РОЗДІЛ І. Загальні положення


НазваРОЗДІЛ І. Загальні положення
Сторінка3/3
Дата12.04.2013
Розмір0.52 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
1   2   3


Примітка:

В дужках ІікалгіііІіҐ! норматив в подачею води, чає фіксується » момент появи води зі ствола.

8.2.4. Заходи безпеки праці при відпрацюванні 'вправи

і. Бойове розгортання розпочинається тільки після повної зу п й в к й а втомоб іл я.

2, Визначається та вказується особовому складу найбільш безпечні та найкоротші шляхи прокладення рукавних ліній, перенесення ножежно-техні чного обладнай ня.

3. Слід дотримуватись обережності при відкриванні відсіків автомобіля, від'єднанні та зніманні ПТО.

4. Забороняється подача води в незакріплені затримками рукавні лінії до виходу ствольника на позицію або в момент його підйому по пожежній драбині (вертикальні рукавні лінії повинні кріпитися з розрахунку не менш однієї рукавної затримки на кожний рукав),

5, При явній небезпеці подається команда "СТІЙ", за якою особовий склад повинен припинити виконання вправи,

83, Бойове розгортання від.АЦ з подачею ствола "Б" по ви­сувній драбині у вікно 3-го поверху навчальної башти на З рукава діаметром 77 мм та 2 рукава діаметром 51 мм

8.3.1. Порядок виконання вправи

За командою "Відділення, ствол "Б" по висувній драбині у вікно 3-го поверху навчальної башти - РУШ!1' пожежник №>і переносить дві скатки рукавів діаметром 51 мм, ствол "Б" та рукавну затримку, з'єднує рукава між собою, приєднує рукавну лінію до ствола, пропускає ствол з рукавом між ногами і закидуе його через ліве-праве плече на спину, після цього піднімається вверх по висувній драбині у вікно, створює запас рукава, закріплює рукавну лінію затримкою за конструкцію будівлі та працює з стволом, Пожежники Л*й 2 та № 3 переносять та встановлюють висувну драбину. Після цього пожежник Я» 2 допомагає піднімати робочу лінію на висоту та працює підство,,ьником. Пожежник № 3 притримує висувну драбину та працює шанцевим інструментом. Пожежник № 4 прокладає магістральну лінію, встановлює розгалуження, приєднує робочу лінію та працює на розгалуженні! Водій приєднує рукав магістральної лінії ;ю напіпнпгп патт/бка. ппа-нює ня насосі та падіостанпії.

8.3.2. Умови виконання вправи

1. Двигун автомобіля працює на малих обертах. Пожежно-технічне обладнання закріплене і знаходиться у відсіках, які закриті. Пожежник та водій знаходяться на проти осі задніх коліс автомобіля.

Початок: подана команда "Відділення, ствол "Б" по висувній драбині у вікно 3-го поверху навчальної башти -РУШ!" '

Закінчення: двигун переключений на насос, який заповнений водою (тільки влітку), рукавні лінії прокладені, робоча лінія закріплена рукавною затримкою. Розгалуження - біля основи башти, ствольник - на позиції, водій - біля насосу.Примітка:

В дужках вказаний норматив із подачею води, час фіксується в момент появи води з ствола.

8.3.4. Заходи безпеки праці при відпрацюванні вправи

1. Бойове розгортання розпочинається тільки після повної зупинки автомобіля.

2. Визначається та вказується особовому складу найбільш безпечні та найкоротші шляхи прокладення рукавних ліній, перенесення пожежно-технічного обладнання.

3. Слід дотримуватись обережності при відкриванні відсіків автомобіля, від'єднанні та зніманні ПТО.

4. Забороняється переносити обладнання, яке направлено робочими поверхнями (колючими, ріжучими) по ходу руху, а поперечні пили та ножівки - без чохлів.

5. Забороняється одягати на себе лямку приєднаного до рукавної лінії пожежного ствола при підйомі та роботі на висоті.

6. Забороняється знаходитися під вантажем при його підйомі або опусканні за допомогою рятувальних мотузок.

7. Забороняється подавати воду в незакріплені затримками рукавні лінії до виходу ствольників на позицію або в момент підйому їх по пожежній драбині (вертикальні рукавні лінії повинні кріпитися з розрахунку не менш однієї рукавної затримки на кожний рукав).

8. При явній небезпеці подається команда: "СТІЙ", за якою особовий склад повинен припинити виконання вправи.

8.4. Бойове розгортання від АЦ із встановленням її на пожежний гідрант з подачею ствола "А" та одного ствола "Б" на 5 рукавів діаметром 77 мм та по двох рукавних лініях на 2 рукава діаметром 51 мм та на 2 рукава діаметром 66 мм

8.4.1. Порядок виконання вправи

За командою "АЦ на пожежний гідрант №..., ствол "А " на гасіння, ствол "Б" на захист - РУШ!" пожежники № 1 і № 2 прокладають магістральну рукавну лінію від напірного патрубка насоса до розгалуження, прокладають робочу лінію від центрального патрубка розгалуження до ствола, працює з стволом "А". Пожежник № 2 переносить та встановлює розгалуження і працює підствольником у пожежника № 1. Пожежник № 3 прокладає робочу лінію від правого патрубка розгалуження до ствола та працює зі стволом "Б". Пожежник № 4 з водієм встановлюють автоцистерну на вододжерело та працює на розгалуженні. Водій працює на насосі.

8.4.2. Умови виконання вправи

1. Автомобіль знаходиться біля гідранта, пожежно-технічне облад­нання закріплене, відсіки закриті. Двигун працює на малих обертах. Відділення шикується біля осі заднього колеса автомобіля.

Початок: подана команда "АЦ на пожежний гідрант №... Ствол "А " на гасіння, ствол "Б" на захист - РУШ! "

Закінчення: автомобіль встановлений на гідрант, двигун переклю чений на насос, заповнений водою (тільки влітку), рукавні лінії прокладені і з'єднані зі стволами. Водій знаходиться біля насоса ствольники - на позиціях, готові до роботи.Примітка:

В дужках вказаний норматив із подачею води, час фіксується в момент появи води зі ствола.

8.4.4. Заходи безпеки праці при відпрацюванні вправи

1. Бойове розгортання розпочинається тільки після повної зупинки автомобіля.

2. Визначається та вказується особовому складу найбільш безпечні та найкоротші шляхи прокладення рукавних ліній, перенесення пожежно-технічного обладнання.

3. Слід дотримуватись обережності при відкриванні відсіків автомобіля, від'єднанні та зніманні ПТО.

4. при явній небезпеці подавати команду: "СТІЙ", за якою особовий склад повинен припинити виконання вправи.

8.5. Бойове розгортання від АЦ з встановленням її на пожежний гідрант з подачею переносного лафетного ствола по двох магістральних лініях на 5 рукавів діаметром 77 мм

8.5.1. Порядок виконання вправи

За командою "АЦ на пожежний гідрант №... Лафетний ствол на гасіння - РУШ!" командир відділення переносить і встановлює лафетний ствол, разом з пожежником №1 керує стволом. Пожежники № 1 і № 4 прокладають рукавну лінію від одного напірного патрубка насоса до ствола. Пожежники № 2 і № З прокладають рукавну лінію від другого напірного патрубка насоса до ствола. Пожежник № 3 виконує обов'язки зв'язківця. Пожежник № 4 з водієм встановлюють автоцистерну на вододжерело та забезпечують зберігання рукавних ліній. Водій працює на насосі.

8.5.2. Умови виконання вправи

1. Автомобіль знаходиться біля гідранта, пожежно-технічне обладнання закріплене, відсіки закриті. Двигун працює на малих обертах. Відділення шикується біля осі заднього колеса автомобіля.

Початок; подана команда "АЦ на пожежний гідрант №..., лафетний ствол на гасіння - РУШ!"

Закінчення; автомобіль встановлений на гідрант, двигун переклю­чений на насос, заповнений водою (тільки влітку), рукавні лінії прокладені і з'єднані зі стволами. Водій знаходиться біля насоса ствольники на позиціях, готові до роботи.Примітка:

В дужках вказаний норматив із подачею води, час фіксується в момент появи води зі ствола.

8.5.4. Заходи безпеки праці при відпрацюванні вправи

1. Бойове розгортання розпочинається тільки після повної зупинки автомобіля.

2. Визначається та вказується особовому складу найбільш безпечні та найкоротші шляхи прокладення рукавних ліній, перенесення пожежно-технічного обладнання.

3. Слід дотримуватись . обережності при відкриванні відсіків автомобіля, від'єднанні та зніманні ПТО.

4. При явній небезпеці подається команда: "СТЕН", за якою особовий склад повинен припинити виконання вправи.

8.6. Бойове розгортання від АЦ з встановленням її на пожежне водоймище з подачею ствола "А" та одного ствола "Б" на 5 рукавів діаметром 77 та двох рукавних лініях на 2 рукава діаметром 51 мм та на 2 рукава діаметром 66 мм

8.6.1. Порядок виконання вправи

За командою "АЦ на пожежне водоймище №..., ствол "А " на гасіння, ствол "Б" на захист - РУШ!" пожежники № 1 і № 2 прокладають магістральну рукавну лінію від напірного патрубка насоса до розгалуження, прокладають робочу лінію від центрального патрубка розгалуження до ствола, працюють зі стволом "А". Пожежник № 2 переносить та встановлює розгалуження та працює підствольником у пожежника № 1. Пожежник № 3 прокладає робочу лінію від правого патрубка розгалуження до стволу та працює з стволом "Б". Пожежник № 4 встановивши з водієм автоцистерну на вододжерело, працює на розгалуженні. Водій працює на насосі.

8.6.2. Умови виконання вправи

1. Автомобіль знаходиться біля водоймища, все пожежно-технічне обладнання закріплене, відсіки закриті. Двигун працює на малих обертах. Відділення шикується біля осі заднього колеса автомобіля.

Початок; подана команда "АЦ на пожежне водоймище №..., ствол "А "на гасіння, ствол "Б" на захист - РУШ! "

Закінчення; автомобіль встановлений на водоймище, двигун переключений на насос, заповнений водою (тільки влітку), рукавні лінії прокладені і з'єднані зі стволами. Водій знаходиться біля насоса ствольники - на позиціях, готові до роботи.

Примітка:

В дужках вказаний норматив із подачею води, час фіксується в момент появи води з ствола.

8.6.4. Заходи безпеки праці при відпрацюванні вправи.

.

1. Бойове розгортання розпочинається тільки після повної зупинки автомобіля.

2. Визначається та вказується особовому складу найбільш безпечні та найкоротші шляхи прокладення рукавних ліній, перенесення пожежно-технічного обладнання.

3. Слід дотримуватись обережності при відкриванні відсіків автомобіля, від'єднанні та зніманні ПТО.

4. При явній небезпеці подається команда: "СТІЙ", за якою особовий склад повинен припинити виконання вправи.

8.7. Бойове розгортання від АЦ із встановленням її на пожежне водоймище з подачею переносного лафетного ствола по двох магістральних лініях па 5 рукавів діаметром 77 мм

8.7.1. Порядок виконання вправи

За командою "АЦ на пожежне водоймище №..., лафетний ствол на гасіння - РУШ!" командир відділення переносить і встановлює лафетний ствол, разом з пожежником № 1 та керує стволом. Пожежники № 1 і № 4 прокладають рукавну лінію від одного напірного патрубка насоса до ствола. Пожежники № 2 і № З прокладають рукавну лінію від другого напірного патрубка насоса до ствола. Пожежник № 3 виконує обов'язки зв'язківця. Пожежник № 4 з водієм встановлюють автоцистерну на вододжерело та забезпечують зберігання рукавних ліній. Водій працює на насосі. "

8.7.2. Умови виконання вправи

1. Автомобіль знаходиться біля водоймища, все пожежно-технічне обладнання закріплене, відсіки закриті. Двигун працює на малих обертах. Відділення шикується біля осі заднього колеса автомобіля.

Початок: подана команда "АЦ на пожежне водоймище №..., лафетний ствол на гасіння - РУШ! "

Закінчення: автомобіль встановлений на водоймище, двигун переключений на насос, заповнений водою (тільки влітку), рукавні лінії прокладені і з'єднані зі стволами. Водій знаходиться біля насоса ствольники - на позиціях, готові до роботи.примітка:

В дужках вказаний норматив із подачею води, час фіксується в момент появи води зі ствола.

8.7.4. Заходи безпеки праці при відпрацюванні вправи

1. Бойове розгортання розпочинається тільки після повної зупинки автомобіля.

2. Визначається та вказується особовому складу найбільш безпечні та найкоротші шляхи прокладення рукавних ліній, перенесення пожежно-технічного обладнання.

3. Слід дотримуватись обережності при відкриванні відсіків автомобіля, від'єднанні та зніманні ПТО.

4. При явній небезпеці подається команда: "СТІЙ", за якою особовий склад повинен припинити виконання вправи.
1   2   3

Схожі:

Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДІЯЛЬНОСТІ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ

Розділ I. Загальні положення 3
Поняття доказів, належність та допустимість при визнанні відомостей доказами § Доказування
Розділ І. Загальні положення
Положення про механізм справляння та порядок сплати збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності ( далі Положення...
Положення про механізм справляння та порядок сплати єдиного податку Розділ І. Загальні положення
Положення) розроблено на основі Указу Президента України від 3 лип­ня 1998 року №727 «Про спрощену систему оподаткування, об­ліку...
Розділ І. Загальні положення
Кременчука (далі Положення) розроблене на підставі Конституції України, Податкового кодексу України, Бюджетного кодексу України,...
Положення про механізм справляння та порядок сплати єдиного податку Розділ І. Загальні положення
Положення розроблено на підставі Податкового Кодексу України та Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України...
Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття Визначення термінів
Законом передбачаються заходи державної підтримки і стимулювання розвитку виробництва та споживання мінеральних добрив
ПОЛОЖЕННЯ про студентський гуртожиток Київського національного університету...
Дане положення встановлює порядок надання житлової площі в студентських гуртожитках студмістечка Київського національного університету...
Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Глава 1 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття Завдання цивільного судочинства
Завданнями цивільного судочинства є справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ з метою захисту...
Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Дана концепція визначає правові засади організації та провадження ріелторської діяльності в Україні з метою законодавчого забезпечення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка