Про діяльність органів управління освітою щодо реалізації державних пріоритетів у галузі освіти, виконання завдань, визначених Указом Президента України від 30


Скачати 67.28 Kb.
НазваПро діяльність органів управління освітою щодо реалізації державних пріоритетів у галузі освіти, виконання завдань, визначених Указом Президента України від 30
Дата12.04.2013
Розмір67.28 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
Рішення

колегії управління освіти і науки
від «___» _________2011р. № «____»


Про діяльність органів управління освітою щодо реалізації державних пріоритетів у галузі освіти, виконання завдань, визначених Указом Президента України від 30 вересня 2010р. №926 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні», рішень ІІІ Всеукраїнського з’їзду працівників освіти.Заслухавши та обговоривши доповідь начальника управління освіти і науки облдержадміністрації Пастовенського О.В., колегія відмічає в основному позитивну динаміку розвитку освітньої галузі області, а за окремими показниками – тенденції до зростання.

Досягнуто значного поліпшення ситуації у дошкіллі. Так, відсоток охоплення дошкільною освітою дітей від 3-х до 6-ти років у дитячих садках збільшився з 57 у 2009 році до 82,6 на даний час. Досягнуто стовідсоткового охоплення різними формами дошкільної освіти п’ятирічок та 96 % дітей віком від 3 до 6 років. Незважаючи на складну економічну ситуацію та обмеженість фінансових ресурсів, у 2011 році відновлено роботу 26 дошкільних навчальних закладів. До завершення поточного року планується ввести в експлуатацію ще 28. За цими показниками область займає найвищі рейтингові позиції по країні.

Відбуваються позитивні зрушення у формуванні мережі загальноосвітніх навчальних закладів. Важливу роль у цьому процесі відіграє створення освітніх округів. Діяльність освітніх округів Черняхівського району стала творчим майданчиком при розробленні та відпрацюванні Міністерством освіти і науки відповідного положення, що затверджено Урядовим рішенням. За останні три роки, незважаючи на загальне зменшення шкіл, кількість закладів для роботи з обдарованою молоддю зросла на 11 одиниць, у тому числі у сільській місцевості створено 3 гімназії та 2 ліцеї.

Одним з показників, що характеризують якість освітніх послуг, є формування системи виявлення, підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді. Важливу роль у цьому процесі відграє позашкілля. В області вдалося не лише зберегти їх мережу, а й збільшити у порівнянні з 2009 роком охоплення дітей і підлітків гуртковою роботою з 22% у 2009 році до 37,9% у поточному та суттєво розширити мережу районних, міських філій Малої академії наук України, учнівських наукових товариств.

Позитивну динаміку мають показники щодо забезпечення навчальних закладів комп’ютерною технікою; поліпшення функціонування закладів для дітей з особливими освітніми потребами; охоплення учнів повною загальною середньою освітою; організації харчування учнів 1-4 класів; організованого перевезення учнів сільської місцевості; поступового відновлення якості професійно-технічної та модернізації вищої освіти тощо.

У навчальних закладах та установах освіти організовано розпочато 2011-2012 навчальний рік.

У 2011-2012 н.р. діяльність педагогічних колективів, органів управління освітою необхідно спрямувати на інноваційний розвиток та підвищення якісного рівня освітніх послуг шляхом:

 • забезпечення дітей раннього та дошкільного віку місцями в дошкільних навчальних закладах відповідно до запитів батьків;

 • стовідсоткового охоплення різними формами дошкільної освіти дітей старшого дошкільного віку;

 • формування оптимальної мережі навчальних закладів, що відповідають сучасним потребам населення, зміцнення їх матеріальної бази; подальшого створення освітніх округів;

 • широкомасштабного упровадження у навчально-виховний процес інформаційно-комунікаційних технологій;

 • поліпшення умов утримання та навчання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей з обмеженими фізичними можливостями; забезпечення соціально-педагогічного супроводу та підтримки зазначеної категорії дітей; упровадження інклюзивного навчання тощо;

 • удосконалення системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників відповідно до потреб сучасної школи;

 • створення здоров’язберігаючого середовища у навчальних закладах тощо.

Враховуючи зазначене, з метою подальшого розвитку освіти у регіоні колегія рішає:

1. Начальникам відділів (управлінь) освіти райдержадміністрацій (міськвиконкомів):

  1. Продовжити приведення мереж дошкільних навчальних закладів у відповідність до потреб населення.

2011-2012 н.р.

1.2. Вжити заходів щодо повернення до комунальної власності приміщень дошкільних навчальних закладів, які використовуються не за призначенням.

2011-2012н.р.

1.3. Забезпечити функціонування оптимальної мережі загальноосвітніх навчальних закладів з урахуванням специфіки місцевості та прогнозованих демографічних змін.

Вживати заходів щодо переведення загальноосвітніх навчальних закладів на режим роботи в одну зміну.

Забезпечити функціонування освітніх округів.

2011-2012 н.р.

1.4. Завершити роботу щодо розроблення програм розвитку кожного дошкільного та загальноосвітнього навчального закладу регіону.

Листопад 2011р.

1.5. Забезпечити організованим безкоштовним перевезенням 100% учнів сільської місцевості, що проживають поза межею пішохідної доступності.

2011-2012 н.р.

1.6. Ужити заходів щодо стовідсоткового підключення до мережі Інтернет загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ та І-ІІІ ступенів, які оснащені навчальними комп’ютерними комплексами.

2011-2012 н.р.

1.7. Забезпечити упродовж осінньо-зимового періоду стабільне функціонування навчальних закладів, дотримання температурного режиму.

Листопад 2011р.-квітень 2012р.

1.8. Ужити додаткових заходів щодо забезпечення виготовлення актів на право постійного користування земельними ділянками дошкільними та загальноосвітніми навчальними закладами.

2011-2012н.р.

1.9. Активізувати співпрацю місцевих органів управління освітою, керівників загальноосвітніх закладів з батьками, правоохоронними органами та іншими відомствами з питань охоплення усіх дітей і підлітків шкільного віку здобуттям освіти, профілактики правопорушень і бездоглядності серед школярів.

Постійно.

1.10. Активізувати діяльність щодо реалізації заходів, визначених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03.12.09 №1482-р. «Про затвердження плану заходів щодо запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2012 року».

Створити банк даних про кількість дітей з обмеженими фізичними можливостями та щороку до 1 жовтня інформувати управління освіти і науки облдержадміністрації за визначеною формою.

Продовжити роботу щодо забезпечення повної доступності дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з особливими освітніми потребами.

2011-2012 н.р.

1.11. Сприяти подальшому розвитку учнівського врядування, широкого залучення його до вирішення питань організації здорового способу життя учнівської молоді.

Постійно

1.12. Проаналізувати стан передплати навчальними закладами офіційних періодичних видань Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, у першу чергу газети «Освіта України». Вжити заходів щодо забезпечення ними усіх дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів.

До 25 грудня 2011р.
2. Обласному інституту післядипломної педагогічної освіти (Якухно І.І.)

  1. Передбачити в планах підготовки та підвищення кваліфікації:

 • працівників дошкільних закладів з метою забезпечення реалізації змін до Закону України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу» у частині запровадження обов’язкової дошкільної освіти дітей старшого дошкільного віку;

2011-2012 н.р.

 • вчителів початкової школи з питань упровадження Державного стандарту початкової загальної освіти;

2011-2014 н.р.

2.2. Провести інвентаризацію діяльності експериментальних майданчиків регіонального рівня.

До 1 грудня 2011 р.

3. Відділу загальної середньої та дошкільної освіти, інтернатних закладів та соціального захисту управління освіти і науки. (Лаврінчук З.І.):

3.1. Забезпечити доопрацювання регіональної програми реформування навчальних закладів інтернатного типу відповідно до завдань Державної цільової соціальної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

До 1 січня 2012 р.

3.2. Посилити контроль за діяльністю керівників інтернатних закладів з дотримання законодавства в частині захисту прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами.

2011-2012 р. р.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника начальника управління Липовецьку О.Г.

Голова колегії

начальник управління

освіти і науки О.В. Пастовенський

3.2. Посилити контроль за діяльністю керівників інтернатних закладів з дотримання законодавства в частині захисту прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами.

2011-2012 р. р.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника начальника управління Липовецьку О.Г.

Голова колегії

начальник управління

освіти і науки О.В. Пастовенський

Схожі:

НАКАЗ
На виконання рішення колегії Міністерства освіти і науки України "Про діяльність органів управління освітою щодо створення належних...
Указом Президента України від 2010 р. №
Ця Концепція визначає сутність державної міграційної політики, її стратегічні завдання, принципи і пріоритети діяльності державних...
НАКАЗ
Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого Указом Президента України від 12 травня 2011 року №581, на виконання...
КОЛЕГІЇ ВІДДІЛУ ОСВІТИ
Підсумки роботи освітньої галузі району у 2011 році по виконанню завдань Національної доктрини розвитку освіти (затв. Указом Президента...
Про план заходів управління освіти і науки облдержадміністрації щодо...
З метою забезпечення виконання завдань, визначених обласною цільовою соціальної програмою розвитку дошкільної освіти на період до...
КОМПЛЕКСНІ ЗАХОДИ щодо розвитку освіти Житомирщини на 2008-2011 роки
Житомирщини на 2008-2011 роки розроблені на виконання Указу Президента України від 20. 03. 05 №244/2008 «Про додаткові заходи щодо...
КОМПЛЕКСНІ ЗАХОДИ щодо розвитку освіти Житомирщини на 2008-2011 роки
Житомирщини на 2008-2011 роки розроблені на виконання Указу Президента України від 20. 03. 05 №244/2008 «Про додаткові заходи щодо...
ІНФОРМАЦІЯ Про підсумки роботи із зверненнями громадян за І півріччя 2013 року
Спрямована вона на виконання Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07. 02. 2008 №109 «Про першочергові...
Про стан виконання чинного законодавства
Аналіз виконання Закону України «Про державну службу», завдань, визначених актами і дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів...
Бердянської об’єднаної державної податкової інспекції Запорізькій...
А на виконання завдань, визначених Законами України „Про Державний бюджет України на 2012 рік” та „Про державну податкову службу...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка