1. Суть, значення і роль державних доходів


Скачати 46.33 Kb.
Назва1. Суть, значення і роль державних доходів
Дата20.03.2013
Розмір46.33 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
1. Суть, значення і роль державних доходів.
2. Податкова політика і її характеристика.
3. Склад податкової системи України.
4. Порівняльна характеристика податкових систем в економічно розвинених державах світу.

1... Держава, для виконання власних функцій привертає фінансові ресурси за допомогою 2х шляхів:
1. податкових надходжень -- податки і збори, які передбачені системою оподаткування в державі.
2. неподаткових платежів -- відносяться ті доходи, які не включаються до складу податкової системи, а саме:
2.1. Пряме вилучення доходів підприємств, які знаходяться в державній власності.
2.2. Платежі за використння державних ресурсів, угідь і майна.
2.3. Надання послуг (оренда, факторингові договори).
2.4. Емісія (випуск цінних паперів, або грошей).
2.5. Позики (міжнародних фондів, продаж цінних паперів).
В умовах існування різних форм власності основним методом формування доходів держави є податки і збори, які формують податкову систему.
Податкова система -- сукупність всіх податків і зборів, які здійснюються в державі.

Побудова ефетивної податкової системи можлива тільки після виконання відповідних вимог, а саме:
1. системності
2. встановлення визначальної бази системи
3. формування правової основи і початкових принципів
Визначальною базою побудови податкової системи є потреба в джерелах фінансування, які необхідні державі для виконання покладених на неї функцій.
Правову основу системи доходів держави складають відносини власності між суб'єктами господарювання.
Початковими принципами побудови податкової системи виступають: обов'язковість, рівнозначність і пропорційність, соціальна справедливість, економічна обгрунтованість, рівномірність сплати, єдиний підхід, доступність.
У сфері оподаткування формуються специфічні групи взаємостосунків між суб'єктами податкового права:
1. між державою і податковими службами (від імені держави виступає законодавча влада в країні, яка формує податкове законодавство на підставі пропозицій органів державної податкової служби)
2. між податковими службами і платниками (можна розділити на: відносини щодо сплати податків і відносини, щодо стягнення податків)

Напрями залучення засобів до бюджетів і фондів системи оподаткування:
1. оподаткування фізичних осіб -- здійснюється за допомогою наступних податків:
1.1. податок з доходів фізичних осіб
1.2. податок на майно
1.3. плата за землю
1.4. єдиний податок для суб'єктів підприємництва
1.5. інші
2. оподаткування юридичних осіб -- здійснюється за допомогою наступних податків:
2.1. податок на прибуток
2.2. ПДВ
2.3. акцизний податок
2.4. плата за землю
2.5. екологічний податок
2.6. інші
3. відрахування і внески до цільових фондів


Системи податків:
1. пропорційна система -- рівень оподаткування зростає в міру зростання доходів платників
2. регресивна система -- рівень доходів зростає більшими темпами, ніж рівень оподаткування
3. прогресивна система -- рівень оподаткування випереджає рівень одержання доходів

Роль податків у плануванні доходів бюджету визначається через співвідношення між сумою податкових надходжень до бюджету, сумою груп податків, згрупованих по певних класифікаційних ознаках, сумою окремих податків з одного боку і загалною величиною доходів бюджету з іншого. Найбільша питома вага тієї, або іншої групи податків, або виду податку свідчить про їх значну роль у формуванні бюджету.

2... значною мірою залежить від податкової політики яку проводить держава
Податкова політика -- діяльність держави у сфері визначення і стягнення податків. Через податкову політику держави відбувається становлення і розвиток податкової системи.

Основні напрямки податкової політики:
1. фіскальна ефективність
2. економічна ефективність
3. соціальна справедливість


Принцип фіскальної ефективності передбачає наступні елементи:
1. достатня сума доходів
2. мінімізація витрат на збір доходів
3. запобігання ухилення від сплати платежів до бюджету
4. еластичність податкової системи
5. рівномірний розподіл податків між адмінгістративно-територіальними одиниями
Достатність доходів повинна відображати баланс між джерелами фінансування і шляхами їх використання, тобто заплановані витрати в державі повинні бути забезпечені відповідними доходами за рахунок діяльності податкової системи.
Запобігання ухилень від сплати податків може бути досягнене:
1. за рахунок створення такої системи платежів до бюджету, яка б високим рівнем оподаткування не створювала зацікавленість в несплаті податків
2. за рахунок створення ефективної системи контролю за правельністю і вчасністю сплати податків.
Для мінімізації ухилень від сплати податків необхідно з'єднати обидва з названих методів, тому що при високому рівні оподаткування навідь дуже сильне збільшення контролю над адміністративною системою сплати податків не забезпечує їх задовільного стягнення.

Податкові відносини виникають на стадії перерозподілу національного доходу і через податкову політику держава втручається у відносини перерозподілу. Одже податкова політики тим чи іншим чином впливає на економічні процеси незалежно від волі держави. При подальшому зростанні питомої ваги податків в обсязі ВВП виникає необхідність мобілізувати необхідні засоби найраціональнішим шляхом, тобто зводячи до мінімуму негативні наслідки для розвитку економіки.

Принцип соціальної справедливості означає, що платниками податків повинні виступати всі члени суспільства, які одержують доходи.

3... Склад податкової системи України передбачений податковим кодексом України і скаладається із загальнодержавних і місцевих зборів і податків.
Загальнодежавні податки:
1. податок на прибуток підприємств
2. податок на доходи фізичних осіб
3. ПДВ
4. акцизний податок
5. збір за першу реєстрацію транспортного засобу
6. екологічний податок
7. рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України
8. рентна плата за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобувається в Україні
9. плата за користування надрами
10. плата за землю
11. збір за користування радіочистотним ресурсом України
12. збір за спеціальне використання води
13. збір за спеціальне використання лісових ресурсів
14. фіксований сільськогосподарський податок
15. збір на розвиток виноградарства садівництва і хмелярства
16. мито
17. збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, крім електроенергії виробленої огенераційними установками
18. збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності

Відносини пов'язані з установленням та справлянням мита регулюються митним законодавством.
Зарахування загальнодержавних податків та зборів до загальнихі місцевих бюджетів здійснюється відповідно до бюджетного кодексу України.

Місцеві податки та збори (ст. 10 ПКУ):
ПОДАТКИ:
1. податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
2. єдиний податок

ЗБОРИ:
1. збір за впровадження деяких видів підприємницької діяльності
2. збір за місця для паркування транспортних засобів
3. туристичний збір

Зарахування місцевих податків та зборів до відповідних місцевих бюджетів здійснюється відповідно до бюджетного кодексу України.
Загальнодержавні податки і збори сплачуються до державного бюджету і державних цільових централізованих фондів.


Схожі:

ЗАТВЕРДЖУЮ
Фінансова звітність як інформаційна база для прийняття управлінських рішень. Економічна суть облікової політики підприємства. Економічна...
ДИПЛОМНА РОБОТА
Органи прокуратури їх значення і роль у здійсненні контрольно-наглядових функцій державних органів влади в Україні
Визначте суть та роль підприємництва у ринковій економіці
Доведіть, що економічні ресурси є обмеженими, а потреби безмежними Покажіть, у чому суть альтернативної вартості
Прислівник як частина мови Мета
Мета: ознайомити семикласників із частиною мови – прислівником. Поглибити і засвоїти матеріал про загальне значення цієї частини...
Економічний аналіз: суть, роль і значення на сучасному етапі
Відомо, що кожне підприємство є складною системою взаємозв’язаних підрозділів і ланок, які виконують різні функції в процесі виробництва...
Передвиборча програма
Встановимо пряму залежність між доходами державних службовців та зміною середніх доходів на душу населення по країні
1 Суть, значення і завдання енергозбереження
Енергогосподарство промислового підприємства і показники ефективності його енергопостачання-енергоспоживання
Роль стафілококів у розвитку патології людини, патогенез спричинених...
Еволюція коків, їх загальна характеристика. Стафілококи, біологічні властивості, класифікація, практичне значення
КОНВЕНЦІЯ ПРО ВОДНО-БОЛОТНІ УГІДДЯ, ЩО МАЮТЬ МІЖНАРОДНЕ ЗНАЧЕННЯ,...
Суть договору: створює міжнародно-правове підгрунтя для національних дій та міжнародного співробітництва з метою охорони і раціонального...
«Про суть і значення свята Велеса в слов’янській культурі»
Школа Рідної Віри «Родосвіт, духовні вправи священних станів (способи медитацій для духовного оздоровлення)»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка