План-конспект проведення занять із функціональної підготовки в учбових групах при начальнику 3-ЗДПО і його заступнику Тема


Скачати 284.17 Kb.
НазваПлан-конспект проведення занять із функціональної підготовки в учбових групах при начальнику 3-ЗДПО і його заступнику Тема
Сторінка1/3
Дата21.03.2013
Розмір284.17 Kb.
ТипПлан-конспект
bibl.com.ua > Право > План-конспект
  1   2   3
Затверджую:

Начальник 3-ЗДПО

полковник служби цивільного захисту

_____________В.В.Троян

“___” _________ 2009 року

План-конспект


проведення занять із функціональної підготовки

в учбових групах при начальнику 3-ЗДПО і його заступнику
Тема: Система управління охороною праці в підрозділах 3-ЗДПО.


Навчальна мета: ознайомити співробітників учбових груп з системою управління охороною праці в підрозділах 3-ЗДПО.
Метод проведення: лекція.
Час: 1 година.
Місце проведення: учбовий клас 26-СДПЧ.
Навчально-матеріальне забезпечення: посібник, схема структури 3-ЗДПО

Література:

Закон України «Про охорону праці» від 21 листопада 2002 року, «Типове Положення про службу охорони праці», затверджено наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці №255 від 15.11.2004 року, наказ №15 від 26.01.2005 року затверджений Державним Комітетом України з нагляду за охороною праці, зареєстровано в МЮУ № 231/10511 від 15.02.2005 року «Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою», наказ МНС України №312 від 07.05.2007 року «Правила безпеки праці в органах і підрозділах МНС України», наказ МНС України № 126 від 19.10.2004 року який затверджує «Правила пожежної безпеки в Україні», наказ ГУ МНС України в Запорізькій області №156 від 10.04.06 року «Положення про розробку інструкцій з охорони праці та Переліку інструкцій з охорони праці, що діють в ГУ МНС України в Запорізькій області», Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 року №1112 (1112-2004-п) «Деякі питання розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві», Постанова Кабінету Міністрів України від 22 березня 2001 року №270 «Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру», наказ МНС України від 18.08.2006 року №540 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10.10.2006 року за №1106/12980 «Інструкція про розслідування, ведення обліку нещасних випадків в органах і підрозділах Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи», наказ ГУ МНС України в Запорізькій області №175 від 22.04.2005 року «Про затвердження «Положення про проведення в підрозділах ГУ МНС України в Запорізькій області Дня охорони праці»».

Порядок проведення занять

 1. Організаційний момент – 5 хв.;

 • перевірка присутніх;

 • оголошення теми і мети заняття, питань, які вивчатимуться.

 1. Контроль знань – 5 хв.;

 2. Викладення матеріалу теми – 25 хв.


Питання, які вивчатимуться:


 1. Основні напрямки щодо реалізації завдань та функцій СУОП в 3-ЗДПО.

 2. Служба з охорони праці 3-ЗДПО.

 3. Особа відповідальна за організацію роботи з питань охорони праці.

 4. Організація проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в підрозділах 3-ЗДПО.

 5. Організація проведення інструктажів з особовим складом підрозділів 3-ЗДПО направлених на забезпечення безпечних умов праці та запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням і аваріям у процесі трудової діяльності.

 6. Організація розробки інструкцій з охорони праці в підрозділах 3-ЗДПО.

 7. Організація розслідування нещасних випадків, що сталися з працівниками підрозділів 3-ЗДПО.

 8. Комісія з питань попередження травматизму, збереження життя і здоров’я особового складу 3-ЗДПО.

 9. День охорони праці в 3-ЗДПО.

 10. Адміністративно-громадський контроль в підрозділах 3-ЗДПО.Питання та його короткий зміст

Методичні вказівки

  1. Основні напрямки щодо реалізації завдань та функцій СУОП в 3-ЗДПО


Робота з питань охорони праці в підрозділах 3-ЗДПО організовується відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» від 21 листопада 2002 року № 2694-ХІІ та наказу МНС України №312 від 07.05.2007 року «Правила безпеки праці в органах і підрозділах МНС України». Вимоги цих Правил є обов’язковими для виконання всіма категоріями працівників МНС України, а також працівниками інших відомств, установ та організацій, що виконують певні види робіт на об’єктах МНС України. З метою належної організації роботи з питань охорони праці в підрозділах 3-ЗДПО розроблені та функціонують:

 • Про запровадження системи управління охороною праці (СУОП) в підрозділах 3-ЗДПО;

 • Про створення служби з охорони праці 3-ЗДПО; Положення про службу з охорони праці 3-ЗДПО.

 • Про призначення особи відповідальної за організацію роботи з питань охорони праці 3-ЗДПО; Посадова Інструкція особи відповідальної за організацію роботи з питань охорони праці 3-ЗДПО.

 • Про організацію проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в підрозділах 3-ЗДПО; Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в підрозділах 3-ЗДПО; Положення про постійну діючу Комісію 3-ЗДПО з перевірки знань з питань охорони праці.

 • Про організацію проведення інструктажів з особовим складом підрозділів 3-ЗДПО направлених на забезпечення безпечних умов праці та запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням і аваріям у процесі трудової діяльності; Положення про проведення інструктажів з особовим складом підрозділів 3-ЗДПО направлених на забезпечення безпечних умов праці та запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням і аваріям у процесі трудової діяльності працівників та співробітників 3-ЗДПО.

 • Про організацію розробки інструкцій з охорони праці в підрозділах 3-ЗДПО; Положення про розробку інструкцій з охорони праці, що діють в 3-ЗДПО.

 • Про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися з працівниками підрозділів 3-ЗДПО.

 • Про склад комісії з питань попередження травматизму, збереження життя і здоров’я особового складу 3-ЗДПО;Положення про Комісію з питань попередження травматизму, збереження життя і здоров’я особового складу 3-ЗДПО.

 • Про організацію проведення в підрозділах Дня охорони праці; Положення про проведення в підрозділах 3-ЗДПО «Дня охорони праці».

 • Про організацію проведення адміністративно-громадського контролю в підрозділах 3-ЗДПО.Підкреслене дати під запис.

  1. Служба з охорони праці 3-ЗДПО


Служба з охорони праці (далі-Служба) в 3-ЗДПО створена відповідно до Закону України «Про охорону праці» від 21 листопада 2002 року та наказу № 255 від 15.11.2004 р «Про затвердження Типового Положення про службу охорони праці» зареєстрованого в МЮУ 1 грудня 2004 року за № 1526/10125, для організації виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням і аваріям у процесі праці та в побуті в період проходження служби та при виконанні службових обов’язків.

В 3-ЗДПО створена одна служба з охорони праці, функції якої виконує інженер з охорони праці 3-ЗДПО, який керується законодавством України, нормативно-правовими актами з охорони праці, колективним договором, актами з охорони праці, що діють в 3-ЗДПО, а також «Положенням про службу з охорони праці 3-ЗДПО».

Служба з охорони праці підпорядковується начальнику 3-ЗДПО.

Служба взаємодіє з ГУ МНС України, вищестоящими державними і громадськими організаціями, та іншими органами, діяльність яких пов'язана з питаннями охорони праці.

Ліквідація служби охорони праці допускається тільки в разі ліквідації 3-ЗДПО.

Служба опрацьовує систему управління охороною праці, сприяє удосконаленню діяльності у цьому напрямку апарату і структурних підрозділів 3-ЗДПО. Організовує проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози життю або здоров'ю працівників. Готує проекти наказів з питань охорони праці і вносить їх на розгляд начальнику 3-ЗДПО. Інформує та надає роз'ясненя працівникам підрозділів 3-ЗДПО з питань охорони праці.

Служба з охорони праці 3-ЗДПО забезпечує підрозділи правилами, стандартами, нормами, положеннями, інструкціями та іншими нормативними актами з охорони праці.

Веде облік, аналіз нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, а також шкоди від цих подій.

Служба з охорони праці організовує інструктажі та навчання з працівниками та співробітниками 3-ЗДПО, перелік професій, посад і видів робіт, на які повинні бути розроблені інструкції з охорони праці, що діють в підрозділі, надання методичної допомоги під час їх розроблення.

Організовує розслідування наявності небезпечної виробничої ситуації, що стала причиною відмови працівника від виконання дорученої роботи, відповідно до законодавства (у разі необхідності);

Організовує проведення Дня охорони праці в підрозділах 3-ЗДПО.

Служба з охорони праці займається розглядом листів, заяв та скарг співробітників з питань охорони праці. Надає методичну допомогу керівникам підрозділів у розробці заходів з питань охорони праці.

Підкреслене дати під запис.

  1. Особа відповідальна за організацію роботи з питань охорони праці


Відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» від 21 листопада 2002 року №2694-ХІІ призначається особа відповідальна за організацію роботи з питань охорони праці з метою належного контролю за організацією роботи з питань охорони праці в підрозділах 3-ЗДПО, забезпечення координації діяльності щодо питань з охорони праці.

В підрозділах 3-ЗДПО наказами призначаються особи відповідальні за організацію роботи з питань охорони праці підрозділу.

Свою роботу особа відповідальна за організацію роботи з питань охорони праці організовує згідно Посадової Інструкції особи відповідальної за організацію роботи з питань охорони праці, яка розробляється відповідно до вимог Положення про розробку інструкцій з охорони праці 3-ЗДПО інженером з охорони праці 3-ЗДПО.

Особа відповідальна за організацію роботи з питань охорони праці до початку виконання своїх обов’язків повинна пройти навчання та перевірку знань з питань охорони праці у Навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності в Запорізькій області.

Поновлення наказу про призначення осіб відповідальних за організацію роботи з питань охорони праці здійснюється у разі зміни особи відповідальної за організацію роботи з питань охорони праці та на початку кожного року.

Підкреслене дати під запис.

  1. Організація проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в підрозділах 3-ЗДПО


Навчання і перевірка знань з питань охорони праці організовується відповідно до Закону України «Про охорону праці» від 21 листопада 2002 року, наказу № 15 від 26.01.2005 року затвердженого Державним Комітетом України з нагляду за охороною праці, зареєстрованого в МЮУ № 231/10511 від 15.02.2005 року «Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою», наказу МНС України № 312 від 07.05.2007 року «Правила безпеки праці в органах і підрозділах МНС України» та наказу ГУ МНС України в Запорізькій області № 355 від 16.08.2006 року «Про організацію навчання та перевірки знань з питань охорони праці в пожежно-рятувальних підрозділах ГУ МНС України в Запорізькій області» з метою забезпечення безпечних умов праці та запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням і аваріям у процесі трудової діяльності серед особового складу у підрозділах 3-ЗДПО.

Визначення понять і термінів:

 • навчання з питань охорони праці – це навчання співробітників та працівників 3-ЗДПО з метою отримання необхідних знань і навичок з питань охорони праці або безпечного ведення робіт;

 • робота з підвищеною небезпекою – це робота в умовах впливу шкідливих та небезпечних виробничих чинників або така, де є потреба в професійному доборі, чи пов’язана з обслуговуванням, управлінням, застосуванням технічних засобів праці або технологічних процесів, що характеризуються підвищеним ступенем ризику виникнення аварій, пожеж, загрози життю, заподіяння шкоди здоров’ю, майну, довкіллю;

 • спеціальне навчання – є щорічне вивчення співробітниками і працівниками, які залучаються до виконання робіт з підвищеною небезпекою або там, де є потреба в професійному доборі, вимог відповідних нормативно-правових актів з охорони праці;

 • стажування – набуття особою практичного досвіду виконання робіт за призначенням та виробничих завдань і обов’язків на робочому місці після теоретичної підготовки до початку самостійної роботи безпосереднім керівництвом досвідченого фахівця;

 • співробітник – особа, що проходить службу в 3-ЗДПО згідно з Положенням про проходження службу (атестований склад);

 • працівник – особа, що працює в 3-ЗДПО за трудовим договором або контрактом (наймані працівники).

Співробітники та працівники структурних підрозділів 3-ЗДПО, які не притягуються або не зайняті на роботах, зазначених у «Переліку робіт з підвищеною небезпекою», під час прийняття на роботу і в процесі роботи, а також курсанти, слухачі та студенти проходять в підрозділі, навчання та перевірку знань з питань охорони праці, надання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також правил поведінки у разі виникнення аварії.

Навчання з питань охорони праці в частині проводиться з працівниками та співробітниками 3-ЗДПО на протязі всього навчального року.

Перевірка знань з питань охорони праці працівників і співробітників 3-ЗДПО, які не притягуються або не зайняті на роботах, зазначених у «Переліку робіт з підвищеною небезпекою», проводиться до початку самостійного виконання обов’язків при призначенні на посаду та періодично один раз на три роки.

Перед перевіркою знань з питань охорони праці в підрозділі для співробітників та працівників додатково організовується навчання: лекції, семінари та консультації.

Перевірка знань співробітників та працівників з питань охорони праці в підрозділах 3-ЗДПО здійснюється Комісією з перевірки знань з питань охорони праці 3-ЗДПО, склад якої затверджується начальником 3-ЗДПО. Комісія вважається правочинною, якщо до її складу входять не менше трьох осіб. Перелік питань для перевірки знань з охорони праці співробітників та працівників, з урахуванням специфіки діяльності підрозділу, складається Комісією, погоджується з ВПР та ОП ГУ та затверджується начальником 3-ЗДПО. Формою перевірки знань з питань охорони праці співробітників та працівників є тестування, залік або іспит. Тестування проводиться Комісією за допомогою технічних засобів (автоекзаменатори, модульні тести тощо), залік або іспит - за екзаменаційними білетами у вигляді усного або письмового опитування.

Результат перевірки знань з питань охорони праці, оформлюється протоколом засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці. Термін зберігання протоколів перевірки знань з питань охорони праці не менше 5 років.

Особам, які під час перевірки знань з охорони праці виявили задовільні результати, видається посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці встановленого зразка. При цьому в протоколі та посвідченні у стислій формі зазначається перелік основних нормативно-правових актів з охорони праці та з безпечного виконання конкретних видів робіт, в обсязі яких співробітник та працівник пройшов перевірку знань.

При незадовільних результатах перевірки знань з питань охорони праці співробітники та працівники протягом одного місяця повинні пройти повторне навчання і повторну перевірку знань. Не допускаються до роботи співробітники та працівники, у тому числі посадові особи, які не пройшли навчання і перевірку знань з питань охорони праці. Термін зберігання протоколів перевірки знань з питань охорони праці не менше 5 років.

Посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці зберігаються в кабінеті інженера з охорони праці 3-ЗДПО.

Підкреслене дати під запис.

  1. Організація спеціального навчання і перевірки знань з питань охорони праці


Співробітники і працівники 3-ЗДПО, що притягуються або зайняті на роботах, зазначених у «Переліку робіт з підвищеною небезпекою» (далі-роботи підвищеної небезпеки), проходять щороку спеціальне навчання і перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці.

Спеціальне навчання з питань охорони праці проводиться в підрозділі за місцем служби згідно річного План-графіку проведення спеціального навчання.

Перевірка знань з питань охорони праці після проведення спеціального навчання проводиться постійно діючою Комісією 3-ЗДПО.

До початку самостійного виконання обов’язків та періодично один раз на рік працівники та співробітники 3-ЗДПО які зазначені у «Переліку робіт з підвищеною небезпекою» проходять навчання та перевірку знань з питань охорони праці.

Перед перевіркою знань з питань охорони праці в підрозділі для співробітників та працівників організовується навчання: лекції, семінари та консультації.

Перелік питань для перевірки знань з охорони праці співробітників та працівників, з урахуванням специфіки діяльності підрозділу, складається членами Комісії з перевірки знань з питань охорони праці, погоджується з ВПР та ОП ГУ та затверджується начальником 3-ЗДПО. Комісія вважається правочинною, якщо до її складу входять не менше трьох осіб.

Формою перевірки знань з питань охорони праці співробітників та працівників є тестування, залік або іспит. Тестування проводиться комісією за допомогою технічних засобів (автоекзаменатори, модульні тести тощо), залік або іспит - за екзаменаційними білетами у вигляді усного або письмового опитування.

Результат перевірки знань з питань охорони праці, оформляються протоколом засідання комісії перевірки знань з питань охорони праці. Термін зберігання протоколів перевірки знань з питань охорони праці не менше 5 років.

Особам, які під час перевірки знань з охорони праці виявили задовільні результати, видається посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці встановленого зразка. При цьому в протоколі та посвідченні у стислій формі зазначається перелік основних нормативно-правових актів з охорони праці та з безпечного виконання конкретних видів робіт, в обсязі яких співробітник та працівник пройшов перевірку знань.

При незадовільних результатах перевірки знань з питань охорони праці співробітники та працівники протягом одного місяця повинні пройти повторне навчання і повторну перевірку знань. Не допускаються до роботи співробітники та працівники, у тому числі посадові особи, які не пройшли навчання і перевірку знань з питань охорони праці.

Підкреслене дати під запис.

  1   2   3

Схожі:

План-конспект проведення занять із тактичної підготовки в учбових групах підрозділів 3-ЗДПО Тема
Навчальна мета: ознайомити співробітників учбових груп з основами управління силами та засобами на пожежі
План-конспект на проведення заняття з технічної підготовки з працівниками...
...
План-конспект на проведення заняття з тактичної підготовки з працівниками...
Навчальна мета: Ознайомити співробітників учбової групи при заступнику начальника 3-ЗДПО з правилами роботи організації і проведення...
План-конспект проведення занять із технічної підготовки з працівниками...
Тема: Організація зв’язку в підрозділах 3-ЗДПО. Засоби зв’язку. Порядок експлуатації і обслуговування
План-конспект проведення занять із тактичної підготовки з працівниками...
Навчальна мета: ознайомити співробітників учбових груп з проведенням рятувальних робіт на водних об’єктах
План-конспект проведення занять із тактичної підготовки з працівниками...
Навчальна мета: ознайомити співробітників учбових груп з проведенням рятувальних робіт на водних об’єктах
План-конспект проведення занять із тактичної підготовки з працівниками...
Тема: Організація і проведення рятувальних робіт в зоні радіаційного забруднення
План-конспект проведення занять із тактичної підготовки з працівниками...
Навчальна мета: ознайомити співробітників учбових груп з основами дозиметрії, найбільш небезпечними видами випромінювання і способами...
План-конспект проведення занять із тактичної підготовки з працівниками...
Навчальна мета: ознайомити співробітників учбових груп з порядком і особливостями ведення оперативних дій пожежних підрозділів
План-конспект проведення занять із тактичної підготовки з працівниками...
Навчальна мета: ознайомити співробітників учбових груп з відповідними обов’язками особового складу пожежних підрозділів щодо дій...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка