ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області від 17. 05. 2013 №262 ПОРЯДО К розміщення на об’єктах благоустрою пересувних тимчасових споруд для здійснення сезонної торгівлі та надання послуг у сфері розваг на території м. Кременчука


Скачати 120.7 Kb.
НазваЗАТВЕРДЖЕНО Рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області від 17. 05. 2013 №262 ПОРЯДО К розміщення на об’єктах благоустрою пересувних тимчасових споруд для здійснення сезонної торгівлі та надання послуг у сфері розваг на території м. Кременчука
Дата21.06.2013
Розмір120.7 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Спорт > Документи


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету

Кременчуцької міської ради Полтавської області

від 17.05.2013 № 262

П О Р Я Д О К

розміщення на об’єктах благоустрою пересувних тимчасових споруд для здійснення сезонної торгівлі та надання послуг у сфері розваг на території м. Кременчука
1. Загальні положення
1.1. Порядок розміщення на об’єктах благоустрою пересувних тимчасових споруд (ПТС) для здійснення сезонної торгівлі та надання послуг у сфері розваг на території  м. Кременчука (далі – Порядок) визначає організаційно-правові засади та механізм розміщення пересувних об’єктів сезонної торгівлі та надання послуг у сфері розваг на об’єктах благоустрою на території міста Кременчука у весняно-літній період.

1.2. Порядок поширюється на всі підприємства, установи та організації незалежно від форми власності та відомчої належності, а також фізичних осіб-підприємців, які мають намір розміщувати пересувні об’єкти сезонної торгівлі та надання послуг у сфері розваг на території міста Кременчука.

1.3. Для цілей цього Порядку наведені терміни вживаються в наступному значенні:

термін здійснення сезонної торгівлі – теплий період року з 01 квітня по 01 листопада;

пересувні тимчасові споруди сезонної торгівлі – споруди, які не мають закритого приміщення для тимчасового перебування людей, торговельне обладнання, низькотемпературні прилавки, лотки, палатки, ємності, торговельні автомати, автомагазини, автокафе, авторозвозки та інші прилади для сезонної роздрібної торгівлі;

пересувні тимчасові споруди з надання послуг у сфері розваг – споруди, які не мають закритого приміщення для тимчасового перебування людей, для надання послуг у сфері розваг, а саме: прокату іграшкових машинок, дитячих мотоциклів, електро-веломобілів, послуги прокату дитячих атракціонів, батутів, спортивно-розважальних автоматів, послуги, які надаються з використанням тварин, тощо;

сезонний (літній) торговий майданчик – тимчасовий пункт громадського харчування, який розташовується біля закладу ресторанного господарства;

пайова участь (внесок) власників пересувних тимчасових споруд в утриманні об'єктів благоустрою – є внеском на фінансування заходів з благоустрою міста Кременчука (з утримання, ремонту, реконструкції та будівництва об’єктів благоустрою), який сплачують до бюджету міста Кременчука власники пересувних тимчасових сезонних споруд на підставі договору.

Терміни, що не визначені у цьому Положенні, вживаються у значенні, встановленому чинним законодавством.
2. Порядок розміщення пересувних тимчасових споруд
2.1. Пересувні тимчасові споруди для здійснення сезонної торгівлі та надання послуг у сфері розваг за рішенням виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області можуть розташовуватись:

- об’єкти торгівлі та з надання послуг у сфері розваг - на окремих місцях на об’єктах благоустрою території міста Кременчука (крім літніх майданчиків);

- літні майданчики - біля стаціонарних закладів ресторанного бізнесу;

- на земельних ділянках, які знаходяться у приватній власності;

- на території ринків.

2.2. Для отримання погодження розміщення на об’єктах благоустрою пересувних тимчасових споруд (ПТС) для здійснення сезонної торгівлі та надання послуг у сфері розваг на території  м. Кременчука суб’єкт господарювання подає державному адміністратору одночасно дві заяви:

2.2.1.Заяву на ім’я міського голови про погодження розміщення ПТС із зазначенням функціонального призначення, розмірів та місця розташування ПТС, до якої додаються:

- виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

- схема розміщення ПТС, виконана у довільній формі на топографо-геодезичній основі у масштабі 1:500;

- паспорт прив’язки ПТС, виданий управлінням містобудування та архітектури виконавчого комітету міської ради (додається не пізніше 15 днів з дня подачі заяви);

- правоустановчі документи на земельну ділянку (у разі наявності).

Державний адміністратор Єдиного дозвільного офісу реєструє заяву та документи, видає заявнику опис документів і не пізніше наступного робочого дня після отримання вхідного пакету передає його в управління розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області (далі – УРПТПтаРП). Термін розгляду документів – 30 календарних днів з дня подання зазначеної заяви.

2.2.2. Заяву довільної форми про видачу паспорта прив’язки ПТС на ім’я начальника управління містобудування та архітектури виконавчого комітету міської ради, до якої додаються наступні документи:

- схема розміщення ПТС, виконана у довільній формі на топографо-геодезичній основі у масштабі 1:500;

- ескізна пропозиція, або фото ПТС, або копія заводського технічного паспорту ПТС, копія документу на право власності та техпаспорту МБТІ на стаціонарний об’єкт, поруч якого планується розмістити сезонний (літній) торговий майданчик;

- фотофіксація майбутнього місця розташування сезонного (літнього) торгового майданчика.

- технічні умови щодо інженерного забезпечення (за наявності), отримані замовником у балансоутримувача відповідних інженерних мереж.

Зазначені документи замовником отримуються самостійно.

Цей перелік документів є вичерпним. Паспорт прив’язки ПТС оформлюється управлінням містобудування та архітектури виконавчого комітету міської ради протягом десяти робочих днів з дня подання зазначеної заяви.

Паспорт прив’язки включає:

- схему розміщення ПТС, виконану у довільній формі на топографо-геодезичній основі у масштабі 1:500, а також схему благоустрою прилеглої території;

- ескіз або фото ПТС або копію заводського технічного паспорту ПТС, копія документу на право власності та техпаспорту МБТІ на стаціонарний об’єкт, поруч якого планується розмістити сезонний (літній) торговий майданчик;

- технічні умови щодо інженерного забезпечення ПТС, отримані
замовником у балансоутримувача відповідних мереж (у разі необхідності);

- реквізити замовника (найменування, П.І.Б., адреса, контактна інформація);

- інформацію управління містобудування та архітектури про відповідність намірів щодо місця розміщення ПТС Правилам розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності на території  м. Кременчука, Правилам благоустрою території міста Кременчука та даного Порядку;

- ким виданий, дату видачі та термін дії паспорта прив’язки відповідно до підпункту 1.3. цього Порядку.

Цей перелік документів є вичерпним.
Паспорт прив’язки ПТС не надається за умов:

- подання неповного пакета документів, визначених цим Порядком;

- невідповідності намірів щодо місця розміщення ПТС Правилам розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності на території  м. Кременчука, Правилам благоустрою території міста Кременчука та даному Порядку;

- подання недостовірних відомостей.

Ненадання паспорта прив’язки з інших підстав не допускається.

Паспорт прив’язки видається на безоплатній основі та є підставою для підготовки проекту рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області про погодження розміщення ПТС.

2.2.3. УМА передає через державного адміністратора паспорт прив’язки ПТС або обґрунтовану відмову про невідповідність намірів розміщення ПТС у заявленому місці управлінню розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області з відміткою у бланку проходження документів. Державний адміністратор в установленому законодавством порядку повідомляє замовника про результати розгляду заяви на виготовлення паспорту прив’язки ПТС.

2.2.4. УРПТПтаРП забезпечує:

- підготовку проекту рішення про погодження розміщення на об’єктах благоустрою пересувних тимчасових споруд для здійснення сезонної торгівлі та надання послуг у сфері розваг (або про відмову) та винесення його на чергове засідання виконавчого комітету міської ради;

- підготовку витягу з рішення виконавчого комітету міської ради або обґрунтованої відмови у видачі вказаного погодження по кожній заяві;

- передачу витягу з рішення виконавчого комітету міської ради про погодження розміщення на об’єктах благоустрою пересувних тимчасових споруд для здійснення сезонної торгівлі та надання послуг у сфері розваг та паспорта прив’язки державному адміністратору для видачі замовнику.

2.2.5. Суб’єкт господарювання після отримання витягу з рішення виконавчого комітету міської ради повинен отримати передбачені законодавством документи дозвільного характеру в територіальних державних органах відповідно до виду діяльності, конкретний перелік яких буде вказано у рішенні, укласти договір про сплату пайового внеску в утриманні об’єктів благоустрою та не пізніше п’яти робочих днів надати копію платіжного документу про сплату пайової участі (внеску).

Порядок оформлення та укладення договорів на сплату пайової участі (внеску) у утриманні об’єктів благоустрою визначається згідно з рішенням міської ради «Про затвердження Порядку визначення обсягів пайової участі (внеску) власників пересувних тимчасових споруд для здійснення сезонної торгівлі та надання послуг у сфері розваг в утриманні об’єктів благоустрою м. Кременчука».

2.2.6. Після розміщення ПТС суб’єкт господарювання подає до виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області письмову заяву за формою, наведеною у Додатку до цього Порядку, у якій зазначає, що він виконав вимоги паспорта прив’язки та умови договору.
2.3. Перенесення ПТС на інше місце можливе у разі зміни містобудівної ситуації, яка унеможливлює розташування ПТС у місці її знаходження, а також у випадках аварійних ситуацій, з наступним внесенням відповідних коригувань у відповідне рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області.
3.Вимоги до розміщення ПТС для здійснення сезонної торгівлі та надання послуг у сфері розваг
3.1. Пересувні тимчасові споруди для здійснення сезонної торгівлі та надання послуг у сфері розваг на території  м. Кременчука розміщуються за рішенням виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області.

3.2. При здійсненні пересувної (виносної) сезонної торгівлі та наданні послуг у сфері розваг на території м. Кременчука дозволяється:

- здійснювати торгівлю творами живопису та сувенірами, сонцезахисними окулярами, літніми головними уборами, морозивом, кавою, «хот-догами», хлібним квасом, безалкогольними напоями, періодичними виданнями преси та книгами, картками поповнення рахунків мобільного зв'язку;

- облаштовувати сезонні (літні) майданчики поруч із закладами ресторанного господарства та у місцях проведення загальноміських святкових заходів;

- надавати послуги з прокату іграшкових машинок, дитячих мотоциклів, електро-веломобілів, послуги прокату дитячих атракціонів, батутів, спортивно-розважальних автоматів, послуги, які надаються з використанням тварин, послуги із зважування, тощо.

3.3. ПТС для здійснення сезонної торгівлі та надання послуг у сфері розваг на території  м. Кременчука повинні мати належний естетичний вигляд, вписуватись в навколишнє середовище, відповідати вимогам нормативних документів щодо дотримання санітарного стану, охорони праці, техніки безпеки тощо.

3.4. Біля кожної ПТС повинна бути встановлена урна для сміття. Суб’єкт господарювання відповідає за підтримання чистоти та порядку на прилеглій території до ПТС у межах згідно з Правилами благоустрою території міста Кременчука.

3.5. Забороняється розміщення ПТС у зонах, які визначені Правилами розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності на території  м. Кременчука та Правилами благоустрою території міста Кременчука, а саме:

- у 30-ти метровій зоні по периметру території ринків;

- перед фасадною частиною стаціонарних об’єктів торгівлі з аналогічним асортиментом товарів, продаж яких передбачається їх спеціалізацією;

- встановлення режиму роботи сезонних (літніх) майданчиків біля закладів ресторанного господарства, які розміщуються у житлових будинках, після 21-00 до 09-00 та використання музичного оформлення;

- на газонах;

- на тротуарах, якщо ширина проходу для пішоходів складатиме менше 1,5 метра.

Групове розміщення ПТС здійснюється з обов’язковим урахуванням протипожежних вимог щодо відстаней між ними та за умови відмінності функціонального призначення.

3.6. Забороняється зміна спеціалізації об’єктів для здійснення сезонної торгівлі та надання послуг у сфері розваг на території  м. Кременчука без погодження із виконавчим комітетом Кременчуцької міської ради Полтавської області.

3.7. Строк здійснення сезонної торгівлі та надання послуг у сфері розваг на території  м. Кременчука визначається рішенням виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області.

3.8. Під час здійснення виїзної (виносної) торгівлі, а також продажу товарів з використанням інших нестаціонарних засобів на робочому місці продавця встановлюється табличка із зазначенням прізвища, імені та по батькові продавця, а також відомості про суб’єкта господарювання, що організував торгівлю:

- для юридичної особи - найменування, адреси і номера телефону;

- для фізичної особи - підприємця - прізвища, імені та по батькові.

Усі відомості оформляються відповідно до законодавства про мови.

3.9.   Розміщення пересувної тимчасової споруди на території ринку як торговельного об’єкта визначається планувальною документацією території цього ринку або проектною документацією його споруди.

3.10.   Режим роботи ПТС встановлюється суб’єктом господарювання самостійно та погоджується з управлінням розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області.

3.11.   ПТС, крім торговельних автоматів, повинні розгортатись вранці та згортатись після закінчення торгівлі відповідно до погодженого режиму роботи з УРПТПтаРП, з обов’язковим звільненням земельної ділянки.

3.12.   Суб’єкт господарювання не має права розпочинати діяльність без договору про сплату пайового внеску в утримання об’єктів благоустрою та сплати Пайової участі (внеску).
4. Особливості тимчасової (святкової) виносної дрібнороздрібної торгівлі
4.1.   Розміщення пересувних тимчасових споруд під час проведення загальноміських святкових заходів та виставок-ярмарок виконується на підставі рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області або розпорядження міського голови, яким затверджується план святкових заходів, у тому числі щодо організації святкового торговельно-побутового обслуговування населення.
4.2. Для здійснення тимчасової (святкової) виносної дрібнороздрібної торгівлі або надання послуг у сфері розваг суб’єкт господарювання не пізніше, ніж за 15 календарних днів подає до УРПТПтаРП наступні документи:
- заяву довільної форми із зазначенням виду діяльності, розмірів та бажаного місця розміщення ПТС;

- копію виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців;

- копію погодженого міською санітарною службою асортиментного переліку продуктів, що дозволяється реалізовувати під час святкових заходів та виставок-ярмарків;

- погодження балансоутримувача про можливість розміщення ПТС на його об’єктах благоустрою (у разі необхідності);

- заяву про обрахування розміру та укладення з ним договору про сплату пайового внеску в утриманні об’єктів благоустрою міста Кременчука.

4.2.1. Погодження на встановлення (розміщення) ПТС для здійснення святкової торгівлі або надання послуг у сфері розваг видається замовнику після надання до УРПТП та РП копії платіжного документа про сплату пайового внеску в утриманні об’єктів благоустрою міста Кременчука.
5. Пайова участь (внесок) власників пересувних тимчасових споруд в утриманні об'єктів благоустрою

5.1. Пайова участь (внесок) в утриманні об’єктів благоустрою залучається з метою відшкодування витрат бюджету м. Кременчука на розширене відтворення об’єктів благоустрою.

5.2. Пайова участь (внесок) власників ПТС в утриманні об’єктів благоустрою використовується виключно для фінансування заходів з благоустрою міста Кременчука (утримання, ремонту, реконструкції та будівництва об’єктів благоустрою).

5.3. Власники пересувних тимчасових споруд сплачують внески (пайову участь) до бюджету міста Кременчука на підставі договору з урахуванням:

- впливу пересувної тимчасової споруди на об’єкти благоустрою міста Кременчука;

- функціонального призначення пересувної тимчасової споруди;

- площі пересувної тимчасової споруди;

- місця встановлення (розміщення) пересувної тимчасової споруди.

5.4. Порядок сплати та обсяг пайової участі (внеску) в утриманні об’єктів благоустрою визначається рішенням Кременчуцької міської ради Полтавської області «Про затвердження Порядку визначення обсягів пайової участі (внеску) власників пересувних тимчасових споруд для здійснення сезонної торгівлі та надання послуг у сфері розваг в утриманні об’єктів благоустрою м. Кременчука».

5.5. Контроль за своєчасною сплатою пайової участі (внеску) в утриманні об’єктів благоустрою та виконанням умов діючих договорів на пайову участь (внесок) в утриманні об’єктів благоустрою здійснює управління розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області.

Керуючий справами

виконкому міської ради Р.В.ШАПОВАЛОВ

Начальник управління розвитку

підприємництва, торгівлі, побуту

та регуляторної політики виконавчого

комітету Кременчуцької міської ради

Полтавської області Л.Г.ЖОРНЯК


______________________________________________________________________________________________

Рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області
від 17.05. 2013 № 262

Сторінка з


Схожі:

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради
Полтавської області від 17. 05. 2013 №262 "Про затвердження Порядку розміщення на об’єктах благоустрою пересувних тимчасових споруд...
Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення виконкому Кременчуцької міської ради
Про затвердження Порядку розміщення на об’єктах благоустрою пересувних тимчасових споруд для здійснення сезонної торгівлі та надання...
ЗАТВЕРДЖЕНО
Порядок розміщення на об’єктах благоустрою пересувних тимчасових споруд для здійснення сезонної торгівлі та надання послуг у сфері...
Додаток до рішення міської ради Порядок визначення обсягів пайової...
Цей Порядок визначає обсяг пайової участі (внеску) власників пересувних тимчасових споруд для здійснення сезонної торгівлі та надання...
Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області
Про затвердження Порядку визначення обсягів пайової участі (внеску) власників пересувних тимчасових споруд для здійснення сезонної...
Паспорт документа
Кременчуцької міської ради “Про затвердження Порядку розміщення на об’єктах благоустрою пересувних тимчасових споруд для здійснення...
Додаток 1 до рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради...
Про затвердження інструкції щодо заповнення форм державних статистичних спостережень стосовно торгової мережі та мережі ресторанного...
ПОЛОЖЕННЯ   про центр надання адміністративних послуг виконавчого...
Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області (далі ЦНАП) утворюється...
Додаток 3 до рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради...
Кодексом України про адміністративні правопорушення, нормативними актами з питань торговельного та побутового обслуговування населення,...
ПОЛОЖЕННЯ   про центр муніципальних послуг виконавчого комітету Кременчуцької...
Центр муніципальних послуг виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області (далі ЦМП) утворюється як робочий...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка