належить йому на правах повного господарського розпорядження, якщо інше не передбачено законодавчими актами України. Заставне майно, при порушенні заставних зобов'язань може бути реалізоване відповідно до чинного законодавства.

Інвестор має право володіти, користуватися і розпоряджатися об'єктами і результатами інвестицій, включаючи реінвестиції та торгові операції на території України відповідно до її законодавчих актів.

Для державних підприємств, що виступають інвесторами за межами України та яким відкрито іпотечний кредит встановлюється гарантія за цими інвестиціями з боку держави.

Інвестор має право на придбання необхідного йому майна у громадян і юридичних осіб безпосередньо, або через посередників за цінами і на умовах, що визначаються за домовленістю сторін, якщо це не суперечить законодавству України без обмежень за обсягом і номенклатурою.

Інветор, згідно законодавства України зобов'язаний:
1. подати фінансовим органам декларацію про обсяги і джерела здійснюваних ними інвестицій
2. одержати необхідний дозвіл, або згоду відповідних державних органів і спеціальних служб на капітальне будівництво
3. отримати висновок експертизи інвестиційних проектів щодо додержання технологічних, санітарно-гігієнічних, радіаційних, екологічних та архітектурних вимог

Суб'єкти інвестиційної діяльності зобов'язані:
1. додержувати державних норм і стандартів, порядок встановлення яких визначається законодавством України
2. подавати в установленому порядку бухгалтерську і статистичну звітність
3. виконувати державних органів і посадових осіб, що пред'являється в межах їхньої компетенції
4. не допускати недобросовісної конкуренції, виконувати вимоги антимонопольного регулювання

Для виконання спеціальних видів робіт, які потребують відповідної атестації виконавця учасники інвестиційної діяльності зобов'язані отримати ліцензію.

Основним правовим документом, які регулює взаємовідносини між суб'єктами інвестиційної діяльності є договір (угода).
Укладання договорів, вибір партнерів, визначення зобов'язань, будь-яких інших умов господарських взаємовідносин, що не суперечать законодавству України, є виключно компетенцією суб'єктів інвестиційної діяльності.

Державні органи та посадові особи мають право втручатись у регулювання договірних відносин між суб'єктами інвестиційної діяльності в межах установленої законодавством компетенції.

Інвестор -- сторона, або сторони, що вкладає інвестиції в проект.

Якщо інвестор та замовник не одна і та сама особа, то інвесторами, звичайно, виступають банки, інвстиційні фонди та інші організації. Інвестори вступають у ділові відносини із замовником, контролюють виконання контрактів і здійснюють розрахунки з іншими сторонами по мірі виконання проекту. Інвестори є повноправними партнерами проекту та співвласниками всього майна, яке залучається за рахунок їх інвестицій, доки їм не буде повернено всі кошти, отримані по контракту із замовником чи за кредитною угодою.

Під інституційними учасниками інвестиційної діяльності слід розуміти систему інститутів, яка здійснює свій вплив на розвиток ринку капіталу. В Україні це підприємства, організації, товариства, фінансово-кредитні установи та їх об'єднання.

Слід розглянути деякі з інститутів, які найбільш важливі з погляду акомулювання коштів і розвитку ринку інвестування. Серед них -- акціонерні товариства, що були утворені під час акціонування виробництва.

Схожі:

ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ
Виявлено найсуттєвіші проблеми фінансового забезпечення їх інвестиційної діяльності. Сформульовані рекомендації щодо підвищення ефективності...
1. ПОНЯТТЯ ТА ПРЕДМЕТ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРАВА
Ключовими поняттями інвестиційного права є інвестиції, інвестиційна діяльність, інвестиційні правовідносини, суб'єкти інвестиційної...
1. О б'єкти та суб ' єкти архітектурно-проектної діяльності
Цілі архітектурно-проектної діяльності визначаються державною політикою, вимогами економічного розвитку, регіональними та національними...
Є актуальною через недостатню повноту дослідження її аспектів з боку...
Нвестиційної привабливості підприємств будівельної галузі. Визначена система основних чинників та запропоновані показники, які характеризують...
К е. н., доцент, Національна академія природоохоронного та
У статті досліджено питання інвестиційної політики суб'єктів малого бізнесу. Визначено пріоритети інвестиційної політики для різних...
4. Формування й розподіл прибутку Тема 4
Ключові слова: ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ, ІНВЕСТИЦІЙНОЇ, ФІНАНСОВОЇ, ЗВИЧАЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ВАЛОВИЙ ПРИБУТОК, ПРИБУТОК...
27. Організація б/о: поняття, завдання, суб’єкти, об’єкти
Питаннями організації б/о займались Ф. Ф. Бутинець, С. В. Івахненков, О. П. Войналович
Конституційне право України
Конституційно-правові відносини: поняття, види, суб’єкти, об’єкти, зміст, підстави виникнення, зміни та припинення
230 Вид економічної діяльності Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти

230 Вид економічної діяльності Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка