КОМПЛЕКСНІ ЗАХОДИ щодо розвитку освіти Житомирщини на 2008-2011 роки


НазваКОМПЛЕКСНІ ЗАХОДИ щодо розвитку освіти Житомирщини на 2008-2011 роки
Сторінка1/18
Дата15.03.2013
Розмір1.42 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


Затверджено

Розпорядження голови обласної держадміністрації

від №

КОМПЛЕКСНІ ЗАХОДИ

щодо розвитку освіти Житомирщини на 2008-2011 роки


м. Житомир

2008

І. ВИХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
Комплексні заходи щодо розвитку освіти Житомирщини на 2008-2011 роки розроблені на виконання Указу Президента України від 20.03.05 №244/2008 «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні» і мають забезпечити реалізацію в області стратегічних завдань реформування і розвитку освітньої галузі.
Заходи передбачають розв’язання комплексу проблем кадрового та матеріального забезпечення, оптимізації мережі навчальних закладів, оновлення змісту освіти, впровадження інформаційно-комунікаційних технологій навчання, вдосконалення управління освітою, соціального захисту педагогічних і науково-педагогічних працівників, забезпечення реальних умов для рівного доступу до якісної освіти в регіоні.
Першочергові завдання і пріоритетні напрями розвитку освіти регіону:

- формування оптимальної мережі дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних, вищих навчальних закладів різних форм власності з урахуванням соціально-економічної та демографічної ситуації в області, потреб розвитку регіону;

- розвиток державних навчальних закладів, сприяння створенню і підтримка навчальних закладів недержавної форми власності;

- всебічний розвиток людської особистості як головної цінності, утвердження вільного громадянина як носія пізнавальних здобутків попередніх поколінь і активного учасника суспільного розвитку;

- забезпечення європейського рівня якості й доступності освіти;

- зміцнення демократичних засад в освіті, посилення державно-громадського характеру управління освітою;

- завершення комп’ютеризації загальноосвітніх шкіл, забезпечення їх телекомунікаційними засобами виходу до світової інформаційної мережі Інтернет;

- запровадження педагогічних інновацій, сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, електронних посібників;

- розвиток профільності навчання, утворення закладів освіти нового типу;

- створення умов для розвитку обдарованих дітей і молоді;

- підтримка дітей і молоді з особливими потребами;

- формування здорового способу життя, розвиток дитячого та юнацького спорту і туризму;

- докорінне поліпшення виховної роботи з дітьми, учнівською та студентською молоддю на основі традицій і звичаїв українського народу, вивчення державної мови, історичної та культурної спадщини, формування високої патріотичної свідомості, поваги до державних символів України;

- відновлення мережі дошкільних навчальних закладів, у першу чергу, в сільській місцевості, охоплення всіх дітей п’ятирічного віку суспільним дошкільним навчанням і вихованням;

- збереження та розвиток мережі позашкільних навчальних закладів, розв’язання проблеми їх фінансування і матеріально-технічного забезпечення;

- розвиток системи професійно-технічної освіти з урахуванням демографічної ситуації в області та потреб регіонального ринку праці;

- удосконалення системи вищої освіти, впровадження у вищих навчальних закладах регіону Болонського процесу;

- створення регіональної системи моніторингу якості освіти, здійснення переходу до зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників закладів системи загальної середньої освіти;

- удосконалення механізму прогнозування та задоволення потреб області в педагогічних і науково-педагогічних кадрах;

- розв’язання проблем соціального захисту педагогічних працівників та утвердження їх високого статусу серед громадян;

- оновлення змісту та підвищення ефективності післядипломної освіти педагогічних працівників;

- модернізація матеріально-технічної бази навчальних закладів.
Координація і контроль за виконанням заходів покладається на управління освіти і науки облдержадміністрації.
Фінансово-економічне забезпечення заходів здійснюється в межах асигнувань, передбачених в обласному та місцевих бюджетах. Орієнтовні обсяги та джерела фінансування Програми щорічно розробляються окремим додатком до неї.
Заходи мають забезпечити:

- створення в регіоні рівних можливостей для здобуття якісної освіти, утвердження філософії неперервної освіти впродовж життя;

- підвищення якості навчання і виховання, формування у дітей та молоді готовності до свідомого виконання громадянських і конституційних обов’язків, входження в гуманітарний контекст світової цивілізації, розвиток особистості як активного учасника суспільного розвитку;

- узгодження потреб ринку освітніх послуг та ринку праці, поліпшення ситуації з працевлаштування випускників шкіл, ПТУ та вищих навчальних закладів;

- інтеграцію освіти і науки, розробку і запровадження нових педагогічних технологій, інформатизацію освіти;

- адекватність підготовки та перепідготовки фахівців всіх рівнів до розв’язання проблем реформування економіки, соціальної сфери, культури, науки та розвитку демократичного суспільства;

- підвищення професіоналізму та соціального статусу педагогічних і науково-педагогічних працівників, громадської підтримки їх праці;

- формування ефективних механізмів залучення і використання фінансових ресурсів на потреби освіти, поліпшення фінансово-економічного, матеріально-технічного і кадрового забезпечення усіх ланок освітньої системи регіону, посилення соціального захисту учасників освітянської діяльності.

__________________________________

ІІ. Дошкільна освіта


з/п

Назва заходу

Термін виконання

ВідповідальніЗабезпечити модернізацію мережі та відновлення роботи дошкільних навчальних закладів різних типів та форм власності відповідно до освітніх потреб населення і демографічних прогнозів.

2008-2011 роки

Управління освіти і науки ОДА,

райдержадміністрації, міськвиконкомиЩорічно аналізувати кількісні та персоніфіковані банки даних на дітей дошкільного віку, визначати контингенти дітей, не охоплених дошкільною освітою.

2008-2011 роки

Управління освіти і науки ОДА, райдержадміністрації, міськвиконкомиЗавершити процес передачі дитсадків відомчого підпорядкування до комунальної власності та відновити роботу дошкільних навчальних закладів, різних типів у сільській місцевості, функціонування яких призупинено (додатки 1, 2).

2008-2011 роки

Райдержадміністрації,

міськвиконкомиРозвивати мережу центрів розвитку дитини на базі дошкільних закладів міст та районних центрів для задоволення потреб творчо обдарованих дітей та дітей з особливими потребами.

2008-2011 роки


Управління освіти і науки ОДА, райдержадміністрації, міськвиконкомиЗабезпечити стовідсоткове охоплення дітей старшого дошкільного віку суспільною дошкільною освітою

2009-2011 роки

Управління освіти і науки ОДА, райдержадміністрації, міськвиконкомиПровести моніторинг стану впровадження інноваційних технологій у дошкільних навчальних закладах регіону.

2008 рік

Управління освіти і науки ОДА

Обласний інститут післядипломної педагогічної освітиРозширити мережу дошкільних закладів і груп з профільним вихованням та навчанням дітей.

2008-2011 роки

Управління освіти і науки, райдержадміністрації, міськвикинкомиРозширити мережу дошкільних закладів і груп компенсуючого типу з урахуванням стану здоров’я дітей та матеріально-технічної бази закладів.

2008-2011 роки

Управління освіти і науки ОДА, райдержадміністрації, міськвиконкомиЗапровадити гнучкий режим роботи в окремих дошкільних закладах, групах за потребою батьків вихованців.

2008-2011 роки

Райдержадміністрації, міськвиконкомиСпільно з місцевими органами влади вирішувати питання достатнього фінансування дошкільної галузі.

2008-2011 роки

Райдержадміністрації,

міськвиконкомиЗдійснювати ефективний моніторинг стану здоров’я дітей в дошкільних навчальних закладах

2008-2011 роки

Райдержадміністрації,

міськвиконкомиЗабезпечити дотримання натуральних норм харчування в дошкільних навчальних закладах

2008-2011 роки

Райдержадміністрації,

міськвиконкомиСприяти вдосконаленню спортивно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах

2008-2011 роки

Райдержадміністрації,

міськвиконкомиЗдійснювати ефективне літнє оздоровлення дітей в дошкільних навчальних закладах

2008-2011 роки

Райдержадміністрації,

міськвиконкомиЗдійснити повне програмно-методичне забезпечення дошкільних навчальних закладів відповідно до Базового компонента дошкільної освіти

2008-2011 роки

Управління освіти і науки ОДА, райдержадміністрації,

міськвиконкомиРозробити методичний супровід варіативних форм здобуття дошкільної освіти, інноваційних підходів щодо змісту та методів навчання і виховання дітей раннього та дошкільного віку

2008-2011 роки

Управління освіти і науки ОДА, ОІППООрганізувати на базі працюючих дошкільних закладів роботу центрів для батьків, діти яких не охоплені суспільною дошкільною освітою.

2008-2011 роки

Управління освіти і науки ОДАРозширити інформаційне поле щодо проведення педагогізації знань батьків шляхом цільового використання каналів місцевих засобів масової інформації.

2008-2011 роки

Управління освіти і науки ОДАЗабезпечити впровадження Базового компоненту дошкільної освіти України в усіх типах дошкільних навчальних закладів області.

2008-2011 роки

Управління освіти і науки ОДА, ОІППООрганізувати підвищення кваліфікації педагогічних працівників дошкільних закладів для впровадження державних програм для дітей дошкільного віку та методичних рекомендацій до них.

2008-2011 роки

Управління освіти і науки ОДА, ОІППОДля підвищення іміджу дошкільних навчальних закладів щорічно проводити регіональні конкурси ,,Дошкільний навчальний заклад року” та рейтингову оцінку розвитку дошкільної освіти.

щорічно

Райдержадміністрації, міськвиконкомиІІІ. Загальна середня освіта


п/п

Зміст заходів

Термін виконання

ВиконавціЗабезпечити стовідсоткове охоплення навчанням дітей та підлітків шкільного віку.

2008-2011 роки

Управління освіти і науки ОДА, райдержадміністрації, міськвиконкомиЗабезпечити доступ до якісних освітніх послуг особам з особливими потребами.

2008-2011 роки

Управління освіти і науки ОДА, райдержадміністрації, міськвиконкомиНалагодити організоване регулярне підвезення учнів, що його потребують, до навчальних закладів. Забезпечити виконання регіональних програм „Шкільний автобус”.

2008-2011 роки

Райдержадміністрації, міськвиконкомиЗабезпечити повне охоплення безкоштовним гарячим харчуванням учнів 1-4 класів, дітей пільгових категорій.

2008-2011 роки

Управління освіти і науки ОДА, райдержадміністрації, міськвиконкомиПроводити роботу щодо оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів з урахуванням демографічної ситуації в регіоні. Вжити додаткових заходів щодо недопущення їх необґрунтованої ліквідації.

2008-2011 роки

Райдержадміністрації, міськвиконкоми.Сприяти подальшому розгалуженню мережі загальноосвітніх навчальних закладів І ступеня «Школа-родина». Продовжити ІІ етап апробації Примірного положення про „Школу-родину”.

2008-2011 роки

Управління освіти і науки ОДААктивізувати процес створення в області освітніх округів, освітніх територій тощо.

2008-2011 роки

Управління освіти і науки ОДА, райдержадміністрації, міськвиконкомиЗабезпечити впровадження в області проекту «Рівний доступ до якісної освіти в Україні» в частині підкомпоненту 3.3. „Оптимізація шкільної мережі”. Розробити та реалізувати районні плани оптимізації шкільної мережі (РПО).

2008-2011 роки

Управління освіти і науки ОДА, райдержадміністрації, міськвиконкомиРозширити мережу комплексів „Дошкільний навчальний заклад-загальноосвітній навчальний заклад”.

2008-2011 роки

Управління освіти і науки ОДА, райдержадміністрації, міськвиконкомиРозширити мережу спеціалізованих і профільних загальноосвітніх навчальних закладів.

2008-2011 роки

Райдержадміністрації, міськвиконкоми
Створити в усіх районах області заклади альтернативного типу.

2008-2011 роки

Райдержадміністрації, міськвиконкомиРозширити мережу класів з поглибленим вивченням навчальних предметів, міжшкільних факультативів.

2008-2011 роки, згідно з планами райміськво

Райдержадміністрації, міськвиконкомиЗабезпечити впровадження профільного навчання учнів 10-12 класів та допрофільного навчання учнів 8-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

2008-2011 роки

Управління освіти і науки ОДАЗабезпечувати здійснення переходу загальноосвітніх закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання.

2008-2011 роки

Управління освіти і науки ОДА, райдержадміністрації, міськвиконкомиУпровадити в навчальний процес культурологічні курси. Забезпечити апробацію курсу за вибором „Розмаїття релігій і культур світу”.

2008-2011 роки

Управління освіти і науки ОДА, райдержадміністрації, міськвиконкомиЗабезпечити навчально-методичний супровід шкільного курсу „Історія рідного краю”.

2008 рік

ОІППОСтворювати умови для подальшого утвердження державного статусу української мови і задоволення культурних потреб національних меншин на території області.

2008-2011 роки

Управління освіти і науки ОДА, райдержадміністрації, міськвиконкоми,Продовжити участь загальноосвітніх закладів області у міжнародних, національних та регіональних моніторингових дослідженнях якості освіти.

2008-2011 роки

Управління освіти і науки ОДА, ОІППОЗабезпечити проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів.

2008-2011 роки

Управління освіти і науки ОДА, ОІППОЗабезпечити реалізацію обласної, міських та районних програм роботи з обдарованою молоддю.

2008-2011 роки


Управління освіти і науки ОДА , райдержадміністрації, міськвиконкомиСтворити обласний банк даних «Обдарованість».

2008-2011 роки

Управління освіти науки ОДА, ОІППО, райдержадміністрації, міськвиконкомиЗабезпечити щорічне проведення свята «Творча молодь» за участю призерів олімпіад, конкурсів, турнірів, спартакіад, змагань.

2008-2011 роки

Управління освіти і науки ОДА, райдержадміністрації, міськвиконкомиЗабезпечити проведення в області Всеукраїнських олімпіад (у тому числі інтернет-олімпіад, очно-заочних олімпіад, конкурсів, конкурсів-захистів, турнірів фестивалів тощо).

2008-2011 роки

Управління освіти і науки ОДА, райдержадміністрації, міськвиконкомиУпровадити механізм адресної підтримки обдарованої молоді, зокрема шляхом призначення і виплат стипендій.

2008-2011 роки

Управління освіти і науки ОДА, райдержадміністрації, міськвиконкомиЗабезпечити матеріальну підтримку вчителів, наукових працівників, які підготували переможців олімпіад, конкурсів.

2008-2011 роки

Управління освіти і науки ОДА, райдержадміністрації, міськвиконкомиУпроваджувати технології компетентнісного підходу до організації навчального процесу. Розширити участь закладів освіти області у Всеукраїнському експерименті „Психолого-педагогічне проектування соціального розвитку учнів загальноосвітніх навчальних закладів”.

2008-2011 роки

Управління освіти науки ОДА , ОІППО, райдержадміністрації, міськвиконкомиПровести комп’ютеризацію загальноосвітніх шкіл І-ІІ ст., підключити навчальні заклади до мережі Інтернет.

2008-2011 роки

Управління освіти і науки ОДА, райдержадміністрації, міськвиконкомиОрганізувати при обласному інституті післядипломної педагогічної освіти лабораторію мультимедійних засобів навчання, програмних продуктів та електронних посібників для загальноосвітньої школи.

2008 рік

Управління освіти і науки ОДА, ОІППОСприяти створенню асоціації закладів альтернативного типу

2008 рік

Управління освіти і науки ОДА

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Схожі:

КОМПЛЕКСНІ ЗАХОДИ щодо розвитку освіти Житомирщини на 2008-2011 роки
Житомирщини на 2008-2011 роки розроблені на виконання Указу Президента України від 20. 03. 05 №244/2008 «Про додаткові заходи щодо...
Україна ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Про хід виконання Програми розвитку освіти Житомирщини на 2008-2011 роки у галузі загальної середньої освіти
ПАСПОРТ програми розвитку освіти міста Синельникового на 2010-2015 роки
Закон України „Про освіту”, Указ Президента України „Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в...
УКРАЇНА Д Н І ПРОПЕТРОВСЬКАОБЛАСТ Ь СИНЕЛЬНИКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ Р І ШЕНН Я
Виконавчий комітет міської ради відмічає, що комплексні заходи щодо реалізації в 2011 році державної політики з питань організації...
Про затвердження плану загальноміських культурно масових заходів на 2011 рік
Тернопільської міської ради від 21. 08. 2008 р. №5/20/12 «Про Програму розвитку галузі культури міста Тернополя на 2008 – 2011 роки»,...
Програма економічного і соціального розвитку Овруцького району на 2011-2020 роки
ЗАХОДИ ПО ВИКОНАННЮ ПРОГРАМИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ОВРУЦЬКОГО РАЙОНУ НА 2011-2020 РОКИ «ОВРУЧЧИНА 2020»
Проект ПРОГРАМИ Розвитку освіти міста Синельникового на 2010-2015 роки
Програма розвитку освіти міста Синельникового на 2010-2015 роки (далі Програма) розроблена з урахуванням особливостей регіону, традицій,...
ПРОГРАМА розвитку освіти міста Синельникового на 2010-2016 роки
Програма розвитку освіти міста Синельникового на 2010-2016 роки (далі Програма) розроблена з урахуванням особливостей регіону, традицій,...
ПРОГРАМА розвитку освіти міста Синельникового на 2010-2016 роки
Програма розвитку освіти міста Синельникового на 2010-2016 роки (далі Програма) розроблена з урахуванням особливостей регіону, традицій,...
Про додаткові заходи щодо забезпечення розвитку освіти в Україні
З метою створення умов для дальшого розвитку освіти, поліпшення соціального захисту педагогічних і науково-педагогічних
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка