Вироблення навичок орфографічної грамотності під час вивчення теми «Правопис слів іншомовного походження»


Скачати 71.48 Kb.
НазваВироблення навичок орфографічної грамотності під час вивчення теми «Правопис слів іншомовного походження»
Дата12.11.2013
Розмір71.48 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
Вироблення навичок орфографічної грамотності під час вивчення теми «Правопис слів іншомовного походження»
Стрєльцова І. В., учитель української мови та літератури вищої категорії, старший учитель

Багатопрофільна гімназія міста Лисичанська Луганської області
Тема надзвичайно важлива й актуальна, адже орфографічна грамотність учнів – це серйозна проблема сьогодення: скільки уваги приділяється вивченню орфографічних правил, а діти все одно пишуть з помилками.
Які ж причини недостатньо стійких умінь і навичок учнів з орфографії називають мовознавці та вчителі-практики?

 • Вплив мовного оточення

 • Бідність словникового запасу внаслідок того, що діти мало читають

 • Незнання теоретичного матеріалу, неусвідомлення правил

 • Низький розвиток мислення і, як наслідок, невміння використовувати правила та аналізувати й умотивовувати вибір орфограми

 • Недостатньо ефективна практика вироблення грамотного письма

 • Несистематична робота щодо повторення матеріалу


Знання з орфографії учні здобувають у початкових класах;

у 5-7 класах ґрунтовно вивчають усі правила;

а в 10-11-х – повторюють. Як бачимо, структурно програмові теми з орфографії роздроблені й розкидані в шкільних підручниках окремими острівцями. Це ще одна з причин низької орфографічної грамотності учнів, оскільки знання школярів фрагментарні, їх важко утримувати в пам’яті.
Підвищення рівня грамотності учнів є чи не найскладнішим завданням, яке спонукає вчителя до пошуку ефективних форм і методів удосконалення мовленнєвої культури учнів.
У свій час обґрунтовувалися різні підходи до навчання орфографії:

- одні методисти підкреслювали вирішальну роль прийому списування (А. Томсон, О. Миртов, Є. Мейман та ін.)
- інші обґрунтовували ефективність вироблення орфографічних навичок на основі засвоєння теорії граматики(К. Ушинський,

О. Пєшковський, Д. Тихомиров та ін.)

- ще інші пропонували принципи диференційованого підходу для засвоєння орфограм (О. Біляєв, М. Разумовська та ін.)

Цей останній підхід поділяють і психологи (Д. Богоявленський,

П. Гальперін, С. Рубінштейн та ін.)
У сучасній методиці пропонуються два основні шляхи вироблення вмінь знаходити орфограму:

1) шукати сумнівні щодо написання місця на інтуїтивній основі, за допомогою цільових настанов

2) на теоретичній основі внаслідок ознайомлення учнів з умовами, які вказують на орфограму.

У шкільній практиці необхідно поєднувати обидва шляхи:

за допомогою цільових настанов розвивати чуття мови, орфографічну пильність і навчати учнів використовувати теоретичні відомості, які вказують на наявність орфограми.
У «Методиці навчання української мови в середніх освітніх закладах» за редакцією професора М. Пентилюк першим шляхом для вироблення вмінь знаходити орфограму названо запровадження системи умовних позначок у кожній письмовій роботі;

Ці позначки мають стати знаками-сигналами для вчителя.

Це можуть бути різні підкреслення на берегах зошита.

Наприклад:

 1. підкреслення однією рискою – «сумніваюсь у написанні»

 2. підкреслення двома рисками – «не знаю, як писати»

 3. підкреслення хвилястою лінією- «написав правильно, але не знаю правила»

Умовними позначками учні інформують учителя про свої труднощі, і це є матеріалом для подальшої індивідуальної роботи,а також для проведення уроків повторення з теми, яку учні засвоїли слабко.


Для більш ґрунтовного засвоєння правопису доцільно пропонувати учням виконання різних видів вправ, наприклад:

 • знаходження у словах орфограм

 • групування слів за орфограмами

 • зіставлення орфограм у словах.


Заслуговує на увагу робота з орфографічним словником, яка допомагає учням запам’ятовувати важкі щодо написання слова, урізноманітнює методи практичного вивчення правопису, сприяє свідомому ставленню учнів до оволодіння орфографією, піднесенню мовної та загальної культури й виробленню вмінь самостійно працювати з додатковою літературою.
Одним із шляхів розв’язання проблеми формування орфографічних умінь і навичок учнів є мовна розминка, якій відводиться 3-5 хвилин на початку кожного уроку, тому за короткий час можна повторити необхідний матеріал і, крім того, задати швидкий темп проведення уроку.
У даній роботі я б хотіла поділитися з колегами своїми набутками при вивченні теми «Правопис слів іншомовного походження». Як на мене, це одна з найважчих тем в орфографії, оскільки учням у 5 класі взагалі важко розмежувати слова іншомовні та власне українські.
Крім того, правописні навички залежать і від розуміння лексичного значення слова. На жаль, дуже часто діти не бачать іншомовних слів, не розуміють їх значення. І ще одна проблема: розділ «Лексикологія», у якому учні знайомляться із запозиченими словами, вивчається після теми «Правопис слів іншомовного походження».

Отож, перше, з чого починаю роботу, - це даю учням поняття про такі слова і пропоную так зване «допоміжне» слово для запам’ятовування правил визначення іншомовних слів:

АЕРОФІЛЬТР

 • а, е, і – майже всі запозичені слова починаються на а, е, і (абажур, екзотичний, ідея)

 • ае – збіг голосних (біолог, віртуоз)

 • льтр – важкий для вимови збіг приголосних (абстрактний, демонстрант)

 • ф – тільки в іншомовних словах

 • немає випадного е (бюлетень – бюлетеня, укр.: день - дня)

 • і не чергується з о, е (бетон – бетону, укр.: дзвін - дзвону)

 • багатоскладовий корінь (температура).

Далі даю невеличку вправу на розрізнення українських та іншомовних слів.

Розподілити у два стовпчики іншомовні та українські слова:

АБРИКОС, НОТАРІУС, НІЧ, ТЕЛЕФОН, ЕФІР, АБЕТКА.

Ключ. Якщо правильно виконати вправу, то з перших букв складеться слово.
Результат виконання:
Абрикос Ніч Ключ. Антена

Нотаріус Абетка

Телефон

Ефір
Обов’язково хтось із учнів пригадає, що в російській мові слово «антена» пишеться з двома «н», тож виникає проблемна ситуація, яка дає змогу логічно перейти до визначення мети уроку.
Під час вивчення теорії важливо запам’ятати слова-винятки.

Пропоную учням слайди (можна замінити ілюстративним матеріалом), демонструючи які «вмикаю» декілька видів пам’яті : зорову, логічну, асоціативну – для свідомого запам’ятовування цих слів.

Слова на слайдах:

АЛЛО – вигук

БОННА – вихователька, няня в заможних сім’ях

БРУТТО – вага товару разом з упаковкою

НЕТТО – вага товару без упаковки

ТОННА – міра маси, що дорівнює 1000 кг

ВАННА – велика посудина для миття

ВІЛЛА – заміський будинок

МАДОННА – Богородиця, кохана жінка

МАННА – їжа
??? Отже, чому слово «антена» пишемо з однією «н»?
Для закріплення вивченого матеріалу пропоную такі види вправ.


 1. Замінити вислів одним словом іншомовного походження (ця вправа також дає можливість розуміти значення запозиченого слова )

 1. Офіційний документ про закінчення загальноосвітнього навчального закладу (атестат)

 2. Вікно з товстим склом на кораблі або літаку (ілюмінатор)

 3. Опір, протидія (опозиція)

 4. Житель Марокко (марокканець)
 1. Робота з підручником.

Переклад слів з російської мови на українську (має на меті порівняти мовний матеріал у російській та українській мовах)

Вправа 375 (стор. 161)


 1. Вправа на уважність «Злови помилку».

Прочитати текст, виписати слова, записані неправильно, виправивши в них помилки.

МРІЯ

На березі моря стояла прекрасна віла. Там жила маленька дівчинка Жана. Їй дуже хотілося мати няню – таку, як Мері Попінс. Аби була в неї така бона, дівчинка, мабуть, з'їла б і тону мани!

Вони разом ходили б у бассейн, лікувалися від гриппу, гуляли аллеями парку, збирали коллекцію марок. Жана заграла б для Мері на аккордеоні.

Дівчинка дивилася на ікону Мадони і просила, щоб мрія збулася.
ПЕРЕВІР СЕБЕ!

 • Вілла

 • Жанна

 • Поппінс

 • бонна

 • тонна

 • манна

 • басейн

 • грип

 • алея

 • колекція

 • акордеон

 • МадоннаДля домашнього завдання пропоную учням попрацювати із словником іншомовних слів: виписати 5-6 слів іншомовного походження на вивчену орфограму, скласти з ними речення, уміти усно їх пояснити.
Звісно, одного уроку мало для вироблення стійких навичок правильного написання слів іншомовного походження. Тож продовжую роботу у наступних класах (наприклад, при вивченні у 6 кл. теми «Рід незмінюваних іменників» серед інших добираю слова на орфограму «Правопис слів іншомовного походження» і даю завдання дібрати прикметники, щоб показати рід іменників, та пояснити правопис іменників).

Крім того, включаю цю орфограму до мовної розминки, якою починаю кожен урок.

Отже, для вироблення навичок орфографічної грамотності перш за все важливо систематично вводити вправи на повторення вивчених правил.

Схожі:

Атмосфера
Мета : повторення,узагальнення та перевірка знань, отриманих учнями під час вивчення теми «Атмосфера»; вдосконалення практичних умінь...
ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДОСВІДУ РОБОТИ
«ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ УСНОГО ТА ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ, ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ОРФОГРАФІЧНОЇ ГРАМОТНОСТІ»
Спорт
Вивчення нових слів до теми; активізація засвоєної лексики; вивчення вживання прийменників з новими словами;навчитися розуміти значення...
Тема: Вимова та правопис слів з префіксами з -, с. Мета
Мета: Ознайомити учнів з вимовою і правописом слів з префіксами з -, с. Формувати орфоепічні та орфографічні навички. Виховувати...
«ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИ ВИВЧЕННІ БІОЛОГІЇ»
Проектні технології та їх використання під час вивчення матеріалу з курсу біології
Тема: Безпечна праця батьків моє щасливе майбутнє
Під час проведення виховної до учнів було доведено зміст теми, завдання і організацію її вивчення
ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ ВИДІВ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ БІОЛОГІЇ
У статті розглянуто питання застосування міжпредметних зв’язків під час вивчення навчального предмету «Біологія». Наведено приклад...
Ігри на уроках географії під час вивчення теми
Паливна промисловість. Галузева структура паливної промисловості. Сировинна база. Вугільна, нафтова, газова, нафтопереробна, торфяна...
Пелещишин Андрій Миколайович, Кравець
Веб-форуму. Кожна з тем Веб-форуму описується множиною ключових слів:, де – кількість елементів множини, тобто кількість ключових...
Управління освіти Миколаївської міської ради
Тести призначені як для підготовки випускників загальноосвітніх навчальних закладів до ЗНО, так і для перевірки рівня навчальних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка