ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України


Скачати 392.42 Kb.
НазваПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України
Сторінка1/5
Дата04.05.2013
Розмір392.42 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
  1   2   3   4   5

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України

"Про затвердження змін до деяких наказів Мінагрополітики України"

Зміст положення (норми) чинного акта законодавства


Зміст відповідного положення (норми) проекту акта

Наказ Міністерства аграрної політики України від 26 жовтня 2009 року № 755

"Про затвердження Інструкції з оформлення посадовими особами інспекцій державного технічного нагляду матеріалів про адміністративні правопорушення та приписів з питань, що належать до їх компетенції"

Про затвердження Інструкції з оформлення посадовими особами інспекцій державного технічного нагляду матеріалів про адміністративні правопорушення та приписів з питань, що належать до їх компетенції

Про затвердження Інструкції з оформлення посадовими особами Державної інспекції сільського господарства України та її територіальних органів матеріалів про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням вимог щодо експлуатації тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів і правил техніки безпеки під час їх експлуатації

1. Затвердити Інструкцію з оформлення посадовими особами інспекцій державного технічного нагляду матеріалів про адміністративні правопорушення та приписів з питань, що належать до їх компетенції, що додається.

1. Затвердити Інструкцію з оформлення посадовими особами Державної інспекції сільського господарства України та її територіальних органів матеріалів про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням вимог щодо експлуатації тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів і правил техніки безпеки під час їх експлуатації, що додається.

ІНСТРУКЦІЯ

з оформлення посадовими особами інспекцій державного технічного нагляду матеріалів про адміністративні правопорушення та приписів з питань, що належать до їх компетенції

ІНСТРУКЦІЯ

з оформлення посадовими особами Державної інспекції сільського господарства України та її територіальних органів матеріалів про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням вимог щодо експлуатації тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів і правил техніки безпеки під час їх експлуатації

I. Складання припису

1.1. Припис складається та видається посадовим особам та громадянам про усунення виявлених порушень правил, норм та стандартів, що стосуються безпеки технічної експлуатації машин, дорожнього руху, та є обов'язковими для виконання (додаток 1).

1.2. Складати приписи мають право державні інспектори інспекцій.

1.3. Припис заповнюється українською мовою розбірливим почерком кульковою ручкою, чорнилом синього або чорного кольору чи друкарським способом. Усі графи припису повинні бути обов'язково заповнені.

1.4. У приписі зазначаються виявлені порушення з посиланням на нормативно-правовий акт, нормативно-технічний документ, відповідно до якого виявлено порушення.

1.5. Припис складається в двох примірниках, один з яких підшивається до справи та реєструється в журналі обліку видачі посадовим особам та громадянам обов'язкових до виконання приписів (додаток 2).

Другий примірник припису надається посадовій особі або громадянину особисто, що засвідчується відміткою та її підписом у приписі, або надсилається рекомендованим листом.

1.6. Справи з приписами та журналами щодо їх реєстрації зберігаються протягом трьох років.


І. Загальні положення

1.1. Порядок провадження у справах про адміністративні правопорушення визначається Кодексом України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП).

1.2. Ця Інструкція встановлює порядок оформлення, розгляд та облік матеріалів про адміністративні правопорушення уповноваженими посадовими особами Державної інспекції сільського господарства України та її територіальних органів, які мають право складати протоколи та розглядати справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням вимог щодо експлуатації машин і правил техніки безпеки під час їх експлуатації і накладати адміністративні стягнення.

1.3. Уповноважені посадові особи, визначені у статтях 244, 255 КУпАП, складають протоколи про адміністративні правопорушення у разі невиконання припису, складеному за результатами планової або позапланової перевірки.

1.4. Якщо правопорушення вчинено кількома особами, протокол про адміністративне правопорушення складається на кожну особу окремо. У разі вчинення однією особою кількох окремих адміністративних правопорушень протоколи складаються щодо кожного з вчинених правопорушень.

2.1. При виявленні грубих порушень механізаторами правил технічної експлуатації тракторів, комбайнів, інших самохідних сільськогосподарських машин і правил техніки безпеки під час їх експлуатації посадовими особами інспекцій складається протокол про адміністративне правопорушення (далі – Протокол) та виноситься постанова в справі про адміністративне правопорушення (далі – Постанова) за формами згідно з додатками 3, 4.

2.1. При виявленні грубих порушень механізаторами правил технічної експлуатації тракторів, комбайнів, інших самохідних сільськогосподарських машин і правил техніки безпеки під час їх експлуатації посадовими особами Державної інспекції сільського господарства України та її територіальних органів (далі – інспекції) складається протокол про адміністративне правопорушення (далі – Протокол) та виноситься постанова в справі про адміністративне правопорушення (далі – Постанова) за формами згідно з додатками 1, 2.

2.2. У разі невиконання законних вимог державних інспекторів сільського господарства щодо усунення порушень нормативних актів щодо експлуатації машин та актів з охорони праці під час їх експлуатації або створення перешкод для діяльності цих органів державними інспекторами сільського господарства складається Протокол, який разом з іншими документами (їх копіями), що підтверджують факт учинення адміністративного правопорушення (копії документів, що свідчать про вчинення адміністративного правопорушення), пояснення посадової особи, щодо якої складено Протокол, заяви, клопотання тощо, надсилається до суду.

2.2. Протокол та Постанова заповнюються українською мовою розбірливим почерком, кульковою ручкою чорнилом синього або чорного кольору чи друкарським способом. Підчистки та помарки не допускаються. У відповідних графах, які не заповнюються під час складання Протоколу та Постанови, проставляється прочерк.

2.3. У Протоколі відповідно до статті 256 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП) зазначаються:

дата і місце його складення;

посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка склала Протокол;

відомості про особу, яка притягається до адміністративної відповідальності (у разі її виявлення);

місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення;

нормативно-правовий акт, який передбачає відповідальність за дане правопорушення;

прізвища, адреси свідків, якщо вони є;

пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності;

інші відомості, необхідні для вирішення справи. Якщо правопорушенням заподіяно матеріальну шкоду, про це також зазначається в Протоколі.

2.4. У Постанові відповідно до статті 283 КУпАП зазначаються:

найменування органу (посадової особи), який виніс Постанову;

дата розгляду справи;

відомості про особу, щодо якої розглядається справа;

опис обставин, установлених при розгляді справи;

зазначення нормативно-правового акта, який передбачає відповідальність за дане адміністративне правопорушення;

прийняте по справі рішення.

2.5. Протокол та Постанова складаються в двох примірниках. Один примірник Протоколу та Постанови надається особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, особисто, що засвідчується відміткою та її підписом у Протоколі, або надсилається рекомендованим листом.

2.6. Перед направленням справи на розгляд посадова особа, яка склала Протокол, систематизує матеріали, нумерує аркуші справи, складає підписаний перелік документів, що входять до неї. Зазначений перелік підписується посадовою особою.

2.3. Протокол та Постанова заповнюються українською мовою розбірливим почерком, кульковою ручкою чорнилом синього або чорного кольору чи друкарським способом. Підчистки та помарки не допускаються. У відповідних графах, які не заповнюються під час складання Протоколу та Постанови, проставляється прочерк.

2.4. У Протоколі відповідно до статті 256 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП) зазначаються:

дата і місце його складення;

посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка склала Протокол;

відомості про особу, яка притягається до адміністративної відповідальності (у разі її виявлення);

місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення;

нормативно-правовий акт, який передбачає відповідальність за дане правопорушення;

прізвища, адреси свідків, якщо вони є;

пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності;

інші відомості, необхідні для вирішення справи. Якщо правопорушенням заподіяно матеріальну шкоду, про це також зазначається в Протоколі.

2.5. У Постанові відповідно до статті 283 КУпАП зазначаються:

найменування органу (посадової особи), який виніс Постанову;

дата розгляду справи;

відомості про особу, щодо якої розглядається справа;

опис обставин, установлених при розгляді справи;

зазначення нормативно-правового акта, який передбачає відповідальність за дане адміністративне правопорушення;

прийняте по справі рішення.

2.6. Протокол та Постанова складаються в двох примірниках. Один примірник Протоколу та Постанови надається особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, особисто, що засвідчується відміткою та її підписом у Протоколі, або надсилається рекомендованим листом.

2.7. Перед направленням справи на розгляд посадова особа, яка склала Протокол, систематизує матеріали, нумерує аркуші справи, складає підписаний перелік документів, що входять до неї. Зазначений перелік підписується посадовою особою.

2.8. Копії матеріалів про адміністративне правопорушення, що передані до суду, разом з матеріалами перевірки зберігаються у структурному підрозділі інспекції, у якому працює посадова особа, яка склала Протокол. Надалі до матеріалів про адміністративні правопорушення додаються результати розгляду справи в суді (копія постанови суду, копія акта державної виконавчої служби тощо).

3.3. Винесені постанови реєструються в журналі обліку матеріалів про адміністративні правопорушення (додаток 5).

Журнали мають бути пронумеровані, прошнуровані, скріплені підписом начальників інспекцій та печатками. Журнал оформляється на кожен рік і після закінчення поточного року зберігається в установленому законодавством порядку.

3.3. Складені протоколи та винесені постанови реєструються в журналі обліку матеріалів про адміністративні правопорушення (додаток 3).

Журнали мають бути пронумеровані, прошнуровані, скріплені підписом державних інспекторів сільського господарства інспекцій та печатками. Журнал оформляється на кожен рік і після закінчення поточного року зберігається в установленому законодавством порядку.

Додаток 1

до Інструкції з оформлення посадовими особами інспекцій державного технічного нагляду матеріалів про адміністративні правопорушення та приписів з питань, що належать до їх компетенції


Державний Герб України

Міністерство аграрної політики України

______________________________________________________________
(найменування інспекції державного технічного нагляду та її місцезнаходження)

ПРИПИС N _____


"___" ___________ 20__ року ______________________________________
(місце складання припису)
_______________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка склала припис)
_______________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи або фізичної особи, якій видано припис)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
(марка, модель трактора, комбайна, іншої самохідної сільськогосподарської машини)

При перевірці додержання вимог правил, норм та стандартів, що стосуються безпеки технічної експлуатації машин,
ВСТАНОВИВ:


N з/п

Виявлені порушення, які потребують ужиття необхідних заходів

Заходи, яких необхідно вжити для усунення порушень

Термін виконання  1   2   3   4   5

Схожі:

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України
Транзит" суб'єктів господарювання, діяльність яких пов'язана з реалізацією машин, що підлягають реєстрації та обліку в державних...
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до проекту наказу Мінагрополітики України "Про...
Кодексу України про адміністративні правопорушення, Закону України "Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового...
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
Міністерства аграрної політики України від 26 жовтня 2009 року №755, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 21 грудня 2009...
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
Виконання вимог припису, виданого за результатами раніше здійснених контрольних заходів
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
Виконання вимог припису, виданого за результатами раніше здійснених контрольних заходів
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
Міністерстві юстиції України 12 січня 2012 року за №34/20347 та з метою впорядкування організації та здійснення державного нагляду...
Міністерство аграрної політики та продовольства України

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
Транзит" суб'єктів господарювання, діяльність яких пов'язана з реалізацією машин, що підлягають реєстрації та обліку в інспекціях...
ПРОГРАМА
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ ДЕПАРТАМЕНТ...
Бойко Л. А., Пшенична Ю. С., викладачі Лубенського фінансово-економічного коледжу Полтавської ДАА
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка