Психокорекційні навчальні ігри як спосіб формування мотивації навчання


Скачати 66.78 Kb.
НазваПсихокорекційні навчальні ігри як спосіб формування мотивації навчання
Дата21.10.2013
Розмір66.78 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Математика > Документи
Психокорекційні навчальні ігри

як спосіб формування

мотивації навчання

Виконала

Лівик Т.С.

вчитель хімії

Куйбишевської ЗОШ

І – ІІІ ступенів

Куйбишевського району

Запорізької області

2013

Не забуваймо, що в школі дитина не

тільки вчиться. У школі дитина живе.

Там, де вихователі забувають цю

істину, навчання стає для дитини

важким тягарем. Там, де навчання

виступає як невід ,ємна частина

багатогранного духовного життя, воно

для дитини бажане й захоплююче.

В.О. Сухомлинський

Однією з причин, з якої учні погано встигають за шкільною програмою, є відсутність у них відповідної мотивації. Як же сформувати в учнів відсутні їм мотиви ? У психолого-педагогічній літературі дане питання вирішували різні вчені. На особливу увагу заслуговують дослідження А.К.Маркової, А.Б.Орлова, Т.А.Матіс, які сформулювали основні особливості даної проблеми. З їхнього погляду, вивчення і формування мотивації буде успішним, якщо вона має об’єктивний характер. Це можливо за дотримання вчителем ряду умов.

По-перше, представляється необхідним вибрати такі методи вивчення мотивації, які є найбільш надійними і водночас прийнятними для шкільних умов ( а саме – усне опитування, письмова перевірка, індивідуальне додаткове завдання).

По-друге, педагогові необхідно розвивати в себе вміння не тільки правильно, але досить глибоко і змістовно витлумачувати отримані факти. Наприклад, недостатньо констатувати, що учень не хоче вчитися. Необхідно визначити, що відсутнє у мотивації, які її рівні недостатньо розвинені. І тільки після цього визначити психокорекційні завдання.

По-третє, бажано використовувати вправи як із позанавчальними завданнями ( головоломки, завдання на кмітливість і т.д.), так і з навчальними ( математичні завдання, мовні вправи і т.д.).

Навчання, орієнтоване тільки на мотиви обов’язку, стає для школяра одноманітним, зарегламентованим. Щоб із об’єкта педагогічної дії учень став суб’єктом, який сам з готовністю включається у навчання, в організації навчання треба зняти протидію двох найважливіших складових процесу розвитку особистості – «хочу» і «треба».

Одним із дієвих засобів цього може стати ігрова діяльність, у процесі якої здійснюється різнобічний вплив на особистість. З виховної точки зору в іграх реалізується здатність дитини моделювати людські взаємини, відбувається її соціалізація, що є сильним імпульсом саморозвитку і самовдосконалення.

З дидактичної точки зору розвивальні й навчальні функції ігор слід використовувати протягом усіх років навчання, уміло поєднувати різні їх види в системі уроків.

Грамотно використовувані навчальні ігри являють собою оригінальну психокорекційну систему робіт з розвитку творчих здібностей особистості.

Очевидно, що на рівні одного окремо взятого предмета важко планувати роботу з розвитку всього комплексу властивостей, якостей особистості, які лежать в основі її творчих здібностей. Використання навчальних ігор на різних уроках сприяють також формуванню гнучкості, широти, краси та нестандартності мислення, які так необхідні для успішного вирішення навчальних і життєвих проблем.

Практично всі ігри сприяють виникненню у школяра позитивної

Я-концепції. Для цього бажано, щоб учитель у своїх відносинах з учнями керувався наступними правилами:

 • приділяти увагу всім дітям;

 • знаходити час для особистого контакту з кожним учнем;

 • відзначати успіхи учнів і хвалити їх справедливо;

 • ураховувати індивідуальні особливості школярів.

При проведенні психокорекційних ігор і вправ педагогові бажано не забувати, що, по-перше, виховні впливи діють на учня не прямо, а через внутрішні умови. А, по-друге, не треба завжди очікувати негайного ефекту від психокорекційної роботи. Адже нерідко він проявляється після досить тривалого періоду часу, коли в особистості школяра відбулися істотні зміни.

Спільна діяльність педагога та учня має формувати у дітей почуття впевненості в тому, що вчитель зацікавлений у їхніх успіхах, бачить їхні найменші зусилля, радіє разом з ними, вірить їм, розуміє їх.

Отже, мотивація навчальної діяльності не повинна залишатися рядком у конспекті плану уроку. Вона має пронизувати кожний вид діяльності, кожний етап життя школяра.
Нижче запропоновані зразки психокорекційних навчальних ігор, які можна використовувати на різних етапах уроку хімії.
Ігри на розумові операції
1. Учням пропонують групи слів. Необхідно визначити, за якою спільною ознакою вони об’єднані та сформулювати його:

 • Фільтрування, відстоювання, випарювання, дистиляція. (Способи поділу сумішей..)

 • Оксиди, основи, кислоти, солі.( Класи неорганічних сполук)

 • Натрій, кальцій, барій, алюміній. ( Метали)

 • Фосфор, вуглець, кисень, азот. ( Неметали)

 • Виділення теплоти, утворення осаду, зміна забарвлення, поява запаху. (Ознаки хімічних реакцій).


2. Школярам необхідно з’ясувати тип зв’язку між словами, об’єднаними в один ряд, і знайти зайве слово:

 • Літій, кальцій, калій, натрій.

 • Натрій, мідь, золото, срібло.

 • Магній, алюміній, кремній, азот.

 • I2, Cl2, Na, H2

3. Учні повинні встановити взаємозв’язок між першими трьома (двома) словами і запропонувати варіант четвертого (третього) слова, яке доповнить розпочатий ряд.

 • Кисень, сірка, селен, …

 • Оксид кальцію, гашене вапно, …

 • Гідроксид кальцію, вапняне молоко, …


4. Перед учнями - прямокутники, у яких вписані формули хімічних речовин. Їм необхідно «проробити шлях», починаючи з верхнього лівого прямокутника, на якому написано «Старт» і закінчуючи правим нижнім прямокутником – «Фініш». Виграшний шлях становить група елементів, утворених ковалентним зв’язком.


Старт

Na

KCl

Al2S3

H2S

СтартCa3N2

N2

Br2

BaCl2

HF
HCl

H2

CaF2

NaBr

Фініш


Відповіді . Старт → HF → HCl → H2 → Br2 → N2 → фініш
5. Школярам пропонують до слова з лівої колонки знайти слово із правої колонки. При цьому ці слова має поєднувати спільна ознака.

1. Чавун

А. Графіт

2. Скло

Б. Кремній

3. Карбонат

В. Сіль карбонатної кислоти

4. Алмаз

Г. Сталь

5. Кисень

Д. Кисень

6. Вуглець

Е. Озон

7. Азот

Ж. Цемент

8. Сірка

З. Фосфор

Відповіді: 1 – Г, 2 – Ж, 3 – В, 4 – А, 5 – Е, 6 – Б, 7 – З, 8 – Д.

Завдання на розвиток мовлення
6. Так називають і хімічний елемент, і …

… жовта речовина , що утворюється у вушному каналі. (сірка)

… планету, бога неба в грецькій міфології. (уран)

… рід жовтої фарби і сорт м,якої тонкої шкіри.(хром)
7. Назвіть слова, різні за змістом, але які однаково звучать і пишуться, що мають відношення до хімічних понять:

- комаха, яка поїдає одяг і кількість речовини. (моль)

- людина, що добровільно здає кров і атом азоту в іоні амонію. (донор)

- прихильник рішучих заходів, математичний знак і кінетично незалежна частка.(радикал)

- безпредметна розмова і найпоширеніша речовина. (вода)

Л І Т Е Р А Т У Р А


 1. Гунько К. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності як педагогічна проблема // Початкова освіта. – 2009. - №43.

 2. Павлютенков Є.М., Штанова В.Є. Технологія навчання школярів різного рівня навчальних досягнень. Частина 1. – Х.: Вид.група «Основа», 2009 р.

 3. Позакласні заходи з хімії. Випуск 2 / Упоряд. К.М.Задорожний. – Х.: Вид.група «Основа», 2006.

 4. Стеблина А.М. Розвиток творчого мислення на уроках хімії. – Х.: Вид.група «Основа», 2005.

 5. Туріщева Л.В. Сюжетно – рольові ігри у навчанні хімії. – Х.: Вид.група «Основа», 2005.

 6. Туріщева Л.В. Психокорекційні ігри в роботі педагога. – Х.: Вид. група «Основа», 2007.

Схожі:

Шляхи формування мотивації до навчання Потреби, мотиви, стимули
Проблема формування мотивації навчання завжди була актуальною в психолого-педагогічній літературі. Як відомо, зміст навчання, його...
Формування мотивації д о навчальної діяльності на уроках фізики в...
Формування особистості – це цілісний, поступальний процес, який виражається у залученні її до соціального досвіду, засвоєнні нею...
НАКА З
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 14 січня 2002 р. №14 "Про затвердження Міжгалузевої комплексної програми "Здоров'я...
Сучасні підходи до формування позитивної мотивації дітей та учнівської...
Міркування про здоров’я знаходимо у творах таких всесвітньо відомих філософів як Платон та Арістотель, Гіппократ та Ібн Сена (Авіценна)....
Програма корекційно розвиваючих занять з формування мотивації учбової...
Програма корекційно розвиваючих занять з формування мотивації учбової діяльності у підлітків
Над якою я працюю,— «Мотивація до здорового способу життя в школярів»....
Цей захід актуальний, тому що одним із завдань сучасної освіти є формування особистості, адаптованої до життя в суспільстві; виховання...
Формування основ культури мислення у дошкільників Постановка проблеми
Останнє варто розглядати не лише в контексті навчання дітей уміння розв’язувати так звані предметні навчальні задачі, а й стосовно...
Мотиваційна готовність дітей до школи
Дитина скоро піде до школи Як зробити так, щоб навчання дитини було не просто відвідуванням дошкільного закладу, а дійсно продуктивною...
Ігри на розвиток пам'яті
Діти запам'ятовують матеріал за рахунок багатократних повторень. У завдання навчання школяра повинно входити формування осмисленої...
Здоров'я та здоровий спосіб життя
Мета — надати учасникам тренінгу інформацію про здоров'я, здоровий спосіб життя та фактори, що впливають на формування здоров'я
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка