Математична еврика


Скачати 77.08 Kb.
НазваМатематична еврика
Дата25.03.2013
Розмір77.08 Kb.
ТипКонкурс
bibl.com.ua > Математика > Конкурс
Математична еврика

Інтелект-шоу для учнів 7 класу

Підготувала вчитель математикиЗОШ№2

Момот Наталя Петрівна
Ведучий. Увага! Увага!

Хай стихнуть розмови

І тиша настане у залі оцім.

Сьогодні на захід прийшли ви чудовий,

Хай буде цікаво і весело всім!
Ми починаєм наше свято,

Людей зібралося багато.

Щоб інтелект свій розвивати,

Про свято слово слід сказати.

Сьогодні будемо на святі

Царицю всіх наук вітати.

Так можем гордо і по праву

Ми математику назвати!
Якщо хочеш досягнути

У житті своїх вершин,

Математику збагнути

Мусиш тонко, до глибин.
Калькулятор і комп'ютер —

Хто сьогодні їх не зна?

Та над ними взяти гору

Може світла голова.
І ось сьогодні в нашій школі,

Де гарних дітей є доволі,

Де з математики є аси,

Де вчать її у кожнім класі,

проводиться інтелект-шоу «Матема­тична еврика»!
Ведучий представляє учасників і проводить жеребкування: ставить запитання, хто точніше відповідає, той першим вибирає тему першого конкур­су і одержує заохочувальний бал.
Запитання

1. У якому році надруковано перший підручник з математики слов'янською мовою «Арифметика» Л. Магницького? (У 1703)

2. Скільки сторінок у вашому підручнику з алгебри?

3. На яких античних Олімпійських іграх Піфагор став чемпіоном з кулачного бою? (На 58-х)
Конкурс «Тема»

У кожній темі 10 запитань, за правильну відповідь — 1 бал, неправильну — 0 балів, за всі правильні відповіді додається бонус — 2 бали. Максимальна оцінка — 12 балів, У темі «Сюрприз» бонуса немає, але учасник відпові­дає на всі запитання.

1. Натуральні числа

 1. Які числа називаються натуральними?

 2. Назвіть найменше натуральне число.

 3. Назвіть найбільше натуральне число.

 4. Одиниці, десятки, сотні, тисячі — це ...

 5. Яке найменше просте число?

 6. Який клас іде після мільярдів?

 7. Скільки цифр у десятковій системі чис­лення?

 8. Які системи числення вам відомі?

 9. Сформулюйте ознаку подільності на 5.

10. Скільки знаків використовують у римській системі числення (нумерації)?

2. Звичайні дроби

 1. Що означає риска дробу?

 2. Як називається число, записане над рис­кою дробу?

 3. Як називається число, записане під рис­кою дробу?

 4. Який дріб називається правильним?

 5. Як називається дріб, більший за 1?

 6. Сформулюйте основну властивість дробу.

 7. Як порівняти дроби з однаковими чи­сельниками?

 8. Коли дріб дорівнює 0?

 9. Що таке мішане число?

10. У якій країні дроби називали «ламани­ми числами»?
3. Десяткові дроби

 1. З чого складається десятковий дріб?

 2. Назвіть розряди десяткового дробу, що стоять справа після коми.

 3. Якими можуть бути десяткові дроби?

 4. Який дріб називається періодичним?

 5. Як збільшити десятковий дріб у 100 раз?

 6. Як зменшити десятковий дріб у 10 раз?

 7. Як називається сота частина числа?

 8. Як множать десяткові дроби?

 9. Як перетворити звичайний дріб у десят­ковий?

 10. Які звичайні дроби перетворюються у скінченні десяткові дроби?


4. Рівняння

 1. Який вираз називається рівнянням?

 2. Що означає «розв'язати рівняння»?

 3. Що таке корінь рівняння?

 4. Які рівняння називаються лінійними?

 5. Скільки розв'язків може мати лінійне рівняння?

 1. Яке рівняння називається рівнянням першого степеня з однією змінною?

 2. Скільки коренів може мати рівняння першого степеня?

 3. Які рівняння називаються рівносиль­ними?

 4. Які властивості використовують для роз­в'язування рівнянь?

 5. Про що слід пам'ятати під час розв'я­зування задач за допомогою рівнянь?


5. Раціональні числа

 1. Які числа називаються натуральними?

 2. Які числа називаються цілими?

 3. Які числа називаються раціональними?

 4. До числа 5 назвіть обернене і протилежне.

 5. Знайдіть суму 500 і-500.

 6. Як іще називають модуль числа?

 7. Чому дорівнює добуток усіх цілих чисел?

 8. Яким може бути модуль числа?

 9. Скільки чисел визначають положення точки на координатній площині?

 10. Як розкрити дужки, перед якими стоїть знак мінус?


6. Степінь

 1. Що називається степенем?

 2. Як називають степінь з показником 2?

 3. Як називають степінь з показником 3?

 4. Сформулюйте основну властивість степеня

 5. Як поділити степені з однаковими осно­вами?

 6. Як піднести степінь до степеня?

 7. Як піднести добуток до степеня?

 8. Який буде результат, якщо від'ємне чис­ло піднести до 101-го степеня?

 9. Чому дорівнює 5° ?

10. 52=25, 62 =36, а чому дорівнює кут у квадраті?
7. Одночлени і многочлени

 1. Що таке одночлен?

 2. Як називається сума одночленів?

 3. Як називається многочлен, що містить два члени?

 4. Що таке коефіцієнт одночлена?

 5. Який многочлен називають многочле­ном стандартного вигляду?

6. Які члени многочлена називаються подібними?

7. Сформулюйте правило множення одно­члена на многочлен.

8. Сформулюйте формулу різниці квад­ратів.

9. Сформулюйте формулу квадрата двочлена.

10. Які ви знаєте способи розкладання многочленів на множники?
8. Початкові відомості геометрії

 1. Що означає слово «геометрія»?

 2. Які розділи геометрії ви знаєте?

 3. Як називається твердження, що не по­требує доведення?

 4. Як називається твердження, що потребує доведення?

 5. Які основні фігури на площині?
 1. Хто автор вашого підручника з гео­метрії?

 2. Ім'ям якого вченого називають геометрію, що вивчається в школі?

 3. У якого многокутника найменша кіль­кість сторін?

 4. Для чого використовують транспортир?

10. Хто з великих математиків першим запропонував метод нумерації крісел у театрі
по рядах і місцях?
9. Сюрприз-1. Із життя славетних математиків

1. З якого виду спорту Піфагор був олімпійським чемпіоном?

 1. Як називають Ф. Вієта?

 2. Що впало на голову Ньютона?

 3. Кого вважають першою жінкою-математиком?

 4. Хто є автором першого підручника з ма­тематики, надрукованого в Росії у 1703 р.?

 5. Кого з російських жінок-математиків на­зивали «небесною музою»?

 6. Чи вірите ви, що Фалес помер від хви­лювання на трибуні, спостерігаючи за боєм Піфагора на 58-й олімпіаді?

 7. Хто автор збірки «Рубайят»?

 8. Кого називали «королем математиків»?

10. У якому європейському місті є вулиці Піфагора, Архімеда, Ньютона, Коперника?
10. Сюрприз-2. Все про все

 1. Число 1 — просте чи складене?

 1. Скільки граней має новий шестигран­ний олівець?

 1. Чому дорівнює число π?

 2. α,β,γ… — це букви якого алфавіту?

 3. Як звали дівчинку зростом 2,5 см?

 4. У якому столітті жив Піфагор?

 5. Як називається — частина року?

 1. Яке число називають «чортовою дюжи­ною»?

 1. Як інакше називають один ар?

 2. Скільки днів має високосний рік?


Конкурс «Оратор»

За 30 с красномовно і лаконічно висвітлити запропоновану тему. Учасники оцінюють самі себе. Максимальна оцінка — 5 балів.

Варіанти тем

 1. Для мене математика — свято (мука).

 2. Якби я був учителем математики.

 3. Якби в школі не вивчали математику.

 4. Для чого мені потрібна математика?

 5. Щоб урок був ефективніший, треба...


Конкурс «Мій коник»

Учасники демонструють свої здібності — світ своїх захоплень. Оцінюють глядачі. Макси­мальна оцінка — 5 балів.
Конкурс «Практикум»

Оцінює вчитель. Максимальна оцінка — 5 балів.

1. Виписати всі числа з тексту, знайти їх суму.

«НАША СІМ'Я ЖИВЕ В СТОЛИЦІ. ПРІЗВИЩЕ ОДИНАК. БАТЬКО - СТОРОЖ, МАТИ ПРАЦЮЄ НА ТРИКОТАЖНІЙ ФАБ­РИЦІ, СЕСТРИ - В СТОЛОВІЙ, Я - УЧЕНЬ СТОЛЯРА. ЧАСТО ЗА СТОЛОМ ДІД РОЗПО­ВІДАЄ НАМ ІСТОРІЮ УКРАЇНИ, ЗА НЕЗА­ЛЕЖНІСТЬ ЯКОЇ ВІН БОРОВСЯ В МОЛО­ДОСТІ».

(7+100+1 + 100 + 3 + 3+100 + + 100 + 100+100+100 = 714)
Конкурс «Підказка»

Учасники грають зі своїми близькими, опи­суючи їм 10 картинок, не називаючи їх напря­му. Час — 1 хв. За кожну вгадану картинку — 1 бал.
Конкурс «Дуель»

Грають 2 учасники, які набрали найбільшу кількість балів/Починає відповідати той, хто пер­шим підніме руку. Ведучий ставить 10 запитань, за правильну відповідь — 2 бали. Максимальна оцінка — 20 балів.

Запитання

 1. Назвіть найбільше від'ємне ціле число.

 2. Натуральне число, яке передує числу 1.

 1. Що використовують математик, барабан­щик, мисливець?
 1. У якому числі стільки цифр, скільки і букв?

 2. Яку частину години становить урок?

 3. Що нараховують за користування креди­том?

 4. Яка одиниця маси коштовного каміння? .

 5. З якого виду спорту Піфагор був олімпійським чемпіоном?

 6. Що означає три «W»?

 7. Що впало на голову Ньютона?Ведучий називає переможця.

О, переможець! У тяжкій борні

Ти зберіг азарт математичний.

І зупинить тебе ніякі перепони не змогли,

Ти винахідливий у ситуації критичній!
Прийми вітання, переможцю, щирі!

Живімо з математикою в злагоді і мирі!

Нехай кмітливість вам допомагає,

Математичні таємниці кожен з вас пізнає!

Нехай же успіх вам несе навчання справа!
Будьте розумними! Грайте з нами і вигра­вайте!

Хай вам щастить! До нових зустрічей, друзі!

Схожі:

Історія успіху: переможець інтелект-шоу «LG Еврика» захистив дисертацію з екології
Тимур переміг в інтелект-шоу «LG Еврика» та виграв головний приз – $32 тис на освіту в будь-якому вищому навчальному закладі світу....
Дипломної педагогіческої освіти. Математична логіка
Матеріал розбито на теми. Важливими темами є: «Подільність чисел», «Комбінаторні задачі», «Задачі – забави», «Задачі – казки», «Принцип...
Математична регата №1

Декан факультету В.І. Грачов
Математика для економістів (розділ: теорія імовірностей та математична статистика)
7-й клас. АЛГЕБРА
Розв'язування задач за допомогою лінійних рівнянь. Рів­няння як математична модель задачі
«Математико-статистичні методи аналізу соціологічної інформації»
Застосування математичних методів в соціології. Логічна і математична формалізації
УРОК У «ДІЛОВА ГРА»
Мета ділової гри поглибити та розширити діапазон знань учнів, формувати діловий стиль спілкування у практично-професійній діяльності....
МЕТОД МАТЕМАТИЧНОЇ ІНДУКЦІЇ
Математична індукція — це спосіб доведення нескінченної кількості занумерованих натуральними числами тверджень Т(n) за два ходи
Опис навчальної дисципліни
Робоча програма з дисципліни Теорія ймовірності та математична статистика для студентів за напрямом підготовки 040203. Фізика*
8-Й КИЇВСЬКИЙ ТУРНІР МАТЕМАТИЧНИХ БОЇВ ІМЕНІ ЛЕСІ РУБЛЬОВОЇ Математична карусель
Андрій, Богдан та Леся обрали один із трьох видів спорту, причому всі троє вибрали різні види. Відомо таке
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка