ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ


Скачати 52.16 Kb.
НазваПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ
Дата19.03.2013
Розмір52.16 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ


 1. Найдавніші часи на території України.

 2. Кочівники, державогенез на українських землях в І тис. до н.е. – І тис. н.е. Анти.

 3. Трипільська культура – праукраїнська землеробська культура V – ІІІ тис. до нашої ери.

 4. Ранні слов’яни, їх походження, розселення, господарство, культура.

 5. Київська держава наприкінці ІХ – ХІІ ст.

 6. Запровадження християнства на Русі.

 7. Політичне роздроблення Київської Русі в ХІІ – на поч. ХІІІ ст.

 8. Культура Київської Русі. Літописи. “Повість временних літ”.

 9. Галицько-Волинське князівство в ХІІІ – першій половині ХІУ ст.

 10. Монголо-татарська навала, її наслідки для українських земель.

 11. Українські землі під владою Литви і Польщі (сер. ХІУ – сер. ХУІІ ст.).

 12. Виникнення українського козацтва: причини, хронологія.

 13. Виникнення Запорізької Січі та її військово-політичний устрій. Запорізька Січ як державне утворення.

 14. Гетьман П. Сагайдачний, його військово-політична діяльність в першій чверті ХУІІ ст.

 15. Селянсько-козацькі повстання кінця ХУІ ст. – першої половини ХУІІ ст.

 16. Причини, характер, рушійні сили, періодизація і початок Національно-визвольної революції середини ХУІІ ст.

 17. Основні події Національно-визвольної революції (битви та політичні угоди).

 18. Формування української національної держави в добу Національно-визвольної революції сер. ХУІІ ст.

 19. Входження України під протекторат Московської держави (1654 р.). “Березневі статті” Б. Хмельницького.

 20. Україна після Переяславської ради 1654 р. (до 1657 року).

 21. Переяславська Рада 1654 року: міфи і реальність

 22. Змагання за владу в Україні після смерті Б.Хмельницького. “Руїна”.

 23. Гетьман І. Мазепа, діяльність в державній та культурній сферах.

 24. Гетьман в еміграції П. Орлик та його Конституція 1710 р.

 25. Україна в роки гетьманування І. Скоропадського, П. Полуботка, Д. Апостола.

 26. Остаточне знищення гетьманства та козацького устрою в Україні у другій половині ХУІІІ ст.

 27. Економічний розвиток України в ХУІІІ – першій половині ХІХ ст.

 28. Суспільно-політичне життя в Україні в першій чверті ХІХ ст. Масони, декабристи.

 29. Кирило-Мефодіївське товариство і Т.Шевченко.

 30. Реформа 1861 р. та її соціально-економічні наслідки в Україні. Реформи 60-х – 70-х рр. ХІХ ст.

 31. Західноукраїнські землі в другій половині ХІХ ст.

 32. Розвиток промисловості та сільського господарства України в другій полов. ХІХ ст.: завершення промислового перевороту, урбанізація, формування ринкової економіки.

 33. Суспільно-політичне життя в Україні в другій половині ХІХ ст.

 34. Особливості економічного розвитку України на поч. ХХ ст. (1900 – 1917 р.). Столипінська аграрна реформа та особливості її проведення в Україні.

 35. Виникнення українських національно-демократичних і соціалістичних партій на поч. ХХ ст.

 36. Україна в період політичної реакції (1907 – 1909 рр.) та економічного піднесення (1910 – 1913 рр.).

 37. Західноукраїнські землі на початку ХХ ст. (1900 – 1914 рр.).

 38. Україна в роки Першої світової війни.

 39. Лютнева демократична революція 1917 р. і Україна.

 40. Українська Центральна Рада, її створення та діяльність в березні – жовтні 1917 р.

 41. Боротьба політичних сил в Україні після жовтневого перевороту (жовтень 1917 – квітень 1918 р.). Проголошення УНР та її незалежності (ІІІ і ІУ Універсали Центральної Ради).

 42. Українська держава П. Скоропадського (1918 р.).

 43. Українська державність у період Директорії. С. Петлюра.

 44. Основні події в Україні в 1919 – 1920 рр.: польсько–радянська війна, розгром Врангеля в Криму. Махновщина.

 45. Західноукраїнська Народна республіка (ЗУНР). Акт злуки УНР і ЗУНР, його історичне значення.

 46. Встановлення радянської влади в Україні. Політика “воєнного комунізму”, Ризький мирний договір 1921 р., його наслідки для України.

 47. Радянська Україна в роки НЕПу (1921 – 1928 рр.).

 48. .Національно-державні відносини в Радянській Україні в 20-ті роки ХХ ст. Союзний договір 1922 р.

 49. Українське національно-культурне відродження 20-х років. Політика українізації, її наслідки.

 50. Індустріалізація в 20-30-х рр., її місце та значення у вітчизняній історії.

 51. Колективізація українського села: методи здійснення та соціально-економічні наслідки. Голодомор 1932 – 1933 рр.

 52. Тоталітаризм 1930-х років. “Розстріляне відродження” – трагічна доля української інтелігенції.

 53. Українське питання напередодні і на початку Другої світової війни. (Пакт Молотова – Ріббентропа, Україна в загарбницьких планах Німеччини).

 54. Україна в початковий період Великої Вітчизняної війни (1941 – 1942 рр.).

 55. Німецько-фашистський режим в Україні в 1941 – 1944 р.

 56. Черкащина в період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. Корсунь-Шевченківська битва 1944 року

 57. Окупаційний режим в Україні у роки Великої Вітчизняної війни 1941 – 1945рр.: спроби нового бачення проблеми.

 58. Організація українських націоналістів. ОУН в роки Другої світової війни.

 59. Народна боротьба проти фашистських окупантів в Україні. Діяльність ОУН-УПА в 1945 – 1953 рр.

 60. Звільнення українських земель від німецько-фашистських загарбників. Завершення возз’єднання українських земель.

 61. Відбудова народного господарства в Україні в 1945 – 53 рр., її характер. Голод 1946 – 1947 рр.

 62. Демократичні процеси в Україні після смерті Сталіна, їх суперечливий і непослідовний характер. “Шестидесятники”.

 63. Економіка України на шляхах екстенсивного розвитку. “Епоха застою”. Економічна криза: причини і наслідки (1965 –85 рр.).

 64. Суспільно-політичне становище в Україні в “епоху застою”. Дисидентський рух.

 65. Суспільно-політичні та економічні зміни в Україні в період перебудови. Їх суперечливий характер.

 66. Проголошення незалежності України 1991 р. (характеристика основних документів).

 67. Соціально-економічна політика Української держави після проголошення її незалежності (90-ті роки ХХ ст.). Прийняття нової Конституції України 1996 р., її характер та значення.

 68. Національні проблеми сучасної України: національні меншини, статус української мови.

 69. Національна символіка незалежної України.

 70. Східна та західна українська діаспора.Список відомих історичних постатей України


(третє питання білету)

 1. Бандера С.

 2. Богун І.

 3. Вернадський В.

 4. Виговський І.

 5. Винниченко В.

 6. Вишневецький Д.

 7. Володимир Мономах.

 8. Володимир Святославович.

 9. Гонта І.

 10. Грушевський М.

 11. Данило Галицький.

 12. Довбуш О.

 13. Донцов Д.

 14. Дорошенко П.

 15. Драгоманов М.

 16. Залізняк М.

 17. Калнишевський П.

 18. Кравчук Л.

 19. Кривоніс М..

 20. Мазепа І.

 21. Мельник А.

 22. Наливайко С.

 23. Орлик П.

 24. Петлюра С.

 25. Полуботок П.

 26. Сагайдачний П.

 27. Скоропадський П.

 28. Скрипник М..

 29. Степаненко І. Н.

 30. Хмельницький Б.

 31. Черняховський І. Д.

 32. Чорновіл В..

 33. Ярослав Мудрий.

 34. Янукович Віктор.

 35. Ющенко Віктор.

Схожі:

ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ ДО ІСПИТУ
Місце адвокатури в системі правоохоронних органів України. Нормативно-правове регулювання
Кушнірук Світлана Анатоліївна ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ ДО ІСПИТУ
Поясніть значення педагогіки як науки. Чи можна вважати педагогіку прикладною філософією
Програма матеріалів для вступного іспиту
Програма вступного іспиту (тестування) включає перелік вимог до теоретичної і практичної підготовки абітурієнтів
Перелік основних питань для підготовки до іспиту з філософії

Перелік питань для підготовки до іспиту
Основні форми правління в зарубіжних країнах, та їх різновиди та характеристики (ознаки і особливості)
Перелік питань для підготовки до іспиту зз
Право на участь в публічних слуханнях з питань впливу запланованої діяльності на НПС
ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ ДЛЯ КОНТРОЛЮ З КОЖНОГО МОДУЛЯ І ДИСЦИПЛІНИ В ЦІЛОМУ

Програма матеріалів для вступного іспиту
Основною метою іспиту з англійської мови є перевірка рівня підготовки випускників середніх загальноосвітніх шкіл з цього предмету...
Програма матеріалів для вступного іспиту
«Обслуговування і ремонт обладнання металургійних підприємств», яка є базовою для отримання вищої освіти за спеціальністю «Металургійне...
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ
Біогеографія як наука про поширення живих організмів і їхніх співтовариств. Положення біогеографії в системі географічної науки,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка