Програма матеріалів для вступного іспиту


НазваПрограма матеріалів для вступного іспиту
Дата19.05.2013
Розмір60.3 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фізика > Документи


Державний вищий навчальний заклад

«ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
МЕХАНІКО-МАШИНОБУДІВНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра «Металургійне обладнання заводів чорної металургії»

Затверджую:

Ректор ПДТУ

______________В.С.Волошин

«____» _____________ 2013 р.


Програма
матеріалів для вступного іспиту


студентів прискореної форми навчання

спеціальності 6.050503 «Металургійне обладнання»Маріуполь

1. Загальні положення

На вступні іспити виносяться найважливіші теми із трьох профільних дисциплін, вивчання яких передбачено освітньо-професійною програмою підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності «Обслуговування і ремонт обладнання металургійних підприємств», яка є базовою для отримання вищої освіти за спеціальністю «Металургійне обладнання». Далі надається перелік цих тем із зазначенням літератури, яка рекомендується для підготовки до вступних іспитів.
2. Теми, що виносяться на вступні іспити із дисципліни «Машини і агрегати металургійних підприємств»

1. Способи підготовки шихтових матеріалів для доменної плавки та їх коротка характеристика. /І/стр.5-15

2. Типи вагоноперекидачів, конструкція і робота пересувного баштового вагоноперекидача. /3/стр.32-56

3. Машини для подрібнення матеріалів. Чотирьохвалкові подрібнювачі для коксу. /І/стр.100-103

4. Молоткові подрібнювачі для вапняку. /І/стр.103-107

5. Обладнання для сортування сирих та згрудкованих матеріалів. Грохоти. /І/стр.115-126

6. Перевантажувальні грейферні крани. Основні вузли й механізми, робота грейферу. /2/стр.48-57

7. Обладнання для завантаження агломераційної машини. Човникові та барабанні живильники. /І/стр.165-168

8. Пристрій і робота агломераційної конвеєрної машини /І/стр.177-190

9. Загальне улаштування доменного цеху. /2/стр.126-137

10. Бункерна естакада та системи подачі шихтових матеріалів до скіпового підйомника. /2/стр.138-144

11. Призначення і улаштування рудного перевантажувального вагону. /3/стр.124-131

12. Призначення і загальне улаштування скіпового підіймача. Розвантажувальні криві. /2/стр.182-195

13.Загальне призначення і робота типового двоконусного завантажувального пристрою. /2/стр.213-221;226-230

14. Пристрій керування конусами, конструкція і робота. /2/стр.237-247

15.Безконусний завантажувальний пристрій фірми «Поль Вюрт». /2/стр.270-279

16.Клапальні механізми завантажувального пристрою. /2/стр.279-284

17.Пристрій чавунної і шлакової льоток. /2/стр.304-306

18.Конструкція і робота машини для забивання чавунної льотки /2/стр.313-317

19.Конструкція чавуновозів та шлаковозів. /2/стр.334-337;346-350

20.Конструкція і робота кантовального пристрою у розливній машині. /2/стр.366-371

21.Пристрій і робота розливної машини. /2/стр.356-363

22.Сучасні тенденції розвитку сталеплавильного виробництва і обслуговуючого його механічного обладнання /4/стр.9-10

23.Ножиці і агрегати для подрібнення великогабаритного металевого брухту. /4/стр.31-38

24.Призначення та конструкція стаціонарного міксера і привода його нахилу. /4/стр.56-60

25.Машинидля завантаження скрапу в конвертор. /4/стр.102-112

26.Конструкція кисневих конвертерів та механізмів їх поворота, нахил. /4/стр.111-131

27.Підлого-завалювальна машина мартенівського цеху. /стр.128-138

28.Конструкція електросталеплавильних печей та їх механізмів. /4/стр.304-312

29.Призначення і типи машин безперервного лиття заготовок(МНЛЗ). /4/стр.191-193

30.Машина безперервного лиття для виробництва слябів. /4/стр.193-200

31.Призначення і конструкція поворотного стенду МНЛЗ. /4/стр.206-209

32.Призначення і конструкція столів для проміжних ковшів МНЛЗ. /4/стр.209-214

33.Кристалізатори МНЛЗ та механізми їх качання. /4/стр.214-221

34.Машини для введення затравки в кристалізатор. /4/стр.233-238

35.Перспективи розвитку машин і агрегатів сталеплавильного виробництва. /4/стр.421-425

36.Призначення і класифікація прокатних станів. /6/стр.10-13;16-26

37.Обладнання головної лінії робочої кліті прокатного стану. /6/стр.13-16

38.Підшипники прокатних валків. /6/стр.221-235

39.Механізми для установки і врівноваження прокатних валків /6/стр.235-252

40.Шпинделі прокатних станів. /6/стр.318-324

41.Конструкції шестеренних клітей і редукторів. /6/стр.337-341

42.Призначення і конструкція злитковозів. /6/стр.344-347

43.Ножиці з паралельними ножами. /6/стр.286-388;391-395

44. Ножиці з похилими ножами. /6/стр.395-397;400-405

45.Машини для виправлення листів. /6/стр.459-467

46.Правильні машини для правки сортового металу. /5/стр.471-473

47.Роликобарабанні моталки для гарячої смуги. /6/стр.479-482

48.Дротові і дрібно сортні моталки. /6/стр.495-497
3. Теми, що виносяться на вступні іспити із дисципліни «Гідропневмопривод»

Тиск, в'язкість і витрата робочих рідин гідроприводів: визначення термінів, одиниці виміру, прилади для вимірювання.

Режими руху рідини: діапазон можливих значень швидкості рідини в трубопроводах гідроприводів, турбулентний і ламінарний режими руху рідин, критерій (число) Рейнольдса.

Призначення й основні типи пристроїв, застосовуваних у гідроприводах металургійного обладнання: насоси, розподільники, запобіжні клапани, редукційні клапани, дроселі, баки.
При підготовці може бути використаний будь-який підручник по дисципліні «Гідропневмопривод», «Гідравліка й гідропневмопривод», рекомендований для машинобудівних спеціальностей технікумів.

4. Теми, що виносяться на вступні іспити із дисципліни «Технічне обслуговування і ремонт машин і агрегатів металургійних підприємств»

Види тертя: явище тертя, тертя ковзання й тертя катання, види тертя ковзання (тертя без змащення, граничне тертя, рідинне тертя, змішане тертя) [7, с. 7 - 10].

Мастильні матеріали: основне призначення, види мастильних матеріалів (рідкі, пластичні, тверді), їхні достоїнства й недоліки, класифікація й властивості рідких мастил, класифікація й властивості пластичних змащувальних матеріалів, основні види твердих змащувальних матеріалів, їхнє застосування в металургійному устаткуванні [7, с. 10 - 15].

Мастильні системи: класифікація систем рідкого мастила, їхні достоїнства й недоліки, застосовувані мастильні матеріали; класифікація систем пластичного мащення, їхні достоїнства й недоліки, застосовувані мастильні матеріали [7, с. 16 - 21].

Зношення деталей машин: поняття зносу, види зносу (природний та раптовий, фізичний та моральний); процеси зношування (механічне, молекулярно - механічне, коррозионно-механічне, теплове); втомний знос [7, с. 29 - 31, 33-35].

Підвищення зносостійкості деталей: загартування, азотування, термомеханічна обробка [7, с. 35 - 37].

Ремонт зношених деталей: методи ремонту (індивідуальне припасування, номінальні розміри, стандартні ремонтні розміри); технології ремонту (використання додаткових деталей, зварювання, наплавлення ручне електродугове, механізоване електродугове, вібродугове, електрошлакове) [7, с. 40 - 43, 45-48].

Балансування деталей машин: види неврівноваженості (статичне й динамічне, змішане), у яких деталях і вузлах зустрічаються, якими пристроями виявляються, як усуваються [7, с. 55 - 60, 63-65].

Ремонт і монтаж типових вузлів: нарізні сполучення, шпонкові з'єднання, вали, підшипники ковзання й кочення, манжетні ущільнення, зубчаті й черв'ячні передачі [7, с. 71 - 75, 76-78, 87 - 90, 97 - 99, 38 - 39, 104 - 109].

Технічне обслуговування й ремонти: види обслуговування й ремонтів, форми ремонтного виробництва, способи здійснення ремонтів, дефектно-кошторисна підготовка до ремонтів [7, с. 142 - 147, 152 - 153].
5. Перелік рекомендованої літератури

  1. Ловчиновский Э.В. Механическое оборудование фабрик для окускования железорудного сырья. - М.: Металлургия, 1977. – 255 с.

  2. Машины и агрегаты металлургических заводов. Т.1. Машины и агрегаты доменных цехов. – М.: Металлургия, 1987. – 438 с.

  3. Щиренко Н.С. Механическое оборудование доменных цехов.- М.: Металургиздат, 1962, - 524 с.

  4. Машины и агрегаты металлургических заводов. Т.2. Машины и агрегат сталеплавильных цехов, - М.: Металлургия, 1988, - 426 с.

  5. Иванченко Ф.К., Павленко В.А. Механическое оборудование сталеплавильных цехов. – М.: Металлургия, 1964, - 440 с.

  6. Машины и агрегаты металлургических заводов. Т.2. Машины и агрегат сталеплавильных цехов, - М.: Металлургия, 1988, - 426 с.

  7. Кружков В.А., Чиченев Н.А. Ремонт и монтаж металлургического оборудования. – М.: Металургия, 1985. – 320 с.


Розглянуто та рекомендовано на засіданні кафедри МОЗЧМ протокол №4 від 8.10.2008р

Голова фахової комісії

спеціальності «Металургійне обладнання» А.О. Іщенко


Схожі:

Програма матеріалів для вступного іспиту
Програма вступного іспиту (тестування) включає перелік вимог до теоретичної і практичної підготовки абітурієнтів
Програма матеріалів для вступного іспиту
«Фінанси і кредит» Мета проведення вступного іспиту полягає у відборі абітурієнтів, які мають достатній рівень базових питань з теорії...
Програма матеріалів для вступного іспиту
«Фінанси і кредит» Мета проведення вступного іспиту полягає у відборі абітурієнтів, які мають достатній рівень базових питань з теорії...
Програма матеріалів для вступного іспиту
Основною метою іспиту з англійської мови є перевірка рівня підготовки випускників середніх загальноосвітніх шкіл з цього предмету...
Програма матеріалів для вступного іспиту
...
1. Сутність маркетингу та його сучасна концепція
Програма матеріалів для вступного іспиту розроблена для допомоги абітурієнтам успішно скласти іспит. Вона містить основні теми дисципліни...
1. Сутність маркетингу та його сучасна концепція
Програма матеріалів для вступного іспиту розроблена для допомоги абітурієнтам успішно скласти іспит. Вона містить основні теми дисципліни...
Програма матеріалів для вступного іспиту
Вступний іспит з російської мови є фаховим випробуванням у процесі оцінювання та відбору абітурієнтів для навчання за спеціальністю...
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»
Програма вступного іспиту на кваліфікацію «спеціаліст» для студентів за напрямом підготовки 050601 – Теплоенергетика, спеціальністю...
Програма вступного випробування з біології Галузь знань
Програма вступного випробування з біології для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень магістр. – Полтава: ПНПУ, 2013. – 33...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка