8-й клас. ГЕОМЕТРІЯ


Скачати 35.48 Kb.
Назва8-й клас. ГЕОМЕТРІЯ
Дата25.10.2013
Розмір35.48 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Математика > Документи
8-й клас. ГЕОМЕТРІЯ

(70 год. І семестр — 32 год, 2 год на тиждень,

II семестр — 38 год, 2 год на тиждень)


К-ть

год.

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

24

Тема 1. ЧОТИРИКУТНИКИ

Чотирикутник, його елементи. Паралелограм та його властивості. Ознаки паралелограма. Прямокутник, ромб, квадрат та їх властивості. Трапеція.

Вписані та описані чотирикутники. Вписані та централь­ні кути.

Теорема Фалеса. Середня лінія трикутника, її власти­вості.

Середня лінія трапеції, її властивості.

Розпізнає опуклі й неопуклі чотирикутники.

Описує чотирикутник і його елементи.

Зображує та знаходить на малюнках чотирикутники різних видів та їх елементи.

Формулює:

означення і властивості вказаних у змісті чотирикутників; центральних і вписаних кутів; вписаного і описаного чотирикут­ників; середньої лінії трикутника і трапеції;

ознаки паралелограма; вписаного і описаного чотирикутників;

теорему Фалеса.

Доводить властивості й ознаки паралелограма, властивості прямокутника, ромба, квадрата, суми кутів чотирикутника, серед­ньої лінії трикутника і трапеції, вписаних та центральних кутів, вписаного та описаного чотирикутників, теорему Фалеса.

Застосовує вивчені означення і властивості до розв'язування задач.

14

Тема 2. ПОДІБНІСТЬ ТРИКУТНИКІВ

Узагальнена теорема Фалеса.

Подібні трикутники. Ознаки подібності трикутників. Застосування подібності трикутників:

  • середні пропорційні відрізки в прямокутному трикут­нику;

  • властивість бісектриси трикутника.

Розпізнає на малюнках подібні трикутники.

Формулює:

узагальнену теорему Фалеса;

означення подібних трикутників;

ознаки подібності трикутників.

Доводить ознаки подібності трикутників, теореми про серед­ні пропорційні відрізки в прямокутному трикутнику.

Застосовує вивчені означення і властивості до розв'язування задач.

10

Тема 3. МНОГОКУТНИКИ. ПЛОЩІ МНОГОКУТНИ­КІВ

Многокутник та його елементи. Опуклі й неопуклі многокутники. Сума кутів опуклого многокутника. Вписані й описані многокутники. Поняття площі многокутника. Основні властивості площ. Площа прямокутника, паралелограма, трикутника. Площа трапеції.

Пояснює, що таке площа многокутника.

Описує многокутник, його елементи; опуклі й неопуклі мно­гокутники, основні властивості площ.

Зображує та знаходить на малюнках многокутник і його еле­менти, многокутник, вписаний у коло, і многокутник, описаний навколо кола.

Формулює:

означення: многокутника, вписаного у коло, многокутника, описаного навколо кола;

теореми: про суму кутів опуклого многокутника; про площу прямокутника, паралелограма, трикутника, трапеції.

Доводить теореми про площі паралелограма, трикутника, трапеції.

Знаходить площі многокутників, використовуючи вивчені властивості й формули.

Застосовує вивчені означення і властивості до розв'язування задач.

14

Тема 4. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ПРЯМОКУТНИХ ТРИКУТ­НИКІВ

Теорема Піфагора.

Перпендикуляр і похила, їх властивості.

Синус, косинус і тангенс гострого кута прямокутного трикутника.

Співвідношення між сторонами і кутами прямокутного трикутника.

Значення синуса, косинуса і тангенса деяких кутів.

Розв'язування прямокутних трикутників. Прикладні задачі.

Описує похилу.

Формулює:

властивості перпендикуляра і похилої;

означення синуса, косинуса і тангенса гострого кута прямо­кутного трикутника;

теорему Піфагора;

співвідношення між сторонами та кутами прямокутного три­кутника.

Знаходить значення синуса, косинуса і тангенса для кутів 30°, 45°, 60°.

Доводить теорему Піфагора.

Розв'язує прямокутні трикутники.

Застосовує алгоритми розв'язування прямокутних трикут­ників до розв'язування простіших прикладних задач.

8

Тема 5. ПОВТОРЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВ­ЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
Схожі:

Календарно-тематичне планування з геометрії для 7 класу за підручником...

8-й клас. Геометрія
Описує поняття: ламана, многокутник і його елементи. Формулює означення і властивості зазначених в змісті чотирикутників
7 клас Геометрія. ІІ семестр
Висота, бісектриса і медіана трикутника. Властивість медіани рівнобедреного трикутника
9-й клас. Геометрія
Властивість сторін і діагоналей паралелограма. Формула для знаходження довжини медіани через сторони трикутника. Застосування формули...
7-й клас. ГЕОМЕТРІЯ
Геометричні фігури. Точка, пряма, відрізок, промінь, кут та їх властивості. Вимірювання відрізків і кутів. Бісектриса кута. Відстань...
Урок- КВК Геометрія 7 клас Тема: Рівнобедрений трикутник, основні лінії трикутника”
Відрізок АВ перетинають 5 паралельних прямих. На скільки частин вони поділяють цей відрізок? (6)
9-й клас. ГЕОМЕТРІЯ
Розв'язує трикутники. Застосовує алгоритми розв'язування трикутників до розв'язування прикладних задач
ГЕОМЕТРІЯ. 10-й клас
Користуючись історич­ними даними, доцільно показати, що практика є головним джерелом і рушійною силою розвитку геометрії; розповісти...
Методичні рекомендації щодо ведення журналу
Журнали класів на одній паралелі позначаються цифрами і відповідними літерами українського алфавіту, наприклад: 5-А клас, 5-Б клас,...
Геометрія, 11 клас рівень стандарту Тематичне планування (за підручником...
Тематичне планування (за підручником авторів: М.І. Бурда, Н. А. Тарасенкова та ін.)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка