31 Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю


Скачати 112.24 Kb.
Назва31 Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю
Дата19.05.2013
Розмір112.24 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи
Додаток

до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5

Коди
Дата (рік, місяць, число)

2011

12

31

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю

« Фондова компанія «Емісія»

за ЄДРПОУ

30961297

Територія Запорізька

за КОАТУУ

2310136900

Орган державного управління д\н

за СПОДУ

0

Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю

за КОПФГ

240

Вид економічної діяльності Біржові операції з фондовими цінностями

за КВЕД

67.12.0

Одиниця виміру : тис. грн.

Контрольна сума

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

за 2011 рік


Форма N 4

код за ДКУД

1801005
Стаття

Код

Статутний капітал

Пайовий капітал

Додатковий вкладений капітал

Інший додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозпо-ділений прибуток

Неопла-чений капітал

Вилуче-ний капітал

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Залишок на початок року

010

7000

-

-

-

19

34

-
7053

Коригування:

Зміна облікової політики


020

-

-

-

-

-

-

-

-
Виправлення помилок

030

-

-

-

-

-

-

-

-
Інші зміни

040

-

-

-

-

-

-

-

-
Скоригований залишок на початок року

050

7000

-

-

-

19

34

-
7053

Переоцінка активів:

Дооцінка основних засобів


060

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Уцінка основних засобів

070

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Дооцінка незавершеного будівництва

080

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Уцінка незавершеного будівництва

090

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Дооцінка нематеріальних активів

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Уцінка нематеріальних активів

110

-

-

-

-

-

-

-

-

-
120

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

130

-

-

-

-

-

(46)

-

-

(46)

Розподіл прибутку:

Виплати власникам (дивіденди)


140

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Спрямування прибутку до статутного капіталу

150

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Відрахування до Резервного капіталу

160

-

-

-

-

-

-

-

-

-
170

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Внески учасників:

Внески до капіталу


180

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Погашення заборгованості з капіталу

190

-

-

-

-

-

-

-

-

-
200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Вилучення капіталу:

Викуп акцій (часток)


210

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Перепродаж викуплених акцій (часток)

220

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Анулювання викуплених акцій (часток)

230

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Вилучення частки в капіталі

240

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Зменшення номінальної вартості акцій

250

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Інші зміни в капіталі:

Списання невідшкодованих збитків


260

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Безкоштовно отримані активи

270

-

-

-

-

-

-

-

-

-
280

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Разом змін в капіталі

290

-

-

-

-

-

(46)

-

-

(46)

Залишок на кінець року

300

7000

-

-

-

19

(12)

-
7007


Керівник Василенко Олексій Володимирович
Головний бухгалтер немає в штаті

Схожі:

Товариство з обмеженою відповідальністю “Атлантіс”
Товариство з обмеженою відповідальністю Україно-Чеське спільне підприємство «Влтава-Дніпро»
ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА Коди Підприємство...
Товариство з обмеженою відповідальністю Компанія з Управління Активами та за ЄДРПОУ 33348584
01 Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю «Навіум»

31 Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю Фондова компанія

Товариство з обмеженою відповідальністю «Золотий Екватор»
Товариство з обмеженою відповідальністю”Оті Груп”, назване в подальшому “Продавець”, в особі директора Мірошніченко М. В., що діє...
М. Донецьк «01» квітня 2011 р. Товариство з обмеженою відповідальністю «ОТІ ГРУП»
Товариство з обмеженою відповідальністю «ОТІ ГРУП», назване в подальшому “Продавець”, в особі директора Мірошніченко М. В., що діє...
Товариство з обмеженою відповідальністю «ІМГ інтернешнл холдинг компані»
Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю «ІМГ інтернешнл холдинг компані»
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Українське інвестиційне товариство» (надалі Товариство)...
Звіт про власний капітал за Рік 2011 р
Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Депозит Гарант"
До Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку
Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ДОМІНІОН-КАПІТАЛ»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка