Рішенням сесії міської ради від «17»


Скачати 221.53 Kb.
НазваРішенням сесії міської ради від «17»
Дата17.05.2013
Розмір221.53 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
Затверджений
рішенням сесії міської ради
від «17_» грудня 2010 р. № 49-2/VI

ПОРЯДОК
РОЗМІЩЕННЯ МАЛИХ АРХІТЕКТУРНИХ ФОРМ

ДЛЯ ПРОВАДЖЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

НА ТЕРИТОРІЇ М.НІКОПОЛЯ

Загальні положення


1.1. Порядок розміщення на території м. Нікополя малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності, (далі - Порядок) розроблений з урахуванням Порядку розміщення малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.08.2009 р. № 982.
1.2. Схеми розміщення малих архітектурних форм на території міста затверджуються міською радою за поданням виконавчого комітету.
1.3. Дія цього Порядку не поширюється на малі архітектурні форми, що розміщуються на землях дорожнього господарства, у тому числі у межах смуги відведення, уздовж автомобільних доріг загального користування.
Розміщення зазначених архітектурних форм здійснюється відповідно до Закону України «Про автомобільні дороги» та Земельного кодексу України.
1.4. Поряд із стаціонарною малою архітектурною формою вітрини, холодильне та інше обладнання (за винятком столів та стільців) можуть розміщуватись без прийняття окремого рішення виключно у тих випадках, коли про це зазначено у відповідному рішенні щодо розміщення такої архітектурної форми.
Загальна площа зазначеного обладнання не може перевищувати 25 відсотків площі малої архітектурної форми.
1.5. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
паспорт прив’язки малої архітектурної форми включає в себе:
- схему прив'язки малої архітектурної форми;
- креслення вузлів підключення до інженерних мереж згідно з технічними умовами;
- текстові матеріали з вимогами щодо естетичного вигляду та інженерного забезпечення малої архітектурної форми;

- план земельної ділянки М 1:100;
паспорт розміщення групи розташованих поряд малих архітектурних форм документ, форма якого затверджується рішенням міської ради, що включає в себе:
- схему прив'язки малої архітектурної форми;
- креслення вузлів підключення до інженерних мереж згідно з технічними умовами;
- текстові матеріали з вимогами щодо естетичного вигляду та інженерного забезпечення малої архітектурної форми з прив'язкою до місцевості всієї групи споруд та кожної з них окремо;

- план земельної ділянки М 1:100
мала архітектурна форма для провадження підприємницької діяльності (далі – мала архітектурна форма) - невелика одноповерхова споруда, яка виконується із полегшених конструкцій і встановлюється тимчасово без улаштування фундаментів;
пересувна мала архітектурна форма - торговельне обладнання, низькотемпературний прилавок, лоток, ємність, торговельний автомат соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення для провадження підприємницької діяльності, які не мають приміщення для тимчасового перебування людей;
стаціонарна мала архітектурна форма - невелика споруда для здійснення підприємницької діяльності торговельно-побутового призначення площею до 30 кв. м та висотою до 4 м, яка виконується з полегшених конструкцій і встановлюється тимчасово без улаштування заглиблених у ґрунт фундаментів;
схема прив’язки малої архітектурної форми - графічні матеріали, виконані на топографо-геодезичній основі масштабом 1:500 з прив'язкою малої архітектурної форми до місцевості;
місце розміщення малої архітектурної форми (далі – місце розміщення) - земельна ділянка несільськогосподарського призначення або територія (вільна від забудови), на яких, відповідно до цього Порядку, розміщено малу архітектурну форму.
1.6. Цей Порядок визначає процедуру:
1.6.1 -розміщення малих архітектурних форм;
1.6.2 - продовження договору особистого строкового сервітуту та поновлення його на новий строк;
1.6.3 - знесення малих архітектурних форм.
1.7. Строк дії договору особистого строкового сервітуту для стаціонарної малої архітектурної форми не може бути меншим ніж 3 роки, за виключенням випадків, коли цього бажає суб’єкт господарювання.
1.8. Місця розміщення малих архітектурних форм на території ринку визначаються на основі затвердженої проектної документації відповідного ринку.
1.9. Надання документів на розміщення малих архітектурних форм відбувається через дозвільний центр.
1.10. Власники малих архітектурних форм, що раніше розміщені на території міста за договорами оренди та строк дії яких закінчився, для підготовки рішення про розміщення малої архітектурної форми та укладення договору особистого строкового сервітуту мають додати до заяви:
- копію договору оренди;
- довідку державної податкової інспекції у м. Нікополі про відсутність заборгованості за період дії відповідного договору;
- схему прив’язки малої архітектурної форми.
1.11. Самовільне розміщення малих архітектурних форм забороняється.
Самовільно розміщені малі архітектурні форми підлягають знесенню у порядку, передбаченому розділом 6 цього Порядку.
1.12. Розміри малих архітектурних форм, встановлених за договорами оренди до набрання чинності цим Порядком, у тих випадках, коли вони є більшими, ніж зазначено у п. 1.5. цього Порядку, залишаються незмінними.

1.13. Міська рада не приймає окреме рішення щодо розміщення у спеціально відведених місцях під час проведення ярмарків, святкових заходів строком до одного тижня пересувних малих архітектурних форм соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення в установленому міською радою порядку.

2. Розміщення малих архітектурних форм на земельних ділянках, які знаходяться у власності, постійному користуванні або в оренді суб’єктів господарювання
2.1. Суб’єкт господарювання (далі - заявник), для розміщення малої архітектурної форми на земельній ділянці, яка знаходиться у власності, постійному користуванні або в оренді, подає до міської ради заяву згідно з додатком 1 до цього Порядку.
До заяви додаються:
- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;
- копія державного акта на право власності на земельну ділянку, право постійного користування земельною ділянкою або договору оренди.
Заява із доданими документами передається для подальшого опрацювання до дозвільного центру відділу з питань сприяння розвитку малого та середнього бізнесу (далі –дозвільний центр)

2.2. Протягом двох тижнів відділ архітектури передає суб`єктові господарювання перелік документів, які необхідно подати для прийняття рішення щодо розміщення малої архітектурної форми.
2.3. Після подання суб’єктом господарювання паспорта прив’язки малої архітектурної форми, адміністратор дозвільного центру (протягом не більше двох робочих днів) передає його разом із заявою та доданими до неї документами до відділу архітектури та містобудування.
2.4. Відділ архітектури та містобудування на підставі поданих документів готує проект рішення про розміщення малої архітектурної форми, який вноситься на розгляд найближчого чергового засідання виконавчого комітету.
2.5. У тижневий строк після прийняття виконавчим комітетом рішення про розміщення малої архітектурної форми, відділ архітектури та містобудування передає дозвільному центру паспорт прив’язки малої архітектурної форми, який разом з рішенням передається суб’єкту господарювання.
2.6. Рішення виконавчого комітету про розміщення малої архітектурної форми надає заявнику право розмістити малу архітектурну форму відповідно до її паспорта прив’язки.
2.7. Після розміщення малої архітектурної форми заявник подає до відділу архітектури та містобудування заяву-декларацію за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку із зазначенням інформації про виконання вимог розміщення малої архітектурної форми.

2.8. На підставі заяви-декларації відділ архітектури та містобудування реєструє стаціонарну малу архітектурну форму.
3. Розміщення малих архітектурних форм за договором

особистого строкового сервітуту


3.1. Для розміщення малої архітектурної форми з використанням земель комунальної власності заявник подає заяву згідно з додатком 1 до цього Порядку.
До заяви додаються:

- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
- схема із зазначенням бажаного місця розміщення малої архітектурної форми для провадження підприємницької діяльності.

3.2. У місячний строк після реєстрації заяви міська рада приймає рішення щодо попереднього погодження місця розміщення малої архітектурної форми.

3.3. Протягом двох тижнів з дня реєстрації заяви відділ архітектури разом з рішенням

передає суб`єктові господарювання перелік документів, які необхідно подати для прийняття рішення щодо розміщення малої архітектурної форми та укладення особистого строкового сервітуту.
3.4. Після подання суб’єктом господарювання паспорта прив’язки малої архітектурної форми, адміністратор дозвільного центру (протягом не більше двох робочих днів) передає його разом із заявою та доданими до неї документами до відділу архітектури та містобудування.
3.5. Відділ архітектури та містобудування на підставі поданих документів готує проект рішення про погодження місця розміщення малої архітектурної форми та укладення договору про встановлення особистого строкового сервітуту, який виноситься на розгляд найближчої чергової сесії міської ради.
3.6. У десятиденний термін після прийняття сесією міської ради рішення про розміщення малої архітектурної форми та укладення договору особистого строкового сервітуту між міською радою та заявником укладається договір особистого строкового сервітуту за формою згідно додатку 3 до цього Порядку.
3.7. Укладений договір особистого строкового сервітуту надає заявнику право розмістити малу архітектурну форму відповідно до її паспорта прив’язки.
3.8. Після розміщення малої архітектурної форми заявник подає до дозвільного центру заяву-декларацію за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку із зазначенням інформації про виконання вимог розміщення малої архітектурної.

3.9. На підставі заяви-декларації відділ архітектури та містобудування реєструє стаціонарну малу архітектурну форму.
3.10. Плата за договорами особистого строкового сервітуту встановлюється на рівні орендної плати за аналогічну земельну ділянку.
4. Вимоги до розміщення МАФ
4.1. Розміщення МАФ здійснюється замовником відповідно до паспорту прив’язки на підставі ордеру на виконання земляних робіт.

4.2.Строк розміщення МАФ не може перевищувати строк дії договору оренди земельної ділянки або договору особистого строкового сервітуту.

4.3. Благоустрій виконується як обов’язковий супутній захід при розміщенні МАФ або як роботи за окремим проектом, які виконуються за рахунок коштів замовника, інших джерел фінансування не заборонених чинним законодавством України.

4.4. Роботи з благоустрію виконуються відповідно до паспорту прив’язки, погодженому відділом архітектури та містобудування.

4.5. Біля кожної МАФ повинно бути зовнішнє штучне освітлення та урна для збирання ТБО.

4.6. Власники, орендарі, юридичні особи, що розміщують МАФ, зобов`язані утримувати їх в належному санітарно-технічному та естетичному стані.

4.7. Під час експлуатації малої архітектурної форми необхідно дотримуватись вимог щодо забезпечення технологічної безпеки та упорядкування прилеглої території .

4.8. У випадку , якщо МАФ була встановлена до набуття чинності порядку, що діє на момент установки, але її зовнішній вигляд не відповідає сучасним вимогам, власникові МАФ необхідно здійснити модернізацію (переобладнання) зовнішнього вигляду об’єкту згідно з паспортом затвердженим відділом архітектури та містобудування.

5. Продовження договору особистого строкового сервітуту та поновлення його на новий строк


5.1. Заявник, зацікавлений у продовженні договору особистого строкового сервітуту, за 60 днів до закінчення терміну договору особистого строкового сервітуту має подати заяву (додаток 1 до Порядку), до якої додаються:
- копія договору, особистого строкового сервітуту, строк дії якого наближається до закінчення;
- довідку державної податкової інспекції у м. Нікополі про відсутність заборгованості за період дії відповідного договору;
- паспорт прив’язки малої архітектурної форми.
Суб’єкт господарювання (далі - Замовник), зацікавлений у продовженні права на розміщення малої архітектурної форми, має поновити договір особистого строкового сервітуту на новий строк.
5.2. Відділ архітектури та містобудування на підставі поданих документів готує проект рішення міської ради про продовження договору особистого строкового сервітуту, який вноситься на розгляд найближчого чергового засідання міської ради.

Рішенням міської ради про продовження договору особистого строкового сервітуту можуть бути змінені умови договору, а також установлений інший строк дії договору.
5.3. На підставі рішення міської ради про продовження договору особистого строкового сервітуту між міською радою та заявником укладається додаткова угода до договору особистого строкового сервітуту.
5.4. Поновлення дії договору особистого строкового сервітуту на новий строк відбувається відповідно до розділу 3 цього Порядку.
5.5. Не підлягають поновленню на новий строк договори особистого строкового сервітуту, по яким на час звернення с уб’єкта господарювання існує заборгованість.


6. Знесення малих архітектурних форм


6.1 Малі архітектурні форми, встановлені самовільно, або власники яких не виконують умов договору особистого строкового сервітуту, або які використовуються з порушенням вимог цього Порядку, а також такі, в яких виявлені грубі порушення Порядку провадже-ння торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 р. №833, підлягають знесенню силами власника у двотижневий термін після отримання відповідного рішення виконавчого комітету міської ради про знесення малої архітектурної форми.
6.2. Факт порушення фіксується актом обстеження, який має бути підписаний представниками відділу архітектури та містобудування , відділу сприяння розвитку малого та середнього бізнесу та власником малої архітектурної форми.
6.3. Рішення виконавчого комітету міської ради про знесення малої архітектурної форми надсилається суб’єкту господарювання відділом архітектури та містобудування.
6.4. У разі, коли власник малої архітектурної форми не виявлений або відмовляється від знесення власними силами у встановлений у попередженні термін, знесення такої малої архітектурної форми здійснює комунальне підприємство «Міськавтодор» у присутності представників управління житлово-комунального господарства, відділу архітектури та містобудування.
6.5. Після знесення мала архітектурна форма приймається на зберігання комунальним підприємством «Міськавтодор», про що складається відповідний акт, який підписується представниками управлінь, зазначених у п. 6.4. цього Порядку.
6.6. Дотримання громадського порядку під час знесення малої архітектурної форми забезпечує міське управління внутрішніх справ за зверненням виконавчих органів міської ради.
6.7. Знесені малі архітектурні форми, якщо їх власники не виявлені протягом тридцяти днів з часу знесення, беруться на облік комітетом по управлінню комунальним майном і в подальшому всі питання вирішуються відповідно до вимог чинного законодавства України.   

7. Окремі положення


7.1. У разі коли мала архітектурна форма перешкоджає проведенню реконструкції або ремонту інженерних мереж вулиці, дороги, будинків і споруд, мала архітектурна форма переноситься на певний період в інше місце без припинення рішення про її розміщення.
Відділ архітектури та містобудування надсилає не пізніше ніж за два тижні до заплано-ваного перенесення малої архітектурної форми повідомлення з визначенням її нового місця та строку розміщення на період проведення реконструкції або ремонту.
Таке повідомлення є підставою для перенесення суб'єктом господарювання малої архітектурної форми на період проведення реконструкції або ремонту.
7.2. Перенесення малої архітектурної форми можливе також у разі внесення змін до перед-бачених законодавством норм і правил, містобудівної документації, місцевих правил за-будови, державних будівельних норм, змін у розташуванні інженерних мереж, будинків і споруд, що унеможливлюють розташування малої архітектурної форми у певному місці.
Нове місце розташування малої архітектурної форми визначається виконавчим коміте-том міської ради за погодженням із суб’єктом господарювання.
7.3. Строк розроблення малої архітектурної форми може бути продовжений без роз-роблення нової схеми прив'язки, паспорта прив'язки малої архітектурної форми або паспорта розміщення групи малих архітектурних форм з ініціативи суб'єкта господарювання, а також у разі, коли право власності чи право користування земельною ділянкою посвідчене державним актом або продовжено дію договору оренди земельної ділянки, договору особистого строкового сервітуту, за умови, що не внесені зміни до передбачених законодавством норм і правил, містобудівної документації, місцевих правил забудови, державних будівельних норм, а також не відбулися зміни у розташуванні інженерних мереж, будинків і споруд.
7.4. У разі зміни власника малої архітектурної форми міська рада, за зверненням нового власника, вносить зміни до рішення щодо розміщення відповідної малої архітектурної форми.
7.5. Для прийняття сесією міської ради рішення про внесення змін до рішення про розміщення малої архітектурної форми новий власник малої архітектурної форми має подати заяву на ім’я міського голови, до якої додаються наступні документи:
-паспорт або схема прив’язки малої архітектурної форми;
-договір купівлі-продажу малої архітектурної форми;
-договір особистого строкового сервітуту попереднього власника малої архітектурної форми;
-довідка державної податкової інспекції у м. Нікополі про відсутність у попереднього власника боргів за договором особистого строкового сервітуту.
7.6. На підставі рішення сесії міської ради про внесення змін до рішення про розміщення малої архітектурної форми з попереднім власником розривається договір, а з новим власником малої архітектурної форми укладається новий договір особистого строкового сервітуту. Інформація про нового власника вноситься до схеми прив'язки або паспорта прив'язки малої архітектурної форми, або схеми розміщення групи малих архітектурних форм та паспорта прив’язки відповідної окремої малої архітектурної форми.


8. Відповідальність сторін


8.1. Усі рішення, дії або бездіяльність органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, громадян та юридичних осіб, пов’язані з розміщенням на території м. Нікополя малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності, порядком їх встановлення та знесення, можуть бути оскаржені в суді відповідно до чинного законодавства України.


Виконуючий обов`язки

начальника відділу

архітектури та містобудування С.М.Токар


Додаток 1
до Порядку розміщення малих
архітектурних форм, затвердженого
рішенням сесії міської ради
від «17_» грудня 2010 р. №49-2/VI


Міському голові

  ___ ____________ 20__ р.  №

ЗАЯВА

про розміщення малої архітектурної форми

для провадження підприємницької діяльності
______________________________________________________________________

(повне найменування суб’єкта господарювання)
______________________________________________________________________

(адреса суб’єкта господарювання)
______________________________________________________________________

(номер державної реєстрації суб’єкта господарювання)
______________________________________________________________________

(телефон та електронна адреса)
Прошу дозволити розміщення ___________________________________________

(призначення малої архітектурної форми)

______________________________________________________________________

(адреса або приблизне бажане місце розміщення)
технічні характеристики малої архітектурної форми ______________________________________________________________________

(стаціонарна або пересувна, павільйон, кіоск, тимчасовий пристрій для сезонної
______________________________________________________________________

торгівлі, розміри, місце розташування площа, кв. метрів)
строк розміщення малої архітектурної форми з ____________ 20___ р.

по __________ 20___ р.
________________ ____________________________________________________

(підпис) (прізвище, ім’я, та по батькові заявника або уповноваженої ним особи)
Документи, що додаються:

1.

2.

3.

4.

МП __________________


Додаток 2
до Порядку розміщення малих
архітектурних форм, затвердженого
рішенням сесії міської ради
від «17_» грудня 2010 р. №49-2/VІ

 
Міському голові

  ___ ____________ 20__ р.  №

ЗАЯВА-ДЕКЛАРАЦІЯ

про розміщення малої архітектурної форми


______________________________________________________________________

(повне найменування суб’єкта господарювання)

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(адреса суб’єкта господарювання і номер державної реєстрації суб’єкта господарювання)

______________________________________________________________________

(телефон та електронна адреса)
Підтверджую, що мала архітектурна форма ________________________________

(призначення та характеристика

______________________________________________________________________

малої архітектурної форми)
що розміщується_______________________________________________________

(адреса або місце розміщення малої архітектурної форми)
згідно з паспортом прив’язки та технічними умовами.

Заява-декларація складена під цілковиту відповідальність суб’єкта господарювання.

________________ ____________________________________________________

(підпис) (прізвище, ім’я, та по батькові заявника або уповноваженої ним особи)

МП __________________

Додаток 3
до Порядку розміщення малих
архітектурних форм, затвердженого
рішенням сесії міської ради
від «17_» грудня 2010 р. №49-2/VI

 


ДОГОВІР

про встановлення особистого строкового сервітуту
м. Нікополь "___" __________ 2010 р.

Цей договір укладено між

власником земельної ділянки НІКОПОЛЬСЬКОЮ МІСЬКОЮ РАДОЮ, юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Електрометалургів, буд.3 в особі представника Нікопольської міської ради ______________________, що діє на підставі довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Нікопольського міського нотаріального округу від _________20____ року за реєстраційним номером ___________, яка мешкає: Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул._________, буд.______, кв.______, з одного боку,

та сервітуарієм – __________________, що діє на підставі Свідоцтва, виданого виконавчим комітетом Нікопольської міської ради Дніпропетровської області від _______ року за номером ___________, який знаходиться: 53200, Дніпропетровська область м.Нікополь, вул._____, буд___, в інтересах якого встановлюється особистий строковий сервітут, з другого боку,

про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Власник земельної ділянки на підставі рішення сесії Нікопольської міської ради від «___» ______ 20___ року № _____ встановлює особистий строковий сервітут відносно земельної ділянки:

площа ________га,

цільове призначення земельної ділянки – іншої комерційної діяльності. Код цільового використання 1.11.6.,

яка розташована за адресою: ____________________________________________________

в інтересах СЕРВІТУАРІЯ для розміщення малої архітектурної форми торговельного призначення (торгівля тютюновими виробами) для провадження підприємницької діяльності згідно зі схемою земельної ділянки для розміщення малої архітектурної форми (додаток 1 до Договору, який є невід'ємною частиною цього договору).

1.2. Власник повинен попередити іншу сторону про права третіх осіб на земельну ділянку, в тому числі про укладений договір оренди земельної ділянки.

1.3. Земельна ділянка, відносно якої встановлюється сервітут, придатна для використання за призначенням.

1.4. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки _______. за 1 м2, або _________. за _______ га


2. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

2.1. Цим Договором встановлюється особистий строковий сервітут терміном на 3 (три) роки .

2.2. По закінченню терміну даного Договору його дію може бути продовжено за домовленістю сторін, про що сторони не пізніше як за 2 місяці до закінчення його терміну повідомляють одна одну у письмовій формі.
3. РОЗРАХУНКИ ПО ДОГОВОРУ

3.1. Плата по договору вноситься Сервітуарієм у грошовій формі у вигляді відсотків від діючої нормативно-грошової оцінки земель міста Нікополь із врахуванням щорічного коефіцієнту індексації.

Розмір плати складає ______ %, що становить ____грн. ___ коп. в рік

Спосіб та місце плати по договору: грошова плата вноситься на розрахунковий рахунок: УДК в м.Нікополь ГУДКУ в Дніпропетровській області 33219815700029, код 13050500 «Орендна плата з фізичних осіб», код ЕДРПУ 23929847, МФО 805012 Банк ГУДКУ у Дніпропетровській області м.Дніпропетровськ

3.2. Плата по договору вноситься СЕРВІТУАРІЄМ у такі строки – до 15 числа кожного місяця, рівномірно за кожен місяць.

3.3. Обчислення розміру плати за земельну ділянку здійснюється з урахуванням індексації.

3.4. У разі дострокового припинення або розірвання договору, внесена на майбутній період плата не повертається.

3.5. У разі необхідності, за домовленістю сторін, рішенням сесії Нікопольської міської ради розмір, порядок, строки та умови оплати плати за землю можуть змінюватись, що встановлюється додатковою угодою.

3.6. У випадку визнання договору недійсним, одержана власником земельної ділянки плата за фактичний строк дії договору, не повертається.
4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Власник земельної ділянки, щодо якої встановлюється сервітут, має право:

• вимагати своєчасного внесення плати;

• відвідувати земельну ділянку з метою контролю за використанням та станом земельної смуги, на яку встановлено сервітут;

• вимагати відшкодування збитків, завданих встановленням сервітуту, у розмірі їх фактичної вартості.

4.2. Власник земельної ділянки, щодо якої встановлюється сервітут, зобов'язаний:

• не перешкоджати використанню земельної ділянки в межах встановленого сервітуту;

• не втручатися у господарську діяльність СЕРВІТУАРІЯ;

• повідомити СЕРВІТУАРІЯ про перехід права власності на дану земельну ділянку до іншої особи.

4.3. СЕРВІТУАРІЙ має право:

• приступати до використання земельної ділянки після реєстрації цього договору;

• здійснювати підприємницьку діяльність шляхом експлуатації МАФ торговельного призначення;

• вимагати усунення перешкод, які виникають при використанні земельної ділянки, на яку встановлено сервітут;

• користуватися на умовах платності та у відповідності з діючим порядком інженерними комунікаціями Власника земельної ділянки.

4.4. СЕРВІТУАРІЙ зобов'язаний:

• своєчасно вносити плату за встановлення особистого строкового сервітуту;

• належно використовувати встановлений сервітут відповідно до мети, зазначеній в п. 1.1 цього Договору та цільового призначення земельної ділянки;

• не чинити дій, що можуть привести до погіршення якісних характеристик та екологічного стану землі;

• дотримуватися умов користування сервітутом, встановлених цим Договором;

• не передавати будь-яким способом особистий строковий сервітут іншим фізичним і юридичним особам;

• відшкодувати Власнику збитки в зв'язку з погіршенням якості земель в результаті своєї господарської діяльності;

• після закінчення терміну договору припинити використання і повернути земельну ділянку в попередньому стані;

• не чинити перешкод Власнику щодо здійснення останнім прав володіння, користування та розпорядження вказаною земельною ділянкою;

• гарантувати, що органи державної виконавчої влади, санітарні, протипожежні, землевпорядні органи, а також органи екологічної безпеки та архітектури не будуть обмежуватись стосовно доступу до земельної ділянки для виконання їх обов'язків в межах їх повноважень.

4.5. Сторони зобов'язані дотримуватися правил добросусідства.

4.6. Дія сервітуту зберігається у разі переходу прав на земельну ділянку, щодо якої встановлений сервітут, до іншої особи.

4.7. Сервітут здійснюється способом найменш обтяжливим для Власника земельної ділянки щодо якої він встановлений.

4.8. Предмет сервітуту не може бути предметом купівлі-продажу, застави та не може передаватися будь-яким способом СЕРВІТУАРІЄМ іншим фізичним та юридичним особам.

4.9. СЕРВІТУАРІЙ несе витрати на підтримання земельної ділянки, обмеженої сервітутом в стані, належному до використання.

4.10. Сервітут не позбавляє Власника земельної ділянки прав володіння користування та розпорядження нею.
5. УМОВИ ЗМІНИ, ПРИПИНЕННЯ І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

5.1. Зміна умов договору, його дострокове розірвання можливі за взаємною згодою сторін.

5.2. Зміни та доповнення до цього Договору пов’язані із змінами норм чинного законодавства, а також зміни цілей землекористування або землеволодіння сторін, закріплюються шляхом підписання Сторонами відповідних додаткових угод до цього договору, які підлягають реєстрації.

5.3. Дострокове розірвання цього Договору оформляється додатковою угодою до цього договору і підлягає внесенню до книги обліку. Дострокове розірвання договору має здійснюватись за умови письмового попередження іншої сторони за 2 місяці.

5.4. У разі недосягнення згоди щодо змін умов договору чи його розірвання спір вирішується у судовому порядку.

5.5. Договір підлягає припиненню за умов і в порядку, передбачених ст. 102 Земельного кодексу України та в разі смерті Сервітуарія.

5.6. На вимогу Власника земельної ділянки щодо якої встановлений сервітут, дія цього Договору може бути припинена в судовому порядку, коли встановлення земельного сервітуту унеможливлює використання земельної ділянки щодо якої встановлено сервітут за її цільовим призначенням.

5.7. Договір втрачає чинність в разі його припинення (з дати реєстрації про це).

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН, ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. За порушення умов Договору сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України.

6.2. У разі несвоєчасного внесення плати за сервітут СЕРВІТУАРІЙ, в інтересах якого його встановлено, сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня.

6.3. Спори, що виникають у зв'язку з встановленням та використанням сервітуту, вирішуються шляхом переговорів; у випадках неможливості досягнення згоди шляхом переговорів спір передається на вирішення до суду, без обов’язкового досудового врегулювання спору.
7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань по даному договору, якщо це невиконання з'явилося наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення договору, в результаті подій надзвичайного характеру, які сторона не могла ані передбачити, ані подолати розумними заходами (форс-мажор).

7.2. Ризик випадкової загибелі частини земельної ділянки, щодо якої встановлюється сервітут, несе Сервітуарій.

7.3. У разі знищення або пошкодження частини земельної ділянки, щодо якої встановлюється сервітут, в результаті недбалого, безвідповідального ставлення, відшкодування провадиться стороною, з вини якої це сталося.

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. У всіх питаннях, не врегульованих цим Договором, Сторони керуються положеннями чинного законодавства України.

8.2. Право особистого строкового сервітуту виникає після підписання цього Договору сторонами та реєстрації в установленому порядку

8.3. Земельний сервітут не може бути предметом купівлі-продажу, застави та не може передаватися будь-яким способом особою, в інтересах якої цей сервітут встановлено, іншим фізичним та юридичним особам.

8.4. Цей договір укладено в трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з яких знаходиться у Власника – Нікопольської міської ради, другий – у СЕРВІТУАРІЯ, а третій примірник для зберігання у відділі архітектури та містобудування.

8.5. Сторони зобов’язані не пізніше 5-ти днів повідомляти одна одну про зміни контактних телефонів та місцезнаходження.

8.6. Невід'ємною частиною цього договору є схема земельної ділянки для розміщення малої архітектурної форми.
9. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Власник земельної ділянки, щодо якої встановлюється сервітут

Сервітуарій


Нікопольська міська рада

Код ЄДРПУ – 04052198,

Юридична адреса: м. Нікополь,


вул. Електрометалургів, 3Підписи сторін


Власник Сервітуарій

_______________________________ ____________________________

(Представник міської ради )

М.П. М.П. (за наявності)
Договір зареєстрований _____________________________ у книзі обліку.

Схема земельної ділянки для розміщення

малої архітектурної форми для провадження підприємницької діяльності

Підписи сторін


Власник Сервітуарій
________________________________ ____________________________

(Представник міської ради )

М.П. М.П. (за наявності)

Схожі:

Ради VI скликання від 18. 03. 2011 №12
«Міської комплексної програми подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2006-2010 роки» затвердженої рішенням XII сесії...
Про відрахування коштів за здійснення технічного нагляду за утриманням об’єктів благоустрою
Ового господарства, об'єктами зовнішнього благоустрою та капітальним ремонтом, реконструкцією житлового фонду Тернопільської міської...
Міської ради V скликання від 26. 10. 2010 №6
Програми реалізації державної політики у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів...
Розглянувши звернення Тернопільської міської громадської організації...
«Коза» та керуючись рішенням міської ради від 26. 06. 2008 року №5/18/20 «Про програму співпраці міської ради з громадськими організаціями,...
Закон України „Про оренду державного та комунального майна” від 10....
Наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17. 05. 2005 р. №76, Положення про Управління...
Розглянувши звернення Тернопільського благодійного фонду „Карітас”...
Карітас” та керуючись рішенням міської ради від 26. 06. 2008 року №5/18/20 „Про програму співпраці міської ради з громадськими організаціями,...
ПЕРЕЛІК рішень міської ради VI скликання, внесених до протоколу пленарного...
Про затвердження структури, загальної чисельності штатних одиниць виконавчих органів Нікопольської міської ради
ПЛАН з реалізації у 2012 році пріоритетних напрямів Комплексної стратегії...
Комплексної стратегії розвитку Дніпропетровської області на період до 2015 року, затвердженої рішенням сесії обласної ради від 24...
Про офіційний сайт міської ради
Тернопільської міської ради у світовій мережі Інтернет, налагодження двостороннього електронного зв’язку з мешканцями та гостями...
Положення про порядок справляння єдиного податку на території міста Бердянська
Затверджено рішенням дев’ятнадцятої(позачергової) сесії Бердянської міської ради VІ скликання
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка