ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ ДО ІСПИТУ


Скачати 232.94 Kb.
НазваПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ ДО ІСПИТУ
Сторінка1/2
Дата18.03.2013
Розмір232.94 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
  1   2
ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ ДО ІСПИТУ


 1. Історія створення, основні етапи становлення та розвитку адвокатури України.

 2. Історія створення, основні етапи становлення та розвитку прокуратури України.

 3. Адвокатура України, завдання та принципи діяльності.

 4. Прокуратура України, завдання та принципи діяльності.

 5. Місце адвокатури в системі правоохоронних органів України. Нормативно-правове регулювання.

 6. Місце прокуратури в системі органів державної влади України. Нормативно-правове регулювання.

 7. Зміст та сутність поняття «представництво».

 8. Зміст поняття «права людини». Класифікація прав та свобод людини і громадянина. Міжнародні документи.

 9. Правовий механізм забезпечення прав людини.

 10. Правовий механізм захисту фізичної, юридичної особи та держави в суді у випадках визначених законом. Нормативно-правове регулювання.

 11. Значення та реалізація представницьких функцій адвокатом.

 12. Значення та реалізація представницьких функцій прокурором.

 13. Вимоги до посади адвоката.

 14. Помічник та стажист адвоката.

 15. Вимоги до осіб, які призначаються на посади прокурорів і слідчих.

 16. Дисциплінарна та кримінальна відповідальність адвоката.

 17. Дисциплінарна та кримінальна відповідальність прокурора.

 18. Зупинення та припинення адвокатської діяльності.

 19. Процесуальний порядок реалізації адвокатом захисту прав, інтересів і основоположних свобод людини та громадянина.

 20. Процесуальний порядок реалізації прокурором функцій захисту прав, інтересів і основоположних свобод людини, громадянина та держави.

 21. Первинна правова допомога. Суб'єкти права на безоплатну первинну правову допомогу. Суб'єкти надання безоплатної первинної правової допомоги.

 22. Вторинна правова допомога. Суб'єкти права на безоплатну вторинну правову допомогу. Суб'єкти надання безоплатної вторинної правової допомоги.

 23. Права та обов’язки адвоката, види адвокатської діяльності.

 24. Здійснення адвокатської діяльності, адвокатський запит.

 25. Акти прокурорського реагування. Строки оскарження невиконання актів прокурорського реагування прокурором та фізичною або юридичною особою рішень прокурора.

 26. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, як суб’єкт захисту прав і свобод громадян.

 27. Поняття та система принципів організації і діяльності адвокатури та прокуратури України.

 28. Завдання, що стоять перед органами адвокатури та прокуратури України.

 29. Функції адвокатури України.

 30. Функції прокуратури України.

 31. Участь прокурора в суді першої інстанції для захисту прав і свобод людини і громадянина.

 32. Прокуратура та Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, як суб’єкти захисту прав і свобод громадян.

 33. Організація прийому громадян та розгляд заяв і скарг в органах прокуратури.

 34. Нагляд прокуратури за додержанням прав і свобод людини та громадянина.

 35. Повноваження прокурора при здійсненні загального нагляду, їх характер та класифікація.

 36. Повноваження адвоката та прокурора у цивільному процесі України.

 37. Представництво адвокатом та прокурором прав, інтересів та основоположних свобод людини та громадянина на різних стадіях цивільного процесу України.

 38. Процесуальні форми та підстави участі прокурора в цивільному процесі.

 39. Процесуальні форми та підстави участі адвоката в цивільному процесі

 40. Документи, що підтверджують повноваження представників в цивільному процесі.

 41. Процесуальні документи, які має право складати адвокат та прокурор представляючи інтереси та права людини та громадянина у цивільному процесі України.

 42. Правові підстави участі адвоката та прокурора у цивільному процесі України.

 43. Сторони кримінального та судового провадження з боку обвинувачення та з боку захисту.

 44. Повноваження адвоката на різних стадіях досудового розслідування та судового провадження.

 45. Документи, що підтверджують повноваження захисника та прокурора у кримінальному провадженні.

 46. Процесуальні документи, які має право складати адвокат та прокурор у кримінальному провадженні.

 47. Повноваження прокурора у кримінальному провадженні. Представництво інтересів громадян та держави під час кримінального провадження.

 48. Забезпечення права на захист підозрюваного, обвинуваченого (підсудного), засудженого, виправданого, особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, а також особи, стосовно якої передбачається розгляд питання про видачу іноземній державі (екстрадицію).

 49. Оскарження судових рішень адвокатом.

 50. Оскарження судових рішень прокурором.

 51. Поняття змагальності сторін та підтримання державного обвинувачення в суді.

 52. Забезпечення права на захист.

 53. Представники у кримінальному процесі України.

 54. Обов’язкова участь адвоката у кримінальному провадженні.

 55. Підтримання прокурором державного обвинувачення.

 56. Відмова прокурора від державного обвинувачення, зміна прокурором обвинувачення у суді.

 57. Особливості участі адвоката та прокурора в адміністративному процесі України.

 58. Процесуальне представництво інтересів громадянина та держави в адміністративному процесі України адвокатом та прокурором у випадках визначених законом.

 59. Представники в адміністративному процесі України та повноваження представників у суді.

 60. Документи, що підтверджують повноваження представників в адміністративному процесі.

 61. Представництво інтересів сторін у господарському процесі України.

 62. Процесуальна участь адвоката та прокурора у господарському процесі України.

 63. Представництво прокурором інтересів держави у господарському процесі України.

 64. Документи, що підтверджують повноваження представників в господарському процесі.

 65. Повноваження та особливості участі адвоката у господарському процесі України.

 66. Учасники конституційного провадження.

 67. Адвокат у конституційному провадженні України.

 68. Прокурор у конституційному провадженні України.

 69. Конституційне звернення.

 70. Суб’єкти права на конституційне звернення.

 71. Представництво інтересів сторін у конституційному провадженні України.

 72. Участь прокурора у конституційному провадженні.

 73. Участь адвоката у конституційному провадженні.

 74. Європейський суд з прав людини. Створення, склад, структура та юрисдикція суду.

 75. Право, що підлягає захисту за конвенцією про захист прав людини та основоположних свобод.

 76. Право на правову допомогу за правом Європейської конвенції.

 77. Правовий статус адвоката у Європейському суді з прав людини.

 78. Представництво заявників. Представництво Договірних Сторін. Привілеї та імунітети.

 79. Діяльність адвоката на різних стадіях процесу Європейського суду з прав людини: підготовка скарги до Європейського Суду з прав людини; порядок звернення до Європейського суду.

 80. Процесуальний захист прав людини та громадянина у Європейському суді з прав людини.

 81. Представник у Європейському суді з прав людини.

 82. Підстави звернення до Європейського суду з прав людини.

 83. Правова допомога та підготовка скарги до Європейського суду з прав людини.

 84. Листування з Європейським судом з прав людини.

 85. Слухання та постанови Європейського суду з прав людини.

 86. Оплата праці адвоката за участь у Європейському Суді з прав людини.

 87. Виконання Україною рішень Європейського суду з прав людини.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Адвокатура

 1. Адвокат в гражданском процессе / Ватман Д.П., Елизаров В.А. – М.: Юрид. лит., 1969. – 192 с.

 2. Адвокат в советском гражданском процессе: Пособ. для адвокатов / Антимонов Б.С., Герзон С.Л. . – М.: Госюриздат, 1952. – 259 с.

 3. Адвокат в уголовном процессе: Учеб. пособие. – М.: Новый юрист, 1997. – С. 6.

 4. Адвокатская тайна/Под общей ред. В.Н. Буробина – М.: Статут, 2006. – 255 с.

 5. Адвокатские коллегии: общественные организации или юридические фирмы? // Российская юстиция. – 1998. – № 12. – С. 35.

 6. Адвокатура в Україні // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2000. – № 1. – С. 55.

 7. Адвокатура в Україні: Навчальний посібник: У 2 кн./ За ред.. доктора юридичних наук, професора С.Я. Фурси. – К: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2007. – Кн..1.- 940с.- (Серія «Процесуальні науки»).

 8. Адвокатура в Україні: Навчальний посібник: У 2 кн./ За ред.. доктора юридичних наук, професора С.Я. Фурси. – К: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2007. – Кн.2 : Кредитно-модульний навчальний посібник-практикум.- 316с.- (Серія «Процесуальні науки»).

 9. Адвокатура в Україні. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 208 с.

 10. Адвокатура. – 2004. – № 15–16 (23–24 серпня). – С. 2–9.

 11. Адміністративне право України: Підручник / За заг. ред. Ю.П. Битяка. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 544 с.

 12. Алексеев С.С. Общая теория права. –Учебник – М.: Проспект, 2008. – 576 с.

 13. Алексеева Л. Б., Жуйков В. М., Лукашук И. И. Международные нормы о правах человека и применение их судами Российской Федерации: Практ. пособие. – М.: Права человека, 1996. – 426 с.

 14. Бандурка А.М., Тищенко Н.М. Административный процесс: Учебник. – Харьков: Изд-во НУВД, 2001. – 352 с.

 15. Барщевский М.Ю. Адвокат, адвокатская фирма, адвокатура: Учеб. пособ. – М.: Белые альвы, 1995. – 144 с.

 16. Барщевский М.Ю. Адвокатская этика: Научное издание. – 2-е изд., испр. - М.: ООО “Профобразование”, 2000. – С. 150.

 17. Бахрах Д.Н. Административное судопроизводство, административная юстиция и административный процесс // Государство и право. – 2005. – № 2. – С. 19-25.

 18. Бірюкова А.М. Про безоплатну правову допомогу в Литві: вивчення досвіду // Адвокат. – 2005. – № 5. – С. 42.

 19. Бойков А.Д. Этика профессиональной защиты по уголовным делам. – М.: Юрид. лит., 1978. – 173 с.

 20. Бояринцева М. Адміністративно-правовий статус громадян: до питання про склад елементів // Право України. – 2002. – №8. – С. 24.

 21. Бронз Й.Л. Чи потрібна Україні незалежна, сильна і єдина адвокатура // Адвокат. – 2003. – № 5. – С. 33-34.

 22. Варфоломеева Т.В. Спілка адвокатів у документах і матеріалах // Адвокат. – 2005. - № 3. – С.44-45

 23. Варфоломеева Т.В., Русанов Б.В. Советская адвокатура: задачи и формы деятельности. – К.: Вища школа, 1983. – С.3–4.

 24. Варфоломеєва Т.В. Адвокатський законопроект фінішує // Адвокат. – 2004. – № 6. – С. 3-11.

 25. Варфоломеєва Т.В. Конституційні засади діяльності адвокатури // Адвокат – 1997. – № 2. – С. 57.

 26. Варфоломеєва Т.В. Суб’єкти надання правової допомоги // Адвокат. – 2001. – № 6. – С. 3-5.

 27. Варфоломеєва Т.В. Юридична деонтологія // Адвокат. – 2004. – № 8. – С. 41 – 45.

 28. Васьковский Е.В. Курс гражданского процесса. – Том 1. Субъекты и объекты процесса, процессуальные отношения и действия. – М.: Изд-во Бр. Башмаковых, 1913. – 692 с.

 29. Васьковский Е.В. Организация адвокатуры. – Ч. 1: Очерк всеобщей истории адвокатуры; Ч. 2: Исследование принципов организации адвокатуры. – С.-Пб.: Н.К. Мартынов, 1893. – 621 с.

 30. Виконавча влада і адміністративне право./За заг. ред. В.Б. Авер’янова. – К.: Ін Юре, 2002. – 668 с.

 31. Витрук Н.В. Общая теория правового положения личности. – М.: Норма, 2008. – 448 с.

 32. Витрук Н.В. Правовой статус личности в СССР. – М.: Юрид. лит., 1985. – 192 с.

 33. Вільчик Т.Б. Проблеми реформування адвокатури України // Судова реформа в Україні: проблеми і перспективи: Матеріали наук.-практ. конф., 18-19 квітня 2002р., м. Харків / Редкол.: Сташис В.В. (голов. ред.) та ін. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – С. 163 – 165.

 34. Воеводин Л.Д. Юридический статус личности в России: Учеб. пособ. – М.: Изд-во МГУ, Издат. гр. ИНФРА М-НОРМА, 1997. – 294 с.

 35. Гловацький І.Ю. Діяльність адвоката-захисника у кримінальному процесі: Навч. посіб. – К.: Атіка, 2003. – 352 с.

 36. Горшенев В.М. Структура правового статуса гражданина // Правопорядок и правовой статус личности гражданина в развитом социалистическом обществе в свете Конституции СССР 1977 года. – Саратов, 1980. – С. 57-58.

 37. Государство, общество, личность: проблемы совместимости / Под общ. ред. Р.А. Ромашова, Н.С. Нижник. – М.: Юристъ, 2005. – 303 с.

 38. Гражданские права человека: современные проблемы теории и практики. Под ред. Ф.М. Рудинского. – М.: ЗАО «ТФ МИР», 2006. – 478 с.

 39. Гражданское процессуальное право / Под ред. М.С. Шакарян. – М.: ТК Велби / Проспект, 2005. – 592 с.

 40. Гурне Бернар. Державне управління: Пер. з франц. В. Шовкуна. – К.: Основи, 1993. – 165 с.

 41. Давиденко С.В. Потерпілий як суб'єкт кримінально-процесуального доказування: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Харків, 2007. – 21 с.

 42. Діяльність Спілки адвокатів України щодо реалізації статутних завдань // Адвокат. - 2005.- № 5 (56). – С.40.

 43. Домбургова А. Адвокатура проти невпорядкованої правової діяльності (Спілка адвокатів України провела круглий стіл) // Юридичний вісник України. – 2003. – 14-20 червня. – № 24. – С. 10.

 44. Загальна теорія держави і права: Підручник / М.В. Цвік,В.Д. Ткаченко, Л.Л. Богачова та ін.; За ред. М.В. Цвіка, В.Д. Ткаченка, О.В. Петришина. – Х.: Право, 2002. – 432 с.

 45. Загальний кодекс правил для адвокатів країн Європейського Співтовариства: Прийнятий делегацією двадцяти країн-учасниць на пленарному засіданні в Страсбурзі у жовтні 1988 р. – В кн.: Святоцький О.Д., Медведчук В. В. Адвокатура: історія і сучасність. – К.: Ін Юре, 1997. – С. 301-315.

 46. Князєв В. Конституційні гарантії права, свобод та обов’язків людини і громадянина в Україні // Право України. – 1998. – №11. – С. 28.

 47. Ковтун С.Л. Проблеми сучасної адвокатури // Адвокат. – 2005. - № 3. – С.38-40.

 48. Козюбра М. Правовий закон: проблема критеріїв // Вісник Академії правових наук України. – 2003. – № 2-3 (33-34). – С. 83-96.

 49. Комзюк А.Т. Уточнення складу учасників провадження та розвиток їх правового статусу // Виконавча влада і адміністративне право / За заг. ред. В.Б. Авер’янова. – К.: Ін-Юре, 2002. – С. 623 – 632.

 50. Кому заважає сильна і незалежна адвокатура? // Адвокат. - 2004. - № 9 (26). – С. 26-34.

 51. Конституційно-правові засади становления української державності / В.Я. Тацій, Ю.М. Тодика, О.Г. Данильян та ін., За ред. акад. НАН України В.Я. Тація, акад. АПрН. України Ю.М. Тодики. – Х.: Право, 2003. – 328 с.

 52. Корчева Т.В. Проблеми діяльності захисника у досудовому провадженні та в суді першої інстанції: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Харків, 2006. – 20 с.

 53. Кучинский В.А. Личность, свобода, право. – М.: Юрид. лит., 1978. – 208 с.

 54. Лубшев Ю.Ф. Адвокатура в России: Учебник. – 2-е изд. – М.: Профобразование, 2002. – 832 с.

 55. Лубшев Ю.Ф. Курс адвокатского права: Учебник. – 2-е изд. – Профобразование, 2003 – 424 с.

 56. Маляренко В.Т. Про сумні тенденції в розвитку інституту захисту в Україні // Адвокат. – 2001. – №1-2. – С. 4.

 57. Маляренко В.Т. Хто може бути захисником обвинуваченого у кримінальній справі? // Адвокат. – 1997. - №4. – С. 33-44.

 58. Матузов Н.И. Личность. Права. Демократия. Теоретические проблемы субъективного права: Моногр. – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1972. – 292 с.

 59. Махов В. Организация адвокатуры в Израиле // Российская юстиция. – 1997. – № 11. – С. 55.

 60. Медведчук В.В. Місце адвокатури у вирішенні проблем збалансування різних гілок влади та конституційні основи реформування державної влади в Україні //Право України. – 1995. – № 5-6. – С. 37-40.

 61. Международная защита прав человека: Документы и комментарии. – Х.: ООО «Синтекс, ЛТД», 1998. – 298 с.

 62. Мельников А.А. Судебное представительство // Курс советского гражданского процессуального права. – М.: Наука, 1981. – Т.1. – С.305 – 309.

 63. Михайловская И.Б. Социальное назначение уголовной юстиции и цель уголовного процесса // Государство и право. – 2005. - № 5. – с. 111-118.

 64. Науково-практичний коментар до Закону України «Про адвокатуру». Законодавство про адвокатуру та адвокатську діяльність // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – К.: Юрінком Інтер. – 2003. – 432с.

 65. Новые конституции стран СНГ и Балтии. Сборник документов. – М.: Манускрипт, 1997. – 672 с.

 66. Оборотов Ю.Н. Традиции и обновление в правовой сфере: вопросы теории (от познания к постижению права): Монография. – Одесса: Юрид. лит., 2002. – 280 с.

 67. Общий кодекс правил адвокатов стран Европейского Союза // http://www.nnd.evr.ru/12.02.

 68. Організація судових та правоохоронних органів: Навч. посібник / За ред. І.Є. Марочкіна, Н.В. Сібільової, О.М. Толочко. – Х.: Право, 2000. – 272с.

 69. Орлова О.В., Деев Н.Н. Адвокатура как институт политической системы // Адвокатура и современность. – М.: Академия наук СССР, Институт государства и права, 1987. – С.7-13.

 70. Основи адміністративного судочинства в Україні: Навч.посібник для юрид. факультетів та юрид. клінік / За заг. ред. Александрової Н.В., Куйбіди Р.О. – К.: Конус-Ю, 2006. – 256 с.

 71. Павлуник І.А. Представництво в цивільному процесі України: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – К.,2002. – 20 с.

 72. Пашук Т.І. Право людини на ефективний державний захист її прав та свобод: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01. – Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. – Л., 2006. – 220 с.

 73. Перепелюк В.Г. Адміністративний процес. – Чернівці: Рута, 2001. – 316 с.

 74. Перлов И.Д. Как устроены суд, прокуратура и адвокатура в СССР. – М.: Знание, 1964. – 96 с.

 75. Перлов И.Д. Право на защиту: Учеб. пособ. – М.: Знание, 1969. – 79 с.

 76. Перспективи реформування адвокатури: чого хочуть адвокати? // Адвокат. – 2005. - № 3. – С. 30.

 77. Петришин А.В. Государственная служба: историко-теоретические предпосылки, сравнительно-правовой: и логико-понятийный анализ: Монография. – Х.: Факт, 1998. – 168 с.

 78. Петришин А.В. Статус должностного лица: общетеоретическое исследование: Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01. – Харьков, 1988. – 198 с. (Библиогр. С. 176-198).

 79. Петришин О.В. Громадянське суспільство – підґрунтя формування правової держави в Україні // Вісник Академії правових наук України. – 2003. – № 2-3 (33-34). – с. 142-161.

 80. Правова допомога: Зарубіжний досвід та пропозиції для України / Автори-упорядники О.А. Банчук, М.С. Демкова. – К.: Факт, 2004. – 336 с.

 81. Представительство граждан в суде: Учеб. пособие для студентов юрид. спец. вузов / М.И. Штефан, Е.Г. Дрижчаная, Е.В. Гусев. – К: Лыбидь, 1991. – 231 с.

 82. Про можливість зарахування у стаж роботи за спеціальністю юриста, необхідного для складання кваліфікаційних іспитів, терміну індивідуальної підприємницької юридичної практики: Роз’яснення затверджено рішенням Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури від 18 лютого 2005 р. № IV/9-2-1 // Адвокат. – 2005. – №3. – С. 48–49.

 83. Рабінович П.М. Верховенство права з позицій європейсько-міжнародного та українського конституційного судочинства // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2006. – № 3 (53). – С. 12-14.

 84. Резолюція з’їзду адвокатів України щодо концептуальних засад законодавчого розвитку адвокатури // Додаток до журналу Адвокат. – 2005. – №6. – С. 28–29.

 85. Рекомендація R(2000) 21 Комітету Міністрів державам-учасницям Ради Європи про свободу здійснення професійних адвокатських обов’язків: У науково-практичному коментарі до Закону України “Про адвокатуру”// Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2003. - №7. – С.287-292.

 86. Рішення Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури при Кабінеті Міністрів України від 24 травня 2002р. // Адвокат. – 2002. – №2–3. – С. 73.

 87. Розвиток України за міжнародними стандартами: реальність чи примара // Адвокат. – 2002. –№ 1. - С.41-45.

 88. Розенберг Я.А. Представительство по гражданским делам в суде и арбитраже. – Рига: Зинатне, 1981. – 148 с.

 89. Сафулько С.Ф. Концептуальні засади формування та діяльності української адвокатури на сучасному етапі (Доповідь на З’їзді адвокатів України, 25 червня 2005р., м. Київ) // Додаток до журналу Адвокат. – 2005. – №6. – С. 8 – 10.

 90. Сборник стандартов и норм Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия. ООН. Нью-Йорк, 1992. – С. 118.

 91. Святоцкий А.Д. Адвокатура и защита прав граждан. – Львов: Свит, 1992.

 92. Святоцький О.Д., Медведчук В.В. Адвокатура: Історія і сучасність. – К.: Ін Юре, 1997. – 319 с.

 93. Святоцький О.Д., Михеєнко М.М. Адвокатура України: Навч. посіб. для студентів юрид. вищ. навч. закладів і фак. – К.: Ін Юре, 1997.–211 с.

 94. Скакун О.Ф. Теория государства и права: Учебник. – Харьков: Консум; Ун-т внутр. дел, 2000. – 704 с.

 95. Скакун О.Ф. Теорія держави і права. – Харків, 2001. – С.259.

 96. Слінько Т.М., Кушніренко О.Г. Конституційно-правовий статус об'єднань громадян в Україні: Навч. посібник. – Х.: Арсис, ЛТД, 1998. – 176с.

 97. Советский гражданский процесс / Под ред. К.И. Комиссарова и В.М. Семенова. – М.: Юрид. лит., 1978. – С. 96.

 98. Советский гражданский процесс / Под ред. С.Ю. Каца, Л.Я. Носко. – К.: Вища школа, 1982. – 424 с.

 99. Сокуренко В.Г., Савицкая А.И. Право. Свобода. Равенство. – Львов: Вищ. шк., 1981. – 196 с.

 100. Стецовский Ю.И. Советская адвокатура. – М.: Высшая школа, 1989. – 303 с.

 101. Стецовский Ю.И., Мирзоев Г.Б. Профессиональный долг адвоката и его статус: Монография. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 159 с.

 102. Строгович М.С. Сущность юридической ответственности// Советское государство и право. – 1979. – № 5. – С. 72-79.

 103. Судебная этика. Некоторые проблем нравственных начал советского уголовного процесса / Горский Г.Ф., Кокорев Л.Д., Котов Д.П. – Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1973. – 271 c.

 104. Судебное представительство в гражданском процессе / Ильинская И.М., Лесницкая Л.Ф. – М.: Юрид. лит., 1964. – 163 с.

 105. Судебные системы европейских стран. Справочник: Пер. с франц. Д.И. Васильева и с англ. О.Ю. Кобякова. – М.: Междунар. отношения, 2002. – 336 с.

 106. Тараненко С. Концептуальні засади забезпечення охорони прав і свобод особи в законодавстві про адміністративні правопорушення // Право України. – 1995. - № 7. – С. 36-38.

 107. Тарло Е.Г. Профессиональное представительство в суде: Моногр. – М.: Известия, 2004. – 416 с.

 108. Тацій Л.В. Функції адвоката в цивільному судочинстві // Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2004. – Вип. 67. – С. 178 – 182.

 109. Теория государства и права. Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова и А.И. Малько. – М.: Юристь, 1997. – 671 с.

 110. Теория государства и права: Учебник / Под ред. В. К. Бабаева. – М.: Юристъ, 1999. – 591 с.

 111. Фаткуллин Ф.Н., Зинатуллин З.З., Аврах Я.С. Обвинение и защита по уголовным делам. – Казань, 1976. – С. 224.

 112. Фіночко Ф.Д. Функції державного управління // Адміністративне право України: Підручник / За ред. проф. Ю.П. Битяка. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – С. 125 – 131.

 113. Фіолевський Д.П. Адвокатура: Підручник. – К.: Алеута; Прецедент, 2007. –486 с.

 114. Фурса С.Я. Фурса Є.І. Адвокат в цивільному процесі .-К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2008.

 115. Фурса С.Я. Діядбність адвоката на межі аналогії закону та права / нотаріат Адвокатура Суд. -2005. № 3(5); 5(7).- С. 4,5.

 116. Фурса Є.І. Стан та перспективи розвитку відносин адвокат-суддя/Нотаріат Адвокатура Суд . -2004.- № 2(2).- С. 4-5.

 117. Фурса С.Я., Фурса Є.І. Спадкове право, К, Атіка, 2002.

 118. Фурса С.Я., Щербак С.В. Виконавче провадження в Україні: Навчальний посібник. - К.: Атіка, 2002._ С.116.

 119. Фурса С.Я., Фурса Є.І., Щербак С.В. Закони України «Про державну виконавчу службу», «Про виконавче провадження», «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» : Науково-практичний коментар.-К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2008.

 120. Фурса С.Я., Щербак С.В. Законодавство України про виконавче провадження: Науково-практичний коментар.-К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004.

 121. Фурса С.Я. Про правову допомогу // Юриспруденція: Теорія і практика.-2005.-№10(12).- С.41.

 122. Фурса С.Я. Довіреність та інститут представництва в цивільному законодавстві, нотаріальному і цивільному процесах України // Право України.-1999. - №4.- С.94-97.

 123. Фурса С.Я., Фурса Є.І., Щербак С.В. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 т./ За заг. ред. С.Я.Фурси.-.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2006.

 124. Халатов С.А. Проблемы представительства в гражданском судопроизводстве: Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03. – Екатеринбург, 2000. – 191 с.

 125. Цвєтков В.В. Демократія і державне управління: теорія, методологія, практика: Моногр. – К.: «Видавництво «Юридична думка», 2007. – 336 с.

 126. Цвік М.В. Про сучасне праворозуміння // Вісник Академії правових наук України. – 2001. – № 4. – С. 10-11.

 127. Цивільне процесуальне право України / За ред. В.В. Комарова. – Х.: Право, 1999. – 590 с.

 128. Цивільний процес: Навчальний посібник / За ред. Ю.В. Білоусова. – К.: Наукова думка; Президент, 2004. – 262 с.

 129. Шевченко І. Концепція розвитку адвокатури в Україні // З’їзд адвокатів України. Додаток до журналу Адвокат. – 2005. – № 6. – С. 17-19.

 130. Этика: Учеб. Пособ. / Под ред. В.А. Лозового. – Харьков: Изд-ль СПД ФЛ Вапнярчук Н.Н.; Право, 2006. – 306 с.

 131. Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю.С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. – К.: «Укр. енцикл.», 1998. – Т. 5: П-С. – 2003. – 730 с.

 132. Якимович Ю.К. Некоторые аспекты участия защитника в уголовном процессе // Избранные статьи. – Томск: Изд-во Томского ун-та, 2006. – С. 10

 133. Як звернутися до Європейського Суду з прав людини/ Клименко О.М. – К.: Видавець Фурса С.Я., 2009.- 88с.


  1   2

Схожі:

Кушнірук Світлана Анатоліївна ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ ДО ІСПИТУ
Поясніть значення педагогіки як науки. Чи можна вважати педагогіку прикладною філософією
ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ
Кочівники, державогенез на українських землях в І тис до н е. – І тис н е. Анти
Програма матеріалів для вступного іспиту
Програма вступного іспиту (тестування) включає перелік вимог до теоретичної і практичної підготовки абітурієнтів
ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ ДЛЯ КОНТРОЛЮ З КОЖНОГО МОДУЛЯ І ДИСЦИПЛІНИ В ЦІЛОМУ

Перелік запитань на іспит з «Історії України»
Входження українських земель до складу Литовської держави. Литовсько-руська держава (14-16ст.)
Перелік основних питань для підготовки до іспиту з філософії

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ МАСОВИХ ЗАХОДІВ НА 2011 РІК
У долі Олекси Борканюка залишається чимало знаків запитань? до 110-річчя від дня народження політичного діяча
Перелік запитань
Хвора С. поступила в стаціонар в тяжкому стані, скарги на повторну блювоту, пронос без покликів, наростаючу слабість,судоми в гомілкових...
Перелік питань для підготовки до іспиту
Основні форми правління в зарубіжних країнах, та їх різновиди та характеристики (ознаки і особливості)
Перелік питань для підготовки до іспиту зз
Право на участь в публічних слуханнях з питань впливу запланованої діяльності на НПС
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка