Товариство з обмеженою відповідальністю «Золотий Екватор»


Скачати 152.05 Kb.
НазваТовариство з обмеженою відповідальністю «Золотий Екватор»
Дата30.11.2013
Розмір152.05 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ № КН 69
м. ______________ «01» квітня 2011 р.
Товариство з обмеженою відповідальністю”Оті Груп”, назване в подальшому “Продавець”, в особі директора Мірошніченко М.В., що діє на підставі статуту, з одного боку та

Товариство з обмеженою відповідальністю «Золотий Екватор», надалі “Покупець”, в особі директора Житомирської філії ТОВ «Золотий Екватор»Єфімець М.М., який діє на підставі Довіреності №16 від «02» лютого 2011 року та Положення про філію, з другого боку,

 разом при спільному згадуванні – «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», уклали даний договір купівлі-продажу (в подальшому по тексту - Договір) про наступне:
1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця Продукцію відповідно до його письмового замовлення, а Покупець зобов'язується прийняти Продукцію та оплатити її загальну вартість на умовах даного Договору.

1.2. Продукція передається Покупцю частинами - товарними партіями. Під партією Продукції Сторони розуміють продукцію, зазначену в окремій накладній.

Поставка кожної партії Продукції здійснюється на підставі накладної відповідно до погодженого Сторонами Замовлення.

Замовлення подається у письмовій формі шляхом заповнення бланку замовлення із зазначенням дати (строку, терміну) поставки, найменування та асортименту Продукції, кількості кожного виду Продукції, завірене печаткою Покупця та підписом відповідальної особи і передається Продавцю особисто, поштою, факсимільним способом зв`язку чи електронною поштою. Зміни в замовлення вносяться за згодою Сторін.
2. АСОРТИМЕНТ, КІЛЬКІСТЬ ТА ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ

2.1. Асортимент та кількість Продукції погоджується Сторонами при формуванні Замовлення та визначаються в Додатку (Специфікації), який (яка) являється невід‘ємною частиною даного Договору.

При зміні асортименту підписання нового Додатку (Специфікації) до цього Договору уповноваженими представниками Сторін є обов’язковим.

Перелік Продукції для кожного магазину при АЗС  (в подальшому – роздрібна точка) визначається виходячи із затвердженого Асортименту згідно затвердженого Додатку (Специфікації), останнього за датою підписання.

2.2. Якість Продукції повинна відповідати вимогам Державних стандартів та/або Технічних умов, які діють на території Україні, що підтверджується гігієнічним висновком, паспортом якості виробника та/або  сертифікатом відповідності на кожний вид Продукції.

Продавець зобов’язаний разом з поставленою партією продукції надавати Покупцю інформацію про сертифікацію продукції шляхом зазначення реєстраційних номерів сертифікатів відповідності в документах, згідно з якими передається відповідна партія продукції, а також у разі необхідності, надавати Покупцю санітарно-гігієнічні висновки Державної санітарно-гігієнічної експертизи на поставлену продукцію.

2.3. Продукція повинна бути надана в тарі та (або) упакований звичайним для нього способом в упаковку, а в разі їх відсутності – способом, що забезпечує зберігання продукції під час звичайних умов зберігання та транспортування, якщо Покупцем не встановлено додаткових вимог до упаковки партії товару.

Продавець за власний рахунок забезпечує пакування продукції, необхідне для перевезення продукції (за винятком випадків, коли в даній галузі торгівлі прийнято звичайно надавати у розпорядження товари з такими ж характеристиками, що обумовлені договором, без упаковки).
3. ЦІНА ТА ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ ДОГОВОРУ

3.1. Ціна за одиницю Продукції визначається Сторонами в Додатку (Специфікації) до даного Договору, що є невід’ємною частиною даного Договору.

Ціна продукції, яка входить у партію поставки, остаточно узгоджується та вказується сторонами в Додатку №1 до даного Договору. Зміна остаточно узгодженої сторонами ціни продукції після його поставки Покупцю не допускається.

3.2. У випадку зміни цін на Продукцію, Продавець зобов’язаний повідомити Покупця за 10 (календарних) днів до поставки нової партії продукції.

3.3. Загальна вартість даного договору визначається на підставі фактично поставленої  Продукції та узгодженої на неї ціни, відповідно до Додатків (Специфікацій) до даного Договору та письмових замовлень Покупця.
4. УМОВИ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦІЇ

4.1. Продавець здійснює поставку Продукції, згідно наданого Покупцем Замовлення.

4.2. Продукція постачається по-частково (товарними партіями) на умовах СРТ (Інкотермс – 2000) –– перевезення оплачене до пункту призначення (роздрібні точки чи склад Покупця). Адреси пунктів призначення узгоджується Сторонами в Додатку, що є невід’ємною частиною даного Договору.

Всі витрати пов‘язані із транспортуванням та доставкою Продукції на склад чи роздрібні точки покупця, здійснюються за рахунок Продавця.

4.3. При поставці Продавець зобов‘язується надати всі необхідні оригінальні відвантажувальні і супровідні документи на Продукцію.

4.4. Приймання і передача Продукції по кількості та якості здійснюється на складі роздрібної точки Покупця на підставі наданих Продавцем супровідних документів та згідно норм чинного законодавства.

У випадку невідповідності Продукції по якості та кількості приймання і передача Продукції проводиться у відповідності з інструкціями:

– Інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного споживання по кількості (затверджена Постановою Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР від 15.06.1965 р. № П-6 з доповненнями і змінами, внесеними постановою Держарбітражу СРСР від 14.11.1974р.).

– Інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного споживання по якості (затверджена Постановою Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР від 25.04.1966 р. № П-7 з доповненнями і змінами, внесеними постановою Держарбітражу СРСР від 14.11.1974р. №98).
5. ГАРАНТІЇ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ.

ПРЕТЕНЗІЇ У ЗВ'ЯЗКУ З НЕДОЛІКАМИ ПОСТАВЛЕНОЇ ПРОДУКЦІЇ

5.1. Продавець гарантує, що на умовах визначених даним Договором здійснюватиме поставку продукції, термін придатності якої на момент передачі становитиме не менше 2/3 загального строку придатності – для продукції термін придатності якої складає до 12 місяців та не менше 1/2 – для продукції термін придатності якої складає від повних 12 місяців та більше.

5.2. Продавець відповідає за недоліки продукції, якщо він не доведе, що вони виникли після його передання Покупцеві внаслідок порушення останнім правил користування та/чи зберігання продукції, дій третіх осіб, випадку або непереборної сили.

Строки і порядок встановлення Покупцем недоліків поставленої йому продукції, які не могли бути виявлені при звичайному їх прийманні, і пред'явлення Продавцеві претензій у зв'язку з недоліками поставленої продукції визначаються Сторонами відповідно до вимог Господарського кодексу України.

5.3. Продавець зобов'язаний  здійснити повернення (заміну) продукції, яка не реалізовується у роздрібних точках протягом 3 (трьох) місяців з моменту поставки за власний рахунок.

У випадку повернення продукції Продавець зобов’язаний протягом 3 (трьох) робочих днів з дати повернення надати Покупцю всі документи, що підтверджують факт повернення продукції та коригуючу податкову накладну.

5.4. Продавець зобов’язаний здійснити заміну продукції, строк придатності якої спливає (залишилось 30 днів до закінчення терміну придатності – для продукції термін придатності якої складає до 12 місяців та 60 днів – для продукції термін придатності якої складає від повних 12 місяців та більше) на вимогу Покупця.

При цьому Покупець зобов’язаний повідомити уповноважених представників Продавця про необхідність проведення заміни продукції не пізніше зазначених в даному пункті календарних днів до закінчення терміну (строку) придатності товару.

5.5. У випадку не проведення Продавцем заміни товару, строк придатності якого закінчився, за умови повідомлення про це Продавця уповноваженими представниками Покупця, останній вправі зняти даний товар з продажу на своїх торгових точках.

Оплата за товар, знятий з реалізації внаслідок закінчення терму (строку) придатності Покупцем не проводиться.
6. УМОВИ ПЛАТЕЖІВ

6.1. Розрахунки між Стоpонами здійснюються в українській національній валюті - гривнях, шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Продавця згідно Інструкції “Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті”.

6.2. Оплата за поставлену Продавцем продукцію здійснюється Покупцем згідно реалізації кожні 14 (чотирнадцять )календарних .


7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. За невиконання чи неналежне виконання умов даного договору Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

7.2. При недотриманні терміну (строку) поставки Продукції, Покупець має право відмовитись від прийому замовленої ним Продукції.

7.3. У випадку підвищення цін на Продукцію без письмової згоди Покупця, Покупець може  прийняти Продукцію. При цьому оплата за дану партію Продукції буде здійснюватись по цінах, затверджених Сторонами у Додатках (Специфікаціях) до даного договору раніше, а Продавець зобов’язаний протягом 3 (трьох) днів з дати поставки надати Покупцю відкориговані бухгалтерські документи по старій ціні.

7.4. У випадку поставки Продавцем протермінованої (простроченої) Продукції, Продавець зобов'язаний за власний рахунок  здійснити заміну (повернення)  такої Продукції  протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту повідомлення його Покупцем.

7.5. Якщо виявлено невідповідність якості, кількості, повноти, маркування, упаковки Продукції вимогам, передбаченими стандартами, технічними умовами, цим Договором або даними, зазначеними на маркуванні упаковки, а також у відповідних документах, що засвідчують кількість та якість Продукції, або якщо виявлено відсутність усіх або будь-яких супровідних документів,  Покупець має право відмовитись від прийому Продукції. 

7.6. Якщо у прийнятій Покупцем продукції виявленні пошкодження, що виникли не з вини Покупця та призвели до втрати товарного вигляду, Продавець зобов’язаний протягом 10 (десяти) днів здійснити повернення та/або обмін пошкодженої Продукції.

7.7. У разі поставки продукції неналежної якості Покупець має право стягнути з Продавця штраф у розмірі 2 (двох) % від вартості поставленої неякісної продукції.

8. ФОРС-МАЖОР


8.1. Сторони прийшли до згоди про те, що у випадку виникнення фоpс-мажоpних обставин (виникнення непеpеборної сили, яка не залежить від дії Сторін, а саме: війни, військових дій, блокади, ембаpго, пожежі, повені та інших стихійних лих чи сезонних пpиpодних явищ, інших міжнаpодних санкцій, валютних обмежень, змін національного законодавства, обмежень, введених органами державної влади, які роблять неможливим (економічно недоцільним) виконання Стоpонами своїх обов’язків) Стоpони звільняються від виконання своїх обов’язків на час дії вказаних обставин.

8.2. У випадку, якщо дія вказаних обставин продовжується більш ніж 30 днів, кожна із Стоpін має пpаво на розірвання договору і не несе відповідальності за це пpи умові, що вона сповістила про це іншу Стоpону не пізніше ніж за 7 днів до розірвання.

8.3. Достатнім доказом дій фоpс-мажоpних обcтавин є документ, виданий Торгово-промисловою палатою України або іншим компетентним державним органом, установою, організацією.
9. РОЗГЛЯД СПІРНИХ ПИТАНЬ

9.1. Всі спори, що виникатимуть з даного Договору будуть вирішуватися Сторонами шляхом переговорів.

9.2. У випадку недосягнення згоди спір передається на розгляд Господарського суду, в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
10. УМОВИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

10.1. Сторони прийшли до згоди, що текст договору, будь-який матеріал, інформація і відомості, які стосуються даного договору, є конфіденційними і не можуть передаватися третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони протягом дії даного Договору та 3 (трьох) наступних років з моменту його розірвання.
11. ІНШІ УМОВИ

11.1. Даний договір складений у двох примірниках українською мовою, по одному для кожної із Сторін, які мають однакову юридичну силу.

11.2. Після підписання даного договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, які так чи інакше стосуються предмету даного договору, втрачають юридичну силу.

11.3. Зміни, доповнення, додатки, специфікації до даного договору, його пролонгація або достpокове розірвання будуть дійсні пpи умові, якщо вони здійснені в письмовій фоpмі і підписані уповноваженими на це пpедставниками обох Стоpін.

Всі вищеперераховані документи до даного договору становлять його невід’ємну частину.

11.4. Жодна із Сторін не має права передавати свої права і зобов’язання за даним договором третій Стороні без письмової згоди іншої Сторони.

11.5. Стоpони негайно інфоpмують одна одну про зміни адpес та pеквізитів.

11.6. “Продавець” є платником податку на прибуток за основною ставкою, передбаченою п.151.1. ст. 151 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями.

11.7. “Покупець” є платником податку на прибуток за основною ставкою, передбаченою п.151.1. ст. 151 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями.

11.8. У випадках, не передбачених даним договором, Сторони керуються чинним законодавством України.
12. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

12.1.Цей Договір набуває чинності  з моменту його підписання Сторонами та діє до 31 грудня 2011 року, а в частині виконання зобов’язань – до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.

12.2. Покупець вправі розірвати даний договір в односторонньому порядку повідомивши про це Продавця у письмовій формі в термін до 10 (десяти) календарних днів до бажаної дати розірвання договору.

12.3. Окрім підстав передбачених чинним законодавством та п. 12.2. даного Договору, даний Договір розривається (припиняється) у випадку розірвання договору про надання послуг мерчандайзингу № ____ від «__» _____________ 200__ року, укладеного між Покупцем та _________________________ (власником торгової марки під якою поставляється Продукція згідно умов даного Договору).

При цьому, Постачальник зобов’язується здійснити повернення (вивезення) протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту розірвання даного Договору наявних залишків Продукції з усіх торгових точок Покупця.

У випадку оплати Покупцем (його відокремленими структурними підрозділами) Продукції, що підлягає поверненню, постачальник протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту розірвання Договору зобов’язується здійснити повернення сум оплачених грошових коштів за дану Продукцію.

13. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

ПРОДАВЕЦЬ: ПОКУПЕЦЬ:

ТОВ “Оті Груп”

02147 м.Київ

вул.Русанівська Набережна,12 кв.73

Банківські реквізити:

р/р26003007175201

Лівобережне відділення ВАТ”Светбанк”

02660 м.Київ вул М.Раскової,17

МФО 300164

ІПН 375001326536

Св.ПДВ №100327330

тел. (044) 451 70 09

Директор: Мірошнічеко М.В.

ТОВ «ЗОЛОТИЙ ЕКВАТОР»

43005, м. Луцьк, вул. Рівненська, буд. 48

Код ЄДРПОУ 3742507

ІПН 374250703184

Св.ПДВ № 100336054
Житомирська філія

ТОВ «ЗОЛОТИЙ ЕКВАТОР»

юр.адреса:10000 м.Житомир,Корол.район

вул.Вітрука,1

Пошт.адр.:10029 м.Житомир вул Чапаєва,7

кім 313

МФО 380281 в Житомирському регіон.відділенні

ПАТ”Банк інвестицій та заощаджень”

р/р 260051936502

тел.(0412) 553279
Директор: Єфімець М.М.Додаток № 1

до договору купівлі-продажу № КН 69 від «01» квітня 2011 р.
м. ______________ «01» квітня 2011 р.
Товариство з обмеженою відповідальністю”Оті Груп”, назване в подальшому “Продавець”, в особі директора Мірошнічеко М.В., що діє на підставі Статуту, з одного боку та

Товариство з обмеженою відповідальністю «Золотий Екватор», надалі “Покупець”, в особі директора Житомирської філії ТОВ «Золотий Екватор» Єфімець М.М., який діє на підставі Довіреності №16 від «02» лютого 2011року та Положення про філію, з другого боку,

 разом при спільному згадуванні – «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», уклали даний Додаток № __ про наступне:

1. 1. Сторони прийшли до взаємної згоди, що поставка (передача) продукції у відповідності до умов договору купівлі-продажу № КН 65 від «01» квітня 2011 року буде здійснюватися Продавцем на магазини при АЗС (роздрібні точки) Покупця, розташовані за наступними адресами:


п/п

Назва АЗС

Адреса АЗС

2

АЗС №4 "Левків"

Житомирська обл. с. Левків, траса Київ-Чоп 127+990км.(зліва)

3

АЗС №5 "Глибочиця"

Житомирська обл. с. Глибочиця, траса Київ-Чоп 127+990км.(справа)

4

АЗС № 12,Зарічани

Житомирська обл Бердичівське шосе 3а2. Даний Додаток являється невід’ємною частиною договору купівлі-продажу № КН 69 від «01» квітня 2011 року.

3. У всьому іншому, що не передбачено даним Додатком, Сторони керуються умовами Договору купівлі-продажу № КН 69 від «01» квітня 2011 року.

4. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН
ПРОДАВЕЦЬ: ПОКУПЕЦЬ:

ТОВ “Оті Груп”

02147 м.Київ

вул.Русанівська Набережна,12 кв.73

Банківські реквізити:

р/р26003007175201

Лівобережне відділення ВАТ”Светбанк”

02660 м.Київ вул М.Раскової,17

МФО 300164

ІПН 375001326536

Св.ПДВ №100327330

тел. (044) 451 70 09

Директор: Мірошнічеко М.В.

ТОВ «ЗОЛОТИЙ ЕКВАТОР»

43005, м. Луцьк, вул. Рівненська, буд. 48

Код ЄДРПОУ 37425075

ІПН 374250703184

Св.ПДВ № 100336054
Житомирська філія

ТОВ «ЗОЛОТИЙ ЕКВАТОР»

юр.адреса:10000 м.Житомир,Корол.район

вул.Вітрука,1

Пошт.адр.:10029 м.Житомир вул Чапаєва,7

кім 313

МФО 380281 в Житомирському регіон.відділенні

ПАТ”Банк інвестицій та заощаджень”

р/р 260051936502

тел.(0412) 553279
Директор: Єфімець М.М.

Додаток № 2

до договору купівлі-продажу № КН 69 від «01» квітня 2011 р.
м. ______________ «01»квітня 2011 р.
Товариство з обмеженою відповідальністю”Оті Груп”, назване в подальшому “Продавець”, в особі директора Мірошнічеко М.В., що діє на підставі Статуту, з одного боку та

Товариство з обмеженою відповідальністю «Золотий Екватор», надалі “Покупець”, в особі директора Житомирської філії ТОВ «Золотий Екватор»Єфімець М.М., який діє на підставі Довіреності №16 від «02» лютого 2011року та Положення про філію, з другого боку,

 разом при спільному згадуванні – «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», уклали даний Додаток № __ про наступне:
1. 1. Сторони прийшли до взаємної згоди, що поставка (передача) продукції у відповідності до умов договору купівлі-продажу № КН 69 від «01» квітня 2011 року буде здійснюватися Продавцем згідно наступного переліку позицій та за наступними цінами:


п/п

Назва продукції

Вхідна ціна з ПДВ, грн.

1

Окуляри Premium "AUTOENJOY" ™ (Yellow) +чехол з мікрофібри

306,18

2

Окуляри Premium "AUTOENJOY" ™ (Brown) +чехол з мікрофібри

306,18

3

Окуляри Standard "AUTOENJOY" ™ (Yellow) +чехол з мікрофібри

215,40

4

Окуляри Standard "AUTOENJOY" ™ (Brown) +чехол з мікрофібри

215,40

5

Авто плед 150х130 камуфляж

123,06

6

Автомобільна сумка з світло відбиваючим надписом 20х50х30

64,60


2. Даний Додаток являється невід’ємною частиною договору купівлі-продажу № КН 69 від «01» квітня 2011.

3. У всьому іншому, що не передбачено даним Додатком, Сторони керуються умовами Договору купівлі-продажу № КН 69 від «01» квітня 2011.
4. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН
ПРОДАВЕЦЬ: ПОКУПЕЦЬ:


ТОВ “Оті Груп”

02147 м.Київ

вул.Русанівська Набережна,12 кв.73

Банківські реквізити:

р/р26003007175201

Лівобережне відділення ВАТ”Светбанк”

02660 м.Київ вул М.Раскової,17

МФО 300164

ІПН 375001326536

Св.ПДВ №100327330

тел. (044) 451 70 09

Директор: Мірошнічеко М.В.


ТОВ «ЗОЛОТИЙ ЕКВАТОР»

43005, м. Луцьк, вул. Рівненська, буд. 48

Код ЄДРПОУ 37425075

ІПН 374250703184

Св.ПДВ № 100336054
Житомирська філія

ТОВ «ЗОЛОТИЙ ЕКВАТОР»

юр.адреса:10000 м.Житомир,Корол.район

вул.Вітрука,1

Пошт.адр.:10029 м.Житомир вул Чапаєва,7

кім 313

МФО 380281 в Житомирському регіон.відділенні

ПАТ”Банк інвестицій та заощаджень”

р/р 260051936502

тел.(0412) 553279
Директор: Єфімець М.М.


Схожі:

Товариство з обмеженою відповідальністю “Атлантіс”
Товариство з обмеженою відповідальністю Україно-Чеське спільне підприємство «Влтава-Дніпро»
31 Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю
Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю
М. Донецьк «01» квітня 2011 р. Товариство з обмеженою відповідальністю «ОТІ ГРУП»
Товариство з обмеженою відповідальністю «ОТІ ГРУП», назване в подальшому “Продавець”, в особі директора Мірошніченко М. В., що діє...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Українське інвестиційне товариство» (надалі Товариство)...
Учасникам Товариства з обмеженою відповідальністю
Повна назва – Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Капітал Плюс»
Товариство з обмеженою відповідальністю «Укравіатрансагентство «АРТ-ТУР»
Товариство з обмеженою відповідальністю «Укравіатрансагентство «АРТ-ТУР» (далі по тексту – «Агент»), в особі директора Крячун Ірини...
Товариство з обмеженою відповідальністю «Укравіатрансагентство «АРТ-ТУР»
Товариство з обмеженою відповідальністю «Укравіатрансагентство «АРТ-ТУР» (далі по тексту – «Агент»), в особі директора Крячун Ірини...
Керівництво Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтеркеш Україна»
Основні відомості про аудиторську фірму Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Консул»
Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінком-Інвест"
Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінком-Інвест» (далі –Компанія), створене 25 січня 2011 року,підготувало фінансову звітність...
Про фінансову звітність ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ...
Назва : Товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “Паритет аудит”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка