Питання громадянської компетенції


Скачати 58.75 Kb.
НазваПитання громадянської компетенції
Дата08.02.2014
Розмір58.75 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
Питання громадянської компетенції

У процесі суттєвих історичних змін в нашому суспільстві великого значення набули ідеї гуманізації освіти. Система освіти зазнала певних змін, тому передбачає, в першу чергу, орієнтацію на інтереси дитини, її потреби. Сьогодення ставить перед нами завдання з зовсім іншими підходами , до всебічного розвитку дитини, підвищенні рівня громадянської освіченості молоді України,формування людини – громадянина, розкриття її творчих особливостей.

В нашому суспільстві основою демократичного ладу є людина, спроможна розкрити потенціал його , і для якої демократія є природним задоволенням особистих та суспільних інтересів. Саме тому формування громадянина має бути одним iз головних завдань національної освіти i виховання в будь - якiй демократичній державі .

Головною метою громадянської освіти i виховання є сприяння формуванню особистості, якiй притаманні демократична громадянська культура, усвідомлення взаємозв’язку мiж ідеями індивідуальної свободи, прав людини та її громадською відповідальністю, готовності до компетентної участi в життi суспільства. Однією з ознак демократичної держави с високий рiвень історичних знань та правової культури її громадян. Тому, як учитель історії та правознавства, своїм першочерговим завданням я вражаю озброєння учнiв знаннями з царини законів нашої держави, навчити діяти правомірно в найрiзноманiтнiших життєвих ситуаціях, а також їх практична підготовка до життя , до використання набутих ними знань для вирішення конкретних життєвих проблем та ситуацій. Я працюю над проблемою « Формування громадянської компетенції у процесі вивчення історії та правознавства». Дана компетенція є ключовою серед всіх інших,від формування її залежить здатність активно ,раціонально та ефективно використовувати отримані знання. Тому тоді можемо говорити,що особа активна і знайшла своє місце соціумі. Громадянська компетенція надзвичайно особлива – вона формує розуміння в учнів до демократії,плюралізму, рівності, расизму,віросповідання, ксенофобії. Тому зміст громадянської компетенції формує цілісну особистість , що має знання, установки та цінності , що в сою через реалізуються через низку шкільних предметів. На кожному етапі навчання в школі закладаються певні основи громадянської компетенції учня, але ми повинні більше приділять уваги роботі в старшій школі, що генерує громадян у житті суспільства. І в цьому велике значення має урок.

На сьогодні в багатьох країнах громадянська освіта викладається як окремий,обов’язковий предмет,Італія, Норвегія, Словаччина, Англія, або як між предметна форма – з різних окремих тем, спецкурсів. Українські сучасні педагоги О.Пометун , О,Овчарук, М.Рогозін, І.Фрейман досить широко адаптують накопичений світовий матеріал з даної проблеми та створюють методи роботи з теми. Їхній досвід досить цікавий та корисний, тому використовую в процесі навчання. Уроки історії, правознавства можна будувати з елементами громадянського змісту, наповнюючи їх результат важливими демократичним цінностями.

Наприклад практичне сприяння мають уроки, де яскраво піднімаються проблеми громадянської освіти : з курсу « Людина i суспiльство» в 11 класi, за темою «Полiтичнi засади людського життя» , « Роль ЗМІ в суспільстві» , « Нація», « Полікуртірність»; з історія 8 клас « Люблінська унія», «. Національно - визвольна війна», « Англійські колонії» та інші. Я усвідомлюю, що успiх засвоєння учнями , якi стоять на порозi самостiйного життя правових знань є вiдмова вiд авторитарного стилю викладання, а надання учням можливостi вiльного висловлювання своїх думок, навiтъ, якщо вони не співпадають з позицiєю вчителя або пiдручника. Досягнути успiху без комплексного викладання як традиційних пiдходiв до навчання,так i методiв активного навчання неможливо. Тому я обираю нетрадиційні типи проведення уроків.

Використовуючи інтерактивні методи ,особливо – « моделювання ситуації», пропоную перенести свої знання та вміння у гру, змоделювати життєву ситуацію, та спільно розв’язати її.Дана методика дуже ефективна під час вивчення тем з курсу правознавства, соціально - економічних , культурних питань в історії .

Досить цікавим, одним з моїх улюблених методик є створення блок – схем, тобто кодування знань за допомогою символів або створення піктограм на уроках історії . Це продуктивна практика організаційно-методичної системи навчання, в основі якої ,так звані опорні сигнали, об'єднані в листи опорних сигналів (ЛОС). Умовне зображення-символ є схематичним відображенням змісту чогось, а це широкий простір для розширення творчого потенціалу дитини, її власної позиції. Дана методика має глибоке коріння (розроблена викладачем-новатором В.Ф.Шаталовим), і на сьогодні вона привертає увагу викладачі і методистів ,як система роботи з опорними сигналами (блок-схемами) Е.І.Пометун і Г.А.Фреймана. Застосуванням блок-схем на уроках на уроках свідчить, що цей вид навчання має багато переваг та позитивних результатів.( особливо на уроках історії у 5- 7 класах) . Учні вільно володіють матеріалом, відтворюючи його за допомогою схем .Дані методики досить ефективні та дуже подобаються учням,що працюють з великим задоволенням.

В нашому суспільстві впроваджено громадянську компетентність, як між предметний курс, що гідно займає важливе місце в класно - урочній системі,осилює зміст вивченого матеріалу, формуючи молодих свідомих громадян. Хоча, зрозуміло,що дана тема досить широка для творчості та роздумів і потребує постійного оновлення.

Цікавою формою роботи з учнями є використання на уроках історії поезії з теми. Застосування поетичного слова на уроках історії може служити засобом для з’ясування окремих ознак уявлення, почуття чи встановлення різних зв’язків ( просторових, логічних, змістовних, причинено - наслідкових) , між предметних зв’язків. Для розвитку творчого мислення на уроках історії у всіх класах я використовую уривки з поезії , висловлювання видатних людей.

Звернімося до прикладів. Так на уроці у 11 класі з теми « Україна в умовах десталінізації 1956- 1964рр.» зачитую вірш Дмитра Павличка « Голгофа»:

Це страшно, як людину розпинають,

Не йнявши віри їй, що Бог вона;

Плювками прибивають до хреста

Невинну душу, генієм пойняту.

А ще страшніше, як знімають ката

З охрестя справедливої ганьби,

Навколішки стоять довкруг мерця

І ждуть в мольбах, що він от-от воскресне.

Одна Голгофа споконвік була:

Розбійник і творець висіли поруч,

І в темряві не розрізняли їх.

Та ми повинні бачити при світлі,

Де вбитий Бог, а де всесвітній хам,

Що перед смертю розпинав народи.

Влучним епіграфом до уроків історії України у 5-7 класах з теми « Княжий період « є уривок з поезії Олександра Олеся « Красне Сонце». Взагалі поезія О. Олеся сповнена широким історичним матеріалом, що допомагає вивчати історію через поетичне слово.

“Красне Сонце”

Тихо-мирно Володимир,

Свого віку доживав,

Піклувавсь своїм народом,

Вдів, убогих годував.

Всі вдоволені, щасливі.

А багатство і добро

Все несе й несе у Київ

На човнах своїх Дніпро.

Щонеділі виїжджає

Валка з княжого двора

З хлібом, салом, м'ясом, медом,

Повна всякого добра.

“Хто убогий, хто каліка,

Хто сьогодні ще не їв,

Йдіть, нещасні, поспішайте,

Приступайте до возів!”

І ішли каліки, вбогі,

На руках дітей несли,

Із возів, що треба, брали,

Їли хліб і мед пили.

Тихо-мирно дні останні

Володимир доживав,

Будував церкви і школи

І за ладом доглядав,

Жив з сусідами у згоді.

І плили спокійно дні,

Нападали на Вкраїну

Тільки половці одні.

І народ за серце й розум

Свого князя шанував:

“Красним Сонцем” України

Володимира прозвав.

І Великий Володимир

Ще і досі не умер:

За його думки великі

Люде борються й тепер.

Ще і досі на Вкраїні

Кров'ю скроплені поля,

Ще і досі українська

Розшматована земля.

До уроку з всесвітньої історії у 9 класі з теми « Франція часів Наполеона Бонапарта» як епіграф використовую слова О.Пушкіна про Наполеона:

Россия, бранная царица,

Воспомни древние права!

Померкни, солнце Австерлица!

Пылай, великая Москва!

Настали времена другие,

Исчезни, краткий наш позор!

Благослови Москву, Россия!

Война по гроб — наш договор!

У нашому суспільстві впроваджено громадянську освіту як між предметний курс, що займає гідне місце в класно - урочній системі, підсилює зміст вивченого матеріалу, формуючи молодих свідомих громадян. Хочу наголосити , що дана тема досить широка і спонукає до творчості та роздумів і потребує постійного оновлення.

У вивченні цього питання користувалася літературою,і раджу всім хто зацікавився переглянути її:

« Громадянська освіта: методичний посібник для вчителів» К.2008. Автори-укладачі посібника С. Позняк , О. Пометун, П. Вербицької , О. Войтенко, міжнародні експерти Дж. Бетелл і Д. Ройл.

Шкільний курс « Громадянська освіта : основи демовретії». Методи його викладння.Х.2009.автори укладачі – Т.В. Бакка, Т.В. Ладиченко.

Схожі:

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы гражданского образования...
Анотація. В статті розглядаються питання громадянської освіти осіб з обмеженими можливостями
Формування громадянської свідомості
Гриценчук О. О. Формування громадянської свідомості (Європейський аспект) // Рідна школа. 2002. №10. – С. 8-9
Перелік питань до екзамену з дисципліни «Фінансове право» для студентів груп П-301, П-302, П-303
Система державних органів, що здійснюють фінансову діяльність, та їх правовий статус. Органи загальної компетенції. Органи спеціальної...
План роботи Нікопольської міської ради VI скликання на І півріччя...
Про прийняття рішень стосовно земельних відносин, що належать до компетенції міської ради
ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНТЕРАКТИВНИХ...
Ріння іноземною мовою. Однією із складових частин комунікативної компетенції є соціокультурна компетенція, яку слід розуміти як систему...
ЗВІТ постійної комісії районної ради з питань охорони здоров’я, праці...
Положенням про постійні комісії районної ради, попередньо розглядає і, за дорученням ради, її голови та за власною ініціативою готує...
Перелік програм варіативної складової робочого навчального плану...
...
Мовне питання в Українській федерації. Мовне питання в Україні
Мовне питання в Україні. Питання, яке стоїть вже дуже довгий час.,і яке ніхто не може вирішити. Ніяка влада
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ
Питання, розглянуте в цій статті, є одним з актуальних в психології та педагогіці сьогодні. Це питання розвитку людських ресурсів,...
Актуальність вибраної теми «Формування професійної компетенції учнів...
«Формування професійної компетенції учнів в період виробничого навчання|вчення| і виробничої практики», і необхідність її розробки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка