ГЕОМЕТРІЯ. 10-й клас


Скачати 38.98 Kb.
НазваГЕОМЕТРІЯ. 10-й клас
Дата26.08.2013
Розмір38.98 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Астрономія > Документи
ГЕОМЕТРІЯ. 10-й клас

(51 год. І семестр — 32 год, 2 год на тиждень,

II семестр — 19 год, 1 год на тиждень, резервний час — 6 год)
Вивчення курсу геометрії слід розпочати вступним заняттям, метою якого є ознайомлення учнів з особливостями стереометрії як засобу математичного моделювання. Користуючись історич­ними даними, доцільно показати, що практика є головним джерелом і рушійною силою розвитку геометрії; розповісти про роль геометрії на сучасному етапі розвитку суспільства. Особливу ува­гу слід звернути на місце геометрії у становленні особистості.


К-ть год.

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

22

Тема 1. ПАРАЛЕЛЬНІСТЬ ПРЯМИХ І ПЛОЩИН У ПРОСТОРІ

Основні поняття, аксіоми стереометрії та найпростіші наслідки із них.

Взаємне розміщення прямих у просторі. Паралельне про­ектування і його властивості. Зображення фігур у стерео­метрії. Паралельність прямої та площини. Паралельність площин.

Розрізняє означувані й неозначувані поняття, аксіоми й тео­реми.

Класифікує взаємне розміщення прямих, прямих і площин, площин у просторі за кількістю їх спільних точок.

Встановлює у просторі взаємне розміщення прямих і пло­щин, зокрема паралельність прямих, прямої та площини, двох площин, мимобіжність прямих.

Будує зображення фігур і на них виконує нескладні побудови.

Застосовує відношення паралельності між прямими і площи­нами у просторі до опису відношень між об'єктами фізичного простору.

22

Тема 2. ПЕРПЕНДИКУЛЯРНІСТЬ ПРЯМИХ І ПЛО­ЩИН У ПРОСТОРІ

Перпендикулярність прямої і площини. Перпендикуляр­ність площин. Ортогональне проектування. Двогранний кут.

Вимірювання відстаней у просторі (від точки до прямої, від точки до площини, від прямої до площини, між пло­щинами). Вимірювання кутів у просторі (між прямими, між прямою і площиною, між площинами).

Встановлює перпендикулярність прямої та площини, двох площин.

Обчислює відстані та кути у просторі.

Встановлює взаємне розміщення прямих і площин у прос­торі, базуючись на вимірюваннях.

Застосовує відношення між прямими і площинами у прос­торі, вимірювання відстаней і кутів у просторі для опису об'єктів фізичного простору.


11-й клас

(35 год, 1 год на тиждень, резервний час — 5 год)


К-ть год.

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

10

Тема 3. ВЕКТОРИ І КООРДИНАТИ

Вектори у просторі. Дії над векторами. Розкладання век­тора на складові.

Прямокутні координати в просторі. Дії над векторами, що задані координатами. Формули для обчислення довжини вектора, кута між векторами, відстані між двома точками.

Рівняння площини, сфери.

Користується аналогією між векторами і координатами на площині й у просторі.

Усвідомлює важливість векторно-координатного методу в математиці.

Виконує дії над векторами, що задані геометрично і коорди­натами;

Застосовує вектори для моделювання і обчислення геомет­ричних і фізичних величин.

Використовує координати у просторі для вимірювання від­станей, кутів.

Розпізнає рівняння площини, сфери.

20

Тема 4. ГЕОМЕТРИЧНІ ТІЛА ТА ПОВЕРХНІ

Циліндри і призми. Конуси і піраміди. Многогранники. Правильні многогранники.

Куля і сфера. Площина, дотична до сфери. Тіла обер­тання.

Розпізнає основні геометричні тіла, їхні елементи.

Будує зображення основних видів геометричних тіл, їх еле­ментів, перерізів.

Обчислює основні елементи найпростіших геометричних тіл.

Встановлює властивості геометричних фігур.

Застосовує геометричні тіла для моделювання геометричних тіл.


12-й клас

(35 год, 1 год на тиждень, резервний час — 9 год)


К-ть

год.

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

26

Тема 5. ОБ'ЄМИ ТА ПЛОЩІ ПОВЕРХОНЬ ГЕОМЕТ­РИЧНИХ ТІЛ

Об'єм тіла. Об'єм призми та циліндра. Обчислення об'єму тіла за площами його паралельних перерізів. Об'єм тіла обертання. Об'єм кулі, піраміди та конуса.

Обчислює з необхідною точністю об'єми та площі поверхонь геометричних тіл, використовуючи: основні формули; розбиття тіл на найпростіші; вимірювання параметрів реальних тіл та їх фізичних моделей.

Схожі:

Календарно-тематичне планування з геометрії для 7 класу за підручником...

8-й клас. Геометрія
Описує поняття: ламана, многокутник і його елементи. Формулює означення і властивості зазначених в змісті чотирикутників
7 клас Геометрія. ІІ семестр
Висота, бісектриса і медіана трикутника. Властивість медіани рівнобедреного трикутника
9-й клас. Геометрія
Властивість сторін і діагоналей паралелограма. Формула для знаходження довжини медіани через сторони трикутника. Застосування формули...
7-й клас. ГЕОМЕТРІЯ
Геометричні фігури. Точка, пряма, відрізок, промінь, кут та їх властивості. Вимірювання відрізків і кутів. Бісектриса кута. Відстань...
Урок- КВК Геометрія 7 клас Тема: Рівнобедрений трикутник, основні лінії трикутника”
Відрізок АВ перетинають 5 паралельних прямих. На скільки частин вони поділяють цей відрізок? (6)
8-й клас. ГЕОМЕТРІЯ
Чотирикутник, його елементи. Паралелограм та його властивості. Ознаки паралелограма. Прямокутник, ромб, квадрат та їх властивості....
9-й клас. ГЕОМЕТРІЯ
Розв'язує трикутники. Застосовує алгоритми розв'язування трикутників до розв'язування прикладних задач
Методичні рекомендації щодо ведення журналу
Журнали класів на одній паралелі позначаються цифрами і відповідними літерами українського алфавіту, наприклад: 5-А клас, 5-Б клас,...
Геометрія, 11 клас рівень стандарту Тематичне планування (за підручником...
Тематичне планування (за підручником авторів: М.І. Бурда, Н. А. Тарасенкова та ін.)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка