1. Теоретичні та організаційні основи податкового


Скачати 223.61 Kb.
Назва1. Теоретичні та організаційні основи податкового
Дата16.03.2013
Розмір223.61 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи

ПРОГРАМА ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ


"ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ"

ВСТУП


Дієздатність податкової системи залежить від ефективності управління в сфері оподаткування. Це дуже складна справа, що потребує висококваліфікованих кадрів, спроможних брати участь у розробці податкового законодавства, здійснювати планування податків, а також контроль за правильністю нарахування та своєчасністю сплати до бюджету податків і частиною обов’язкових платежів. Курс „Податковий менеджмент” є складовою навчального плану підготовки таких фахівців.

Мета курсу „Податковий менеджмент” – надання знань студентам з питань податкової діяльності, необхідних майбутнім спеціалістам для здійснення управління в сфері оподаткування.

Для досягнення цієї мети студентам необхідно:

 • оволодіти теоретичними та організаційними основами податкового менеджменту;

 • поглиблено вивчити податкове законодавство;

 • набути контрольних навиків працівників податкових органів;

 • набути вміння роз’яснювати окремі положення податкового законодавства, вирішувати дискусійні питання, давати пропозиції щодо його вдосконалення.

Вказані позиції формують завдання курсу.

Зазначена мета і завдання дисципліни свідчать, що „Податковий менеджмент” – це спецкурс прикладного характеру. Він дуже тісно пов’язаний з дисциплінами „Бухгалтерський облік”, „Податкова система”, „Податковий облік”, „Ревізія і контроль”.

Особлива увага в навчально-методичному комплексі приділяється підготовці спеціалістів у сфері податкового контролю. Розглядаються питання обліку платників податків, порядку нарахування податків та обліку фактично внесених сум, методики проведення камеральних та документальних перевірок, правильності нарахування та своєчасності сплати до бюджету податків та обов’язкових платежів.

Знання, отримані з курсу „Податковий менеджмент”, потрібні не лише фахівцям у сфері податкової діяльності на рівні держави. Вони будуть корисними також для бухгалтерів, фінансистів, менеджерів.

П Р О Г Р А М А


ТЕМА 1. Теоретичні та організаційні основи податкового

менеджменту

Поняття податкового менеджменту. Суб’єкти, об’єкт та мета податкового менеджменту. Податковий контроль. Податковий облік. Податковий менеджмент на рівні підприємств.

Органи управління в сфері оподаткування та їх функції.

Державна податкова служба України, її структура, статус, підпорядкування і функції. Права та обов’язки платників податків. Відповідальність платників податків. Фінансові санкції. Адміністративні штрафи. Кримінальна відповідальність.

Форми розрахунків з бюджетом.

Основні поняття: податковий менеджмент, податковий облік, податковий контроль, фінансові санкції.

ТЕМА 2. Облік платників податків

Облік платників податків – юридичних осіб. Обліковий реєстр, його структура, порядок ведення. Облік платників податків – фізичних осіб. Державний реєстр фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів: мета створення, зміст інформації, джерела формування єдиного інформаційного фонду.

Використання даних Державного реєстру у фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів.

Основні поняття: платники податків, обліковий реєстр, Державний реєстр фізичних осіб.

ТЕМА 3. Облік податкових надходжень

Особовий рахунок платника податку. Документи, на підставі яких проводяться записи про нарахування та фактичне надходження платежів.

Недоїмка. Порядок погашення недоїмки. Розміри пені. Заходи безспірного стягнення недоїмки. Податкова застава.

Шляхи ліквідації податкової заборгованості. Розстрочка. Відстрочка. Списання. Реструктуризація.

Основні поняття: недоїмка, особовий рахунок, податкова застава, пеня.

ТЕМА 4. Види перевірок податкових органів

Камеральна перевірка. Повнота і своєчасність подання податкових декларацій та розрахунків. Дотримання вимог щодо порядку заповнення поданих документів. Узгодженість звітних даних.

Документальна перевірка. Планові та позапланові документальні перевірки, підстави для їх проведення. Підготовка до проведення документальної перевірки. Програма перевірки. Оформлення результатів документальної перевірки. Акт перевірки. Порядок вилучення документів. Оскарження дій податкових органів.

Основні поняття: акт перевірки, документальна перевірка, камеральна перевірка.

ТЕМА 5. Контрольна діяльність податкових органів

Перевірка операцій з ПДВ. Своєчасність подання декларації. Перевірка податкових зобов’язань з ПДВ. Обґрунтованість операцій, що не є об’єктом оподаткування та звільнених від оподаткування. Коригування зобов’язань з ПДВ. Перевірка податкового кредиту. Перевірка обґрунтованості бюджетного відшкодування. Порядок розрахунку звичайної ціни. Обґрунтованість застосування пільг.

Перевірка розрахунків акцизного збору. Своєчасність подання розрахунку. Правильність обчислення суми акцизного збору. Правильність визначення оподатковуваного обороту. Обґрунтованість застосування пільг.

Основні поняття: бюджетне відшкодування, звичайна ціна, акцизний збір, оподаткований оборот.

ТЕМА 6. Контроль нарахування та сплати

податку на прибуток

Перевірка декларацій про прибуток підприємства. Перевірка бухгалтерської звітності з питань нарахування податку на прибуток. Дотримання положень по інвентаризації і правильність відображення в обліку її результатів. Вплив результатів інвентаризації на величину оподатковуваного прибутку.

Достовірність та обґрунтованість валових витрат платника. Перевірка правильності нарахування та своєчасності сплати зборів до державних цільових фондів. Дотримання порядку обліку основних фондів та нарахування амортизації. Правильність застосування норм амортизаційних відрахувань.

Правильність відображення в обліку сум кредиторської заборгованості, за якими минув термін позовної давності. Обґрунтованість зменшення валового доходу на суми безнадійної заборгованості.

Основні поняття: основні фонди, амортизаційні відрахування, валові витрати, кредиторська заборгованість.

ТЕМА 7. Контроль оподаткування доходів

громадян

Контроль за стягненням податків у джерела доходів. Перевірки правильності нарахування податку з доходів фізичних осіб, одержаних за місцем основної роботи. Обґрунтованість пільг. Повнота та своєчасність перерахування до бюджету стягнених додатків. Оформлення акту перевірки.

Порядок подання до податкових органів декларацій про доходи громадян. Перевірка достовірності даних, наведених у декларації.

Контроль у сфері оподаткування доходів громадян від підприємницької діяльності. Контроль за сплатою податку на промисел.

Основні поняття: податок з доходів фізичних осіб, податкова декларація, податок на промисел.

ТЕМА 8. Податковий контроль за спрощеної

системи оподаткування

Облік платників єдиного податку. Порядок видачі свідоцтва про сплату єдиного податку.

Попередня перевірка розрахунків сплати єдиного податку. Своєчасність подання розрахунку. Документальна перевірка. Документи, що підлягають перевірці. Книга обліку доходів і витрат.

Основні поняття: єдиний податок, свідоцтво про сплату єдиного податку, книга обліку доходів і витрат.

ТЕМА 9. Контроль справляння платежів за ресурси

Порядок перевірки розрахунків плати за землю. Правильність застосування ставок земельного податку. Обґрунтування застосування пільг. Контроль за цільовим використанням землі.

Порядок перевірки розрахунків плати за воду. Правильність застосування тарифів плати за воду. Штраф за понадлімітне використання води.

Порядок перевірки розрахунків плати за спеціальне використання надр при видобуванні корисних копалин. Правильність застосування нормативів. Штраф за понадлімітні витрати корисних копалин при видобуванні.

Перевірки розрахунків рентних платежів за нафту й газ.

Збір на геологорозвідувальні роботи. Правильність застосування нормативів.

Основні поняття: плата за землю, плата за воду, плата за надра, рентні платежі, нормативи, ліміти використання.

ТЕМА 10. Контроль у сфері майнового оподаткування

Перевірка розрахунків податку з власників транспортних засобів. Правильність застосування ставок податку.

Документальна перевірка правильності нарахування податку з власників транспортних засобів. Достовірність об’єкта оподаткування. Обґрунтованість застосування пільг.

Основні поняття: податок з власників транспортних засобів, пільги, об’єкт оподаткування.

ТЕМА 11. Контроль нарахування та сплати місцевих

податків і зборів

Податок на рекламу. Достовірність об’єкта оподаткування. Правильність застосування ставок податку. Обґрунтованість застосування пільг.

Комунальний податок. Правильність визначення середньоспискової чисельності робітників.

Збір на право використання місцевої символіки. Повнота обліку платників збору. Дозвіл на право використання місцевої символіки.

Особливості контрольної роботи за справлянням готельного збору, збору за паркування автотранспорту, ринкового збору, збору за видачу ордера на квартиру, курортного збору.

Основні поняття: податок на рекламу, комунальний податок, ринковий збір, готельний збір, курортний збір.

ТЕМА 12. Митний контроль

Митне оформлення. Вантажна митна декларація. Обов’язки декларанта. Достовірність митної вартості товарів. Обчислення суми мита. Своєчасність перерахування суми мита до бюджету. Штрафні санкції.

Основні поняття: мито, митна декларація, митна вартість, штрафна санкція.
ПРИКЛАДИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАННЬ

1

Якими законодавчими документами встановлюються ставки,

механізм справляння податків, податкові пільги?

АА) відповідно до законів України про оподаткування

В) вірні відповіді А) і Б)

Б) відповідно Закону України про Державний бюджет на відповідний рік

2

Якими видами діяльності можуть займатися посадові особи

податкових органів за сумісництвом:

А) підприємницькою діяльністю

В) займатися науковою та викладацькою діяльністю

Б) працювати на підприємствах

Г) не мають права займатися ніякою діяльністю за сумісництвом

3

Які умови необхідні для усунення подвійного оподаткування доходів

резидентів України, одержаних за її межами:

А) міжнародна угода (договір) про усунення подвійного оподаткування

Б) письмове підтвердження податкового органу відповідної іноземної

держави про факт сплати податку

В) необхідні умови А) і Б)

4

Який з нижчезазначених пунктів не відноситься до прав платників

податків і зборів:

А) подання податковим органам документів, що підтверджують права

на пільги щодо оподаткування

Б) подання до державних податкових органів декларацій, звітів, розрахунків

В) оскарження у встановленому законом порядку рішень державних

податкових органів

5

Податкова міліція є:

А) структурним підрозділом органів державної податкової служби

В) самостійним органом

Б) структурним підрозділом органів Міністерства внутрішніх справ

6

Який день вважається останнім строком подання податкової

декларації, якщо він припадає на вихідний або святковий день:

А) перший робочий день, що наступає за вихідним або святковим днем

Б) останній робочий день перед вихідним або святковим днем

В) перший робочий (операційний) банківський день, що наступає за

вихідним або святковим днем

7

В які строки погашається сума податкового зобов'язання у разі її

самостійного узгодження платником податків:

А) протягом 10 днів, що настають за граничним строком подання

податкової декларації

Б) протягом 30 днів, що настають за граничним строком подання

податкової декларації

В) до 20 числа місяця, наступного за звітним податковим періодом

8

Яка сума вважається податковий боргом:

А) сума податкового зобов'язання, не сплачена у визначений строк

Б) узгоджена сума податкового зобов'язання, не сплачена у визначений

строк

В) узгоджена сума податкового зобов'язання, не сплачена у

визначений строк, а також штрафні санкції і пеня (за їх наявності),

нараховані на суму такого податкового зобов'язання

9

В яких випадках виникає право податкової застави:

А) у разі неподання податкової декларації у визначений строк В) вірні відповіді А) і Б)

Б) у разі несплати узгодженої суми податкового зобов'язання в

ус­тановлений строк

10

Вкажіть строки давності для визначення податкового боргу та

його стягнення:

А) 1095 днів — для визначення і 1095 днів — для стягнення

податкового боргу

Б) 1095 днів — для визначення і стягнення податкового боргу

В) 365 днів — для визначення і 365 днів — для стягнення податкового

боргу

11

В який термін після державної реєстрації юридична особа повинна

звернутися до податкових органів для взяття на податковий облік:

А) 10 днів Б) 20 днів В) 5 днів

12

В який термін після державної реєстрації фізична особа повинна

звернутися до податкових органів для взяття на податковий облік:

А) 10 днів Б) 20 днів В) 5 днів

13

Вкажіть розмір штрафних санкцій у разі несплати податкового

зобов'язання протягом граничних термінів, при затримці від 30 до

90 календарних днів:

А) 10% від суми недоплати за кожний податковий період, але не

більше 50% недоплати і не менше 10 НМДГ

Б) 5% від донарахованої суми, але не менше 1 НМДГ

В) 10% від суми податкових зобов'язань

Г) 20% від суми податкових зобов'язань

14

Вкажіть розмір штрафних санкцій у разі несплати податкового

зобов'язання протягом граничних термінів, при затримці не більш

30 календарних днів:

А) 10% від суми недоплати за кожний податковий період, але

не більше 50% недоплати і не менше 10 НМДГ

Б) 5% від донарахованої суми, але не менше 1 НМДГ

В) 10% від суми податкових зобов'язань

Г) 20% від суми податкових зобов'язань

15

Вкажіть розмір штрафних санкцій у разі несплати податкового

зобов'язання протягом граничних термінів, при затримці більш 90

календарних днів:

А) 10 НМДГ

Б) 10% від суми недоплати за кожний податковий період, але не

більше 50% недоплати і не менше 10 НМДГ

В) 20% від суми податкових зобов'язань

Г) 50% від суми податкових зобов'язань

16

Якщо по особовому рахунку платника нарахована сума податку

перевищує фактично сплачену суму, то результатом розрахунку

сальдо буде:

А) недоплата (недоїмка) Б) переплата

17

На підставі якого документу проводиться запис про нарахування

бюджетних платежів в особовому рахунку платника:

А) податкова декларація

Б) податкове повідомлення

В) рішення господарського суду

Г) копія квитанції про прийом обов'язкового платежу органами місцевого самоврядування

18

У разі, наявності недоплати (недоїмки) з бюджетних платежів

по особовому рахунку платника в автоматичному режимі

нараховується:

А) пеня Б) фінансові санкції

В) пеня і фінансові санкції

19

Планова виїзна перевірка фінансово-господарської діяльності

суб'єкта підприємницької діяльності контролюючим органом

проводиться не частіше:

А) одного разу на два роки Б) одного разу на рік

В) без обмежень за планом контролюючого органу

20

Адміністративний штраф за податкове правопорушення на

підприємстві сплачується за рахунок:

А) валових витрат підприємства

Б) чистого прибутку підприємства

В) особистих доходів посадової особи

21

Чи може керівник підприємства відмовитися від підписання акту

документальної перевірки:

А) НІ, повинен обов'язково підписати акт

Б) ні, у разі незгоди повинен підписати акт із зауваженнями

В) так, може відмовитися від підписання акту

22

Податковий ризик — це:

А) вірогідність порушення податкового законодавства, в результаті

чого можливі як переплати, так і втрати бюджету

Б) вірогідність порушення податкового законодавства, в результаті

чого можливі втрати бюджету

В) вірогідність подання апеляцій та скасування раніше визначено­го

податкового зобов'язання

23

Конфірмація —це прийом аудиту, який полягає в:

А) одержанні у письмовій або усній формі відповіді третьої незалежної

сторони;

Б) службовому спостереженні господарських операцій;

В) поданні запитів до платників податків

24

В яких випадках податкове зобов'язання платника податків

визначає контролюючий орган:

А) у разі неподання податкової декларації у встановлений термін; Г) все вище перелічене.

Б) у разі виявлення помилок у поданій декларації;

В) у разі виявлення помилок за даними документальної перевірки;

25

Який орган державної податкової служби надає (присвоює)

фізичним особам — платникам податків ідентифікаційні номери:

А) ДПА України Б) ДПА обласного рівня

В) ДПІ за місцем проживання фізичної особи

26

Оподатковуваним доходом фізичної особи від здійснення

підприємницької діяльності є:

А) сукупний оподатковуваний дохід за звітний рік

В) виручка від продажу товарів (робіт, послуг)

Б) чистий дохід, тобто різниця між валовим доходом та

документально (або за встановленими нормами) підтвердженими

витратами

27

Визначити строк подання річної декларації про доходи громадян

у ДПІ:

А) включно по 1 квітня наступного року

Б) до 1 квітня наступного року

В) протягом 60 днів після закінчення звітного року

28

Платниками єдиного податку при спрощеній системі

оподаткування можуть бути юридичні особи, які:

А) мають середньо облікову чисельність працюючих не більше 10 осіб

та обсяг виручки від реалізації продукції за рік не більше 500 тис. грн.

Б) мають середньо облікову чисельність працюючих не більше 50 осіб

та обсяг виручки від реалізації продукції за рік не більше 1 млн. грн.

В) мають середньо облікову чисельність працюючих не більше 50

осіб та обсяг виручки від реалізації продукції за рік не більше

500 тис. євро

29

Які форми розрахунків можуть застосовувати платники єдиного

податку:

А) грошові В) взаємозалік зустрічних вимог

Б) бартер Г) всі перелічені

30

Назвіть активи платника податків, які можуть бути

викорис­тані як джерела сплати податкового боргу:

А) орендоване приміщення під офіс фірми

В) давальницька сировина, призначена для переробки

Б) власний автомобіль

Г) грошові кошти на рахунку підприємства-боржника


ПРИКЛАДИ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАННЬ

Завдання 1.

Підприємство 22 квітня поточного року пред’явило у податкову інспекцію декларацію з податку на додану вартість за березень поточного року, де зазначило суму ПДВ, яка підлягає сплаті до бюджету 10 000грн. Визначить суму штрафних санкцій.

Завдання 2.

При проведенні позапланової перевірки підприємства робітниками податкових органів виявлений факт неправового віднесення підприємством до складу валових витрат 5000 грн. в жовтні 2006р витрат, які не підтверджувалися документально. За результатами перевірки оформлений акт і 25 липня 2008 р платнику було вручено податкове повідомлення. Визначити суму штрафних санкцій з податку на прибуток.

Завдання 3.

Підприємство 5 травня 2008 р. представило в орган податкової інспекції декларацію з податку на прибуток за I квартал 2008р. В результаті арифметичної помилки підприємством був занижений податок на прибуток в сумі 10 000 грн. Дана помилка була виявлена робітниками податкових органів при проведенні камеральної перевірки декларації 25 травня 2008 року, за результатами якої складений акт. Визначить суму штрафних санкції.

Завдання 4.

Підприємство в декларації з податку на прибуток за I квартал 2008р. вказало суму податку, яка підлягає до сплати в розмірі 25 000 грн. Дана сума була перерахована до бюджету 28 травня 2008 року. Розрахуйте розмір штрафних санкцій і пені, якщо облікова ставка НБУ складає 8,0%.

Завдання 5.

Підприємству необхідно сплатити за травень 2008 р. самостійно визначену суму ПДВ в розмірі 46 000 грн. Підприємство сплачує частину суми в розмірі 6000грн 01 червня 2008р, і частину суми в розмірі 40000грн 01 липня 2008 року. Розрахуйте розмір штрафних санкцій і пені, якщо облікова ставка НБУ 8,0% річних.

Завдання 6.

Робітнику підприємства 10 січня з каси був виданий аванс на відрядження в сумі 300 грн. 12 січня робітник повернувся з відрядження і в той же день здав авансовий звіт на суму 200грн. В свою чергу, сума невикористаних коштів в сумі 100 грн. була ним повернена 21 січня. Визначить суму штрафних санкцій.

Завдання 7.

Визначить суму штрафних санкцій, якщо при перевірці правильності нарахування податку з доходів фізичних осіб було виявлено неправомірне надання податкової соціальної пільги Іванову І.І. в січні 2008 року. Нарахована заробітна плата за січень 800грн.

Завдання 8.

Засновником ТОВ «Ремтехніка» є с/г товаровиробники району, частка вкладів яких у статут­ному фонді товариства складає: СТОВ «Перемога» — 3,6%, СТОВ «Вітчизна»— 8,5%, СК «Агроінвест» — 16,4%. Решту фонду складають внески фізичних осіб. У попередньому календарному році обсяг виручки від реалізації продукції та на­дання послуг склав 850 тис. грн., середньооблікова чисельність працюючих— 15 осіб. У березні поточного року товариство по­дало заяву до ДПІ на перехід на спрощену систему оподаткуван­ня. Обсяг фактичної виручки за січень-лютий місяць склав 90 тис. грн. Чи може підприємство перейти на спрощену систему оподаткування?
Завдання 9.

Документальною перевіркою платника податку за попередній звітний рік, проведеною в квітні поточного року, донараховано податку на прибуток 20 тис. грн., податку на додану вартість – 30 тис. грн., акцизного збору – 15 тис. грн. Розрахувати розмір фінансових санкцій.

Завдання 10.

Перевірити правильність нарахування підприємством комунального податку за І квартал, виходячи з таких даних: кількість працівників на підприємстві – 500 осіб, у тому числі працює за сумісництвом – 50 осіб. Комунальний податок нараховано в сумі 2200 грн.

Завдання 11.

ВАТ «Гамма» не пред’явило до ДПІ декларацію з ПДВ за січень та лютий поточного року. В квітні при перевірці податківці встановили, що сума податку за січень – 500грн, а за лютий – 6000грн. Розрахувати розмір фінансових санкцій.

Завдання 12.

При перевірці ТОВ «Курортне» податковий інспектор донарахував зобов’язання з ПДВ за квітень, травень, червень поточного року в сумі 6000, 8000, 1000грн відповідно. Повідомлення-рішення розрахували та надіслали підприємству в грудні того ж року. Розрахувати розмір фінансових санкцій.

Завдання 13.

ТОВ «КВЕ» пред’явило декларацію з податку на прибуток, в якій при проведені розрахунків зменшено валові доходи на 1000грн. При камеральній перевірці декларації податковий інспектор донарахував зобов’язання з податку 250грн. Розрахувати розмір штрафних санкцій.

Завдання 14.

ТОВ «АВС» в декларації з ПДВ за травень поточного року вказало зобов’язання в сумі 15 000грн. З них 1 липня сплачено 1000грн., 5 серпня – 4000грн., 10 жовтня – 10000грн. Розрахувати розмір штрафних санкцій, та пеню, якщо облікова ставка НБУ складає 8,0% річних.
ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ

 1. Поняття податкового менеджменту. Суб’єкти, об’єкт та мета податкового менеджменту.

 2. Перевірка правильності нарахування та своєчасності сплати в бюджет податків і обов’язкових платежів.

 3. Органи управління в сфері оподаткування та їх функції.

 4. Державна податкова служба України, її структура, статус, підпорядкування. Завдання державної податкової служби.

 5. Права та обов’язки платників податків. Відповідальність платників податків.

 6. Облік платників податків – юридичних та фізичних осіб.

 7. Державний реєстр фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів: мета створення, зміст інформації, джерела формування єдиного інформаційного фонду.

 8. Особовий рахунок платника податку. Документи, на підставі яких проводяться записи про нарахування та фактичне надходження платежів.

 9. Недоїмка. Порядок погашення недоїмки. Розміри пені. Заходи безспірного стягнення недоїмки. Податкова застава.

 10. Шляхи ліквідації податкової заборгованості. Розстрочка. Відстрочка. Списання. Реструктуризація.

 11. Камеральна перевірка. Загальні підходи і принципи до проведення камеральної перевірки.

 12. Повнота і своєчасність подання податкових декларацій та розрахунків.

 13. Документальна перевірка: види документальних перевірок, підстави та періодичність їх проведення.

 14. Декларація з податку на додану вартість: своєчасність подання декларації, наявність додатків та довідок.

 15. Декларація з податку на додану вартість: структура та порядок заповнення.

 16. Перевірка податкових зобов’язань з ПДВ.

 17. Перевірка податкового кредиту. Коригування податкового кредиту.

 18. Перевірка обґрунтованості бюджетного відшкодування.

 19. Документальна перевірка ПДВ.

 20. Документи, що дають право на податковий кредит.

 21. Перевірка розрахунків акцизного збору. Своєчасність подання розрахунку.

 22. Правильність обчислення суми акцизного збору. Достовірність результатів перерахунку акцизного збору.

 23. Документальна перевірка акцизного збору: достовірність об’єкта оподаткування. Правильність визначення оподатковуваного обороту. Обґрунтованість застосування пільг.

 24. Перевірка декларацій про прибуток підприємства: своєчасність подання декларації, узгодженість даних.

 25. Декларація по податку на прибуток підприємств: структура та порядок оформлення, терміни та порядок подачі.

 26. Визначення суми податку на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету.

 27. Інвентаризація: правильність відображення в обліку її результатів, випадки, в яких проводиться інвентаризація, вплив результатів інвентаризації на величину оподатковуваного прибутку.

 28. Правильність визначення розміру збитків від розкрадання цінностей.

 29. Достовірність відображення в обліку валових доходів платника.

 30. Правильність визначення валового доходу від операцій з розрахунками в іноземній валюті.

 31. Повнота включення до валового доходу доходів від операцій з основними фондами.

 32. Обґрунтованість валових витрат платника. Правильність обліку та списання матеріальних цінностей.

 33. Перевірка розрахунку приросту (збитку) вартості сировини, матеріалів, товарів.

 34. Контроль за повнотою нарахування збору на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства. Суб’єкти, що підлягають контролю. Своєчасність подання звіту про суму нарахування збору.

 35. Дотримання порядку обліку основних фондів та нарахування амортизації.

 36. Правильність відображення в податковому обліку сум кредиторської заборгованості, за якими минув термін позовної давності.

 37. Перевірки правильності нарахування прибуткового податку з доходів, одержаних за місцем основної роботи.

 38. Повнота та своєчасність перерахування до бюджету стягнених додатків. Своєчасність подання до податкових органів відомостей про сплачені доходи та стягнені податки.

 39. Порядок подання до податкових органів декларацій про доходи громадян.

 40. Перерахунок прибуткового податку з сукупного доходу.

 41. Контроль у сфері оподаткування доходів громадян від підприємницької діяльності.

 42. Контроль за сплатою податку на промисел.

 43. Облік платників єдиного податку. Порядок видачі свідоцтва про сплату єдиного податку.

 44. Документальні перевірки плати за землю та воду.

 45. Порядок перевірки розрахунків плати за спеціальне використання надр при видобуванні корисних копалин.

 46. Перевірка розрахунків податку з власників транспортних засобів.

 47. Документальна перевірка податку на рекламу та комунального податку.

 48. Вантажна митна декларація.

 49. Фінансові санкції: порядок нарахування та сплати.

Адміністративна відповідальність: порядок нарахування та сплати.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Закон України «Про систему оподаткування» в редакції Закону № 77/97-ВР від 18.02.97 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР). — 1997 — № 16. —Ст. 119.

 2. Закон України «Про державну податкову службу в Україні» в ре­дакції Закону № 3813-12 від 24.12.94 р. // ВВР. — 1994. — № 15 — Ст. 84.

 3. Закон України «Про податок на додану вартість» № 168/97-ВР від 3 квітня 1997 р.//ВВР.— 1997.— №21. —с 156.

 4. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» у ре­дакції Закону № 283/97-ВР від 22.05.97 р. // ВВР. — 1997. — № 27 — Ст. 181.

 5. Закон України «Про акцизний збір на алкогольні напої та тютю­нові вироби» № 329/95-ВР від 15 вересня 1995 р. // ВВР. — 1995. — № 40. — Ст. 297.

 6. Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» № 889-1V від 22 травня 2003 р. // ВВР. — 2003. — № 37. — Ст. 308.

 7. Указ Президента «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва» № 746/99 від 28 червня 1999 р. // Урядовий кур'єр. — 1999. — 13 липня.

 8. Закон України «Про плату за землю» в редакції Закону № 378/96-ВР від 19.09.96 // ВВР. — 1996. — № 45. — Ст. 238.

 9. Бечко П.К. Податкова система. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури., 2006, - 368с.

 10. Довгалюк В.І., Ярмоленко Ю.Ю. Податкова система: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури., 2007, - 360с.

 11. Завгородний В. П. Налоги и налоговый контроль в Украине. — К.:А.С.К., 2001.

 12. Золотько І. А. Податкова система: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2004. – 204 с.

 13. Ісаншина Г.Ю. Податковий менеджмент: Навч. поабник. - К.: ЦУЛ, 2003. - 260 с.

 14. Ковальчук К.Ф., Рева Т.М. Налоговій менеджмент промышленного предприятия. 2000г.

 15. Крисоватий А.І., Кізима А.Я. Податковий менеджмент. – Навчальний посібник. Тернопіль. Карт-Бланш, 2004р.

 16. Литвиненко Я.В. Податкова політика: Навч. поабник. - К.: МАУП, 2003. - 224 с.

 17. Паранчук С. Та ін. Податковий менеджмент. Навчальний посібник. К., 2004р.

 18. Фоменко Е.А. К нам пришел налоговый инспектор: Взаимосвязь налогового и бухгалтерского учета, проверка соблюдения налогового законодательства: Методическое пособие. – Одесса: Принт Мастер, 1998.

 19. Періодичні видання України: „Баланс”, „Бізнес”, „Фінанси”, „Вісник податкової служби України”, „Податки і бухгалтерський облік” та ін.

 20. Тематичні СD-довідники «ЛІГА-ЗАКОН».

 21. www.rada.kiev.ua - Офіційний сайт Верховної Ради України.

 22. www.sta.kmu.gov.ua – Офіційний сайт Державної податкової адміністрації України.

 23. www.liga.net - ЛІГА Бізнесінформ - Українська мережа ділової інформації.

24.Маглаперідзе А.С., Храпкіна В.В., Податковий менеджмент. Навчальний посібник – К. Центр учбової літератури, 2008. – 328с.

Схожі:

1. Теоретичні та організаційні основи
Дисципліна „Фінансовий менеджмент” є основою для підготовки спеціалістів з економіки та орієнтована на засвоєння студентами сучасних...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ з дисципліни...
Правові та організаційні основи безпеки підприємницької діяльності: навчально-методичні матеріали до семінарських занять / Розробник:...
«Роль соціального працівника у формуванні здорової сім’ї» ЗМІСТ ВСТУП...
Розділ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ НА ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОЇ СІМ’Ї
Визначення податкового контролю та компетенція органів державної влади щодо його здійснення
Організація та методи податкового контролю в системі справляння податків. Організаційно-правові засади податкового контролю в Україні....
36 Правові та організаційні основи охорони праці
Засоби колективного і індивідуального захисту від дії небезпечних і шкідливих речовин
В. Д. Кондратюк, О. В. Слободянюк
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ
Задача 2 (Додатки 1,3)
Теоретичні основи безпеки життєдіяльності. Поняття – безпека, ризик, небезпека. Аксіома про потенціальну небезпеку. (4-7,14,26)
 Законотворча діяльність
Теоретичні засади податкового менеджменту: поняття, об’єкт та суб’єкт управління, їх взаємозв’язок. Навести приклад управлінських...
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ СПОРТИВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Воронова В. А. Пути совершенствования управления физкультурным движением. М.: ФиС,1975 -95с
ЗАКОН УКРАЇНИ
Цей Закон встановлює правові та організаційні основи містобудівної діяльності і спрямований на забезпечення сталого розвитку територій...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка