РОЗМІЩЕННЯ МАЛИХ АРХІТЕКТУРНИХ ФОРМ ДЛЯ ПРОВАДЖЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


Скачати 198.35 Kb.
НазваРОЗМІЩЕННЯ МАЛИХ АРХІТЕКТУРНИХ ФОРМ ДЛЯ ПРОВАДЖЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Дата17.05.2013
Розмір198.35 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ
РОЗМІЩЕННЯ МАЛИХ АРХІТЕКТУРНИХ ФОРМ

ДЛЯ ПРОВАДЖЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

НА ТЕРИТОРІЇ М.НІКОПОЛЯ

Загальні положення


1.1. Порядок розміщення на території м. Нікополя малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності, (далі - Порядок) розроблений з урахуванням Порядку розміщення малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.08.2009 р. № 982.
1.2. Схеми розміщення малих архітектурних форм на території міста затверджується рішенням міської ради за поданням виконавчого комітету.
1.3. Дія цього Порядку не поширюється на малі архітектурні форми, що розміщуються на землях дорожнього господарства, у тому числі у межах смуги відведення, уздовж автомобільних доріг загального користування.
Розміщення зазначених архітектурних форм здійснюється відповідно до Закону України «Про автомобільні дороги» та Земельного кодексу України.
1.4. Поряд із стаціонарною малою архітектурною формою вітрини, холодильне та інше обладнання (за винятком столів та стільців) можуть розміщуватись без прийняття окремого рішення виключно у тих випадках, коли про це зазначено у відповідному рішенні щодо розміщення такої архітектурної форми.
Загальна площа зазначеного обладнання не може перевищувати 25 відсотків площі малої архітектурної форми.
1.5. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
паспорт прив’язки малої архітектурної форми – документ, форма якого затверджується рішенням міської ради, що включає в себе:
- схему прив'язки малої архітектурної форми;
- креслення вузлів підключення до інженерних мереж згідно з технічними умовами;
- текстові матеріали з вимогами щодо естетичного вигляду та інженерного забезпечення малої архітектурної форми;

- план земельної ділянки М 1:100;
паспорт розміщення групи розташованих поряд малих архітектурних форм документ, форма якого затверджується рішенням міської ради, що включає в себе:
- схему прив'язки малої архітектурної форми;
- креслення вузлів підключення до інженерних мереж згідно з технічними умовами;
- текстові матеріали з вимогами щодо естетичного вигляду та інженерного забезпечення малої архітектурної форми з прив'язкою до місцевості всієї групи споруд та кожної з них окремо;

- план земельної ділянки М 1:100
мала архітектурна форма для провадження підприємницької діяльності (далі – мала архітектурна форма) - невелика одноповерхова споруда, яка виконується із полегшених конструкцій і встановлюється тимчасово без улаштування фундаментів;
пересувна мала архітектурна форма - торговельне обладнання, низькотемпературний прилавок, лоток, ємність, торговельний автомат соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення для провадження підприємницької діяльності, які не мають приміщення для тимчасового перебування людей;
стаціонарна мала архітектурна форма - невелика споруда для здійснення підприємницької діяльності торговельно-побутового призначення площею до 30 кв. м та висотою до 4 м, яка виконується з полегшених конструкцій і встановлюється тимчасово без улаштування заглиблених у ґрунт фундаментів;
схема прив’язки малої архітектурної форми - графічні матеріали, виконані на топографо-геодезичній основі масштабом 1:500 з прив'язкою малої архітектурної форми до місцевості;
місце розміщення малої архітектурної форми (далі – місце розміщення) - земельна ділянка несільськогосподарського призначення або територія (вільна від забудови), на яких, відповідно до цього Порядку, розміщено малу архітектурну форму.
1.6. Цей Порядок визначає процедуру:
1.6.1 -розміщення малих архітектурних форм;
1.6.2 - продовження договору особистого строкового сервітуту та поновлення його на новий строк;
1.6.3 - знесення малих архітектурних форм.
1.7. Строк дії договору особистого строкового сервітуту для стаціонарної малої архітектурної форми не може бути меншим ніж 3 роки, за виключенням випадків, коли цього бажає суб’єкт господарювання.
1.8. Місця розміщення малих архітектурних форм на території ринку визначаються на основі затвердженої проектної документації відповідного ринку.
1.9. Надання документів на розміщення малих архітектурних форм відбувається через дозвільний центр.
1.10. Власники малих архітектурних форм, що раніше розміщені на території міста за договорами оренди та строк дії яких закінчився, для підготовки рішення про розміщення малої архітектурної форми та укладення договору особистого строкового сервітуту мають додати до заяви:
- копію договору оренди;
- довідку державної податкової інспекції у м. Нікополі про відсутність заборгованості за період дії відповідного договору;
- схему прив’язки малої архітектурної форми.
1.11. Самовільне розміщення малих архітектурних форм забороняється.
Самовільно розміщені малі архітектурні форми підлягають знесенню у порядку, передбаченому розділом 6 цього Порядку.
1.12. Розміри малих архітектурних форм, встановлених за договорами оренди до набрання чинності цим Порядком, у тих випадках, коли вони є більшими, ніж зазначено у п. 1.6. цього Порядку, залишаються незмінними.

1.13. Міська рада не приймає окреме рішення щодо розміщення у спеціально відведених місцях під час проведення ярмарків, святкових заходів строком до одного тижня пересувних малих архітектурних форм соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення в установленому міською радою порядку.

2. Розміщення малих архітектурних форм на земельних ділянках, які знаходяться у власності, постійному користуванні або в оренді суб’єктів господарювання
2.1. Суб’єкт господарювання (далі - заявник), для розміщення малої архітектурної форми на земельній ділянці, яка знаходиться у власності, постійному користуванні або в оренді, подає до міської ради заяву згідно з додатком 1 до цього Порядку.
До заяви додаються:
- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;
- копія державного акта на право власності на земельну ділянку, право постійного користування земельною ділянкою або договору оренди.
Заява із доданими документами передається для подальшого опрацювання до дозвільного центру відділу з питань сприяння розвитку малого та середнього бізнесу (далі –дозвільний центр)
2.2. Дозвільний центр готує акт попереднього погодження місця розташування малої архітектурної форми (далі - акт попереднього погодження), який має бути підписаний членами комісії з попереднього погодження місця розташування малих архітектурних форм, склад якої затверджується розпорядженням міського голови.
У разі незгоди члена комісії із погодженням місця розташування малої архітектурної форми він підписує акт з поміткою „із зауваженнями” та додає до акта попереднього погодження свій висновок із викладенням цих зауважень, які мають базуватись на невідповідності положенням чинних нормативно-правових актів, затвердженої містобудівної документації.
Акт попереднього погодження вважається погодженим у разі підписання його усіма членами комісії без зауважень.
2.3. У випадку, коли акт попереднього погодження підписаний усіма членами комісії, дозвільний центр повідомляє заявника про необхідність замовити та надати паспорт прив’язки малої архітектурної форми, необхідний для прийняття виконавчим комітетом рішення про розміщення малої архітектурної форми.
2.4. Після подання суб’єктом господарювання паспорта прив’язки малої архітектурної форми, адміністратор дозвільного центру (протягом не більше двох робочих днів) передає його разом із заявою та доданими до неї документами до відділу архітектури та містобудування.
2.5. Відділ архітектури та містобудування на підставі поданих документів готує проект рішення про розміщення малої архітектурної форми, який вноситься на розгляд найближчого чергового засідання виконавчого комітету.
2.6. У тижневий строк після прийняття виконавчим комітетом рішення про розміщення малої архітектурної форми, відділ архітектури та містобудування передає дозвільному центру паспорт прив’язки малої архітектурної форми, який разом з рішенням передається суб’єкту господарювання.
2.7. Рішення виконавчого комітету про розміщення малої архітектурної форми надає заявнику право розмістити малу архітектурну форму відповідно до її паспорта прив’язки.
2.8. Після розміщення малої архітектурної форми заявник подає до відділу архітектури та містобудування заяву-декларацію за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку із зазначенням інформації про виконання вимог розміщення малої архітектурної форми для подальшого оформлення акта готовності малої архітектурної форми (далі– акт готовності) за формою, згідно з додатком 3 до цього Порядку.
Акт готовності у чотирьох примірниках виготовляється та погоджується дозвільним центром.
2.9. На підставі заяви-декларації та акта готовності відділ архітектури та містобудування реєструє стаціонарну малу архітектурну форму.
3. Розміщення малих архітектурних форм за договором

особистого строкового сервітуту


3.1. Для розміщення малої архітектурної форми з використанням земель комунальної власності заявник подає заяву згідно з додатком 1 до цього Порядку.
До заяви додається

- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.
- заява із доданою випискою передається для подальшого опрацювання до дозвільного центру.
3.2. Дозвільний центр готує акт попереднього погодження, який має бути підписаний членами комісії з попереднього погодження місця розташування малих архітектурних форм.
3.3. Після подання суб’єктом господарювання паспорта прив’язки малої архітектурної форми, адміністратор дозвільного центру (протягом не більше двох робочих днів) передає його разом із заявою та доданими до неї документами до відділу архітектури та містобудування.
3.4. Відділ архітектури та містобудування на підставі поданих документів готує проект рішення про розміщення малої архітектурної форми та укладення договору особистого строкового сервітуту, який виноситься на розгляд найближчої чергової сесії міської ради.
3.5. У десятиденний термін після прийняття сесією міської ради рішення про розміщення малої архітектурної форми та укладення договору особистого строкового сервітуту між міською радою та заявником укладається договір особистого строкового сервітуту за формою згідно додатку 4 до цього Порядку.
3.6. Укладений договір особистого строкового сервітуту надає заявнику право розмістити малу архітектурну форму відповідно до її паспорта прив’язки.
3.7. Після розміщення малої архітектурної форми заявник подає до дозвільного центру заяву-декларацію за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку із зазначенням інформації про виконання вимог розміщення малої архітектурної форми для подальшого оформлення акта готовності малої архітектурної форми (далі – акт готовності) за формою, згідно з додатком 3 до цього Порядку.
Акт готовності у трьох примірниках виготовляється та погоджується дозвільним центром.
3.8. На підставі заяви-декларації та акта готовності відділ архітектури та містобудування реєструє стаціонарну малу архітектурну форму.
3.9. Плата за договорами особистого строкового сервітуту встановлюється на рівні орендної плати за аналогічну земельну ділянку.
4. Вимоги до розміщення МАФ
4.1. Розміщення МАФ здійснюється замовником відповідно до паспорту прив’язки на підставі ордеру на виконання земляних робіт виданого відділом архітектури та містобудування.

4.2.Строк розміщення МАФ не може перевищувати строк дії договору оренди земельної ділянки або договору особистого строкового сервітуту.

4.3. Благоустрій виконується як обов’язковий супутній захід при розміщенні МАФ або як роботи за окремим проектом, які виконуються за рахунок коштів замовника, інших джерел фінансування не заборонених чинним законодавством України.

4.4. Роботи з благоустрію виконуються відповідно до паспорту прив’язки, погодженому відділом архітектури та містобудування.

4.5. Біля кожної МАФ повинно бути зовнішнє штучне освітлення та урна для збирання ТБО.

4.6. Власники, орендарі, юридичні особи, що розміщують МАФ, зобов`язані утримувати їх в належному санітарно-технічному та естетичному стані.

4.7. Під час експлуатації малої архітектурної форми необхідно дотримуватись вимог щодо забезпечення технологічної безпеки та упорядкування прилеглої території .

4.8. У випадку , якщо МАФ була встановлена до набуття чинності порядку, що діє на момент установки, але її зовнішній вигляд не відповідає сучасним вимогам, власникові МАФ необхідно здійснити модернізацію (переобладнання) зовнішнього вигляду об’єкту згідно з паспортом затвердженим відділом архітектури та містобудування.


 

5. Продовження договору особистого строкового сервітуту та поновлення його на новий строк


5.1. Заявник, зацікавлений у продовженні договору особистого строкового сервітуту, строк дії якого наближається до закінчення, має подати заяву (додаток 1 до Порядку), до якої додаються:
- копія договору, особистого строкового сервітуту, строк дії якого наближається до закінчення;
- довідку державної податкової інспекції у м. Нікополі про відсутність заборгованості за період дії відповідного договору;
- паспорт прив’язки малої архітектурної форми.
Суб’єкт господарювання (далі - Замовник), зацікавлений у продовженні права на розміщення малої архітектурної форми, має поновити договір оренди землі на новий строк.
5.2. Відділ архітектури та містобудування на підставі поданих документів готує проект рішення міської ради про продовження договору особистого строкового сервітуту, який вноситься на розгляд найближчого чергового засідання міської ради, при цьому на день прийняття міською радою рішення про продовження договору особистого строкового сервітуту строк дії цього договору не повинен закінчитись.
Рішенням міської ради про продовження договору особистого строкового сервітуту можуть бути змінені умови договору, а також установлений інший строк дії договору.
5.3. На підставі рішення міської ради про продовження договору особистого строкового сервітуту між міською радою та заявником укладається додаткова угода до договору особистого строкового сервітуту.
5.4. Поновлення дії договору особистого строкового сервітуту на новий строк відбувається відповідно до розділу 3 цього Порядку.
5.5. Не підлягають поновленню на новий строк договори особистого строкового сервітуту, по яким на час звернення с уб’єкта господарювання існує заборгованість.

6. Знесення малих архітектурних форм


6.1 Малі архітектурні форми, встановлені самовільно, або власники яких не виконують умов договору особистого строкового сервітуту, або які використовуються з порушенням вимог цього Порядку, а також такі, в яких виявлені грубі порушення Порядку провадже-ння торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 р. №833, підлягають знесенню силами власника у двотижневий термін після отримання відповідного рішення виконавчого комітету міської ради про знесення малої архітектурної форми.
6.2. Факт порушення фіксується актом обстеження, який має бути підписаний представниками відділу архітектури та містобудування , відділу сприяння розвитку малого та середнього бізнесу та власником малої архітектурної форми.
6.3. Рішення виконавчого комітету міської ради про знесення малої архітектурної форми надсилається суб’єкту господарювання відділом архітектури та містобудування.
6.4. У разі, коли власник малої архітектурної форми не виявлений або відмовляється від знесення власними силами у встановлений у попередженні термін, знесення такої малої архітектурної форми здійснює комунальне підприємство «Міськавтодор» у присутності представників управління житлово-комунального господарства, відділу архітектури та містобудування.
6.5. Після знесення мала архітектурна форма приймається на зберігання комунальним підприємством «Міськавтодор», про що складається відповідний акт, який підписується представниками управлінь, зазначених у п. 6.4. цього Порядку.
6.6. Дотримання громадського порядку під час знесення малої архітектурної форми забезпечує міське управління внутрішніх справ за зверненням виконавчих органів міської ради.
6.7. Знесені малі архітектурні форми, якщо їх власники не виявлені протягом тридцяти днів з часу знесення, беруться на облік комітетом по управлінню комунальним майном і в подальшому всі питання вирішуються відповідно до вимог чинного законодавства України.   

7. Окремі положення


7.1. У разі коли мала архітектурна форма перешкоджає проведенню реконструкції або ремонту інженерних мереж вулиці, дороги, будинків і споруд, мала архітектурна форма переноситься на певний період в інше місце без припинення рішення про її розміщення.
Відділ архітектури та містобудування надсилає не пізніше ніж за два тижні до заплано-ваного перенесення малої архітектурної форми повідомлення з визначенням її нового місця та строку розміщення на період проведення реконструкції або ремонту.
Таке повідомлення є підставою для перенесення суб'єктом господарювання малої архітектурної форми на період проведення реконструкції або ремонту.
7.2. Перенесення малої архітектурної форми можливе також у разі внесення змін до перед-бачених законодавством норм і правил, містобудівної документації, місцевих правил за-будови, державних будівельних норм, змін у розташуванні інженерних мереж, будинків і споруд, що унеможливлюють розташування малої архітектурної форми у певному місці.
Нове місце розташування малої архітектурної форми визначається виконавчим коміте-том міської ради за погодженням із суб’єктом господарювання.
7.3. Строк розроблення малої архітектурної форми може бути продовжений без роз-роблення нової схеми прив'язки, паспорта прив'язки малої архітектурної форми або паспорта розміщення групи малих архітектурних форм з ініціативи суб'єкта господарювання, а також у разі, коли право власності чи право користування земельною ділянкою посвідчене державним актом або продовжено дію договору оренди земельної ділянки, договору особистого строкового сервітуту, за умови, що не внесені зміни до передбачених законодавством норм і правил, містобудівної документації, місцевих правил забудови, державних будівельних норм, а також не відбулися зміни у розташуванні інженерних мереж, будинків і споруд.
7.4. У разі зміни власника малої архітектурної форми міська рада, за зверненням нового власника, вносить зміни до рішення щодо розміщення відповідної малої архітектурної форми.
7.5. Для прийняття сесією міської ради рішення про внесення змін до рішення про розміщення малої архітектурної форми новий власник малої архітектурної форми має подати заяву на ім’я міського голови, до якої додаються наступні документи:
-паспорт або схема прив’язки малої архітектурної форми;
-договір купівлі-продажу малої архітектурної форми;
-договір особистого строкового сервітуту попереднього власника малої архітектурної форми;
-довідка державної податкової інспекції у м. Нікополі про відсутність у попереднього власника боргів за договором особистого строкового сервітуту.
7.6. На підставі рішення сесії міської ради про внесення змін до рішення про розміщення малої архітектурної форми з новим власником малої архітектурної форми укладається новий договір особистого строкового сервітуту, а відділ архітектури та містобудування вносить інформацію про нового власника до схеми прив'язки або паспорта прив'язки малої архітектурної форми, або схеми розміщення групи малих архітектурних форм та паспорта прив’язки відповідної окремої малої архітектурної форми.
8. Відповідальність сторін


8.1. Усі рішення, дії або бездіяльність органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, громадян та юридичних осіб, пов’язані з розміщенням на території м. Нікополя малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності, порядком їх встановлення та знесення, можуть бути оскаржені в суді відповідно до чинного законодавства України.

Додаток 1
до Порядку розміщення малих
архітектурних форм, затвердженого
рішенням сесії міської ради
від «___» ________ 20__ р. №___

___ ____________ 20__ р.  №

Нікопольській міській раді
Міському голові

 

ЗАЯВА
про розміщення малої архітектурної форми для провадження підприємницької діяльності

__________________________________________________________________________________________
(повне найменування суб'єкта господарювання)
__________________________________________________________________________________________
(адреса суб'єкта господарювання)
__________________________________________________________________________________________
(номер державної реєстрації суб'єкта господарювання)
__________________________________________________________________________________________
(телефон та електронна адреса)

Прошу дозволити/продовжити/поновити розміщення ____________________________________________
(необхідне підкреслити)                                                                 
__________________________________________________________________________________________
(призначення малої архітектурної форми)
__________________________________________________________________________________________
(адреса або приблизне бажане місце розміщення)
__________________________________________________________________________________________

Технічні характеристики малої архітектурної форми ______________________________________________
__________________________________________________________________________________________
(стаціонарна або пересувна, павільйон, кіоск, тимчасовий пристрій для сезонної торгівлі,
розміри,
__________________________________________________________________________________________
місце розташування, площа, кв. метрів)

Строк розміщення малої архітектурної форми з ___ _________ 20__ р. по ___ ________ 20__р.

_____________
(підпис)

___________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові заявника
або уповноваженої ним особи)

Документи, що додаються:

1.
2.
3.

М.П.

 

 

 

Додаток 2
до Порядку розміщення малих
архітектурних форм, затвердженого
рішенням сесії міської ради
від «___» ________ 20__ р. №___

 


___ ____________ 20__ р.  №

Міському голові
 

 

ЗАЯВА-ДЕКЛАРАЦІЯ
про розміщення малої архітектурної форми

_____________________________________________________________________________
(повне найменування суб'єкта господарювання)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(адреса суб'єкта господарювання і номер державної реєстрації суб'єкта господарювання)
_____________________________________________________________________________
(телефон та електронна адреса)
    
Підтверджую, що мала архітектурна форма ________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(призначення та характеристика малої архітектурної форми)

що розміщується ______________________________________________________________
                                (адреса або місце розміщення малої архітектурної форми)
_____________________________________________________________________________

згідно з паспортом прив’язки та технічними умовами.

     Заява-декларація складена під цілковиту відповідальність суб'єкта господарювання.

_____________
(підпис)

___________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові заявника
або уповноваженої ним особи)

М.П.

 
 

Додаток 3
до Порядку розміщення малих
архітектурних форм, затвердженого
рішенням сесії міської ради
від «___» ________ 20__ р. №___

 

 

АКТ
готовності малої архітектурної форми

 

м. Нікополь

 

«___» ___________ 20__ р.

 

Комісія, створена _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ у складі:

 

- представника управління архітектури та містобудування

 

- представника управління житлово-комунального господарства

 

- представника міської санітарно-епідеміологічної станції

 

- представника заявника

обстежила малу архітектурну форму _____________________________________________
_____________________________________________________________________________,
розміщену на підставі рішення виконавчого комітету № _____ від „___” _________ 20__р.

Комісія вважає, що мала архітектурна форма розміщена у відповідності до паспорта прив’язки малої архітектурної форми та готова до експлуатації.


Представник відділу архітектури та містобудування

 

______________________________________
М.П.   (підпис)                      (прізвище та ініціали)

Представник управління житлово-комунального господарства

 

______________________________________
М.П.   (підпис)                      (прізвище та ініціали)

Представник відділу земельних ресурсів

______________________________________
М.П.   (підпис)                      (прізвище та ініціали)

Представник заявника

______________________________________
М.П.   (підпис)                      (прізвище та ініціали)ПРОЕКТ РІШЕННЯ


Нікопольської міської ради
Про затвердження Порядку розміщення малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності на території м.Нікополя


Відповідно до Земельного кодексу України, Закону України “Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності” та Постанови Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2009 року № 982 “Про затвердження Порядку розміщення малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності”, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Нікопольська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Порядок розміщення малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності на території м.Нікополя (додається).

2. Доручити відділу архітектури та містобудування оприлюднення цього рішення у порядку визначеному чинним законодавством.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань містобудування, землекористування і охорони навколишнього середовища (Страдомський).
Міський голова С. В. Старун

Аналіз регуляторного впливу

щодо обґрунтування регуляторного акта-проекту рішення Нікопольської міської ради «Про затвердження Порядку розміщення малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності на території м.Нікополя»
1. Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

Проблема полягає в тому, що оформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки під розміщення малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності здійснюється шляхом довготривалого розроблення проекту на їх відведення. Порядок, який розроблено згідно з Постановою Кабінету Міністрів від 26.08.2009 р.№ 982 «Про затвердження Порядку розміщення малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності» передбачає спрощення даної процедури оформлення за рахунок укладення договору про встановлення особистого строкового сервітуту з Нікопольською міською радою.
2. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта

Спрощення процедури оформлення земельних ділянок під розміщення малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності буде сприяти появі нових торгових об’єктів в місті, а також нових робочих місць і додаткових фінансових надходжень до місцевого бюджету.
3. Цілі прийняття акта

Основна мета прийняття регуляторного акта (рішення Нікопольської міської ради «Про затвердження Порядку розміщення малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності на території м.Нікополя») – врегулювання порядку розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності та покращення благоустрою м.Нікополя.
4. Визначення способів досягнення зазначених цілей, аргументи щодо переваги обраного способу

Альтернативою є застосування Постанови Кабінету Міністрів від 26.08.2009 №982 «Про затвердження Порядку розміщення малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності», але згідно Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» існує необхідність обговорення та узгодження даного питання з суб`єктами господарювання.
5. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблем, і відповідні заходи

Вказану вище проблему планується розв’язати шляхом прийняття

рішення «Про затвердження Порядку розміщення малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності на території м.Нікополя» та розробки схем їх розміщення на території міста. Дане рішення підлягає оприлюдненню в засобах масової інформації м. Нікополь, і лише після цього набуде чинності.
6. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Даний Порядок розміщення малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності у м.Нікополі відповідає вимогам чинного законодавства і є можливим для застосування.
7.Обґрунтування запропонованого строку дії акта

Строк дії регуляторного акту необмежений, але залежить від змін у законодавстві вищого порядку.
8. Визначення показників, результативності регуляторного акта

Прогнозними значеннями показників результативності регуляторного акта є підвищення розвитку інвестиційної діяльності у сфері малого та середнього бізнесу в м. Нікополі.

-Збільшення надходжень відповідних коштів до місцевого бюджету від суб`єктів господарської діяльності.
9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регулювання акта в разі його прийняття

При відстеженні результативності можуть бути здійснені такі заходи:

• аналіз офіційної статистичної інформації;

• проведення опитування серед громадян або суб’єктів господарської діяльності щодо ефективності порядку.
Таким чином структура і складові «Аналізу регуляторного впливу» проекту рішення Нікопольської міської ради «Про затвердження Порядку розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності на території м.Нікополя» указує на ефективність запропонованого регулювання і відповідає основним принципам Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Схожі:

Правила розміщення стаціонарних малих архітектурних форм та пересувних...
Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2009р. №982 «Про затвердження Порядку розміщення малих архітектурних форм для провадження...
Рішенням міської ради від «17»
Нікополя малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності, (далі Порядок) розроблений з урахуванням Порядку розміщення...
Рішенням сесії міської ради від «17»
Нікополя малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності, (далі Порядок) розроблений з урахуванням Порядку розміщення...
ПЛАН РОБОТИ виконавчих органів міської ради на жовтень 2010 року №
Про погодження місць розташування та розміщення малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності
ПОРЯДОК розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного...
Про затвердження Порядку розміщення малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності” з метою упорядкування розміщення...
4. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми і відповідні заходи
Кременчуцької міської ради Про затвердження Правил розміщення стаціонарних малих архітектурних форм для провадження підприємницької...
1. Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання
«Про внесення змін до загальних положень Порядку розміщення малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності на...
ПЛАН РОБОТИ виконавчих органів міської ради на ІI півріччя 2010 року №
Про погодження місць розташування малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності
ПЛАН РОБОТИ виконавчих органів міської ради на травень 2010 року №
Про погодження місць розташування малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності
Положення про оренду окремих елементів благоустрою міста для розміщення...
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка